martes, 3 de agosto de 2021

 

   Ваксините - Ефектите върху Тялото и Душата - С’вару̀у Х

      Извънземна информация

 


Agencia Cósmica – 19/07/2021 https://lbry.tv/$/download/vacunas/58313cf41e224d128af148c51eee5b9df5f0afb5


Звездни Сeменца – 29/07/2021

 

Превод: TatiD    

   .. o O o ..


Гошия: С’вару̀у, моля те отговори на този въпрос, който някой е зададе, защото също не съм наясно: Слагайки си ваксината се предполага, че ще те откачи от Източника, защото твоето ДНК ще бъде модифицирано и няма да можеш да получаваш сигнала.

Въпросът е какво се случва с тези хора в отвъдното, след като умрат. Възстановяват ли сигнала от Източника? Или може би Душата им ще остане затворена в "облака от Изкуствен Интелект" и ще бъдат принудени да се превъплътят отново на Земята? И ако е така, в каква ситуация остава Душата?

Атина С’вару̀у: В никакъв случай. Няма душа, която да е или да бъде затворена никъде. Това само може се случи в резултат на идея. Душата не губи сигнала с Източника, а само тялото.

Душата не е нещо отделено от Източника, тя е самият Източник, следователно тя не може да се загуби, не може да се отдели една Душа от Източника. ТЯ Е ИЗТОЧНИКЪТ!  Ето защо самата дума "Душа" е погрешна и дори не бива да я използваме повече. ТЯ Е УМ, ОСЪЗНАВАНЕ за САМИЯ СЕБЕ СИ. Тя е чисто Съзнание.

Това, което хората наричат ​​Душа, само се определя като нещо различно от Източника, като ограничение на самата себе си чрез набор от идеи, базирани на спомена за едно минало, което тя анимира за себе си и само от гледна точка на самата себе си. Тя е вълна в океана, дюна в пустинята, неразделна от своето по-разширено АЗ.

Проблемът с ваксината е, че тя изключва тялото от ИЗТОЧНИКА, така че човекът вече не се възприема както преди от гледна точка на хората около него и това се случва по прогресивен и акумулативен начин. Тогава тялото ще колабира функциите си, докато остане да работи на минимум, в така да се каже едно отчуждено състояние на Душата си. Отчуждено от сигнала на собственика си, бидейки негов притежател на един фрагмент от Източника и самия Източник.

Ваксината означава едно бавно и прогресивно изключване на тялото с Източника,   Съзнание-Индивид. Със смъртта на тялото, в каква ситуация ще остане Душата? Зависи от идеите, които има и само от това. По тази причина е наложително да се знае колкото се може повече по време на настоящото си въплъщение, за да знае къде да отиде и какво да очаква.

Гошия: Благодаря, но един въпрос: Когато тялото е изключено от Източника, например от Джени, тогава къде е Джени? Все още ли оперира през това тяло или вече си е отишла? Искам да кажа, това прекъсване на връзката по същество означава същото сякаш тя е умряла и вече е някъде другаде оставяйки тялото да работи самостоятелно в дегенеративно състояние? Собственикът на сигнала е вече на друго място?

Атина С’вару̀у: Джени винаги е била Източникът. Наборът от идеи, които съставят концепцията за Джени е в Източника, тя е част от Източника и е самият Източник. Джени, (какво хубаво име) като такава, използва само едно тяло, за да бъде на едно концептуално етерно ниво с набор от правила, които го правят да бъде физическият свят. От гледна точка на тази физическа област, ако Джени е умряла или е почти умряла, дори ако тялото ѝ горе-долу да продължава да функционира.

Спомни си, че тялото също има набор от работна памет, съдържаща се в самото тяло, така че то реагира и функционира с капацитет на ограничено взаимодействие. Тоест, както някой с добро взаимодействие и връзка с Източника би имал около 100% връзка с него и един човек с баx1na (папая), която работи прогресивно в тялото му, изключвайки бавно способността му да донесе до физичното понятието Джени, което се поддържа в Източника.

Така че, докато баx1naта развива действителните си ефекти в продължение на определен период от време, тя започва да ограничава количеството на възможна връзка с Източника, от 100 до 93, от 68 до 52, от 37 до 19%. И колкото повече и повече намалява, тяхната връзка с Източника ще бъде постепенно прекъсната, оставайки по-скоро като автомати, като нереалните хора. И дори рано или късно ще влязат в упадъчно състояние, равно на зомбита, в цялото разширено значение на думата ЗОМБИ (с главни букви). Доколкото знам, това ще се случи след няколко месеца или години и процесът вече е започнал.

Питаш дали собственикът на сигнала вече е на друго място. Така да се каже от гледна точка на физичното тяло (защото сигналът е Източникът и дори не влиза в тялото), той е навсякъде, подобно на радио вълните.

