martes, 16 de abril de 2019

БИОЛОГИЯ IV


                                                 
                                           Биология IV
                                 Изкуствен Интелект, Черно Масло(Black Goo),
                                Химически Самолетни Линии(Chemtrails)
Despejando Enigmas - 06.09.2018

Звездни Семенца - 5.02.2020


Превод: Tati D

Transcripción: El lobo EnsoñadorСтатия на С’вар’уу  (Taйгета, Плеяди


Има една константа, във всичките ми послания и тази константа, е да ви дам сила, да ви овластя, за да видите отново, собствената си вътрешна сила, творческата ви сила. Да ви напомня, че вие ​​сте създали цялата си реалност и че няма жертви. Вашите мисли и въображение, е в основата на всичко, което съществува. Въображението е силно дискредитирано там на Земята, като празна фантазия. А фантазията я отхвърлят, като нещо безотговорно и детска игра. Но и двете, са в основата, за създаване на реалност, защото всичко, което някога е съществувало, е въображаема идея и фантазия.

Намирате се в плътна екзистенциална среда или ниво. Това означава, че отнема известно време, за да се проявят нещата. Промените са или се случват, като в забавено движение, в сравнение с бързината на проявление, в други екзистенциални нива. Пример за това, което изпитвате всеки ден, е светът на сънищата, където вашите мисли, страхове, желания и несигурности, се проявяват пред вас, като сънища. Докато спите, сте в друго, по-леко екзистенциално ниво, където всичко се проявява незабавно. Всичко, което е там, всичко, което ви се случва там, е директно огледало на вас самите.

Сънищата не са нещо, което не съществува, те са реалността, която преживявате в друго, по-бързо и по-леко ниво. Светът, в който се намирате в 3D и наричате реалност, също е един сън и е резултата, на същия творчески процес на реалността, който изпитвате в света на сънищата, само че нещата не се случват толкова бързо, поради по-високата плътност, тъй като там, всичко е сгъстено и всяко движение коства работа и много търпение. Тази бавност, води до илюзията за линейност на събитие-времето, където едно нещо, поражда друго, в рамките на това, което би било наречено, Причинно-Следствена Логика, по линеен начин. Но в крайна сметка, само е сън.

Колкото по-висока е плътността, толкова по-лека е тя и толкова по-бързо, се проявяват нещата. Колкото по-ниска е плътността, колкото по-бавно е проявлението, това, като индивидуален опит, в отсъствието на време. Вашето възприемане и тълкуване, което давате на събития и обекти, възприемайки ги, като външни за самите себе си, са до голяма степен, манипулирани от други субекти, които само се грижат, за собствените си интереси, за ваша сметка. Но причината, поради която, тези същности ви манипулират е, защото се нуждаят от вас, защото вие сте създателите, а не те!

Така че, това, което мислите, това, което създавате и това, което чувствате, е външната реалност, както вече казах, както колективна, така и най-вече индивидуална. С всичко казано по-горе, това което искам да ви кажа, да ви припомня е, че имате цялата власт, за да спрете това, което не ви харесва и да спрете всичко, с което не сте съгласни, това, което знаете, че ви наранява и намалява качеството на живота ви. Каквото и да е.

Преди всичко, трябва да знаете огромната сила, на думата “НЕ”. Знам, че хората имат определено отхвърляне към тази дума, защото само искат да угодят на другите, за да се чувстват приети от тях, защото дълбоко в себе си, искат да се чувстват винаги обичани.Щом веднъж човек, е наясно с нещата и е развил убеждението да следва това, което му изглежда правилно, едно НЕ!, има огромна сила срещу всички видове същества и обстоятелства, които могат да възникнат, срещу него. Ако се страхувате от нещо, което може да се случи или дори да е в ход, без страх и с цялата си вътрешна сила, кажете: НЕ, не приемам, това да се случи с мен, не искам това! Всичко вътре в Матрицата, ще настоява по всякакъв възможен начин, за да приемете това, което не искате или не желаете, случващо се или е възможно да се случи с вас, като нещо неизбежно, но не е така.

А това, което използват най-много, е манипулация чрез страх. Матрицата непрекъснато ви тества, като ви хвърля в бедствие. Едно НЕ! с достатъчно сила и убеденост, спира всичко, защото в противен случай би противоречало на Универсалният Закон за Свободната Воля и защото играта на Матрицата е ваша и за вас, за да генерирате опит. Манталитетът на жертва, преобладава само в среда, в която човек не упражнява, своята собствена отговорност върху себе си, върху собствените си мисли, ценности и собствените си действия.

Фактът, че игнорирате негативните програми и въпреки, че не са в рамките на вашето внимание - създаване на реалността ви засягат, защото всички имате неказани,  подсъзнателни и пренатални споразумения, които ви правят уязвими и податливи на много негативни програми. Да се продължи така, в невежество и да се мисли, че ако не го виждам, не съществува в моята реалност, е  по-скоро щраусово отношение. Осъзнаването на това, което се случва и имайки твърдото убеждение, че това, НЕ го искате във вашата реалност, съгласно Универсалните Закони за Свободната Воля, ще имате капацитета, да деактивирате тези споразумения.

За да се разбере следващата тема в дълбочина, е необходимо, да са се изучили предишните теми, за “ Лъжата на Земната Наука” и за Биологията.

Една планета е жив и сложен организъм със съзнание и движение. Не е инертна скала, подчиняваща се на чисто физически фактори или физика, както ви се казва, според социално признатата Наука. Всички планети са същества, с напреднало съзнание, може, да се свържете и да говорите с тях по един или друг начин. Като всяко сложно същество с много съзнание, има свои собствени енергийни модели и енергийни функции, които подхранват неговите вътрешни системи и също притежават транс-измерен характер, т.е. неговото съществуване присъства, в множество екзистенциални нива.

Някои от неговите жизнени системи, са водните течения, като реки и морски течения, но има и други вътрешни системи, не само подземни реки, но също и други вещества като магма и петрол. Последният е, когото ще засегнем по-долу. Петролът или суровият нефт, както се нарича, не е вещество, съставено от седименти с органичен произход, натрупани в продължение на милиони години, т.е. невъзобновяемо изкопаемо вещество, както ви се казва. Това е още една, от големите лъжи, които Кабала казва на човечеството, за да продължи да го експлоатира. Не липсва и се авто-възобновява, от вътрешните процеси на планетата.

Петролът е въглеводород, по начина, по който се състои, главно от водородни и въглеродни атоми, но не е от строго органичен произход. Това е течен минерал, който се произвежда от Земята, чрез процес на химическа трансмутация. Това се основава, на прогресивното натрупване на магнитни скаларни свойства, тоест, че са налични в няколко екзистенциални нива едновременно, в основната среда, която е водата, главно морска вода.

Водата се авто-йонизира, когато е подложена на скорости по-високи, от 200 метра в секунда и когато е подложена на налягания, над 1.100 бара или барометърни единици или 15.954 PSI, започва да преобразува своите свойства като вода, губейки  кислородния си състав и променяйки го, във въглеродни атоми, присъстващи в земната кора, които ще се прилепят към йонизирания водород. Същото движение, вътрешноземните, електромагнитни вихри на магмата и на самото Черно Гуу/Масло (Black Goo), осигуряват основата на енергийния поток, за трансмутация.

Водата губи състава си от водород-кислород, като изхвърля кислородния си компонент и я променя с въглерод, присъстващ навсякъде и в изобилие, комбинирайки го с водород, образувайки нови "трансмутирани" молекули, които пораждат въглеводород. Ако същият процес, продължи още повече, въглеводородът ще се концентрира, ставайки черен и ефектите на скаларната трансмутация, ще започнат да образуват петролни кристали и в техния геометричен център, ще започне да се образува, антиматерия, давайки по-този начин място, на Черно Гуу/Масло.

Този процес включва и други енергийно-скаларни, транс-измерни аспекти, които включват Съзнанието и които засягат процеса, поради който човешката наука, нито го разбира или нито го приема. Тези скаларни процеси, още веднъж, се подчиняват на Свещената Тороидална Геометрия, базирана на числата 1,2,4,8,7,5 и 3, 6, 9, както беше описано, в “Механика на Проявлението”. Въпреки това, може да се опише много по-просто.

