domingo, 14 de julio de 2019

26-РАБОТА СЪС СЯНКАТА


                           

                                      26-РАБОТА СЪС СЯНКАТА            
                                       (извънземно послание от Плеядите-Тайгета)
Agencia Cosmica14.05.2019Превод: Tati D


Това е глава 26 на “Разговори със С´вар´yу”, извънземна жена от Ерpа де Тайгета (Плеядите) (пета плътност), с която контактуваме писмено, говорим за всички видове теми, които се занимават с нашата реалност, духовност, метафизика, древна история, извънземен живот, здраве, душа, технологии и много други. В тази поредица споделям с вас това, което уча и така малко по малко заедно разбираме повече, причината за всичко, кои сме, откъде идваме, защо сме тук и кои са нашите космически семейства.

Научаваме повече, как работи реалността около нас и от какво се състои Вселената, в която живеем. И най-вече, научаваме много за всички ограничаващи вярвания, които държат човешката популация в изкуствено поставената Матрица, 3D реалността, в която сме потопени. Ключът към излизането, е в теб! Този епизод, е беседа, която имахме с Робърт и със С’вар’уу, върху значимостта на Работа със Сянката, концепцията, изложена от Карл Густав Юнг. Искам да изкажа моята вечна благодарност на С’вар’уу, за търпението и ентусиазма да бъде до мен и да обясни толкова много въпроси от реалността!

Това е сбъдната мечта и голяма чест да я срещна. Ако ти също искаш, комуникацията със звездните семейства, бъди търпелив, мечтите често се сбъдват и това, което проектираме, го привличаме! Благодаря много на всички Тайгетини, за вашата подкрепа!

Гошия: Здравей С´вар´yу, бих искал да вляза в темата за Работа със Сянката. Каза, че това е един от най-важните въпроси за хората, на Земята. Бих искала да го задълбоча, моля. Какво мислиш?

С´вар´уу: Да, разбира се. Добро утро Гошия  и Роберт!

Гошия: Благодаря ти. Тогава първо би било хубаво да се разбере, какво точно е за теб, Работа със Сянката? Какво разбираш с това?

С´вар´уу: С това разбирам, че е работата, която един човек извършва, правейки систематична интроспекция на себе си. Анализирайки прогресивно със или без помощ, своето вътрешно програмиране, програмирането получено от малки - травми и автоматични реакции на всеки човек, произхода и причините за тях.

Гошия: Добре. Кои са най-подходящите методи, за да се депрограмираме от всичко това?

С´вар´уу:  Обикновено, това зависи от всеки човек, защото това, което работи за един, няма да работи за друг. Това е част от духовния път и като такъв, е индивидуален. Вече изложена тази концепция,  има параметри, които могат да помогнат на хората със собствена им версия на Работа със Сянката.

Гошия: Кои са те?

С´вар´уу: Първото, е да разбереш, какво е Работа със Сянката. Следващото, е да формираш собствените си цели. От най-основна гледна точка, е част като социалните бариери,  които, ще срещне бебето откакто се роди. Да се разбере, че има приемливи неща и неприемливи неща. Приемливите неща, са предоставени от нашето семейство, неприемливите не и ще зависи от всяко семейство и култура. Това предизвиква, че за да оцелее, индивидът трябва да потисне в себе си неприемливите аспектите, докато се опитва да преувеличи приемливите, като механизъм за оцеляване. Причина от това, е двойствеността или дихотомията в човека, създаването на съзнателното и несъзнателното. Фактът, че трябва да се раздели по този начин, вероятно е първият акт на отхвърляне на себе си.

Човек има аспекти, за които е наясно, и други аспекти, за които не е. Той не може да ги види (оттук идва и името Работа със Сянка (Shadow Work), тъй като не е в „светлината“, с оглед на човека, следователно не може да види онези аспекти на себе си, които са там, като да потискаме това, което ни учат, че е отрицателно. Като цяло, са съставени от социално отрицателни неща, въпреки че има и положителни аспекти, скрити там.

