sábado, 20 de marzo de 2021

 

           3-ВИСшА ФЕДЕРАЦИЯ - ИНТЕРВЕНЦИЯ - С’вару̀у

                            (Извънземна комуникация - Плеядитe)

 

 

 

Agencia Cósmica - 3/06/2020


ЗВЕЗДНИ СЕМЕНЦА - 20/03/2020


 Превод:  TatiD

 


                                                                       . o O o .

ПЪРВИ РАЗГОВОР

 

С’вару̀у: Говорейки за Федерацията, Земята и по-високите нива. Всичко това са роли, роли за изпълнение в космическия танц. Така че да се обвинят членовете на 5D Федерацията, както моите колеги Тайгетеани  желаят е част от играта. Да се докладва за това, което не работи добре,  да се привлече вниманието на

хората към тези, които според тях причиняват това и това е напълно валидно.

 

Въпреки това, излагането на Федерацията по този начин носи концепцията, че хората отново са жертви (манталитет на жертва) и както казах по-рано и двете страни са виновни.

 

Не че 5D Федерацията са лошите, те просто са и не защото са, ще бъдат подравнени с нуждите на хората

 

Гошия: В този смисъл, че Федерацията просто "са" и всички престъпници по света също ли просто "са"? Как го виждаш? Някой, който също измъчва кучето ми, също просто "е", защото има своите мотиви?

 

С’вару̀у: Точно така, хора или същности с различни начини просто „да бъдат“ влизат в конфликт помежду си, те просто "са", но от човешка гледна точка те са престъпници.

 

Гошия: И каква е по-нисшата Федерация от човешка гледна точка, също ли е престъпна?

 

С’вару̀у: Също, от една или друга гледна точка би било престъпно, да. Тъй както вие също сте престъпници за други хора и аз, и Тайгетеаните. Да имаш конфликт с други хора е синоним да бъдеш някой, да имаш определена идентичност, да имаш един Аз. От своя гледна точка Бил Гейтс вярва, че постъпва правилно, вярва, че спасява Земята от унищожение, защото има твърде много хора. Възприема себе си като герой, спасявайки Земята от пълно унищожение.

 

Нещата обаче не са толкова прости в случая с хора като Гейтс и Сорос, измежду много други, защото те не работят само от гледна точка на желанието за спасение на Земята, това е просто друго ниво на извинение, което използват. Ако ги погледнем по-задълбочено, ще видим, че са склонни към самоунищожение, тъй като боготворят регресивни същности. Същности, създадени като призраци от тях самите, отражение на това кои са те и толерантността и страховете на човешкото население.

 

Доказателство за това е ритуалното унищожаване на Австралия и Амазония, наред с други места, като Калифорния, със създадени и започнати от тях пожари.

 

 

ВТОРИ  РАЗГОВОР

 

С’вару̀у:  5D-Федерацията се страхува от мен. Присъствието ми ги тревожи. Федерацията от по-горе ме използва, работи чрез мен. Затова 5D-Федерацията се страхува от мен. 5D не е моята плътност, просто работя тук, за тях съм Семенце, както и вие за Земята.

 

Гошия: Значи С’вару̀у,  5D-Федерацията се страхува от Федерацията от по-горе, защо?

 

С’вару̀у: Тъй като ги контролира, ограничава, наблюдава ги и им иска отчет за техните действия и тяхната липса на действие.

 

Гошия: По какъв начин им търси сметка, в какво се състоят този тип срещи, където им се търси отговорност? Очевидно, тогава тази Федерация от по-горе трябва да бъде във физически тела.

 

С’вару̀у: Федерацията от по-горе работи само чрез 5D-физически тела, като това, което обитавам. Не са нужни тела отгоре. И ги държат отговорни, като ги карат да видят къде са се провалили и какво трябва да подобрят. Но не като нещо наложено отгоре, а чрез тях самите, използвайки причина и ефект, карайки ги да осъзнаят последствията от своите действия, за да могат самите те да се поправят.

 

Роберт: С’вару̀у, ти сега ги караш да се осъзнаят за техните последствия, как?

 

С’вару̀у: Чрез тях, бъдейки те. Не само аз, но и техните еквиваленти в други плътности, като тяхното висше Аз. Слагайки или предизвиквайки чувства, ако ги имат или необходимостта да поправят това което са направили погрешно. Понякога, да, с директен контакт с условия за тяхното разбиране, където се декларира, че на по-високото стъпало над тях, Федерацията не е доволна от техните действия.