Гошия: Благодаря отново. Разбирам, но тогава в кой момент сигнала на този човек, връзката с Източника е вече отстранен от тялото? По време на бах1naцията или по-късно, когато се увеличава процентът на изключване? Имам предвид кога Душата, точката на внимание Джени наистина се оттегля от това тяло и отива другаде? При какъв процент на изключването? Все още се опитвам да разбера това.

Атина С’вару̀у: Не мисля, че е възможно да се знае в кой момент става прекъсването, конкретната точка. Става постепенно, от 100% връзка към все по-малко, докато бах1nата продължава да върши работата си. Но е факт, че тя се прекъсва, въпреки че можем да твърдим, че докато тялото е живо остава някаква връзка, освен в истински зомбирано състояние, където то работи в състояние изцяло от вътрешния си "твърд диск", така да се каже. И след това този разговор може да закриви към вампири и зомбита, тема свързана с това.

Разгледай го като крушка, когато е напълно светнала. Човекът-тяло има пълна връзка с Източника и бах1nата затъмнява и затъмнява крушката бавно и постепенно, докато я изгаси.

Душата никога не може да се изключи от Източника, защото е самият Източник. Само може да задържи идеята че е изключена, но това не може да бъде. Тялото е това, което е изключено от Душата или по-добре казано от Източника.

И мога да си представя когато тялото изпитва изключване. Тогава каквото остава от тази връзка ще алармира Душата, като я накара да мисли, че се разединява, тъй като Душата когато има тяло се привързва към идеята, че е тялото. Хората, Душите имат тяло. НЕ СА ЕДНО ТЯЛО.

Гошия: Но все още се опитвам да схвана, за да разбера… Както при крушката, която ще се изключи бавно, твоето възприятие за теб като Джени, като Съзнание, усещането на Душата все още ли е в тялото или вече ще се въплъти на друго място? Вече е на друго място? Къде се намира Самосъзнанието на тази Душа в този момент? Защото когато умреш е ясно, умираш и в този момент се събуждаш в астрала или където и да е, с твоята точка на Съзнание като теб. И тогава в случая с бах1nите? Това е, което все още не разбирам.

 

Атина С’вару̀у: Добре… Не е ясно за човека-Душа намираща се във бах1nиrаното тяло. Усеща, че нещо върви много зле. Например много бах1nиrани хора съобщават и са много разтревожени от това, че нямат емоции както преди, че нищо не ги вълнува, че не чувстват любов и че не чувстват щастие. Човекът, тялото и Душата заедно преживяват нещо подобно на това, което се случва с Болестта на Алцхаймер - тялото постепенно се изключва от Душата-Източник поради лошото функциониране на мозъчните системи, които превеждат сигнала във физическия свят. Калцификацията на мозъка и некрозата на цели мозъчни сектори или основна неизправност поради голямото количество алуминий в системата, наред с други причини.

Гошия: Но те все още са в тялото, ако тяхното Самосъзнание е там, а не летейки към Тайгета например.

Атина С’вару̀у: Все още са в тялото, но не могат да влязат напълно във физическия свят, всеки път по-малко, докато най-накрая умират и когато окончателно го направят, могат да се върнат към Източника, или да се събудят в своя медицински пашкул или където и да е.

Гошия: Добре, така че окончателното изключване на тяхното осъзнаване за тях самите настъпва в реалната смърт на тялото, Съзнанието за Аз-а.

Атина С’вару̀у: Да, за този пример да, тогава е когато е на 0%.

Гошия: Разбрирам

Атина С’вару̀у: Проблемът тук е в автоматичния ефект и това също води до паразитирането на субекти. Тоест тялото, което преди е принадлежало на някого, някой мил и реален се превръща във входна точка, която се използва от тъмни субекти, за влизане във физическия свят. Винаги се опитват да намерят път към физическото и това е един от начините, които ще използват и които вече използват.

Така че, това е друг дневен ред, за който не се е споменавало преди и е важно! Друга причина, поради която искат да бах1nиrат хората. Тогава се превръщат в портали за обладаването от субекти и това е ужасно истинско.

Често срещаният проблем тук е, че хората, които се бах1nиrат после казват, че се чувстват добре, но вредните ефекти на бах1nата са прогресивни… Ще се манифестират  малко по малко, всеки път повече с течение на времето.

Някои слоеве от населението, особено тези, които приемат бах1nата за първи път, понякога получават плацебо, затова не съобщават за вредни ефекти. Това е стратегията на Кабала за да намали ефектите и заедно с тях да намали съпротивлението на хората за да ги приемат.

 

Превод: TatiD

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario