sábado, 20 de marzo de 2021

 

           3-ВИСшА ФЕДЕРАЦИЯ - ИНТЕРВЕНЦИЯ - С’вару̀у

                            (Извънземна комуникация - Плеядитe)

 

 

 

Agencia Cósmica - 3/06/2020


ЗВЕЗДНИ СЕМЕНЦА - 20/03/2020


 Превод:  TatiD

 


                                                                       . o O o .

ПЪРВИ РАЗГОВОР

 

С’вару̀у: Говорейки за Федерацията, Земята и по-високите нива. Всичко това са роли, роли за изпълнение в космическия танц. Така че да се обвинят членовете на 5D Федерацията, както моите колеги Тайгетеани  желаят е част от играта. Да се докладва за това, което не работи добре,  да се привлече вниманието на

хората към тези, които според тях причиняват това и това е напълно валидно.

 

Въпреки това, излагането на Федерацията по този начин носи концепцията, че хората отново са жертви (манталитет на жертва) и както казах по-рано и двете страни са виновни.

 

Не че 5D Федерацията са лошите, те просто са и не защото са, ще бъдат подравнени с нуждите на хората

 

Гошия: В този смисъл, че Федерацията просто "са" и всички престъпници по света също ли просто "са"? Как го виждаш? Някой, който също измъчва кучето ми, също просто "е", защото има своите мотиви?

 

С’вару̀у: Точно така, хора или същности с различни начини просто „да бъдат“ влизат в конфликт помежду си, те просто "са", но от човешка гледна точка те са престъпници.

 

Гошия: И каква е по-нисшата Федерация от човешка гледна точка, също ли е престъпна?

 

С’вару̀у: Също, от една или друга гледна точка би било престъпно, да. Тъй както вие също сте престъпници за други хора и аз, и Тайгетеаните. Да имаш конфликт с други хора е синоним да бъдеш някой, да имаш определена идентичност, да имаш един Аз. От своя гледна точка Бил Гейтс вярва, че постъпва правилно, вярва, че спасява Земята от унищожение, защото има твърде много хора. Възприема себе си като герой, спасявайки Земята от пълно унищожение.

 

Нещата обаче не са толкова прости в случая с хора като Гейтс и Сорос, измежду много други, защото те не работят само от гледна точка на желанието за спасение на Земята, това е просто друго ниво на извинение, което използват. Ако ги погледнем по-задълбочено, ще видим, че са склонни към самоунищожение, тъй като боготворят регресивни същности. Същности, създадени като призраци от тях самите, отражение на това кои са те и толерантността и страховете на човешкото население.

 

Доказателство за това е ритуалното унищожаване на Австралия и Амазония, наред с други места, като Калифорния, със създадени и започнати от тях пожари.

 

 

ВТОРИ  РАЗГОВОР

 

С’вару̀у:  5D-Федерацията се страхува от мен. Присъствието ми ги тревожи. Федерацията от по-горе ме използва, работи чрез мен. Затова 5D-Федерацията се страхува от мен. 5D не е моята плътност, просто работя тук, за тях съм Семенце, както и вие за Земята.

 

Гошия: Значи С’вару̀у,  5D-Федерацията се страхува от Федерацията от по-горе, защо?

 

С’вару̀у: Тъй като ги контролира, ограничава, наблюдава ги и им иска отчет за техните действия и тяхната липса на действие.

 

Гошия: По какъв начин им търси сметка, в какво се състоят този тип срещи, където им се търси отговорност? Очевидно, тогава тази Федерация от по-горе трябва да бъде във физически тела.

 

С’вару̀у: Федерацията от по-горе работи само чрез 5D-физически тела, като това, което обитавам. Не са нужни тела отгоре. И ги държат отговорни, като ги карат да видят къде са се провалили и какво трябва да подобрят. Но не като нещо наложено отгоре, а чрез тях самите, използвайки причина и ефект, карайки ги да осъзнаят последствията от своите действия, за да могат самите те да се поправят.

 

Роберт: С’вару̀у, ти сега ги караш да се осъзнаят за техните последствия, как?

 

С’вару̀у: Чрез тях, бъдейки те. Не само аз, но и техните еквиваленти в други плътности, като тяхното висше Аз. Слагайки или предизвиквайки чувства, ако ги имат или необходимостта да поправят това което са направили погрешно. Понякога, да, с директен контакт с условия за тяхното разбиране, където се декларира, че на по-високото стъпало над тях, Федерацията не е доволна от техните действия.

 

5D-Федерацията прави сериозна грешка поставяйки нелирийски, не емоционални раси като ментори на човечеството - един нов и силно емоционален вид. Не е по вина на Федерацията като цяло, а на тези с контрола тук - неемоционални раси, които няма какво да правят като ментори на емоционални раси.

 

Знам много добре, че това което ги кара да мислят, че имат право, е човешката идея или концепция за презрение към емоциите в полза на чистата логика, но това е и работата и влиянието на регресивния изкуствен интелект, който се опитва да роботизира хората.

 

Гошия: Как да се разбере дали си член или не на по-високата Федерация? Откъде знаеш, че ти си, например?

 

С’вару̀у: Как да разбереш дали си член на по-високата Федерация или не? Член съм, защото аз го решавам и това е достатъчно, защото така се работи. Когато си готов за да го направиш, просто си. Да бъде или не, е част от същността на всеки един, едно решение. Не се работи с назначения, нито се работи с документи и никой не е назначен поради неговите способности, както се прави в нива като 5D.

 

Само си, защото горе си част от Цялото, ти си колектив от Съзнание, без да се губи индивидуалността, защото се знае, че си и се чувстваш като другите, само са едно или ти самата. Няма разделение, както в 5D и още по-малко като при 3D, концепции с ниска плътност. Следователно не е необходимо да се прилага, за да може някой да бъде приет в този Съвет на по-високи плътности.

 

Ако си Съзнание, просто си. Изслушват те, защото твоите мнения са техни. Независимите мисли са тези, които обозначават един или друг човек, мисли в едно Аз по-обединено, оттам така се работи. Манталитет на Земята - разделение, а не интеграция. Някой кандидатства за да бъде член, за да бъде изслушан, изчаква да бъде приет, надява се да не дадат позицията на друг човек - 3D и 5D мислене.

 

По-горе не е така. Ако си там е по собствено решение, защото се има зрелостта и капацитета за интеграция на възприятието и честотата. Ти си тях, ти си интеграция, не се нуждаеш от одобрението на никой. Тези концепции бяха изоставени отдавна.

 

Гошия: Ето защо Звездните Семенца оттук могат да декларират, че се обявяват за членове на Висшата Федерация, за да може по-нисшата Федерация да спре експериментите си на Земята. Те трябва изслушат. Ще ни изслушат ли?

 

С’вару̀у: В момента, в който не изслушат, ще действат по регресивен начин, каквито и да са техните оправдания и дали им харесва или не, действат регресивно, без да са такива. От отгоре не може да им се наложи никакъв начин на действие, защото това е техен проблем за разрешение и тяхно обучение в техния растеж на осъзнаване.

 

Роберт: Значи виждаш, че е наше право да бъдем чути?

 

С’вару̀у: Така е Робърт, дали ще ви чуят или не, е друга тема. Тайгета чувства, че не я изслушват.

 

Роберт:  Може ли да се нарече Висшата Федерация, „Федерация на Светлината“?

 

С’вару̀у: Много имена за едно и също. Отричам и не приемам термина „на Светлината“, защото на Земята, произлиза от Нова Ера и има пряка връзка с Луцифер, с илюминатите. Светлината служи за да заслепи, светлина и тъмнината не е нищо повече от злоупотребявани термини на Земята. Аз съм Федерация, но не приемам термина „на светлината". Аз съм Федерация, но откъдето дуалността е надхвърлена. Светлина и Тъмнина не са необходими.