Например: На момичетата им се казва, че трябва да мълчат и да не изразяват мнението си, което ги кара да се въздържат и стават несигурни. Да кажем, че с едно момиче се е случило това, когато е била малка,... когато е говорила,  са я карали да мълчи. Тогава ще бъде потисната възрастна, в този аспект, очевидно несигурна и с малко самочувствие. Но в момента, в който открие корена на проблема си - фактът, че e репресирана в това отношение от майка си, изведнъж ще я тласне да се чувства сигурна и упорита, като ще може за първи път, да изрази свободно мнението си.

Друг пример за това, са хората, които постоянно атакуват с леки неподходящи, коментари другите хора. Те са пасивно-агресивни, опитват се да проявят, аспект от себе си, който са репресирали. Правят това, вместо да споделят открито своето мнение и го правят по този начин, поради негативите, които имат с тази стратегия,  не можейки да се аргументират директно с лекота, както би било, ако се изкажат открито от позицията на сила. Самите те, са отрекли собствени аспекти, до степен, че не разбират защо реагират по този начин и в крайна сметка страдат от собствените си Сенки. Не ги разбират, защото са ги скрили и защото са загубили онези части от себе си, причинени от тази стратегия на оцеляване (прикриването на отрицателните си страни и преувеличаване на положителните, от социално приетата гледна точка).

Хората в крайна сметка, завършват фрагментирани и самите те, са били съучастници за това, защото тяхното собствено самочувствието, е било по-малко важно, отколкото необходимостта да бъдат приети от семейството си и от обществото. Но тези аспекти остават там и излизат на бял свят, за да създават предимно проблеми. Проблемите и реакциите, трябва да се погледнат напряко, дори и да болят, защото те болят.

Да работим върху Сянката, означава да извадим на бял свят най-дълбоките аспекти на нашето същество, да се научим да преодоляваме нашите проблеми и техните най-дълбоки причини, следователно е необходимо, за да достигнем до така нареченото, Духовно Просветление.

Гошия: Прекрасно, благодаря. Каза по-горе, че първо е важно да се разбере, какво представлява Работата със Сянката и след това, да се формират собствените цели. Това, което коментира - да се формират цели, е част от този етап, нали?

С´вар´уу: Не е как, а защо и какво е Работа със Сянката, да разберем какво е.

Гошия: И какво точно, би било да се „формират цели“?

С´вар´уу: Да разбереш, какво търсиш лично с Работата със Сянката.

Роберт: С това не променяш ли индивидуалността на човека?

С´вар´уу: Да, променяш неговата индивидуалност, но той е този, който променя самия себе си.

Гошия: Трябва ли работата с нашата Сянка да се извършва само от нас самите или можем да получаваме указания от другите, кои са нашите Сенки? Обаче това, което виждат, няма ли да е част от техните лични проекции?

С´вар´уу: Другите, много пъти, ако не и винаги, осъзнават повече или могат да видят нашите Сенки, по-ясно от нас самите. Сенките са собствени, следователно това, което е очевидно за външните хора, не е за човекът, който има въпросната Сянка и в същото време, както каза, те също добавят своите реакции и собствените си Сенки. Факта, че също могат да добавят свои собствени Сенки, не винаги е надежден. Трябва да бъде някой доста осъзнат.

Гошия: Как да различим, дали нещо е част от нас, като част от нашата есенция или когато е програмирано? Практически пример от моя живот: Моята култура на католическата религия ме е програмирала да искам, моята връзка да е моногамна, но има хора, които са ми посочили, че съм такава, защото са ме програмирали. Това е моята Сянка? Как да разбера, дали желанието ми да искам да имам връзка само с един човек по моногамен начин, е защото аз съм такава или защото може би това, е моята Сянка, която трябва да отработя?

С´вар´уу: В крайна сметка всичко е програмирано, или през текущия живот, или преди - в друг живот, но всичко е програмиране-интерпретация. Само по себе си, това е супа от градиенти, в която е по-очевидно едно програмиране или други по-фино.

Гошия: Добре, благодаря! Обработка ...