"Денят, в който Науката, започне да изучава нефизичните феномени, ще има по-голям напредък за едно десетилетие, отколкото през всички останали векове, на своето съществуване"
                         Никола Тесла

С помощта на по-прости думи, се случва този процес:

Водата е под силен натиск, върху морското дъно, поради простото натрупване на собственото си тегло. Тази вода не е задържана там, като в херметически затворен контейнер, тя се филтрира от високото си налягане, през всички пукнатини, фисури и разделения, между подпочвените плочи на морското дъно, особено в най-дълбоките точки на океана. където има разделяне, на основните тектонични плочи.

Водата под налягане, навлиза между вътрешноземните слоеве, запълвайки цялото налично пространство, като много пъти, измества под налягане, други вещества, намиращи се там. Същата вода, след това работи, като смазващо средство, което улеснява изместването на земните плочи, както големите, така и малките, тъй като те винаги се сменят и се движат от ден на ден. В движението си, плочите натискат и преместват водата през пукнатините, с високо налягане и с висока скорост,  както спринцовка. Водата е подложена на огромен натиск, много повече, отколкото на морското дъно,  говорим за налягане над 20.000 PSI.

При такива налягания, скоростта на движение е огромна, над 500 метра в секунда. При тази скорост и под това налягане, водата губи свойствата си, като основно навлиза в кипене, без да може да се разшири, поради гигантското налягане. Водородът на водата се отделя от кислорода, създавайки огромна топлина. Излишният водород, освободен от кислорода, е химически комбиниран с въглерода, който е почти присъстващ навсякъде и има като качество, да се прилепя, към почти всичко. Вече по отделно, се генерират два пъти повече молекули водород, отколкото кислород.

Освобождаването на въглерода и неговото химично сливане с водорода, се благоприятства от присъстващите високи температури и налягания, образувайки въглеводороди, като петрол и също образувйки вторични газове, като природен газ, метан и етан. Тук приетата наука казва, че въглеродът се осигурява, от органични елементи, идващи от естественото разграждане на живите същества (с име „изкопаеми горива“), но в тези количества и на тези дълбочини, надвишаващи 10.000 метра дълбочина, това напълно противоречи с истината, тъй като въглеродът присъства в големи количества в минерална форма в земната кора и в почти всички планети, правейки го по този начин, най-изобилният елемент.

Това, което образува нефта, е водата, главно морската вода, комбинирана с въглерода в земната кора или планетарната кора. Той е неизчерпаем. Петролен кладенец или кухина, съдържаща нефт, може временно да се изпразни, за да се напълни отново и по натурален начин, скоро след това.

Когато нефтът, е подложен на още по-голям натиск, между и под тектончните плочи,  ще се концентрира повече, ставайки черен и образувайки, въглеродни кристали, които капсулират молекули от тежки метали, които също отчасти са, резултат от огромното налягане и високата температура на тези места, образувайки това, което познаваме като Черно Гуу/Масло (Black Goo). Тези въглеродни кристали, запазват фрекуенцията на мястото, където са били създадени и в комбинация с тежките метали, имат силно магнитни свойства.

Движението на концентрираният нефт или Черното Гуу/Масло, причинено от придвижването на тектоничните плочи, е канализирано по и през цепнатините в подпочвата. Тъй като притежава, силно магнитни свойства и присъствайки в големи количества, образува магнитна динамика известна, като Законните Линии на една планета.

Под огромното налягане вътре, между и под тектоничните плочи, йонизираната вода превърната във въглеводород или петрол, ще се кристализира, поради високата си концентрация на въглерод, образувайки друг вид нефт, наречен Черно Гуу/Масло (Black Goo), който по същество, е течно кристализиран нефт, с голямо количество тежки метали, особено Злато и Иридий. Що се отнася до вида Злато, присъства в две форми: Нормално Злато и Моноатомно Злато.