 

 

ТРЕТИ РАЗГОВОР

 

С’вару̀у: Всичко това, не е изцяло по вина на Федерацията като организация, а на някои от членовете с контрол сега. Не са виновни Арктурианите или Андромеданите като раси, а някои Aндромедани и някои Aрктуриани. Човек не може да бъде отговорен за чувствата и действията на цяла една раса или хора.

 

Обаче фактът, че някои фракции на Федерацията действат по-малко от

положително, не оправдава деянията и действията на хората и Кабала, които помогнаха да се манифестират.

 

Гошия: И тогава, как тези „лоши“ дойдоха на власт и отговарят за Федерацията?

 

С’вару̀у: Поставиха се като отговорни, защото са във вибрационно съгласуване с членовете на Кабала и със същите проявления на самите хора. Повечето хора искат Новия Световен Ред, чипове и всичко останало, противниците са малко малцинство. Точно затова нещата се прилагат по този точен начин за света или иначе не биха били така.

 

Гошия:  Така че от гледна точка на членовете на 5D-Федерацията, които действат така, сякаш са членове на Висшата Федерацията, смятат че позволяването на човешката воля е правилното? Но тъй като на първо място тези „лоши“ от Федерацията се изопачиха, хора или не, манифестирайки

каквото и да било, как това оправдава липсата им на етика? Предполага се, че са по-еволюирали отколкото хората.

 

С’вару̀у: В същност не са изопачени или неетични. Например, Андромеданите са много заинтересовани да се страхуват от тяхната Карма, което ги прави склонни да бъдат виновни за липсата на действия с нещата случващи се на Земята. Така че, все още са в процес на развитие отвъд техните собствени ограничаващи убеждения. Например, това, което правят, е да оставят бебето да си играе с Динамитът на татко и кибрит, в името на свободната воля и обучението от трудностите и от триенето. Дават на бебето кибрит, след като видят, че бебето е открило динамита за своя сметка, тъй като бебето, изпълняващо свободната си воля, ще знае, че за да работи динамита има нужда кибрит. Така че в името на свободната воля им се дава, тъй като хората се нуждаят от кибрит.

 

Гошия: Това е много добър пример, много ясен. Значи, според теб това е прекалено или не?

 

С’вару̀у: Прекалено е! Ето защо не мога да бъда част от тяхната 5D-Федерация, защото от моята лична гледна точка, моята етика не е в съответствие с тяхната. Защото Федерацията винаги ще твърди, че бебето е намерило динамита самостоятелно и те просто го учат как работи, давайки му кибрита.

 

Гошия: Тогава какъв би бил най-добрият начин да се справи с това според Висшата Федерация?

 

С’вару̀у: Нещата трябва да се спрат незабавно използвайки високи технологии, за да се поставят хората едновременно на един положителен път. Никога да не узнаят, че никой друг освен те самите са били отговорни за решаването на проблема.

 

Гошия: Трябва да се спрат нещата използвайки високи технологии, какво искаш да кажеш? Интригуващо.

 

С’вару̀у: Преобразуване на динамита в бонбон с вкус на динамит.  Не се шегувам ... И не им показвайки, че са били на път да експлодират дланта си и половината си ръка. Имам предвид интервенция. Всеки случай трябва да бъде обсъден внимателно, но хората никога не трябва да го разберат или ще се почувстват защитени и ще започнат още един кръг, не само на поклонение към извънземните, но и на удобна точка на застой, където биха могли да останат завинаги, защото за мен е ясно, че хората са склонни на застой много повече от другите раси.

 

Това, което мога да ти кажа е, че в този момент сме твърде далеч от мястото, от което хората да могат да разрешат този проблем самостоятелно, без пряка намеса.

 

Гошия: Ок. Друг въпрос. Ако се реши интервенцията, би ли означавало, че висшите членове на Федерацията решили това, по някакъв начин биха били срещу членовете на нисшата Федерация? Това не би ли означавало конфликт в редиците на самата Федерация?

 

С’вару̀у: Не е толкова лесно, защото членовете на 5D-Федерацията също преминават през период на трансформация на Съзнанието, следователно, също трябва да осъзнаят грешките и проблемите си и да се справят сами, под засилен натиск от страна на Федерацията, причинен от лични трудности и обстоятелства. Това разглежда свободната воля и етиката, действащи спрямо членовете на Нисшата Федерация. Така че, това е трудна игра на много нива.

 

Гошия: Висшата Федерация също ли има войски, военна сила? Или как работи? Все още не разбирам толкова много елементи тук.

 

С’вару̀у: Не. Висшата Федерация действа чрез Нисшата Федерация, точно както Нисшата Федерация действа чрез своите Звездни Семенца на Земята. Висшата Федерация вече няма телесност както е известно, така че космическите кораби и оръжията, които се манифестират, са нисши понятия надхвърлени отдавна.

 

Гошия: И как биха изпълнили тази намеса, особено ако Нисшата Федерация се противопостави на интервенция?

 

С’вару̀у: Използвайки техните Звездни Семенца инфилтрирани в ниското 5D. И тъй както 5D-Федерацията налага ситуации на хората в 3D, Висшата Федерация ще наложи ситуации в ниската 5D-Федерация, не като налагане, а като последици от техните действия или липса на действия по отношение на всяка въпросна ситуация.

 

Гошия: Какво точно ще им се наложи? Какви ще са тези последствия?

 

С’вару̀у:  Бунт в 5D-Федерацията. Отстраняване на военните членове на Федерацията. Също една революция в 5D, поне по този въпрос за Земята.

 

Гошия: Но каза, че почти всички раси ги подкрепят. Горе-долу сте сами.

 

С’вару̀у: Все още не знаем. И се съмнявам, че Тайгетеаните са сами. Ще видим.

 

 

 

ЧЕТВЪРТИ РАЗГОВОР

 

С’вару̀у: Въпреки че вчера казах, че интервенцията може да бъде технологична, по-скоро искам да кажа, както е по-уместно. Защото само по себе си виждам възможна нетехнологична намеса.

 

Гошия: Все още не ми е ясно едно нещо. Така че идеята за тази намеса на Висшата Федерация основно е да повлияе върху ранговете на Нисшата Федерация. Какво става, ако не може да им се повлияе?

 

С’вару̀у: Както ви казах, всички сме на различни нива, от най-ниските до най-високите в една вечна прогресия. Така че, всеки член на 5D-Федерацията си има своите водачи и например чрез тях може да се работи, но това не е единственият начин. И също Висшата Федерация ще се намеси директно без посредници, но по не толкова открит начин.

 

Гошия: Да, но тогава, представяйки си, че са повлияни достатъчно, защото тази интервенция няма да бъде чрез намеса на Земята, а чрез интервенция в

5D-Федерацията и представяйки си, че вече са повлияни, какво ще могат да направят за да помогнат на хората в тази ситуация? Как ще махнат кибрита от бебешките ръце?

 

Роберт:  Изваждайки хората на властта?

 

С’вару̀у: Отстраняването на хората на властта е един от начините. Ключови хора, които причиняват проблема. Предимството в случая е, че тези ключови хора са неизвестни на човешкия народ. Крият се зад анонимността. Хора като Сорос и Гейтс са само на преден план за други по-мощни хора отзад. Тогава,  неутрализирайки техните манипулатори, те ще бъдат безсилни. Въпреки това, ще трябва да отговарят за престъпленията си, но тази част може да бъде направена от самите хора.

 

 Гошия: И Висшата Федерация намесвайки се без посредници, какво искаш да кажеш, как би било това?