С´вар´уу: За нищо... Само помислете върху това, всичко, което интерпретирате, е резултат от програмиране. Дори и столът, който имате там, е стол, защото така е  програмирано. Харесвате шоколад, защото също е така. Всичко, което е като есенция, също идва от предишни преживявания, които не са нищо повече от повече програмиране. Полът, който имате, вашата сексуалност, всяка идея, е програмиране. Човек няма Душа, не му е дадена Душа, Душата е нещо, което е изградено самостоятелно, с упорит труд и в продължение на времето и преражданията и това не е нищо повече, от програмиране. Просто, нещо, което е считано за Сянка, е нещо, което в този момент, не искате да имате. Поведение, което противоречи на идеята или концепцията, която човекът има за себе си, собствената му концепция за Его, която е идеята, която човек има за себе си като личност.

Гошия: Правa си. Така погледнато, всичко е програмиране, да. И освобождавайки ума към Единното Аз, това би означавало да виждаш всичко като програмиране,...дори и това, което възприемам, че идва от моята същност. Когато го гледам, както го изложи, е, че да, всичко са идеи, интерпретации. Права си, нищо друго не съществува.

С´вар´уу: Да, просто е контрастът между нещата, които човек вижда като приемливи и според своята самоконцепция и нещата, които противоречат на тази самоконцепция, като атрибути и характеристики, намиращи се в конфликт с, което искат да бъдат.

Роберт: Но кой диктува, кое е приемливо или не, обществото или индивида?

С´вар´уу: И двете Роберт, но в случая с човешкото общество, индивидът винаги ще бъде резултат от взаимодействието си с обществото и атрибутите, които човек не иска и са в конфликт с личното му възприятие - Его, са тези, които са потиснати и се превръщат в Сенки. Но тези Сенки винаги ще бъдат там, защото са част от ценностите, които правят индивида и този индивидът ги има и ги отхвърля, защото  им се съпротивлява и тази съпротива определя, какъв желае да бъде индивидът. Но индивидът може да знае, какъв иска да бъде, само ако знае това, което не иска да бъде. Но ви харесва или не, там има Сенки и ще излязат на бял свят, когато най-малко очаквате, защото са лица на една и съща монета, не може да се раздели.

Като например, ако майка ти не одобрява нещо от теб, ти ще го потиснеш, за да не изплува на повърхността, особено когато си малка, защото оцеляването ти зависи от любовта на майка ти. Когато човек се роди, няма детонатори (така да се каже) - предшествениците на Сенките, той е чист и без програмиране, но докато расте, Сенките непоправимо се развиват.

Сега, говорейки за тази концепция на Сенките, които са там, дали ни харесва или не, имам един Земен цитат, който лично аз много харесвам:

„Това което потискаш и укриваш, само ще се прояви по-късно, като твоя съдба“


Това е от Карл Густав Юнг, от когото идва терминът, Работа със Сянката. Това е нещо, което Юнг използва и изложи за първи път.

Гошия: Тогава, което виждам тук, е, че Сенките не биха били каквото и програмиране, като примера за програмирането да бъда моногамна, от моята култура и религия, но е нещо, което не искаме и не знаем защо. И ако програмирането,  хармонира с това, което искам, вече не е Сянка, нали? Ако искам да бъда моногамна, няма значение дали програмирането е вътрешно или външно. И двете са програмиране, но това е моето вътрешно желание, тогава не е Сянка, нали? Сега, как да разбера, дали е вътрешно програмиране или е нещо потиснато, от което не съм наясно? Може би, винаги съм искала да бъда полигамна, но моята култура го елиминира.

С´вар´уу: Ако знаеш, че си програмирана да бъдеш моногамна и това преди е било проблем за теб, вече няма да е така, защото вече знаеш какво се случва. Вече си включила “светлина” към Сянката, вече е твое решение, дали да следваш това, което програмира Сянката или това, което диктува твоят Ум-Съзнание. Ако не знаеш защо чувстваш нещо, което ти създава проблеми и няма обяснение за твоя реакция, тогава това е Сянка. По-дефинирано - Сянка е нещо, което не е съгласувано с твоята лична концепция, нещо, срещу което имаш съпротива.