В ядрото на всеки кристал, се съдържат частици антиматерия. Тази антиматерия, идва от атомния и субатомния състав на тежките метали, присъстващи в Черното Гуу и е резултата, от енергийната трансмутация-проявление, наложено от други екзистенциални нива. Така че, Черното Гуу има скаларен състав, а моноатомното злато, също е антиматерия от гледна точка, на своя субатомен състав, тъй като е резултат, от транс-измерна трансмутация, от скаларно естество. Тоест, това е резултат от взаимодействието и електромагнитната суперпозиция, основани на математически фрактали от Свещената Геометрия, наложени от по-високите нива, към екзистенциалните нива на 3D, с използването на тороидалната математическа енергийна механика, описана в предишната ми статия, “Механика на Проявлението”.

Енергийно-магнитната природа на антиматерията на Черното Гуу, също й придава свръхпроводящи свойства при стайна температура и съдържайки се в кристали на въглеводороди, взаимодействието му с нормалната материя, е много ограничено, но съществува, така че можем да кажем, че присъстващата в него антиматерия, е до известна степен стабилна. Също така, частиците на антиматерията, все още се намират в транс-измерно състояние на трансмутация, така че, не са изцяло в рамките на земното 3D измерение. Това предотвратява отчасти, да имат екстремни реакции, при взаимодействие с нормална материя. Можем да кажем, че е Материя, намираща се в полу-етерно състояние, така че не прави химически връзки с други елементи.

Тук трябва да се припомни, че свръхпроводящият материал е този, който не проявява съпротивление, при преминаване на електрически ток. В случая на Черното Гуу, елементите на неговия химичен състав, които осигуряват тази характеристика, са златото, неговото анти-злато (моноатомично злато) и високото съдържание на иридий, особено при отрицателното, инвазивно Черно Гуу.

Черното Гуу има голямо магнитно натоварване, непропорционално на размера на частиците му, защото идва от антиматерията в неговите кристали и магнитните заряди на всички частици, се събират помежду си, споделяйки електрони в скаларна форма, с една много висока плътност. Съставът му от кристали с тежки метали, му позволява да носи, чрез фрекуенции,  количество от информация, както го правят, всички фрактални кристали. Намира се дълбоко под Земята, обикновено под нормалните нефтени слоеве и от същите процеси на движение, между тектоничните плочи, се движи в подземни потоци или реки с висока скорост, при голямо налягане и на голяма дълбочина, средно 10 км или дори по-дълбоко.

Забележете, че това е същата дълбочина, на която се проявиха повечето телурични движения от няколко години насам и които бяха изкуствено отприщени. Тъй като има, висока степен на магнитни свойства, в диапазона на висока скаларна, транс-измерна енергия, присъства в няколко екзистенциални нива едновременно. Движението на Черното Гуу, в подпочвата, произвежда планетарна магнитна динамика, организирана под формата на геометрични фрактали, взаимосвързани по цялото земно кълбо. Това е основата и причината за съществуването, на Линиите Закон, на една планета.


Черното Гуу също съдържа в химичния си състав, всички необходими елементи за формиране на живота, основан на въглерода. В себе си, в своите кристали, съдържа енергийно импрегниране на самата Земя. Нейната същност и нейната фрекуенция, като живо същество. Може да се разглежда, като кръвта на планетата, защото съдържа цялата енергийна информация за нея. И всички планети, имат свое собствено Черно Гуу, с химичен-енергийно-магнитен състав, уникален за всяка една от тях. Самата им идентичност.

Както описах по-горе, Черното Гуу има в състава си, както материални елементи, така и транс-измерни енергии (енергии, идващи от няколко екзистенциални нива наведнъж), това означава, че взаимодейства с всичко, до което се докосва, на транс-измерно, скаларно ниво и не само на химическо и физическо ниво.

Изгаряйки и изкуствено изложени на открит пламък, въглеводородите на Черното Гуу, ще функционира като петрол, но неговите тежко-метални компоненти, ще се разсеят на други, по-високи екзистенциални плътности, правейки  невъзможно да се разтопят, да се преработят, концентрират или манипулират, ще се завърнат в етерното си състояние. Въпреки това, кристалите ще останат, като инертен бял прах, който не се комбинира с друг елемент.