 

5D-Федерацията прави сериозна грешка поставяйки нелирийски, не емоционални раси като ментори на човечеството - един нов и силно емоционален вид. Не е по вина на Федерацията като цяло, а на тези с контрола тук - неемоционални раси, които няма какво да правят като ментори на емоционални раси.

 

Знам много добре, че това което ги кара да мислят, че имат право, е човешката идея или концепция за презрение към емоциите в полза на чистата логика, но това е и работата и влиянието на регресивния изкуствен интелект, който се опитва да роботизира хората.

 

Гошия: Как да се разбере дали си член или не на по-високата Федерация? Откъде знаеш, че ти си, например?

 

С’вару̀у: Как да разбереш дали си член на по-високата Федерация или не? Член съм, защото аз го решавам и това е достатъчно, защото така се работи. Когато си готов за да го направиш, просто си. Да бъде или не, е част от същността на всеки един, едно решение. Не се работи с назначения, нито се работи с документи и никой не е назначен поради неговите способности, както се прави в нива като 5D.

 

Само си, защото горе си част от Цялото, ти си колектив от Съзнание, без да се губи индивидуалността, защото се знае, че си и се чувстваш като другите, само са едно или ти самата. Няма разделение, както в 5D и още по-малко като при 3D, концепции с ниска плътност. Следователно не е необходимо да се прилага, за да може някой да бъде приет в този Съвет на по-високи плътности.

 

Ако си Съзнание, просто си. Изслушват те, защото твоите мнения са техни. Независимите мисли са тези, които обозначават един или друг човек, мисли в едно Аз по-обединено, оттам така се работи. Манталитет на Земята - разделение, а не интеграция. Някой кандидатства за да бъде член, за да бъде изслушан, изчаква да бъде приет, надява се да не дадат позицията на друг човек - 3D и 5D мислене.

 

По-горе не е така. Ако си там е по собствено решение, защото се има зрелостта и капацитета за интеграция на възприятието и честотата. Ти си тях, ти си интеграция, не се нуждаеш от одобрението на никой. Тези концепции бяха изоставени отдавна.

 

Гошия: Ето защо Звездните Семенца оттук могат да декларират, че се обявяват за членове на Висшата Федерация, за да може по-нисшата Федерация да спре експериментите си на Земята. Те трябва изслушат. Ще ни изслушат ли?

 

С’вару̀у: В момента, в който не изслушат, ще действат по регресивен начин, каквито и да са техните оправдания и дали им харесва или не, действат регресивно, без да са такива. От отгоре не може да им се наложи никакъв начин на действие, защото това е техен проблем за разрешение и тяхно обучение в техния растеж на осъзнаване.

 

Роберт: Значи виждаш, че е наше право да бъдем чути?

 

С’вару̀у: Така е Робърт, дали ще ви чуят или не, е друга тема. Тайгета чувства, че не я изслушват.

 

Роберт:  Може ли да се нарече Висшата Федерация, „Федерация на Светлината“?

 

С’вару̀у: Много имена за едно и също. Отричам и не приемам термина „на Светлината“, защото на Земята, произлиза от Нова Ера и има пряка връзка с Луцифер, с илюминатите. Светлината служи за да заслепи, светлина и тъмнината не е нищо повече от злоупотребявани термини на Земята. Аз съм Федерация, но не приемам термина „на светлината". Аз съм Федерация, но откъдето дуалността е надхвърлена. Светлина и Тъмнина не са необходими.

 

 

ТРЕТИ РАЗГОВОР

 

С’вару̀у: Всичко това, не е изцяло по вина на Федерацията като организация, а на някои от членовете с контрол сега. Не са виновни Арктурианите или Андромеданите като раси, а някои Aндромедани и някои Aрктуриани. Човек не може да бъде отговорен за чувствата и действията на цяла една раса или хора.

 

Обаче фактът, че някои фракции на Федерацията действат по-малко от

положително, не оправдава деянията и действията на хората и Кабала, които помогнаха да се манифестират.

 

Гошия: И тогава, как тези „лоши“ дойдоха на власт и отговарят за Федерацията?

 

С’вару̀у: Поставиха се като отговорни, защото са във вибрационно съгласуване с членовете на Кабала и със същите проявления на самите хора. Повечето хора искат Новия Световен Ред, чипове и всичко останало, противниците са малко малцинство. Точно затова нещата се прилагат по този точен начин за света или иначе не биха били така.

 

Гошия:  Така че от гледна точка на членовете на 5D-Федерацията, които действат така, сякаш са членове на Висшата Федерацията, смятат че позволяването на човешката воля е правилното? Но тъй като на първо място тези „лоши“ от Федерацията се изопачиха, хора или не, манифестирайки

каквото и да било, как това оправдава липсата им на етика? Предполага се, че са по-еволюирали отколкото хората.