 

С’вару̀у: Само като водачи. Налагайки манифестации, които променят хода на действие на Земята. Така, както Нисшата Федерация манипулира Земната Матрица с технология, Висшата Федерация няма нужда от нея.

 

Гошия: Налагайки манифестации? Например?

 

С’вару̀у: Предизвиквайки промени във възприятието при ключови хора. И тази малка промяна във възприятието дава много големи резултати, налагайки едно проявление само с помощта на ума, променяйки възприятието на един или повече хора, възприятие за нещо конкретно, което определя една положителна промяна. Промяната във възприятието само по себе си предизвиква проявление. По същия начин с 5D-Федерацията. Промени във възприятието, предизвикани от техните лични водачи, висши Аз-ове, само с ум, давайки идеи, които ще приемат като свои. Онова, което наричат изтегляне на епифании. Реализации, изправящи ги пред собствените им ограничения, принуждавайки ги да се променят.

 

Гошия: Уоу! Можем ли да помогнем в този проект с ума си или това е само ваша работа от Висшата Федерация?

 

С’вару̀у: Всички могат да помогнат. Вече помагате с визуализациите си. Но от 3D нивото е твърде малко, за да привлече необходимите незабавни резултати.

 

Гошия: Добре, оставям на вас. И познаваш ли още хора в 5D като теб правейки това?

 

С’вару̀у: Само по себе си всички те са интегрирани, защото всички хора са едно. Висшата Федерация вече не работи с хора, както се разпознават в 3D и 5D, а с енергии. Тоест, вече нямат форма физика. Така че единственото разделение между хората е само в начина или формата на идеи или концепции, основани на това, което се възприема като отделено в по-ниско ниво, като един конкретен човек. Само се знае кое е логичното, правилното, винаги единодушни.

 

Индивидуалността се губи във високите нива. Хората се сливат в Цялото, в Единното. Ето защо казах, че във Висшите Съвети няма кръгли маси, нито столове, нито чаши с вода и микрофони, както в 5D-Съвета. Нито се представят които ще говорят, нито ще се изложат темите за деня. Само си част от цялото. Част, защото имаш спомен, че си някой с разделение от другите, в един живот в по-ниско ниво. Съзнание, че си всички присъстващи и че те, си ти. Вече няма полове, само идеи, пълни спомени. Разделението между членовете е замъглено. Не работят така.

 

 

Роберт: Значи от тези нива ще се действа в 5D?

 

С’вару̀у: Вече се действа. Също се намира извън времето. Отгоре знаеш, че си всички хора, които съществуват. С напредване в Съзнанието това е все по-очевидно.

 

Роберт: И  тази намеса не би ли била срещу свободната воля на Земята?

 

С’вару̀у: Роберт, от по-високите нива, това е свободната воля на Земята.

 

Гошия: И защо отгоре е тази свободната воля? Интересно е каквото казваш.

 

С’вару̀у: Защото отгоре това, което се случва, се разбира добре. Няма интерес  да се налага каквото и да е върху никой от по-ниска плътност. Просто е това, което всеки желае. Отгоре прогресивно се виждат все по-малко конфликти. И само се знае и възприема, че всеки конфликт е само част от личната интеграция, отражение на собствените възприятия. Че не се случва нищо. Че всичко е както трябва да бъде. Въпреки това, също се знае за страданието и се разбира защо от някои гледни точки, то е необходимо за контраст, а също и защо не е необходимо.

 

Гошия: Но също каза в предишно видео, че интересите на тези над 5D противоречат на интересите на хората. Ето защо е интересно да кажеш, че от по-високите нива този тип интервенция е свободната воля на хората.

 

С’вару̀у: От непосредствено по-високите нива има конфликт на интереси. Отгоре, виждайки всичко като единица, се знае и се възприема причината за конфликтите. Така, както от 5D-Федерацията не виждат държави или националности, а само човечество, от Висшата Федерация само се възприемат хора. Едно звено на Съзнание за плътност. Въпреки че, не е и за плътност. Липсват думи в линейните езици. По-скоро се вижда сбор от привидно отделни същества, възприемащи се като отделни раси различни по между си, но всички като една голямо Цяло. Всички учащи се, вършейки своята роля по най-добрия начин. Няма конфликти, различни от нерешителността във всеки един от тях, било то човек или група Души или енергии, собствена нерешителност. Вътрешни конфликти на един и същ ум. Само това.

 

Гошия: Разбирам, но все още не ми е ясно защо този тип намеса от по-високи плътности е свободната воля на Земята? Просто ми е любопитно как стигна до това заключение.

 

С’вару̀у: Защото се намираш в единение с това, което хората искат като колектив, защото се разбира онова, което не може да се разбере в 5D. Намираш се в съответствие, без конфликти на възприятието, както между емоционалните и неемоционалните, логически раси.

 

Гошия: Но ти каза, че колективът иска Новия Световен Ред и искат всичко това отрицателно. Тогава, как сега искат намесата?

 

С’вару̀у: Защото от по-високите нива се интегрират и двете страни. Разбира се причината поради която всеки действа по такъв начин. Да се иска намесата сега, а не преди, е начин да се изразя с този ограничен език, с концепция за линейно време. Не преди, сега искат намеса. Но от по-високи нива, извън времето както се знае, винаги е имало намесата, за която говоря.

 

Дори и така, от моята лична позиция, сега ще има намеса и е вярно, че хората искат своя Нов Световен Ред, но това, което трябва да видят, е, че вече го имат и го имат отдавна. Само че сега е по-очевидно за тях и са изплашени и е момента, в който осъзнават, че вече не искат своя Нов Световен Ред.

 

Гошия: Значи, Висшата Федерация, освен че вижда, че съществува това колективно желание за Нов Световен Ред,  също възприемат, че хората искат помощ, така ли? Затова искат да се намесят? Просто подреждам пъзела.

 

С’вару̀у: Правилно.

 

Гошия: И този пъзел е на много нива, като шах с много нива.

 

С’вару̀у: И тъй като е на много нива,  избягва  на човешкото разбиране, обобщавайки.

 

Гошия: Тогава виждаш ли положителното бъдеще за хората с цялата тази интервенция?

 

С’вару̀у: От най-разширения контекст могат да имат само по-добро бъдеще.

 

Гошия: Защо само могат да имат по-добро бъдеще? Все още не сме ударили дъното, мисля.

 

Роберт: Защо има само един път?

 

С’вару̀у: Защото в крайна сметка ще изхвърлят това, което не желаят, дори и да отнеме хиляди години. Само могат да се разширят, защото това е всичко, което може да направи едно Съзнание.

 

Роберт: Добре, едно добро бъдеще в дългосрочен план.

 

Гошия: В крайна сметка, да,... може би..., но за да се стигне до там, може да струва много негативни преживявания.

 

С’вару̀у: Отрицателното, което определям като склонност към самоунищожение, е само етап. С тенденция към самоунищожение може да се достигне само до една граница и оттам остава само израстването, защото регресивното е просто една идея. Не е нещо отделено от Цялото, а е само контраст намиращ се в дуалността.

 

Превод:  TatiD

lunes, 1 de marzo de 2021

 

                                  ТАЙГЕТEАНСКИЯТ ЕКИПАЖ НА КОРАБА ТОЛ’КА

 

 

 

Conocimiento Pleyadiano – 31/12/ 2020 

ЗВЕЗДНИ СЕМЕНЦА

 

Превод: TatiD

                           Приблизително изображение на кораба Толека - Тайгета


                                                                                       . o O o .