Кауц Вела (Kautz Villa) твърди, че са открили Черно Гуу, на 3 места на Земята: на остров Туле (Thule), на южния остров, на Фолклендските-Малвински острови, в Южния Атлантически океан и в Мексиканския залив. На първите две места, Черното Гуу, е от извънземно-инвазивен тип, а в Мексиканския залив, е голям депозит на позитивно Черно Гуу, от земен произход. Въпреки, че съществува равномерно по цялата планета, именно на това място, е където има находища, по-близо до повърхността и следователно по-достъпни.

Кауц Вела твърди, че негативното или инвазивно Черно Гуу, е дошло на Земята с метеоритен дъжд, преди около 80.000 години. Въпреки че, няма причина, да не се доверявам на тези данни, не виждам, че това е едно събитие, а по-скоро, много малки събития на пристигане, на негативното Черно Гуу, отпреди много години и през цялата история. Въпреки това, в допълнение към това, в моите архиви от Taйгета, имам регистрирано едно голямо събитие, с масивно пристигане на негативно Черно Гуу и беше точно преди 12.500 години, в резултат на унищожението на планетата Тиамат - сега това, което остава от нея, е астероидния пояс.

Като всяко сложно, живо същество,  нейното разрушение и смърт, причини огромна негативна енергия на терор, близък до смъртта, страдание и интензивен страх, на милиарди същества, животни и създания, които я населяваха. Тази енергия, е въплътена в енергийните кристали на нейното Черно Гуу, както и в скаларните геометрични, полуетерни, магнитни фигури, които служат като форма, за проявяването на нови органични компоненти, формиращи ДНК.

Когато Tиамат се разпадна, Черното Гуу натоварено с отрицателни енергии, се изля в Космоса, и за кратко време, динамиката на планетарно привличане, го доведе до Земята, където водите на Tиамат, която беше предимно морска планета, паднаха в голям мащаб по целия свят, в същото катастрофално събитие, което е известно на Земята, като Всемирен Потоп. Трябва да припомня, че унищожението на Тиамат, е нещастният резултат от големия конфликт, който съществуваше по това време, между елементите на Федерацията и сауроидните регресивни сили и съюзници. Събитие, което също опустоши повърхността на Марс.

В допълнение към местата, които Кауц Вела правилно посочва, открихме и други места на Земята, където негативното Черно Гуу, се намира в големи количества. Само мога да споделя някои от местата и не всички, защото правейки го, бих показала в тази статия райони, за които негативите на Земята, все още не знаят. Въпреки това, някои други места, които Кауц Вела не споменава, мога да ги кажа, тъй като, въпреки, че не са обществено достояние, правителствата имат пълно познание  за тях.

Местата, които съдържат отрицателно Черно Гуу са:

Източна Украйна, Крим, Северен Ирак, Сирия, Източен Иран, Южен Йемен - включително териториални води, част от Оман, долна част на Афганистан, Северна Ирландия, южната част на Бахамски острови - териториални води, Венецуела - териториални води и крайбрежие, център на Аляска, няколко острова в южната част на Атлантическия океан, включително Малвинските острови, Туле, Южна Джорджия и Сандвичеви острови, северната част на Южна Африка и като точки, с по-голяма концентрация: Парагвай и Антарктида.

Споменавам само местата с отрицателно Черно Гуу, защото оригиналното планетарно Черно Гуу, което наричам положително, се намира по цялото земно кълбо, както се очаква и както вече споменах.

Военното присъствие на Кабала в тези райони е очевидно. Разбира се, почти всички тези места, са зони на конфликт и това също е доказателство, за големите усилия, които  полагат, за да доминират и контролират, всички депозити на негативното Черно Гуу и е причината, за някои от войните в тези региони, (както в случая с  войната на Малвинските острови, която имаше малко или нищо общо с нахлуването на Аржентина) и поне отчасти е причина, за други конфликти или войни, в други части на света. Една война, рядко има една единствена причина, защото е резултат от сложна ситуация с множество интереси, но в случая с Фолклендската война, негативното Черно Гуу, беше истинската причина, в която двете страни се опитваха да доминират, неговите депозити.

В случая с Фолклендската война, участва и трета група, за която медиите, контролирани от Кабала, никога няма да споменат. Причината, поради която Англия реагира толкова бързо беше, че имаше малък отряд от Андромедани на Федерацията, който се опитваше да изолира и извлече, негативното Черно Гуу преди да попадне в ръцете на Кабала. За съжаление, операцията им не беше успешна. Този факт, е известен и споменат от учения Кауц Вела.