 

С’вару̀у: В същност не са изопачени или неетични. Например, Андромеданите са много заинтересовани да се страхуват от тяхната Карма, което ги прави склонни да бъдат виновни за липсата на действия с нещата случващи се на Земята. Така че, все още са в процес на развитие отвъд техните собствени ограничаващи убеждения. Например, това, което правят, е да оставят бебето да си играе с Динамитът на татко и кибрит, в името на свободната воля и обучението от трудностите и от триенето. Дават на бебето кибрит, след като видят, че бебето е открило динамита за своя сметка, тъй като бебето, изпълняващо свободната си воля, ще знае, че за да работи динамита има нужда кибрит. Така че в името на свободната воля им се дава, тъй като хората се нуждаят от кибрит.

 

Гошия: Това е много добър пример, много ясен. Значи, според теб това е прекалено или не?

 

С’вару̀у: Прекалено е! Ето защо не мога да бъда част от тяхната 5D-Федерация, защото от моята лична гледна точка, моята етика не е в съответствие с тяхната. Защото Федерацията винаги ще твърди, че бебето е намерило динамита самостоятелно и те просто го учат как работи, давайки му кибрита.

 

Гошия: Тогава какъв би бил най-добрият начин да се справи с това според Висшата Федерация?

 

С’вару̀у: Нещата трябва да се спрат незабавно използвайки високи технологии, за да се поставят хората едновременно на един положителен път. Никога да не узнаят, че никой друг освен те самите са били отговорни за решаването на проблема.

 

Гошия: Трябва да се спрат нещата използвайки високи технологии, какво искаш да кажеш? Интригуващо.

 

С’вару̀у: Преобразуване на динамита в бонбон с вкус на динамит.  Не се шегувам ... И не им показвайки, че са били на път да експлодират дланта си и половината си ръка. Имам предвид интервенция. Всеки случай трябва да бъде обсъден внимателно, но хората никога не трябва да го разберат или ще се почувстват защитени и ще започнат още един кръг, не само на поклонение към извънземните, но и на удобна точка на застой, където биха могли да останат завинаги, защото за мен е ясно, че хората са склонни на застой много повече от другите раси.

 

Това, което мога да ти кажа е, че в този момент сме твърде далеч от мястото, от което хората да могат да разрешат този проблем самостоятелно, без пряка намеса.

 

Гошия: Ок. Друг въпрос. Ако се реши интервенцията, би ли означавало, че висшите членове на Федерацията решили това, по някакъв начин биха били срещу членовете на нисшата Федерация? Това не би ли означавало конфликт в редиците на самата Федерация?

 

С’вару̀у: Не е толкова лесно, защото членовете на 5D-Федерацията също преминават през период на трансформация на Съзнанието, следователно, също трябва да осъзнаят грешките и проблемите си и да се справят сами, под засилен натиск от страна на Федерацията, причинен от лични трудности и обстоятелства. Това разглежда свободната воля и етиката, действащи спрямо членовете на Нисшата Федерация. Така че, това е трудна игра на много нива.

 

Гошия: Висшата Федерация също ли има войски, военна сила? Или как работи? Все още не разбирам толкова много елементи тук.

 

С’вару̀у: Не. Висшата Федерация действа чрез Нисшата Федерация, точно както Нисшата Федерация действа чрез своите Звездни Семенца на Земята. Висшата Федерация вече няма телесност както е известно, така че космическите кораби и оръжията, които се манифестират, са нисши понятия надхвърлени отдавна.

 

Гошия: И как биха изпълнили тази намеса, особено ако Нисшата Федерация се противопостави на интервенция?

 

С’вару̀у: Използвайки техните Звездни Семенца инфилтрирани в ниското 5D. И тъй както 5D-Федерацията налага ситуации на хората в 3D, Висшата Федерация ще наложи ситуации в ниската 5D-Федерация, не като налагане, а като последици от техните действия или липса на действия по отношение на всяка въпросна ситуация.

 

Гошия: Какво точно ще им се наложи? Какви ще са тези последствия?

 

С’вару̀у:  Бунт в 5D-Федерацията. Отстраняване на военните членове на Федерацията. Също една революция в 5D, поне по този въпрос за Земята.

 

Гошия: Но каза, че почти всички раси ги подкрепят. Горе-долу сте сами.

 

С’вару̀у: Все още не знаем. И се съмнявам, че Тайгетеаните са сами. Ще видим.