TEЛ·ЛА: Здравейте всички. Добре дошли в Плеядианско Познание. Моята приятелка  е Кристина, а аз съм Естел•ла. Днес ви предлагаме едно много специално видео, където ще ви запознаем с всички членове на екипажа от расата Тайгета, които в момента са в орбитата на Земята в космическия кораб наречен  Toлeka/Toл’ka.

 

КРИСТИНА: Но преди да започнем видеото, имаме някои точки, които искаме да изясним, за да може наистина да се разбере съдържанието на това видео.

 

"Тази информация се предоставя от извънземни хора, жени и мъже от звездата Тайгета в купчината Плеяди, чрез писмен контакт с нас."

 

TEЛ·ЛA: Подготвили сме всички точки тук, за да не забравим нито една. Но като начало трябва да кажем, че всички термини, всички думи или прилагателни, които ще видите че използват, за да опишат какви са длъжностите, които имат или задачите, които изпълняват, не са точното значение на това, което наистина имат предвид, защото много пъти тези понятия се губят в превода, тъй като ги нямаме тук на Земята,  не ги познаваме. Така че това, което правят е да използват термини, които горе-долу са най-подобни, но които много пъти остават много ограничени и не са в състояние да предадат изцяло значението на това за което наистина се отнасят.

 

И ще цитирам както го казват: „Обясняваме това, за да не ни тълкувате като твърде човешки, в противен случай, как искате да опишем кои сме и какви позиции имаме, ако не можем да използваме тези думи? " Това е фраза на Aнéeka от Teммер.

 

Но въпросът е, че това би трябвало да бъде много логично и много лесно за разбиране, тъй като е ясно, че трябва да има обща терминолигия, така че познанията да могат да се предават, в противен случай не би било възможно. И с това искам да кажа, че това не се случва само с испанския език. Това се случва с всички езици, които имаме тук на тази планета, защото са понятия, които не използваме и следователно нямаме как да ги опишем.

 

След като това беше изяснено, ще видите, че във видеото има определени съкращения, които използват, за да опишат някои групи или някои категории. Ще ви кажа какво точно означават, а също така, че тези съкращения са направени само за да се разбере от хората техния смисъл, но които те не използват по този начин:

 

CIC(СИК)    = Сentral Intelligence Command - Централно Разузнавателно Командване.

SAR(САР)   = Su Alteza Real - Нейно Кралско Величество.

CAP(КАП)  = Combat Air Patrol - Боен Въздушен Патрул.

MD(ЕМДЕ) = Medical Doktor - лекар.

SOG(СОГ)   =  Special Operations Group - Група за Специални Операции.

 

КРИСТИНА: От друга страна, както казахме, тези хора са тук в орбитата на Земята в космически кораб. Корабът се казва Toлeka/Toл’ka и е първият по рода си, клас Toлeka/Toл’ka. Космическият кораб обикаля около Земята на всеки 164 минути, в резултат на което екипажът може да вижда изгрева и залеза на всеки 82 минути. Това изображение, което виждате на екрана е подобно на кораба, но разбира се не е същият.

 

Последните данни, с които разполагаме и които вече споделихме са, че корабът се намира на височина 423,9 км от повърхността и пътува със скорост 7,9 км в секунда. Този кораб е с дължина 1734 метра и има капацитет за 1800 души, въпреки че сега само има 30 души. 28 Тайгетани, Иасхи С’вару̀у и една човешка жена, но също така 7 котки, 5 пора, 15 мог’иай (mog’yay) и три видри.

 

TEЛ·ЛA: Една от класификациите, която ще видите много, е тази на Хашмалим (Hashmallim). Хашмалина (Hashmallim) е висококвалифициран мъж, като тези, които познаваме тук на Земята като Специални Сили или Делта Форс Нейви Сиитс  (Delta Force Navy Seats), наред с други. Така че са обучени да влизат на вражеска територия, за да изпълняват изключително опасни и важни мисии. Oбучени са на оцеляване, бягство и укриване наред с други неща като разрушаване и контра-тероризъм.

 

Някои от тези, които сега сe намират на кораба, също така са пилоти и отговарят за изпълнението на задачи по поддръжката и профилактиката, правейки възможно правилното работене на системите там горе. Както виждате, подобно е като на един военен, но не по същия начин както знаеме че са военните на Земята. Защото земните военни от степен E - En-listed (енлистед) или рекрутирани, са обучени да се подчиняват на заповедите, да не мислят, само да реагират, да не поставят под въпрос всичко, само сляпо да се подчиняват на всичко. Така че само военните от по-висок ранг или офицерите се обучават да дават заповеди, но винаги следвайки правилата и командната верига.

 

Обратно на това, военните от Тайгета се обучават на първо място на етика, което тук е напълно потиснато за военните. Обучават се да вземат собствени решения на място, да бъдат Коменданта и да могат да се координират със своите хора по холографски начин,  използвайки съгласуване между тях на място. Да вземат холографски решения  означава, да бъдат резултат от сесия на Съвета сред членовете на групата, където се излагат данните и фактите с които разполагат и се приема възможно най-доброто решение основано на тези данни. Това означава, че може да им бъде възложена една мисия и след като стигнат там и анализират ситуацията, могат да решат да не я изпълнят.

 

Ясно е, че това носи отговорност с която ще трябва по-късно да се сблъскат, но няма да им се налага да изпълняват заповеди само защото така им е казано. И така, всеки военен от Тайгета е Kомандващ, независимо дали е координиран с останалите или е сам. Обучен е да оценява ситуациите и да поема отговорност за своите действия и най-добрия път за всяко обстоятелство, без да се налага да се свързва с командния център когато това не е възможно.

 

КРИСТИНА: Пояснявам също, че ще видите, че много от хората носят псевдоними, създадени от НОРАД (NORAD). За тези от вас, които не знаят какво е NORAD, това е съкращението на Северно-Aмериканското Командване на Противовъздушната Отбрана. И както обяснява Aнéeka: NORAD следи на радарите си операциите на нашите бойни кораби. Самолетите за прихващане на Военно-Въздушните Сили на САЩ използват тези кодови имена помежду си, когато идентифицират един от нашите кораби в тяхното въздушното пространство”.

 

Така че имената, приложени от NORAD, не са имена, които идват от тях. Повечето са  кодови имена, назначени от земни военни, които са им дадени за идентифициране на тайгетеанските кораби. Само че, в някои случаи земни военни са приели техните имена. И тук се връщаме към използването на човешката терминология. Ако летиш в небето, където има земни военни, най-логичното нещо за да не се предизвика конфликт, е да се адаптираш към правилата, които те имат във въздушното пространство. Например за да има по-добра комуникация, идентифицирането с тайгетеански имена на техния собствен език е много по-сложно, отколкото неизползването на земна терминология. И може да изглежда, че всичко има милитаризиран оттенък, но както казва Aнéeka: “Това е мисия под военната юрисдикция на Taйгета, не сме една яхта на ваканция”. Така както Eстел·лa вече обясни, военните и това как работят се различава много от това което познаваме за военните тук на Земята.

 

EСТЕЛ·ЛA: Друг важен момент е, че ще видите, че има много от тях, които казват на колко години са, но не казват точната дата на раждане или много други, които просто казват, че нямат изчислена възраст. Единственият човек роден на Земята, който сега е в кораба с тях, е Сурико. По-късно ще видите нейните данни, но тя е единственият човек, която знае рождената си дата и това е така, защото на Тайгета не го правят по този начин, нито празнуват рождени дни както ние тук на Земята.

 

Сега ще покажем изчисленията, които трябва да направят, за да се опитат да имат сравнение на годините, които биха имали, както го разбираме тук на Земята. Те вземат една звездна дата от позицията на звездите, което е начинът, по който първоначално я изчисляват и сравняват със земните дати. Но е сложно, тъй като има времево приплъзване между Земята и планетите на Тайгета, тъй като всяка година се отдалечават една от друга и това увеличава времевото приплъзване.