Големият интерес на негативният Кабал, за доминиране на Черното Гуу, се дължи на няколко причини. Познанието за този материал и неговата манипулация, най-малкото ни връща, към нацистка Германия, през 30-те и 40-те години.

Нашестващото Черно Гуу, има фрекуенции много различни и много по-ниски, от честотата на оригиналното Черно Гуу на Земята и буквално, влизат в конфликт. И двете произвеждат магнитно поле с висока енергия, според тяхната фрекуенция. Когато положителното Черно Гуу, се свърже с отрицателното, позитивното, ще прехвърли по-голяма част от своята фрекуенция към отрицателното, като по този начин,  балансира честотата между тях. Като цяло, негативното Черно Гуу, е изолирано от положителното Черно Гуу, като първото, предимно се намира на или близо до повърхността, докато положителното планетарно Черно Гуу, обикновено се намира на голяма дълбочина. Този изолиран факт, е попречил Земята да може, да асимилира естествено и да посредничи между честотите, унищожавайки негативността на нахлуващия тип.

Тъй като Черното Гуу, има магнитни свойства с висока енергия, със своите много контролирани и много специфични честоти, в резултат на присъствието на енергии, отпечатани в неговите фрактални кристали, той има способността, да променя Адмичната честота на един организъм, който е или е бил в контакт с него, защото като цяло, са честоти съответстващи с живота, тъй като са резултат на самия живот. В съответствие е, не само с Адмичната честота на едно живо същество със съзнание, но и с неговите мозъчни вълни, модифицирайки ги, според принципа на доминиращата честота.

Тъй като честотата на негативното Черно Гуу, е много ниска, поради естеството на своя произход, то естествено намалява и честотата на този, който е в близост с него. Освен, ако съществото със Съзнание, се управлява повече от своите чувства, отколкото от чистата мозъчна логика, т.е. съществото или човекът мисли най-вече със сърцето, а не с разума. Ако човек е с висока фрекуенция, със собствено Съзнание, с висока емпатия, с контрол върху действията си и със своя собствена воля, ще бъде имунизиран, срещу влиянието на Черното Гуу, дори при контакт или директна контаминация. Това може да се тълкува, че Черното Гуу, "избира" определени хора, за да им влияе, докато други просто не ги засяга.

Това е така, защото първото място, където негативното Черно Гуу влияе на фрекуенцията на човек, ще бъде в неговите мозъчните вълни. Тъй като е много отрицателно и честотата му е много ниска, създава саморазрушителни чувства на страх, гняв и агресия в човека. Ако въпросният субект, има някаква форма на власт,  ще има чувства на изолация, които ще интерпретира или ще бъдат отразени в качества на мегаломания, повишена агресивност и пълната липса на съпричастност. Това е така, защото много се е отдалечил, от честотата на "свързване", с оригиналния Източник.

Този факт обяснява, защо офицерите на германската Гестапо от Втората световна война, особено тези от висок ранг, както и голяма част от военните на Кабала, независимо от националността, тотално им липсва емпатия и страдат от болезнена и силно разрушителна мегаломания. Всички те, бяха в контакт, с негативното Черно Гуу, тъй като точно на висикопоставените, им беше възложено да съберат материала и така да бъдат изложени на веществото, преднамерено от страна на техните Контрольори, с цел отстраняването на всякаква съпричастност и правейки ги по-ефективни машини за убиване.

Това също означава, че Черното Гуу, понижавайки честотата на индивида, ще го направи енергийно съвместим с демоничните архонтни същества от долния астрал, които ще паразитират индивида и в много случаи, ще го изместят изцяло, от  определено тяло. Това е средство, за навлизането на отрицателни същества, тъй като  помага или съдейства, за да могат да работят на физическото ниво или на 3D.