 

 

 

ЧЕТВЪРТИ РАЗГОВОР

 

С’вару̀у: Въпреки че вчера казах, че интервенцията може да бъде технологична, по-скоро искам да кажа, както е по-уместно. Защото само по себе си виждам възможна нетехнологична намеса.

 

Гошия: Все още не ми е ясно едно нещо. Така че идеята за тази намеса на Висшата Федерация основно е да повлияе върху ранговете на Нисшата Федерация. Какво става, ако не може да им се повлияе?

 

С’вару̀у: Както ви казах, всички сме на различни нива, от най-ниските до най-високите в една вечна прогресия. Така че, всеки член на 5D-Федерацията си има своите водачи и например чрез тях може да се работи, но това не е единственият начин. И също Висшата Федерация ще се намеси директно без посредници, но по не толкова открит начин.

 

Гошия: Да, но тогава, представяйки си, че са повлияни достатъчно, защото тази интервенция няма да бъде чрез намеса на Земята, а чрез интервенция в

5D-Федерацията и представяйки си, че вече са повлияни, какво ще могат да направят за да помогнат на хората в тази ситуация? Как ще махнат кибрита от бебешките ръце?

 

Роберт:  Изваждайки хората на властта?

 

С’вару̀у: Отстраняването на хората на властта е един от начините. Ключови хора, които причиняват проблема. Предимството в случая е, че тези ключови хора са неизвестни на човешкия народ. Крият се зад анонимността. Хора като Сорос и Гейтс са само на преден план за други по-мощни хора отзад. Тогава,  неутрализирайки техните манипулатори, те ще бъдат безсилни. Въпреки това, ще трябва да отговарят за престъпленията си, но тази част може да бъде направена от самите хора.

 

 Гошия: И Висшата Федерация намесвайки се без посредници, какво искаш да кажеш, как би било това?

 

С’вару̀у: Само като водачи. Налагайки манифестации, които променят хода на действие на Земята. Така, както Нисшата Федерация манипулира Земната Матрица с технология, Висшата Федерация няма нужда от нея.

 

Гошия: Налагайки манифестации? Например?

 

С’вару̀у: Предизвиквайки промени във възприятието при ключови хора. И тази малка промяна във възприятието дава много големи резултати, налагайки едно проявление само с помощта на ума, променяйки възприятието на един или повече хора, възприятие за нещо конкретно, което определя една положителна промяна. Промяната във възприятието само по себе си предизвиква проявление. По същия начин с 5D-Федерацията. Промени във възприятието, предизвикани от техните лични водачи, висши Аз-ове, само с ум, давайки идеи, които ще приемат като свои. Онова, което наричат изтегляне на епифании. Реализации, изправящи ги пред собствените им ограничения, принуждавайки ги да се променят.

 

Гошия: Уоу! Можем ли да помогнем в този проект с ума си или това е само ваша работа от Висшата Федерация?

 

С’вару̀у: Всички могат да помогнат. Вече помагате с визуализациите си. Но от 3D нивото е твърде малко, за да привлече необходимите незабавни резултати.

 

Гошия: Добре, оставям на вас. И познаваш ли още хора в 5D като теб правейки това?

 

С’вару̀у: Само по себе си всички те са интегрирани, защото всички хора са едно. Висшата Федерация вече не работи с хора, както се разпознават в 3D и 5D, а с енергии. Тоест, вече нямат форма физика. Така че единственото разделение между хората е само в начина или формата на идеи или концепции, основани на това, което се възприема като отделено в по-ниско ниво, като един конкретен човек. Само се знае кое е логичното, правилното, винаги единодушни.

 

Индивидуалността се губи във високите нива. Хората се сливат в Цялото, в Единното. Ето защо казах, че във Висшите Съвети няма кръгли маси, нито столове, нито чаши с вода и микрофони, както в 5D-Съвета. Нито се представят които ще говорят, нито ще се изложат темите за деня. Само си част от цялото. Част, защото имаш спомен, че си някой с разделение от другите, в един живот в по-ниско ниво. Съзнание, че си всички присъстващи и че те, си ти. Вече няма полове, само идеи, пълни спомени. Разделението между членовете е замъглено. Не работят така.

 

 

Роберт: Значи от тези нива ще се действа в 5D?

 

С’вару̀у: Вече се действа. Също се намира извън времето. Отгоре знаеш, че си всички хора, които съществуват. С напредване в Съзнанието това е все по-очевидно.

 

Роберт: И  тази намеса не би ли била срещу свободната воля на Земята?