 

Към 1990 г. времевото приплъзване между Земята и планетите на Тайгета беше 2 дни, за един ден на Тайгета. През 2010 г. това беше 2,6 дни на Земята за един на Тайгета. Докато днес има 4,6 дни прекарани на Земята, за един на Тайгета. С други думи, те прекарват един ден и тук вече е изминала половината седмица. Така че това, което правят е, че го изчисляват математически и излиза определена дата, но понякога е известна само годината, като някои от тях казват само приблизително възрастта си, а други  са  си  направили  труда  да  я  изчислят  по-точно за да получите всички  данни и по-точна дата.

 

Ще видите, че много от тях биха били считани за много млади, тъй като възрастта им средно е между 20 и 30 години, но това е много различно от това, което разбираме тук. Да си припомним, че от приблизително 13-годишна възраст те вече си спомнят миналите си животи. С това възстановяват много познания и преживявания, които са имали в други животи и ги кара да действат вече по съвсем различен начин.

 

Също така трябва да се има предвид, че по-младите хора, са тези, които търсят повече действия, искат да направят нещо с живота си, да изследват, да експериментират и също затова са тези, които са тук и помагат в тази ситуация на Земята. От друга страна, хората, които може би вече са на по 300 или 500 години и които вече са правили всичко това преди, сега това което желаят е да живеят спокойно, за да стоят на родната си планета или на друга и да водят по-спокоен живот. Така че това оправдава защо целият екипаж, който ще видите, е предимно на доста млада изчислена възраст.

 

И да не забравяме, че могат да живеят до около 900 години. Тялото на жената достига зрялост на приблизително 23-годишна възраст, а мъжът на 25-годишна възраст и оттам нататък остават с това тяло в продължение на няколкостотин години и едва след много дълго време ще започне слабо да се отразява възрастта на биологичното им тяло.

  

КРИСТИНА: И накрая да уточним, че тази информация ни е предоставена от Aнéeka от Teммер. Че изображенията, които ще видите по-долу, реално не са на тези хора. Просто са  снимки подобни на тях взети от интернет и които Aнéeka ни помогна да намерим. Има само една истинска снимка. Така че не са реални снимки. Важно е да се изясни това. И въпреки че може да изглежда, че всички те са идилични, това не е действителността. Просто е едно по-здраво общество, хранят се без токсини, имат холистична диета основана на медицината и освен това тяхната Медицинска Наука е далеч по-напреднала от нашата.

 

И накрая също да кажем, че гласовете, които ще чуете, са наши. В случая на женския екип и мъжкия екип, няколко мъже и жени оттук, хора от Земята участваха, за да дадат гласовете.

 

EСТЕЛ·ЛA: С всичко това можем да започнем видеото и сега ще направя презентация на всички мъже, които са част от този екип:

 

                                                                                   . o O o .

 

KИЛА ОТ ПРОСИОН

 

Псевдоним: Kа  (K)

Име поставено от NORAD: Червен Барон / Лъва /  Делта Голф 150 Кило

                                                         (Barón Rojo/ Lion-León /Delta Golf 150 Kilo)

Възраст: 28 години (28 февруари 1992 г.)

Височина: 198 см

 

Kилa е част от Групата за Специални Операции-SOG. Той е водача на Хашмалимите и е ръководител на изстребителното командване и изтребителните ескадрони. Пилот е на изтребителния кораб: Чинди Ат’ѐед (Chindi At’éed). Той е този, който координира и  движи бойните совалки, които напускат този кораб, техните мисии и тяхната поддръжка. Освен това е експерт в Космически Операции, в операциите с бойни кораби и в управлението на малки екипи от Хашмалими (Hashmallim). Също така е специалист и в бойни изкуства.

 

 

САЛАФАЙЕЛ OT ЕРРА

 

Псевдоним: Сала

Име поставено от NORAD:  Вълкът

Възраст: 32 години (15 декември 1988 г.)

Височина: 195 см

 

Салафайел е част от Групата за Специални Операции-SOG. Той е Хашмалим. Като част от екипа за Специални Операции, той е пилот с опит на земни самолети, по-специално хеликоптери. Също така при морски операции, кораби и подводници. Освен това е част от екипа за поддръжка на големите и малки космически кораби. Той е експерт по разрушаване, военни и импровизирани наземни експлозиви, в тяхното дезактивиране и неутрализиране. Експерт по плуване и водолазно гмуркане, подводни операции, както и маневри в морето, въздуха, земята и в бойните изкуства.

 

 

РАГЕЛ ОТ TEMMEР

 

Псевдоним:  Раг (Ragg)

Име поставено от NORAD: Бикът / Чукът

Възраст: 34 години

Височина: 202 см.

 

Рагел, е част от Групата за Специални Операции-SOG. Той е Хашмалим и пилот на бойната совалка: Супер Призрака (Super Ghost) и е главният треньор на кораба. Рагел също е част от екипа за поддръжка на големи моторни системи за космически кораби и Холографски Компютърни Системи. Експерт е по укриване и инфилтриране, боравене с оръжия, на тяхното дезактивиране и наземни експлозиви. Специализиран за операции в джунглата, в пустинята, в планините, морско-водни маневри и водолазно гмуркане. Също е морски експерт по земни кораби и подводници, по земната гражданска и военна авиация. Освен това и в контра-тероризъм и шпионаж. Експерт по бойни изкуства, земна история и география и е специализиран в Екзополитиката, в Екзолингвистика както на съвременните, така и на древните земни езици. От друга страна е специалист по тайгетеанска медицина.

 

 

ТОРЕЛ ОТ ЕРРА

 

Псевдоним: Тор / Гръмотевица  (Thor / Trueno / Thunder)

Възраст: Неизчислена

Височина: 197 см

 

Tорел, е част от Групата за Специални Операции-SOG. Това е Хашмалим. Част от екипа за поддръжка на системите на големи и малки кораби. Експерт е по камуфлаж и проникване. С много познания в Екзополитиката, историята и човешката политика, както древна така и съвременна. Освен това е експерт по сценарии и ситуации или градски и подземни операции. Експерт по човешки оръжия и контрамерки, по експлозиви и човешко ядрено оръжие. Освен това и в бойните изкуства. Тук искаме да отбележим, че Торел прекара около 4 години под прикритие, инфилтриран и работейки в Пентагона. Тази снимка, която може да се намери по нет-мрежите е оригинална и е истинският му образ, тоест това е той. Много бихме искали в друг момент да навлезем по-подробно в неговата история.

 

 

ГАБРИЕЛ ОТ ЕРРА

 

Псевдоним: Габе / Арч Ге  (Gabe/Arch G)

Име поставено от NORAD: Арчи / Голф

Възраст: 30 години

Височина: 192 см

 

Габриел е част от Групата за Специални Операции-SOG. Той е Хашмалим, но също така е историк и пилот на човешки кораби и самолети. Експерт е по бойни изкуства, малки човешки оръжия за дълги разстояния и по Федерацията. Специализиран в екстремни операции в джунглата, в пустинята, в Близкия изток, в техните проблеми и причини, в ислямския свят, но също така е специалист по европейските ситуации, в техните конфликти и каузи. По тайните общества, по тамплиерите и тяхното влияние, както също така и при подземните операции. Той е ветеран в много от операциите на Земята.

 

  

АЗАНИ ОТ ЕРРА

 

Псевдоним: Аза/Асе  (Aza/Ace)

Възраст: 28 години

Височина: 194 см.