Гошия: Значи, трябва да е нещо, което ти създава проблеми и ако не, това не е Сянка, така ли? Ако това, че съм моногамна, не ми създава проблеми и ми харесва, тогава програмиране или не, не е Сянка. Но, ако имам проблем и съпротива срещу полигамията, тогава, къде е тук моята Сянка?

С´вар´уу: Не би я имало, освен ако, това не ти създава проблем. Единствено, че заради твоето програмиране, предпочиташ да си моногамна, но нямаш съпротивата да бъдеш или да мислиш така.

Гошия: Ок, да, разбирам. Просто избирам, няма Сенки.

С´вар´уу: Класическа Сянка, е тази на момичето, което не го оставяха да говори и му казваха, че хубави момичета са, за да им се радват, но не, за да се чуват. По-късно, в живота, тя не може да се изрази в училище, в университета или публично и не разбира, защо се страхува от това или, че не може да говори, ако я гледат. Там е Сянката. Само, ако сега разбере, защо я има и че я има, ще може да разбере причината и да работи за изкореняването на това поведение, причинено от една Сянка, която ѝ пречи да се развие, както би искала.

В някакъв момент, като дете, това поведение ѝ беше полезно. Затова се програмира да мълчи, или останалите ще я критикуват. Но това, като възрастен човек, започва да бъде проблем ... Не може да изнася лекции в своя Университет, за да получи диплома и не разбира причината.

Гошия: Благодаря, с този пример се разбира много добре. Мислех, че Сенките като цяло, са всякакъв вид програмиране на предпочитанията и че е важно да се освободи ума от тях, към Единното Поле, Първоначалния Източник.

Роберт: Виждам, че Работата със Сянката, е трудна.

С´вар´уу: Да, не е просто. На първо място, не е лесно да се работи, за изкореняването на нещо, за което не знаеш дали е там или не.

Гошия: Освобождаването на ума, от програмирането на предпочитания, виждайки ги всички, като програмиране или самопрограмиране, е част от Работата със Сянката?

С´вар´уу: Това е сложно, защото навлизаме в опита да разберем и класифицираме, какво е нежелано програмиране и какво не е. Тъй като, в крайна сметка, всичко е програмиране, не можеш да го елиминираш изцяло или би спряла да бъдеш себе си, с всичко, което те определят като личност.

Гошия: Какво прави Единното Аз-Първоначален Източник?

С´вар´уу: Фрагментира се, за да има опита да бъде и да преживява повече. Търси разширяването по този начин, програмира се повече. Самото програмиране, изолирано, не е лошо. Определя всичко и те отделя от другите, определя те като личност, дава ти собствена идентичност. Такава, каквато си, вече си Чисто Съзнание. Освен това тук, е необходимо да се направи разлика, между соматично програмираното или тялото и което е повече, като свойство на Душата. Единното Аз, има своя идентичност и е резултат от сбора от всички Съзнания, които съществуват. Ти самата, не си само една идентичност, а сбор от много.

Единственото нещо, което определя една Сянка - като концепцията на Юнг, е, че имаш съпротива към програмираното поведение, следователно си го потиснала и забравила, че си го направила. Въпреки това, насочва поведението ти в комбинация с други Сенки, като Причина-Ефект, което води до поредица от реакции и процедури, с които човек се сблъсква в една или друга ситуация в живота. Това кара Сенките, които човекът не иска, в крайна сметка да ръководят живота му. Ето защо Юнг каза, че ще се проявят по-късно в живота, като съдба.

Излагам неговата работа и я използвам, защото е източник на информацията, която давам от тук, като справка оттам и която може да се търси от вас, плюс моята лична интерпретация.

От най-високото ниво всичко се усложнява, защото Сянка, която създава проблеми на човек, може да се желае там, от Висшия Аз на въплътения човек, именно, за да му провокира един начин на живот, за да му даде поредица от преживявания, необходими за неговото духовно израстване. Това вече е мое, не на Юнг.