 

С’вару̀у: Роберт, от по-високите нива, това е свободната воля на Земята.

 

Гошия: И защо отгоре е тази свободната воля? Интересно е каквото казваш.

 

С’вару̀у: Защото отгоре това, което се случва, се разбира добре. Няма интерес  да се налага каквото и да е върху никой от по-ниска плътност. Просто е това, което всеки желае. Отгоре прогресивно се виждат все по-малко конфликти. И само се знае и възприема, че всеки конфликт е само част от личната интеграция, отражение на собствените възприятия. Че не се случва нищо. Че всичко е както трябва да бъде. Въпреки това, също се знае за страданието и се разбира защо от някои гледни точки, то е необходимо за контраст, а също и защо не е необходимо.

 

Гошия: Но също каза в предишно видео, че интересите на тези над 5D противоречат на интересите на хората. Ето защо е интересно да кажеш, че от по-високите нива този тип интервенция е свободната воля на хората.

 

С’вару̀у: От непосредствено по-високите нива има конфликт на интереси. Отгоре, виждайки всичко като единица, се знае и се възприема причината за конфликтите. Така, както от 5D-Федерацията не виждат държави или националности, а само човечество, от Висшата Федерация само се възприемат хора. Едно звено на Съзнание за плътност. Въпреки че, не е и за плътност. Липсват думи в линейните езици. По-скоро се вижда сбор от привидно отделни същества, възприемащи се като отделни раси различни по между си, но всички като една голямо Цяло. Всички учащи се, вършейки своята роля по най-добрия начин. Няма конфликти, различни от нерешителността във всеки един от тях, било то човек или група Души или енергии, собствена нерешителност. Вътрешни конфликти на един и същ ум. Само това.

 

Гошия: Разбирам, но все още не ми е ясно защо този тип намеса от по-високи плътности е свободната воля на Земята? Просто ми е любопитно как стигна до това заключение.

 

С’вару̀у: Защото се намираш в единение с това, което хората искат като колектив, защото се разбира онова, което не може да се разбере в 5D. Намираш се в съответствие, без конфликти на възприятието, както между емоционалните и неемоционалните, логически раси.

 

Гошия: Но ти каза, че колективът иска Новия Световен Ред и искат всичко това отрицателно. Тогава, как сега искат намесата?

 

С’вару̀у: Защото от по-високите нива се интегрират и двете страни. Разбира се причината поради която всеки действа по такъв начин. Да се иска намесата сега, а не преди, е начин да се изразя с този ограничен език, с концепция за линейно време. Не преди, сега искат намеса. Но от по-високи нива, извън времето както се знае, винаги е имало намесата, за която говоря.

 

Дори и така, от моята лична позиция, сега ще има намеса и е вярно, че хората искат своя Нов Световен Ред, но това, което трябва да видят, е, че вече го имат и го имат отдавна. Само че сега е по-очевидно за тях и са изплашени и е момента, в който осъзнават, че вече не искат своя Нов Световен Ред.

 

Гошия: Значи, Висшата Федерация, освен че вижда, че съществува това колективно желание за Нов Световен Ред,  също възприемат, че хората искат помощ, така ли? Затова искат да се намесят? Просто подреждам пъзела.

 

С’вару̀у: Правилно.

 

Гошия: И този пъзел е на много нива, като шах с много нива.

 

С’вару̀у: И тъй като е на много нива,  избягва  на човешкото разбиране, обобщавайки.

 

Гошия: Тогава виждаш ли положителното бъдеще за хората с цялата тази интервенция?

 

С’вару̀у: От най-разширения контекст могат да имат само по-добро бъдеще.

 

Гошия: Защо само могат да имат по-добро бъдеще? Все още не сме ударили дъното, мисля.

 

Роберт: Защо има само един път?

 

С’вару̀у: Защото в крайна сметка ще изхвърлят това, което не желаят, дори и да отнеме хиляди години. Само могат да се разширят, защото това е всичко, което може да направи едно Съзнание.

 

Роберт: Добре, едно добро бъдеще в дългосрочен план.

 

Гошия: В крайна сметка, да,... може би..., но за да се стигне до там, може да струва много негативни преживявания.

 

С’вару̀у: Отрицателното, което определям като склонност към самоунищожение, е само етап. С тенденция към самоунищожение може да се достигне само до една граница и оттам остава само израстването, защото регресивното е просто една идея. Не е нещо отделено от Цялото, а е само контраст намиращ се в дуалността.

 

Превод:  TatiD

No hay comentarios:

Publicar un comentario