 

Aзани е част от Групата за Специални Операции-SOG. Това е Хашмалим. Специалист по бойни изкуства, Екзополитика, по земни градски ситуации и конфликти, работа с медиите за комуникация, земен шпионаж и контрашпионаж. Също така е експерт по подземни и високопланински операции, по маневри и операции на малки групи, както и по инфилтриране.

 

 

ЗАКАРИЕЛ ОТ ТЕММЕР

 

Псевдоним:  Зак  (Zach/Zak)

Възраст: 38 години.

Височина: 195 см.

 

Закариел е част от Групата за Специални Операции-SOG. Той е Хашмалим. Специалист в конфликтни ситуации и сценарии в Близкия изток, в операции в пустинята. Също така в земните военни структури на власт, в дезактивирането на експлозиви и на земните оръжия. Той е експерт в борбата с тероризма на машини, оборудване и наземни превозни средства, както и в бойните изкуства.

 

 

КСЕНИЕЛ ОТ ПРОСИОН

 

Псевдоним: Ени  (Eni)

Име поставено от NORAD:  Гладният Звяр / Звяра/ Хикс-рей Браво  (Beast/X-ray Bravo)

Възраст: 39 години

Височина: 190 см

 

Ксениел е част от Групата за Специални Операции-SOG. Той е Хашмалим, специализиран във въздушната подкрепа. Също е пилот-изтребител на кораба „Гунабул Дичин-Нисин“. Експерт по маневрите за извличане на екипажите Хашмалим и Шиноним. Експерт по извличане от всякакъв вид, както и по похищения, по работа с Енергийния Лъч ( Това е технологията чрез която извличат предмети и хора от повърхността на една планета. Бел. на преводача). Специалист по малки товарни кораби и кораби за превоз на персонал.

 

 

ДАКСЕЛ ОТ ТЕММЕР

 

Псевдоним:  Дакс  (Dax)

Възраст: Неизчислена

Височина: 200 см

 

Даксел е част от Групата за Специални Операции-SOG. Това е Хашмалим. Експерт е по бойни изкуства, боравене с малки човешки оръжия и по Федерацията. Специализиран  е за операции в пустинята, джунглата и подземни операции. Експерт по укриване и смесване, ставайки невидим сред човешкото население, включително при операции с земни превозни средства и човешки и холографски комуникации. По земни дигитални  компютърни системи и по земни социални мрежи.

 

 

AЗРРАЕЛ ОТ ЕРРА

 

Псевдоним:  Азра (Azra)

Име поставено от NORAD: Лош Късмет/ Враво Чарли 157 Зулу  

                                                      (Bad Luck / Bravo Charly 157 Zulu)

Възраст: Неизчислена

Височина: 191 см

 

Азрраел е пилот-изтребител за кораба Наахилий Мосѝ - Черната Котка (Naahilii Mosí). Той е експерт по боравенето и тактики с бойни совалки, както и в поддръжката на системи на малки корабни и  в бойните изкуства.

 

 

AKOН ОТ ПРОСИОН

 

Псевдоним:  Кони / Тони  (Koni / Toni)

Име поставено от NORAD: Ангел на Съдбата / Съдбата

Възраст: Неизчислена

Височина: 193 см

 

Акон е пилот-изтребител на кораба Дооиа̀’а̀тѐехда Акос - Лоша Карма (Dooyá´át´éehda Ak´os). Той е експерт в боравенето с малки кораби. В тактики за Совалки. В управлението и извличането на малки групи при Специални Операции. Извличания от всякакъв вид, при похищения и импланти от регресивни и позитивни раси.

 


AЛАХИ ЕШТАР ОТ ЕРРА

 

Псевдоним:  Ала/ Лахи  (Ala / Laji)

Име поставено от NORAD:  Вълшебника / Маджик Мен / Лима Ехо 11

                                                        (Magic / Magic Man / Lima Echo 11)

Възраст: Неизчислена

Височина: 199 см

 

Алахи е Научният Офицер на кораба Тол´ка. Той е Главен учен и изследовател, както и историк, философ, физик и математик. Експерт е по генетика, по човешка психология,  по ментален контрол и контра-ментален контрол.

 

 

ДООР  KÁAЛ'EЛ

 

Псевдоним: ДеКа/ Каел  (DK / Cael)

Име поставено от NORAD: Озирис/ Ану Джуниар/ Каелус/ Супермен/ Сиерра Кило 15-7

                                                      (Osiris / Anu Jr. / Caelus / Superman / Sierra Kilo 15-7)

Възраст: Неизчислена

Височина: 198 см

 

Доор Káaл’eл е пилот-изтребител на кораба Horus, клас Suzi II. Той отговаря за командването и контрола на експедицията на кораба Тол’ка. Основната му функция е да поддържа всичко в CИК - Централното Разузнавателно Командване, стои зад всичко свързано със събирането на данни. Той е историк специализиран по Екзополитика, по  ментален контрол, по земна психология и пропаганда. Както по земните проблеми,  така и по тяхната етиология и решение. Освен това е експерт по разузнаване и контраразузнаване, по хуманна и тайгетеанска медицина. Като част от екипа за Специални Операции, той е експерт по операции и тактики на бойни совалки.  На  операции свързани с времевите линии и тяхната промяна. С ранг от елитната групa Санд Клок (Sand Clock) - Пясъчен Часовник. Следователно е експерт по междузвездна и времева навигация, по времевите лупинги и управлението на портали.

 

 

ИРОР ОТ ТЕММЕР

 

Псевдоним: Рол /  Иг   (Rol / Ig)

Възраст: 25 години.

Височина: 200 см.

 

Ирор е Шеф-готвачът на кораба. Той е експерт по поддръжката на системи за поддържане на живота в големите и малки кораби. Също е специалист по агрикултура в големи кораби.

 

 

                                                                                 . o O o .

 

КРИСТИНА: Преди да продължим с женския екипаж, тук бихме искали да изясним няколко точки.

 

Първо да обясним какво е Шиноним (Shinonim). Шиноним е същото като Хашмалим, но са жени, с единственото допълнение, че са кралските стражи, тоест, че те винаги са близо до Аленим и Най’Шара.

 

И втората точка, която бихме искали да изясним е за кралския статус на Тайгета. Знаем, че това може да доведе до объркване при хората, които не знаят какво е кралският статус на Тайгета и как действа. Така че от самото начало ви казваме, че няма нищо, абсолютно нищо общо с кралските особи, които познаваме тук, т.е. с човешките кралски особи. Те имат Холографско Общество. Общество, което е съставено от Съвети и тези Съвети са самият народ.

 

Кралицата няма власт над хората. Да бъдеш кралица на Тайгета е пример за подражание, може да се приеме, че е като представителката на народа. Обикновено е човек с голяма мъдрост и е кралица само ако е в състояние да заслужи позицията си и е потвърдена от Висшият Съвет на Тайгета. Кралицата не експлоатира хората, нито има повече неща или власт от  другите хора, защото в тяхното общество всички граждани могат да имат същото като кралицата. Това бяха точките, които искахме да изясним. Така че започваме с женския екип:

 

 

AЛЕНИМ ОТ ТЕММЕР

 

Псевдоним: Але / Кралицата / Шефката   (Ale / Reina / La Jefa / Boss)

Кодово земно име: Александра

Име поставено от NORAD: Кралицата / Ромео Хотел 01 Алфа (Reina/Romeo Hotel 01 Alfa)

Принцеса престолонаследница Нейно Кралско Величество Аленим 1-ва от Теммер

Възраст: 21 години (1 септември 1999 г.)

Височина: 177см.

