viernes, 22 de abril de 2022

 

22 ИЗВЪНЗЕМНИ РАСИ ФОРМИРАT ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВО?  

ОТГОВАРЯ АНЕЀКА ОТ ТЕММЕР

 

Cosmic Agency - 17.12.2021    

Звездни Семенца - 22.04.2022

Facebook – Група Звездни Семенца

Odysee - Звездни Семенца

 

Превод: NaviLim

 . o O o .

 

B oригинал от испански език:

Гошия: Мисля, че питахме това и преди, но виждам, че хората обсъждат тази тема. Какво е това за човешката раса, за която се предполага, че се състои от ДНК-то на 22 извънземни раси? Как да го обясня?

Aнѐеka: Това е като друго ниво или като слоеве в други слоеве, отново. Хората искат прости обяснения, когато реалността е сложна. Пример за това е информацията на И`асхи, която се променя толкова много в зависимост от нивото, че дори си противоречи. Тъй като е от различни гледни точки, перспективата и "реалността" се променят.

Така че с човешкото разбиране за генетиката и от някои звездни раси, които  казаха това, тъй като е една гледна точка, базирана на набор от параметри, това може да е вярно. За човешкото разбиране. Но от гледна точка на повече данни, това е опростено.

Това е опростено, защото от очевидно по-напредналата позиция на Генетичната Наука на Тайгета, генетиката е проявление на душите, които я формират. ДНК-то е памет в материална форма. Това означава, че всичко, което една душа изживява, нейните опитности, формират една идентичност, едно Аз и едно Его, което й придава специфична идентичност спрямо други души или точки на съзнание, които възприемат самите себе си като отделни от другите, като    „някой “, и не някой друг.

Когато група души са склонни да имат същите преживявания, тогава се генерират споразумения за възприятие. Когато тези споразумения са постоянни и съвместими, се генерира това, което ние на Тайгета, наред с други, описваме или разбираме като една раса или вид.

И така, връщайки се към въпроса, 22 раси в човешкия геном: Това е лесното за разпознаване като онези, които са „дали“ или генерирали ДНК-то, прието като човешко. Въпреки това, както обяснихме по-рано, в действителност човешкият геном (раса) се състои от цялата гама или маса на души от всички видове, които са решили да се инкарнират там като хора.

Гошия: Но как са ДАЛИ ДНК-то? Бях разбрала, че никой не е формирал човешкото същество на Земята с добавки от ДНК.

Aнѐеka: Не са го дали. Това е хуманизирана концепция.

Това, което бих обяснила е, че това, което е в човешкия геном е съставено от онези 22 раси, които са лесно разпознаваеми. Въпреки това тези 22 раси също не са чисти и също са съставени от толкова много други. Така че ако погледнем кой кой е и каква част от ДНК е дадена от кого, ще открием, че се намира в милионите раси, които си сътрудничиха за формирането на човешкия геном.

Гошия: Тогава би се съгласила, че бяха 22... а не 23 или 25, разпознаваеми. Това число 22... правилно ли е? (освен това, което каза?) И защо тези 22 раси са генерирали човешката ДНК? В какъв смисъл и с каква цел? И кои раси?

Aнѐеka: Съгласна съм само с факта, че някои групи човешки и/или нечовешки хора възприемат човешкия геном по този начин. Но винаги има още нещо и нашето обяснение продължава. Не ги дискредитирам, просто разширявам това познание повече, защото имам данните и нямам проблем да кажа, че отиваме отвъд тези знания.

Гошия: Но не разбирам как технически ДНК-то на тези 22 раси се е появила в човешкия геном. Какъв беше процесът, освен това, което вече каза?

Aнѐеka: Те имат предвид определен процес и от тяхна гледна точка той е напълно валиден. Приемат го като процес на хибридизация в лаборатория, който също би могъл да се направи, но не е задължително да се прави по този начин.

Нека го обясня по друг начин. Всяка раса се формира от ДНК, която е паметта на душите, които са тази раса или са въплътени/инкарнирани в тази раса. Така че всяка раса винаги ще бъде хибридизация на души, които формират ДНК-то, която ще присъства и в други "звездни" раси в този случай. Чрез звездните семенца.

