jueves, 26 de agosto de 2021

 

              РАСАТА УРМАОБЩЕСТВО И АРХИТЕКТУРА - Част 2    

                                                      Извънземен контакт

    

Conocimiento Pleyadiano – 31/01/2021

 

ЗВЕЗДНИ СЕМЕНЦА – 26/ 08/2021

https://www.youtube.com/watch?v=iCZG0QWypC8

 

Превод: TatiD

 


                                                                 . o O o .

 

                                           Разговор с Анѐека от ТеммерОБЩЕСТВО

Обществото Урма е много балансирано общество. Като онези, които заемат важни позиции са на много справедливите 50% на 50%.  Колкото до жени и мъже, ги виждам да извършват едни и същи задачи. Виждам женските котки да участват във всичко, както и мъжките. Не разграничавам ясно техните социални роли.

Също използват стъпаловидния холографски модел на Андромеданите, като нас. Концепцията за Матриархалното Общество като такова, се счита за женска концепция или идея, поради начина да се грижи като майка за членовете на нейната култура. Така че, тук е доста прието, матриархалните общества да са женски и само подчертават, че са холографско-патриархални, когато, въпреки че е същия политически модел, е обичайно според традициите да имат като цяло мъжете за лидери. Защото само по себе си, по естество не би могло да бъде холографско общество, ако има някакъв вид дискриминация между половете.

В същност, за Урма мога да кажа, че е патриархално или матриархално холографско общество, най-вече в зависимост от това, кой пол е на върха. Защото въпреки наличието на Съвет, „Висшият Съвет”, съставен и формиран от членове на народа, дори и така има човек, който съобразно неговия или нейния опит е организатор на Съвета, Президент на Съвета или жена-Председател. Но тази личност реално няма повече власт от останалите членове, само организира всичко и има повече опит в решаването на проблеми, които като цяло идват при тях.

Подобно на Аленим, Урмите имат техния Висш Съвет с техните представители у дома. Този конкретен представител е лидера на Висшия Съвет, който ги представлява там задочно и също присъстват на заседания използвайки дистанционно присъствие. В случая на Аленим, нейният представител у дома е Мигиши Муна Маккитотосимеу (Migishi Muna Makkitotosimew).

На Тайгета децата също участват в тези съвети. Би ми било трудно да повярвам, че не участват в тези на Урмите. Децата винаги са добре дошли, защото имат възгледи за решаване на проблемите, които възрастните нямат.

В някои случаи и цивилизации, се случва да има кралска линия. Това тук е проблем, защото е причинил много объркване споделяйки го с жителите на Земята, защото веднага го свързвате с концепциията за земните кралски особи, което е синоним на злоупотреба и елитарност. Концепцията на много видове, които са холографско кралско общество, е да използват този човек, като пример за народа. Някой, когото да нарекат лидер за необходимия случай. Като например при взаимодействие с други раси или видове, които царуват сами, без да са холографски.  


В случая на холографските общества с кралска линия, служи като фокусна точка. Някой, към когото да се обърнеш, когато имаш проблем. Някой конкретен, който изпълнява една функция, която ако не съществува би било трудно да се намери или уточни с кого да разговаряш за проблем или някой, когото да позовеш като лидер. Всеки, който е на тази позиция носи голяма отговорност на раменете си, тъй като се казва, че трябва да бъде целият народ, самата цивилизация кондензирана само в един човек. Неговата или нейната история, ценности и етика, трябва да отразяват тази на целия народ, всички събрани в една личност.

В случая
на Тайгета, тази личност е Аленим от Теммер, а в този на Урма е Рур от Авйон. Един общ показател за кралски особи, поне сред почти всички раси на Федерацията, макар че със сигурност и извън нея е, че по един или друг начин те са бели, като справка.

Това не е нещо расистко, то е като една корона. Отразено е дори при горилите на Земята и уважението към мъдрите старейшини, бяла коса или сива коса например.

В случая на Аленим косата й е напълно бяла. В случая на Рур той е лъв албинос. Тази тенденция може да се види отразена и в рептилското общество Кингу (Kingu), където белите Kингу са кралски особи.

Така че Урмите, имайки в този случай Рур като техен представител, ще се считат за патриархално общество. Но както казах, те са много равнопоставени в този аспект и случаят е само, че кралят е мъж, въпреки че е придружен от кралицата, която е негова съпруга.

Подготвят се дълго време, за да бъдат достойни за позицията, както се очаква и както трябва да бъде. Понякога трябва да изпълнят с известно качество свършената работа, за да докажат своята стойност. В този случай, както Рур така и Aленим правят или извършват своя максимален изпит в този момент, докато са на Земята, ръководейки при наистина неблагоприятни условия. Все още трябва да докажат своята каста и темперамент като лидери, а и двамата са много млади.