 

Aленим е лидера на експедицията на ниво Държавен Глава и е собственичката на кораба Тол’ка. Много скоро ще бъде коронирана за Кралица на Тайгета. Тя е тази, която отговаря за всички и която дава поддръжка със своите екипажи от Теммер. Също така е този, която комуникира и установява дипломатични и политически отношения с други раси, намиращи се в близост до кораба. Всичко работи благодарение на нея и е тази, която прави всичко да се усъществи. Освен това е част от кралската линия на Птолемеите-Александрини присъстваща от древността тук на Земята.

 

 

НАЙ’ШАРА ОТ ЕРРА И ТЕММЕР

 

Псевдоним: Ади (Addy)

Име поставено от NORAD:  Огледалото / Ромео 01 Зулу  (Looking Glass/Romeo 01 Zulu)

Възраст: Неизчислена

Височина: 152 см.

 

Най´Шара е вторият командир на борда, отговаряща за всичко. Дясната ръка на Аленим и подобно на Аленим се счита за Държавен Глава. Има същите политически функции за дипломатични връзки с другите раси около кораба. Грижи се конкретно за благосъстоянието на екипажа и от техните нужди на кораба. Освен това е Съветника на кораба и на екипажа. Също така е експерт по човешка психология и проблемите на Земята. Също е част от кралската линия Птолемей-Александрини с присъствие на Земята в античността.

 

 

EРИДАНИЯ ЙЕЛЕНА ОТ ЕРРА

 

Псевдоним: Ери / Елена / Капитана

Име поставено от NORAD:  Елена от Троя / Д-р Стрейндж / Ехо Янки 01

Възраст: Неизчислена

Височина: 165 см.

 

Еридания е експерт по Тайгетеански Науки и историк. Тя е физическият капитан на кораба, тази която го движи и се грижи за него, за неговата позиция, изисквания и нужди. Тя е тази, която координира всичко необходимо за неговата безопасност. Освен това е Съветник по Науките. Специалист по човешки проблеми, по земно оръжие от всички видове, по космическите кораби от всяка раса, по пропулсивни системи и по холографски компютърни системи. Също така е специализирана в Енергията на  Нулева Точка и реактори, в човешките технологии на въздухоплавателни съоръжения с неподвижно и въртящо се крило. Специалист по Звездни Портали (Stargates) и Междузвездна Навигация. Освен това е експерт по отбраната и щитовете на големите кораби, по репликацията на системи и тяхната поддръжка, и по управлението и пилотиране на големи кораби.

 

 

СЕНЕТРЕ ОТ ЕРРА

 

Псевдоним: Селене / Сели   (Selene / Sely)

Име поставено от NORAD:  Д-р Фея / Фея / Чарли Фокстрот

Възраст: 27 години

Височина: 178 см.

 

Сенетре е Докторът и Хирургът на борда на кораба. Грижи се за здравето на екипажа, както физическата така и психологическата. Също служи като Съветник на кораба и екипажа. Тя е експерт по Тайгетеанска Медицина и Медицина на други раси като Андромедани, Урма, Арктуриани, Енган и Йена. Освен това в тайгетеанска и човешка психология. Също е експерт по билколечение, медицина с кварцови камъни и енергийна звукова медицина. Специализирана е в Генетика, Екзобиология, в Екзо-Екосистеми, растителна биология, както в биология базирана на силиций, така и в биологията на базирана на въглерод. Също е експерт по лечебна радиация, по фармакология, по лекарски лаборатории, по хуманна медицина, по Медицински Камери.

 


ЛИ’ЛАЙ’ЛА ОТ ПРОСИЙОН

 

Псевдоним:  Ли / Лила   (Li / Lila)

Възраст: 27 години (5 юли 1993 г.)

Височина: 166 см.

 

 

Ли'лай'лa, е експерт по комуникациите. Също е част от Разузнавателния Екип СИК (CIC) на този кораб. Тя е тази, която физически се грижи за всички връзки и комуникациите на космическите кораби от всеки вид, от мюонната междузвездна гравитация, до микровълновото радио и Интернет.

 

 

АНА’СЕА’НИ ОТ ЕРРА

 

Псевдоним: Сени

Възраст: 23 години (20 октомври 1997 г.)

Височина: 172 см.

 

Aнa’сеа’ни е разузнавателен агент събиращ информацията на кораба. Тя работи  по разглеждането на социалните мрежи и изслушването на всички комуникации от Земята с помощта на усъвършенствани компютри. От Интернет до радиочестотите на полицията, спешните случаи и военните, военноморските и авиационни честоти. Филтрирайки всичко за намиране на метаданни. Резултатите се дават на Kaaл’eл и Aнéeka.

 

 

ЗАИКИРА НА ЕРРА

 

Псевдоним: Кира / Заки / Кейра   (Kira / Zaki / Keira)

Име поставено от NORAD:  Д-р Рицар / Зулу 07 Кило  (Dr. Knight/ Zulu 07 Kilo)

Възраст: Неизчислена

Височина: 168 см.

 

Заикира е инженерка, която поддържа всичко да работи и за безопасността на този кораб. Тя е експерт по големи и малки космически кораби, по тяхната поддръжка и ремонти, по пропулсивни двигатели и системи, и системи за изкуствена гравитация. Освен това е специализирана в репликационни системи, в електрически системи, в Енергия на Нулева Точка, както и поддръжката на реактори на Нулева Точка. В усъвършенствани холографски компютри и хидравлични системи и гуми.

 

 

АНЀЕКА ОТ ТЕММЕР

 

Псевдоним:  Анна / Ана / Анѐе  (Anna / Ana / Anée)

Име поставено от NORAD:  Космическа Пантера / Архитектката / Ехо Кило 01 Алфа

Възраст: 22 години  (21 декември 1998 г.)

Височина: 190 см.

 

Анѐека е историк и е Офицера Главен Разузнавач на кораба. Цялата информация за която и да е ситуация или ситуации, било то на Земята или в пространството около кораба, преминава през Департамента за Разузнаване на Тайгета (Taygeta Intelligence Department) или СИК (CIC), на който тя е Лидер или Директор. Що се отнася до кореспондираща се служба, тя е като Директора на ЦРУ на Тайгета, най-малко тук на този кораб и около Земята или в този квадрант, тъй като няма друг кораб. Всичко, което се случва на Земята, преминава през нея, преди да стигне до ръководството на кораба и до висшето командване на Тайгета. Освен това Анѐека е експерт по човешки взаимоотношения и езици, човешко-тайгетеански отношения, по земни проблеми, по Екзополитика, по разузнаване и контраразузнаване, тъй като е и експерт по шпионаж. Специалист е по комуникации, холографски компютърни системи и енергийни системи. Също така е експерт по тайгетеанска Наука и човешка Наука, но също и по хуманна и тайгетеанска медицина и работи заедно със Сенетре от Ерра.

 

 

АЛИЯ ОТ ЕРРА

 

Псевдоним: Али

Възраст: 27 години (10 август 1993 г.)

Височина: 182 см.

 

Алия е лидер на екипа на Групата за Специални Операции - SOG при специални операции и е кралска охрана. Тя е Шиноним. Член е на СИК (CIC), отдела за разузнаване на  кораба и отговаря за комуникациите и навигацията по мостика на кораба Тол’ка. Експерт е в бойните изкуства, инфилтриране, специални разузнавателни операции и контраразузнаването. Освен това е специалист по тайните общества, по земните проблеми, по човешко стрелково оръжие и как да го дезактивира. В допълнение към това е експерт по сухопътни човешки превозни средства, експлозиви и земна ядрена енергия.

 

 

KAССИА ОТ ЕРРА

 

Псевдоним: Kaсе

Възраст: 23 години (20 април 1997 г.)

Височина: 180 см.