Една душа по време на своето съществуване се инкарнира в различни звездни раси, видове и полове милиони пъти и по този начин формира идентичност, която след това се отразява в нейната ДНК, когато повече души споделят едни и същи интереси.

Така че това генерира споразумения на възприятието, които генерират реалности, една от тези реалности е една Раса. Така че, ако се изучава материалния аспект на едно същество, неговата ДНК, ще се открие, че то е състав от расите, които тази душа е била преди.

Така че всеки човек в своето човешко тяло ще има, като свое ДНК и вътре в него, комплекта от памет за всичко, което е бил преди. Паметта формира ДНК-то. Така че при изучаването му първо ще се появи генетичният код на най-лесно разпознаваемите раси според наблюдателя. Но няма да са само 22, а много повече, защото всяка от тези 22 е съставена и от други раси.

Това е като да намериш хибрид между Сив и Човек. Твърди се, че е 50% Човек -  50% Сив, направен от 2 вида в своята ДНК. Но това, макар и правилно, е опростено. Защото както Сивият, така и Човекът ще имат безкрайно много видове, които ги формират. Ясно ли е какво имам предвид?

Гошия: Да, но... не ми е ясно следното:

Освен това, което каза и се разбира много добре, благодаря... казваш, че ТЕ наистина смятат, че е извършена някаква хибридизация чрез внасяне на ДНК от 22 раси в лабораторията. Наистина ли е направено? Според тях? И защо е направено, ако е направено? Защо са опитали този тип хибридизация? Освен всичко, което каза и се разбира. Само имайки предвид какво мислят те.

Aнѐеka: Не го приемам като такава, поради простия и очевиден факт за мен, че има много повече човечество извън Земята. Следователно човечеството НЕ E създадено на Земята.

Но приемам, че земният човек е бил изкуствено променян много пъти преди и че са се опитвали да затвърдят тези генетични промени с помощта на Ментален Контрол.

Гошия: Да, затова! Не се връзва. Дори видях някои хора днес да казват, че когато бъдем напълно активирани - нашата ДНК, ще бъдем по-мощни от "обикновените" извънземни, защото носим ДНК от 22 раси.

Aнѐеka: Не е така, защото извънземните също са съставени от повече раси. Това не е така.

Но като пример, човешките същества имат 23 хромозоми в своята ДНК и 2 нишки, образуващи стълба. Тайгетияните имат 24 хромозоми, 12 нишки, по 6 от всяка страна на стълбата, което означава, че е една ДНК 6 пъти по-сложна.

И Сваруунианите имат 24 хромозоми и 24 нишки бъдейки 12 пъти по-сложни от човешкото същество. Запазвайки все още своя човешки вид. Това е чрез натрупване на памет, която проявява ДНК-то.

Гошия: И така, откъде дойде тази идея за ДНК от 22 раси в човешкия геном? Дали казват това... само защото са идентифицирали тази ДНК в човешкото същество, или защото всъщност имат познанието за един ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ, когато всъщност физически са вмъкнали ДНК на 22 раси преди време?

Aнѐеka: Няма нужда да се вмъква нищо.

Ако имаш определено ниво на познания по генетика, ще можеш да идентифицираш тези 22 раси в човешкия геном. Но освен ако не навлезеш в по-големи подробности, няма да можеш да видиш расите, които от своя страна съставляват всяка една от тези 22 раси за които се казва, че съставляват човешкото същество.

В моята наука бих казала, че човешкото същество е съставено от милиони раси, както се случва  всяка друга извънземна раса. Единствено е, че сред тези милиони, само могат да видят само тези 22.

Гошия: Добре. Значи не казват това въз основа на някакво конкретно събитие в миналото? Само го казват защото са ИДЕНТИФИЦИРАЛИ тези гени в човешките същества, нали? Но изглежда малко примитивно от тяхна страна - тези извънземни, които казаха това, да кажат това само въз основа на идентифицирането на тези 22 раси в човешката ДНК. Би трябвало да знаят какво говорят, нали?

Aнѐеka: Те казват, че са събрали 22 раси в лаборатория, за да образуват човешката раса. За мен това няма смисъл. Няма нужда да сглобяваш нищо, ако вече идва сглобено.

Гошия: Може би просто казват, че 22 раси са допринесли с нещо за генома. 22 раси. Не знам какво точно твърдят.