Колкото до начина, по който работи обществото Урма - помагат си взаимно за да построят къщите и всичко необходимо. Всеки индивид допринася с това, което го интересува. Само по себе си тяхното общество като цяло е много подобно на това на Тайгета, затова предполагам, че се разбираме толкова добре, а също така и контактът между Урма и Тайгета е много античен.

Подобно на нас, също имат пирамиди с Енергия на Нулева Точка, разпръснати из планетата, тоест по същество е същата технология.

Образователната им система също се основава на практика, където ученикът е който води. Всичко е структурирано около нуждите на всеки ученик, където емпиричната практика заема първо място. Не им разказват неща ... показват им тези неща. Използването на потапяне в училищното обучение също е много широко използвано, както на Тайгета.

Тяхната медицина е на билкова основа, било то естествена или възпроизведена и с подкрепата на Медицински Камери (Medical Pods).

Що се отнася до церемониите, извършват както погребения, така и сватби, за разлика от Тайгета, където не празнуваме сватби, а само партита при свързването на една двойка и желае това да се направи. Разликата е, че липсва правна или религиозна тежест, това имам предвид. Няма сватби на Тайгета, защото двойката не е принудена да остане заедно, а само по любов.

 

ГРАДОВЕ И АРХИТЕКТУРА

 

Населението в Авион е значително, над милиард. Но градовете им не са пренаселени, къщите са като разредени. Урмите не са концентрирани в големи градове или не често. Само по себе си тук  също има сходство с Тайгета, тъй като големите градове са малко. Но населението Урма е много голямо.

Столицата има същото име, Авийон (Avyon). Голяма е като Ню Йорк и няколко пъти по-голяма от столицата Toлeka на Tеммер. Тя е космодрум с много трафик. Сама по себе си Вега кипи от трафик и активност, както от Урма, така и от лирианите там. И Урма, и Лирианите имат няколко гигантски космически станции в орбита около техните планети.

Сградите на Авийон не са толкова близо една до друга като в Ню Йорк, а по-скоро разпръснати по площ. Не са с голяма височина, но са високи техните тавани, тоест от пода до тавана, но не са небостъргачи. Друга особеност е, че макар очевидно да са много напреднали, техният стил е много класически, както се разбира на Земята. Това е така, защото са много консервативни. С други думи, не са толкова научнофантастични конични сгради или футуристични структури, а по-скоро структури с античен и много солиден вид. Архитектурата на Урма се характеризира с използването на камъка и мегалита, с колони в гръцки стил, само че много по-големи. Цели такива градове, с гигантски входове, много факли, щитове с гербове по стените. Като микс между класическа Гърция и Рим с ултрамодерната смесена научна фантастика. Поддържат кръгли сгради поради циркулацията на енергия, но правоъгълниците също изобилстват.

Например, това изображение не си прилича, но е по-скоро Солатиански архитектурен стил. Изображението изглежда преувеличено, но прилича много на него. На Тайгета обикновено не строим нагоре.

Връщайки се към Урма. Техните къщи отвън са от два различни вида: като кръгъл тип полутопка, като иглу и от друга страна правоъгълни квадратни кутии, подобни на много човешки къщи. Това, което е постоянно между двата вида, е, че вътре са много големи и просторни, с много нива. Тоест, не е малко иглу, а е огромна къща-купол на различни нива. Както винаги всичко е преувеличено. Може да се каже, че къщите на Урма приличат на замъци.

Квадратните къщи имат структури, подобни на класическата Гърция, с колони отвън и вътре. Къщи с много големи двойни дървени врати с метал, типично да бъдат асоциирани със средновековен замък, бъдейки само една къща. Вътре има зала или център на къщата, отново с колони. Изпълнено е с орнаменти по стените и върху самите стълбове. Около тази централна стая се намират кухни, дневни, библиотеки и трапезарии. В дъното, в противоположната точка на вратата, има много широко стълбище, което се изкачва нагоре, където се разделя на две - едно отдясно и едно отляво, подобно на много антични къщи на Земята. Води към по-високо ниво, където има още спални. В противоположната точка на това стълбище, което би било едно ниво над вратата, има друго стълбище, равно на трети етаж, и така се изкачва дори до четвъртия етаж .

Къщите вътре са много просторни, с малко натрупване от предмети, лесни за преход. Всичко в бял или черен мрамор. Това е примера на къща, която видях. Знам, че има варианти и много неща могат да бъдат различни в други къщи, но тази е, която познавам най-много.

Урмите обичат да изпълват стените си с изкуство - картини, скулптури. Всички със собствено осветление. Въпреки че всичко е електрическо, обичат да акцентират върху идеята за факли, точно както в старинните времена.