 

Касия е част от екипа на SOG - Специални Операции и е от екипа на Кралската гвардия като Шиноним. Също е част от персонала на мостика на кораба Тол’ка като Кормчия. Тя е експерт по древно тайгетеанско оръжие, по доспехи, по бойни изкуства и мечове, както и по отбранителни обстановки, по системи за укриване и лични щитове. Също така и по управление, навигация и пилотиране на големи кораби.

 

 

AРИА ОТ ТЕММЕР

 

Псевдоним: Ари

Възраст: 24 години (12 май 1996 г.)

Височина: 165 см.

 

Arya е част от екипа на SOG - Специални Операции. Като Кралска Гвардия е Шиноним и е асистент на Сенетре от Ерра на медицинската палуба. Тя е експерт по холографски изчисления и мюонни комуникации. Също така в полева медицина по време на  операции, както в тайгетеанската така и в хуманната медицина. Освен това е експерт по бойни изкуства, в защита и охрана на хората с висок профил, в оръжия от малък калибър и щитове.

 

 

KAРА ОТ ТЕММЕР

 

Псевдоним: Кари.

Възраст: 21 години (23 юни 1999 г.)

Височина: 185 см.

 

Кара е част от екипа на SOG - Специални Операции и е Кралска Гвардия. Тя е Шиноним, личен помощник, асистент и бодигард на Нейно Кралско Величество Аленим от Теммер. Тя е експерт в бойни изкуства, в отбранителни обстановки и енергийни оръжия, в преносими и малки оръжия, в експлозиви и във враждебна фармакология т.е. отрови, в тяхното откриване и дезактивиране. Също е специализирана в химическо и биологично оръжие, в енергийни щитове, в управлението на портали, както и в охраната и защита на високопоставени хора.

 

 

ЗОЕА ОТ ЕРРА

 

Псевдоним: Зоуи/ Зоу

Възраст: 29 години (19 януари 1991 г.)

Височина: 160 см.

 

Зоеа е част от екипа на SOG - Специални Операции и от Кралската Гвардия като Шиноним. Също така е личен асистент и бодигард на Н.К.В. Аленим от Теммер. Тя е експерт по отбранителни обстановки, по малки оръжия и как да му се опонира чрез енергийни щитове. Експерт по земна ядрена енергия, нейните ефекти и почистването ѝ, по химически и биологични оръжия. Освен това е експерт по енергийни системи на нулева точка, по бойни изкуства, по Екзо-оръжия, Екзо-отношения, по комуникации и тайгетеански отношения с Федерацията. Също така е специализирана в охрана и защита на високопоставени хора.

 

 

MИКА ОТ ТЕММЕР

 

Псевдоним: Ниси/ Звезда

Възраст: 26 години (28 май 1994 г.)

Височина: 158 см.

 

Mика е част от екипа на SOG - Специални Операции. Тя е Шиноним от Кралската Гвардия и е личен помощник, асистент и телохранител на Н.К.В. Най'Шара от Ерра и Теммер. Експерт е по Специални Операции на малки групи, като пилот на малки човешки самолети и хеликоптери и по въздушни нападения. Също така експерт по инфилтриране в подземни бази, в боравене с експлозиви и разрушаване, в енергийни оръжия, в звуко-компресирани, химически и биологични оръжия. Също така е специализирана в Екзобиологията и в охраната и защита на високопоставени хора.

 

 

АНДРЕА СУРИКО ТАКАХАНЕ

 

Нетайгетеанска раса: Човек

Псевдоним: Анди / Сури / Япония

Възраст: 17 години (15 февруари 2003 г.)

Височина: 159 см.

 

Сурико е от човешка раса. Извлечена е през 1996 г. от Хокайдо, Япония. Сурико е обучаваща се и служител по мостика на кораба Toл'ka, специализирайки се по междузвездна навигация и  управление на големи кораби. Тя е тази, която фиксира през цялото време позицията на кораба, неговото движение и бъдещата прогноза за това къде ще бъде. Също така поставя курса или маршрута до някакаво място. Тя е която отговаря за постоянната орбита на кораба, предавайки информацията на Капитан Еридания.

 

 

ИÁ̀СХИ  С’ВАР´УУ  ТАШЕРИТ 12

 

Нетайгетеанска раса: Сварууниана

Псевдоним:  Ли’Сва 12 / Силайле 12 / Сил 12  (Li´Swa 12 / Silaile 12 / Sil 12)

Име поставено от NORAD: Сиерра Уиски 12 Алфа  (Sierra Whisky 12 Alpha)

Възраст: 10 години (8 март 2010 г.)

Височина: 139 см.

 

Иáсхи има надарена памет. Помни 12 свои минали живота до съвършенство. Тя е водача на всички, Съветничка и е една хилядолетна Душа. Тя е експерт по детски играчки, тъкачни станове, бродерии, шев и кройка, но също така е експерт по Генетика, Медицина тайгетеана и хуманна, по екстремни спортове, по репликация и Енергийни Лъчи. Освен това е експерт по История и е специализирана по хуманни мъртви езици. Също така е специалист по Ментален Контрол, по Психология на която и да е раса, както и по земни проблеми. По междузвездни и междурасови политически организации, тоест между видовете междузвездни раси, така че е експерт по Екзополитика и Екзолингвистика.

 

Иáсхи, говори 4 звездни езика и 19 земни, включително: Галско-Ирландски, Прото-Келтски, Навахо, Инуити, Латински, Древногръцки и Древноегипетски. Тя е експерт по  човешки самолети и хеликоптери, по човешки транспорт, по енергийни системи, портали и тяхната навигация. В боравенето с бойни совалки, тактика и ремонти.

 

Освен това е експерт по леки оръжия от всяка раса, по металургия и мечове, особено по японски катани, но също по холографски компютърни системи, по усъвършенствани пропулсивни системи и космически кораби от всички раси. Експерт по енергия и реактори на нулева точка, по ядрена енергетика и радиация, по междузвездна навигация и времева навигация. Тя е голям специалист по манипулация и промяна на времевите линии, защото помни обученията от предишните си животи в елитната група от типа Sand Clock - Пясъчен Часовник. Също е специалист по темите за Съзнанието и Етера, по манипулирането на материя чрез Съзнанието и по човешки междузвездни взаимоотношения, наред с много други неща.

 

 

                                                                               . o O o .

 

 

КРИСТИНА: Много е интересна цялата информация и всички познания, които има тайгетеанския екип. И преди да приключим, бихме искали да се разделим с едно важно съобщение от Aнѐека от Теммер:

 

                                                                       

„Тези квалификации или качества на хората намиращи се на кораба, вие долу също ги имате, имам предвид всички вие и другите хора. Като тях или дори повече, просто не го помните. Но затова сте на Земята, защото сте квалифицирани. Всички ние сме стари Души, с много приключения зад гърба си. Просто изброих тези от екипажа, защото те си спомнят, защото са в 5D. Но там където сте,  не означава, че имате по-ниска квалификация или способности. Точно обратното. Тук винаги се казва, че тези които са долу работещите, имат повече заслуги, отколкото тези тук горе. Въпреки че в защита на които сме в орбита, тук също не е розова градина. Имаме своите трудности всеки ден и като цяло е трудно. Всички се борим за това, което върешно знаем, че е правилното. "

                                                                                                            Анéека от Теммер

 

 

КРИСТИНА: Тук завършваме това видео. Надявам се да ви е било интересно. Бяхме много развълнувани да можем да научим малко повече за всички хора, които съставят  тайгетеанския екипаж, така че се надяваме да ви е харесало толкова, колкото и на нас.

 

EСTEЛ·ЛA: Много благодаря на всички, за това че ни слушате и че винаги сте там и ще се видим в следващите видеоклипове.

 

 

Превод: TatiD