Aнѐеka: Да, има доказателства за манипулиране на човешкия геном, каквато е липсата на един хромозом. Това е ясно. Дори и така, това не ограничава способността на душата да обитава в едно човешко тяло. Само менталният контрол би ги ограничил.

Просто те могат да видят само 22 раси в човешкия геном. Но това, което казвам, е, че всяка една от тези 22 раси се формира от други раси, а тези от милиони други. Така че в действителност човешкото същество е формирано от милиони и милиони „раси“, което в същото време се случва с всяка друга раса  извънземна или не.

Но те твърдят, че ДНК-то от 22 раси е била вмъкната, за да образуват човешкото същество като в лаборатория, и това ви казвам, че НЕ, това не. Да, човешкият геном е бил изкуствено променен, но не беше формиран от нулата с тези 22 раси. Виждат ги само в генома, така че получават представата, че човешкото същество е образувано.

Гошия: Ще трябва да видя по-точно какво твърдят.

Aнѐеka: Самата аз имам доста ясна идея, защото това не е ново за мен. Знам кой го е казал, наред с други хора. Андромедани.

Гошия: Просто не ми изглежда много напреднало, както казах по-горе, че те, извънземните, биха стигнали до това заключение и че не знаят това, което обясняваш тук. Изглежда, че не знаят много за генетиката?

Aнѐеka: Не че това за 22-те раси е дезинформация за 22-те, просто е опростено това обяснение. И да, знаят много. Просто не го обясниха добре или нещо подобно, защото очевидно знаят това за което говоря днес.

Гошия: Добре, че говорим за това, защото тази идея е доста разпространена.

Aнѐеka: Не го дискредитирам, но зад тази история има повече.

Това е просто. 22 раси съставляват човешкото същество, но всяка една от тези 22 ще има в себе си 22 други и всяка една от тези 22 ще има други 22, които ги съставят... Така че човешкото същество е съставено от безброй раси, но за да се опрости описанието се ограничават да споменат тези 22.

А твърдението, че човешкото същество е създадено в лаборатория е едно голямо НЕ. Само е било инвазивно променено с различни резултати през цялата история. Подчертавайки, че ако Умственият Контрол не се приложи,  ДНК-то се връща в оригиналният формат след няколко поколения.

Гошия: Разбирам. И още нещо. Така че, когато нашата ДНК се активира в някакъв момент от този процес, тези гени от други раси също ли ще се събудят? Какво практическо значение ще има това за лицето, ако има такова?

Aнѐеka: Гените са там, само че игнорирани. Това, което не се използва, атрофира, но остава в латентно състояние.

Появата на стимули извън Земята кара съзнанието да се разширява, просто защото вижда повече реалности извън Земната Матрица, което активира латентната ДНК и заедно с нея спомените.

ДНК = Памет, както индивидуална, така и за минали животи, взаимосвързваща се с вида и видовете, които я съставят.

Активирането на ДНК върви ръка за ръка с пробуждането на съзнанието. Независимо дали е на повърхността на Земята или не. Това е свързано с ума на човека, а не с мястото, където се намира тялото му.

Гошия: Но фактът, че ми се активира ДНК-то на някакъв Сирианин, измежду други раси, какво би означавало на практика за мен? Нещо? В какво ще се отрази това активиране на ДНК от толкова много раси? В моят начин на мислене? Или физически... или как? Може би въпросът е глупав, но ми хрумна.

Aнѐеka: Ако се те активира тази памет, означава, че е ценна за теб. Всички  имаме в себе си от Сириани, Андромедани или от Урма, сред хиляди други раси. Зависи от твоя фокус, дали се активира или не. От твоето внимание.

И ако тази памет е много натоварена към това, което определя чрез споразумения на възприятието една конкретна раса, тогава би се казало, че душата или човекът е от тази раса, а не от друга, тъй като всички ние сме смесица от раси.

Гошия: Разбирам. Добре, последен въпрос! Тези инвазивни промени, които спомена по-горе, например какви бяха? Спомена 1 хромозом по-малко. Какво още е направено или опитано в лабораторията (циментирайки с Ментален Контрол)?