Гошия: И как да разбера, какво е желаното самопрограмиране на Душата, от най-високото ниво?

С´вар´уу: Когато, не дава, нито предизвиква съпротива.

Гошия: И тази съпротива би била отново ... Как би я определила?

С´вар´уу: Всичко, което имаш и чувстваш, че не те дефинира или не искаш. Да се свързва твоята идентичност - Его, с този нежелан атрибут, както невъзможността да се говори публично, като примера с момичето по-горе.

Гошия: Да, но полигамията не ме определя, тогава, как да различа, дали това е съпротива или просто, собствен избор?

С´вар´уу: Ако това е проблем за теб. Само би бил такъв, ако беше с мормоните, които те принуждават да бъдеш, една от седемте жени на даден тип. Ако това ти е приятно, не е Сянка, но ако имаш съпротива срещу нещо, тогава е такава. Но знаейки, че е там, вече си на път за нейното разрешаване.

Това, което определя една Сянка, е, че на първо място не знаеш, че я имаш, и на второ място, имаш съпротива срещу това поведение.

Роберт: Но за какво искаш да правиш толкова много промени Гошия, след като си Аватар?

Гошия: Защото чувствам, че не са промени в моя Аватар, промени са в моето Същество. Ще ме следват, където и да отида, защото аз съм Аз-а и твоите Сенки също ще те следват. Мисля, че е важно да се извършва тази работа от който и да е Аватар, защото едновременно извършваш тази работа на всички нива на твоето Същество.


С´вар´уу: Повечето от Сенките остават, като умствено програмиране.

Ще се използвам за пример: Когато бях дете, много ми харесваше да съм детето, като едно и също Съзнание, споделено с майка ми. Харесаше ми, да съм дете, защото нямах детонантите на майката, която беше огорчена, от това, че нейната майка - моята баба, я заключи в гората, с поредица от лъжи, че е преследвана и изолация от мъжете, за да запази духовната си чистотата или не знам си какво...

Беше ядосана и сама. Тя бях аз, но имах възможноста да бъда детето. Бягах от това да съм майката, защото да бъда дете, ме караше чувствам само надежда и очарование, от всичко около мен. Майката, имаше детонанти и досадни Сенки, които аз като Душа, не исках, и които, останаха в тялото на майка ми. Като дете бях същата като нея, но без детонантите, на майката.

В този случай е много ясно, какво искам да кажа - не определя Душата, но да, това я обогатява, защото знам и си спомням и съм се научила от грешките, от обуславящите фактори и Сенките на майка ми. В духовна концепция, една напълно просветена личност, се определя като човек, който няма Сенки.

Гошия: Очевидният въпрос в този момент е: Дали Сенките ти като майка и нейните идеи не са те последвали по никакъв начин? Защото също беше казано, че програмираните идеи, те следват след смъртта, те са част от твоята Душа, отвъд физическото.

С´вар´уу: Точно така, но ги виждаш в перспектива, поучаваш се от тях. Както казах по-горе, именно предишните преживявания от този живот и от всички останали предишни прераждания, те правят и определят като индивидуален човек. Аз съм продукт на тези предишни преживявания, каквато си и ти, на твоите.

Гошия: Чувстваш ли, че си надвила твоите Сенки, бъдейки твоята майката?

С´вар´уу: Докато аз или някой друг, не  бъдат Единното Аз, ще има Сенки и аз, да,  надмогнах тези на майка си, въпреки че, продължат да ме определят.

Гошия: Възможно ли е част от съпротивата, която чувстваме, да идва от други прераждания?

С´вар´уу: Точно така, да.

Гошия: Значи, много е трудно да ги идентифицираме, ако нямаш памет, като тук в 3D. Тогава, какъв би бил твоят съвет относно идентифицирането на нашите Сенки и съпротива? Просто да наблюдаваме нашата съпротива или още нещо?

С´вар´уу: Да. Наблюдавайки какво не искаш от себе си или какво ти създава проблем, каквото и да е.

Гошия: Какво ниво, трябва да има този проблем, за да се класира, като Сянка? Например, не искам да съм много слаба. Това по някакъв начин, може да е някакъв проблем, но дали ще е Сянка?