Всички тези изображения биха си приличали, с вътрешни колони, както казах. Всичко в свръхчовешки мащаби, видимо по-големи. Като Лирианка, се чувстваш не на място там. Дори дръжките на вратите ги усещах като в лицето ми, а аз съм висока. Невъзможно е да бъдат достигнати от някой по-малък от мен, като И’асхи.

Що се отнася до декорацията, също постоянно използват златисто, но не е боя, не се интересуват от външния вид, това е чисто злато. Мисля, че можете да си представите атмосферата на едно място или къща Урма. Там всичко е поразително. Древно и в същото време технологично ултрамодерно.

Спалните им са много запечатани в пространства отдалечени от останалата част на къщата. Спомням си, че леглата им обикновено са кръгли, пълни са с възглавници и са огромни, дори за тях. Това, което чувствам, би било равносилно на това да имаш една котка, която да спи на някое от нашите легла, с телата от Лира. Размерът може да не е толкова преувеличен, но би бил като половин лирианско единично легло за една котка. Така че от тoзи мащаб е разликата и са с кръгла форма или полукръг, не съм виждала правоъгълни легла. Леглата им изглеждат толкова добре, че можеш да се търкаляш там и да не паднеш. Урмите са котки, логично прекарват много време в сън.

По отношение на баните - не открих нищо подобно, но това изображение е най-близкото. Имат кранчета и течаща вода. Изглеждат като дръжки,.. по този начин, но по-големи и както винаги, всички супер богато украсени.

Ние рядко използваме кранчета, само зависи от конструкцията на къщата, но ние сме друга култура. Казва се, че ако затвориш водата, тя губи своите енергийни свойства, затова я оставяме да тече. Урмите също имат течаща вода, но бях впечатлена от наличието на кранчета, въпреки че е логично, тъй като тази форма на кранчето е лесна за манипулиране с лапа. Но както казах, имат големи умения с тези лапи, само че това, което правят и използват, е предназначено за този вид ръка-лапа. Гледат на нещата, които използваме, като много малки и крехки за тях.

Както е логично, също използват тоалетни като тези на Земята, по същество са същите и това присъства в безброй цивилизации и раси. Но поради факта за опашката е малко по-различна, тя е наклонена. Тоест повърхността, където седи капакът, е леко наклонена напред, но се вижда. И нямат резервоара за водата отзад като на Земята. Това може да се дължи на опашката, защото оставят място, където би бил резервоарът. Това не е толкова странно, защото както знаете много домашни котки използват тоалетната.

Що се отнася до канализационната система, преминава през пречиствателни станции. Не замърсяват. Въпреки че не е същата система като на Земята. Това, което не трябва да се използва, се изпарява, унищожава и след това тази енергия се използва за повече електричество. Максимална ефективност, точно като нас, ние дезинтегрираме всичко. Остава само молекулярна вода. Не знам как точно е с Урмите, но трябва да е система подобна на нашата. Когато е по-добре да отиде в специален център, се прави така и когато една къща е по-отдалечена, отпадъците се обработват на място, тоест всяка къща има своя собствена преработвателна станция.

 

ТРАНСПОРТ


Що се отнася до транспорта, използват влаковете Маг Лев - магнитно издигнати (Mag Lev) и въздушния транспорт като основно средство. Почти всичко е по въздуха. Кръглите кораби са най-често срещаните в почти всички раси. Следват тези, които приличат на летящ човешки камион, подобен на совалките от Star Trek. Просто защото е много полезна форма. Отново, това е константа в много раси, използването на совалки всички подобни на тази. Няма много разлики.

Но всичките им кораби имат ивица или една част, която е тигрова, като тигровото е символ на Урма. Забавно е, защото на Земята има годишна среща на самолети, наречена Tiger Meet, където различните нации рисуват военните си самолети като тигри и се питам дали не е дошло оттам, от Урмите. Прилагам снимки на самолети от Tiger Meet. При Урмите най-обичайното е, че не е боядисан целият кораб по този начин, а че отзад имат раирана ивица, която показва на кого е.

На Авийон пътищата не са като на Земята, но съществуват. По-скоро са като това, което би се сравнило със селските пътища. И не преминават или рядко преминават по суша от град на град, защото въздушният транспорт е много по-ефективен за всички.

Любопитен факт е, че не използват велосипеди, тъй като това изглежда е човешко изобретение. Дори нас ни очарова това изобретение - ние го нямаме или го нямахме. Любопитното е, че имаме мото скутери и малки варианти на колела, които работят с електрически двигатели тип Тесла, които черпят енергията си от въздушните мрежи, а не от кабели или батерии. Имат колела, но осите им на въртене са магнитни, без триене, точно както електрическите двигатели. И никога не остават без енергия, защото я носят със себе си.

 

Превод: TatiD