Aнѐеka: Липсата на този хромозом изглежда е свързана с дълголетието на човека, но както казах много пъти преди, не е само този хромозом или липсата на... но също така се дължи на високата токсичност на околната среда на Земята, неправилна храна, ниският кислород в атмосферата и дори твърде силната гравитация за човека.

С други думи, за да се направи промяна в лабораторията, тя трябва да върви ръка за ръка с набор от идеи или възприятия, които имат тези променени хора за да поддържат тези промени, в противен случай ще се обърнат. Както днес вече се обръщат с т. нар. „Велико пробуждане“.

Както беше обяснено от С’вару̀у  и по-късно от И`асхи ... по същество всичко се постига с Ментален Контрол. Самият ум на хората, на човешките същества, ограничава техните възможности, поради представа, че нещо не може да се направи. За това по същество е Матрицата. Това е Матрицата. Наборът от концепции и споразумения, които формират една реалност, към която нейните жители трябва да се съобразяват и да се подчиняват на тези правила. Заедно с това са и ограниченията на възприятието като липсата на телепатия или непревишаването на скоростта на светлината.

Гошия: Разбрах. Но има ли нещо по-специфично, което е направено инвазивно в лабораторията, което след това да е било циментирано с Ментален Контрол? Любопитна съм да разбера какво са се опитвали да правят в лабораторията, въпреки че разбирам, че го виждаме отразено в нашата човешка кондиция   като цяло. Може ли да се коментира нещо?

Aнѐеka: Да, мога, но не е нещо конкретно като в случая на липсващата хромозома. Какво друго са направили? Ограничаването на интелекта и дълголетието, това са двете ключови точки тук по отношение на изкуствените ограничения. Също така ограничаване на тяхната склонност да се разкрият и да мислят самостоятелно. Това се чете в Шумерските Таблички.

Но ограничаването на ДНК-то е наложено до голяма степен – най-вече чрез използването на Ментален Контрол, а не лабораторно. Така, че списъкът с промените, които търсиш, се съдържа във всичко, което определя човешката кондиция в Матрицата. Те не са конкретни промени, а са целият сложен сюжет на човешката драма, която ни засяга в това Разкритие. Тоест те са навсякъде и тези промени са свързани с всяка точка на Ментален Контрол, за който говорим през последните (почти) 4 години.

Не мога да ти кажа, че са отрязали такъв и такъв ген, контролиращ телепатията. По-скоро ги накараха да повярват, че телепатията не съществува и в продължение на хиляди години, така че материалният израз (ген), който представлява телепатията, ще бъде засегнат и атрофиран.

Аз го виждам обратното, гените не контролират нищо, само са физически еквивалент на нещо от така наречената етерна или духовна страна.

Не се съмнявам, че са правени опити за инвазивни промени, например тази липсваща хромозома. Въпреки това, С’вару̀у от Ерра твърди, че дори тази липсваща хромозома е резултата от Менталният Контрол. И И`асхи твърди, че ако всичко е ум и всичко е съзнание, няма нужда от никаква лабораторна намеса, чрез Ментален Контрол можеш да промениш, оформиш и промениш един вид.

Роберт: Въпрос от последовател: "Когато идваш директно от Източника, ДНК-то неутрална ли е така да се каже... или фигурират тези милиони раси?"

Aнѐеka: Ако идваш от Първоизточника по неутрален начин, да. Няма правило за това. Тоест зависи от идеите, които всеки човек носи със себе си от  междуживотите. Тези идеи и привързаности, които определят една душа. Това, което я отделя от другите души и я прави уникална. В междуживотите все още имаш твоите привързаности към твоите идеи и оттам се формира твоето ДНК. Ако изобщо нямаш привързаности към идеите си, щеше да си самият Източник.

Робърт: Добре. Ти си твоите идеи и оттам ДНК-то, в противен случай би бил цялото, самият Източник. Ти си идеята да бъдеш нещо, а не Цялото, добре.

Aнѐеka: Да. Тоест всичко, което те определя като една  конкретна душа, която запазва твоята идентичност и твоята само-концепция, ще формира ДНК-то, която ще използваш в живота. Това е памет направена материя под формата на дезокси рибонуклеинова киселина.

Роберт: Благодаря ти, Aнѐеka!

Aнѐеka: За нищо!

 

Превод: NaviLim

No hay comentarios:

Publicar un comentario