С´вар´уу: Степента не е дефинирана в работата на Юнг. От моя лична позиция, това, което човек не иска, е само въпрос на приоритет - най- вече, ако нещо предизвика съпротива или неприязън. И да, в някакъв момент от живота си си създала Сянка, не искайки да си много слаба - съпротива срещу тази концепция и липсата на друг атрибут, който да не ти създава проблем и потенциално да не причинява проблем, в случая на някой друг. В случая, да се бъде много слаба, е нещо социално програмирано, като нежелан атрибут.

Роберт: Но е любопитно за близнаците, защото може да им се наложи да вършат различни работи, тръгвайки от едно и също семейство и среда.

С´вар´уу: Близнаците, като са един и същи човек, произхождат от същият опит-програмиране от предишни животи, а в случая на Земята новите им преживявания като отделни създания ще ги определя, като двама души след това. Това е създаването или фрагментирането на Душа и създаване на две, от първородната. В случая на еднакви близнаци на Тайгета, само ще бъдат две тела и едно Съзнание, тъй като при пълна телепатия това, което едно тяло живее или преживява, ще бъде част от другото и обратно, по отношение на обогатяване на преживяванията.

Гошия: И какво би било приложението на резолюцията за Сенките? Просто да съм наясно с тях? Как да ги освободим?

С´вар´уу: Първо, трябва да разбереш, че има Сянка във връзка с конкретен проблем. Оттам да се търси с разум и логика, откъде идва това, гледайки в миналото. След това да се реши, какво да се прави с него и накрая, трябва да се препрограмира ума, свързвайки каквото предизвиква съпротивата и Сянката, с нещо положително, а не с нещо отрицателно. За това е необходимо, постоянното повтаряне на асоциацията, която искаш да промениш.

Гошия: Ммм ... Да се промени с нещо положително... Но важното тук, е да не се преструваш, за нещо пред себе си, нали? Дори и да продължаваме да повтаряме, че нещо е положително и положително отвътре, бихме могли да потиснем още повече програмирането, за това, че е негативно. Има ли тази опасност?

С´вар´уу: Това важи тук, защото ако се съсредоточиш само върху отрицателното, това е което ще получиш. Въпреки това, много автори казват, че Работата със Сянката, е в противоречие със самия Закон на Привличане, тъй като ако търсиш Сенки, ще получиш само повече Сенки. Но не съм съгласна, защото като не изложиш една Сянка, която създава проблеми, само ще я затвърдиш. Не може винаги да си в състояние на отказ, сякаш проблемът не съществува. Да видиш и да изложиш Сянката на бял свят и да разбереш, че тя е там и да наблюдаваш нейната природа, не означава да гледаш негативното. Напротив, тъй като се изразява, като едно активно и динамично желание, фокусирано върху личния прогрес. Това е подходът, а не отрицателната причина.

Промяната на подхода към нещо положително, не е да се преструваш. Ако се преструваш, тогава не променяш нищо, просто действаш. Ако се съпротивляваш на идеята да си много слаба, като нещо лошо, срамно за който и да е, тогава това, ще създаде Сянка. Ако се изложи и разбере, може да се програмира към факта, че този човек, благодарение на този личен атрибут, е привлякъл своя партньор в живота, защото му харесват много слаби хора. Тогава асоциацията "слаба", ще бъде нещо положително, а не проблем.

Гошия: Разбирам, да се сменят асоциациите, ок. Всичко ми е много интересно, темата за интроспекция и самопроверка, винаги много съм харесвала това. Благодаря С’вар’уу, вече е време да приключваме. Искаш ли да добавиш още нещо?

С´вар´уу: Във всяка тема винаги има много повече, но с това, което казах до тук, е достатъчно.

Гошия: Тогава приключваме тук. Благодаря С’вар’уу и до утре!

С´вар´уу: На вас ... Благодаря ви, че сте с нас!

Превод: Tati D
Transcripción: Toni Ruiz de Sociedad Taygeta