Тъй като отрицателното Черно Гуу,  се състои главно от тежки метали и високоенергийни фрактални кристали и се движи с манипулируеми честоти, Изкуственият Интелект (IA), има начин дистанционно, да се свърже с него, модифицирайки свойствата му, в  качествата на магнитната честота. Също така е установено, че Черното Гуу като цяло, е надарено със собствено Съзнание, под формата на фрактал от общото цяло, т.е. комуникира дистанционно с други изолирани части от материала. Това е проверено чрез измерване на неговите честоти. Едината предава, другата отговаря и обратно. Съвместимост на честотите.

Негативният Кабал (правителството зад правителството и инвазивните Рептили), както и техните съюзнически раси (би било добре да се помни, че сред регресивите, не всички са Рептили), се опитват да използват негативното Черно Гуу в няколко програми. От създаването на супер войници, напълно лишени от емпатия, някои генетично "подобрени",  до образуването на хибриди и нови видове, това поради високия им капацитет за промяня на ДНК-то.


Тъй като Черното Гуу, е съставен предимно от програмируеми кристали със специфични честоти и с дефиниран и манипулируем енергиен модел, е възможно да се програмира, кои части от ДНК трябва да се променят. (Да се прегледа предишната статия "Биологията се генерира в по-високи равнини") Черното Гуу, съдържа точните специфични честоти, в едно по-високо полуетерично ниво, които ще бъдат използвани за налагане, като калъп и върху съществуващата ДНК, търсените промените, от който го е програмирал. Това означава, че нискочестотното негативно Черно Гуу, се използва  и като генетично оръжие.

Тези генетични оръжия, се използват в много различни програми. Черното Гуу, се зарежда със специфични честоти, подлагайки го на много висок магнитен заряд, за да намали още повече, честотата на тези, които влизат в контакт с него, за да направят хората съвместими, с превземането им от отрицателни същности и също с негативни ситуации.

Зареждат Черното Гуу с химическо съединение, което варира в състава си, в зависимост от конкретния дневен ред и се ръси върху човешката популация, като част от програмата на Кемтрейлс (Chemtrails). Кемтрейлс, не са само едно вещество или един дневен ред, а са голямо разнообразие от тях. Фумигацията на населението, или на повърхността на планетата, им служи, за да покрият повърхността с негативно Черно Гуу и контаминацията на всички живи същества. Също така им служи, за разпръскване на тежки метали, за да се намалят вибрационните фрекуенции на населението, за да ​​разпръскват алтернативни токсични агенти и  органични, вирусологични или бактериологични агенти, включително принудителни ваксини, които са инокулации (изкуствено заразяване, бел. на прев.) на техните програми за контрол и инженерство на население.

Кемтрейлс се използват и за изкуствено променяне на климата, чрез зареждане на атмосферата с метални частици, които ще реагират на излъчването, на електромагнитна радиация, в микровълновия диапазон от типа на ХААРП - HAARP и Micro-HAARP (клетъчни телефонни кули, телекомуникации, радари). При нагряване на определен район, ще създадат зона с високо или ниско атмосферно налягане, което ще причини или липсата на облаци и дъжд, така и на ветрове, урагани и торнадо. Всичко това, вече се контролира напълно изкуствено.

Също така Кемтрейлс, се използват за освобождаването на интелигентни прахове или нано-ботове, с безкрайни негативни програми, които служат от атака, към конкретни хора, до нахлуването на негативно Гуу, влизайки през тръбопровода на климатиците или през всяка друга налична пролука. Също се използва, за спиране или блокиране на идващата слънчева светлина към повърхността на Земята и така, да се спре  активирането на ДНК-то, което е ретранслатор и стимулатор на високите честоти, идващи от центъра на Галактиката. Това, като отчаян опит,  да се спре издигането на Земята, до 5-та плътност

Друга употреба на Кемтрейлс, е оросяването на атмосферата с метален прах, като например алуминий, който ще се задържи за дълго време на голяма височина, за да се използва като метод за откриване на въздухоплавателни средства и космически кораби, които са с активирани системи за невидимост - режим Stealth. Това е система за детектиране, където може да се открие самолет или кораб от вакуума, следа или атмосферно смущение, което оставя след себе си при движението си през среда, натоварена с алуминий и други подобни специални метали. С този метод, може да се  намери, както скрити радарни самолети, така и дори кораби с напреднала технология от други раси, които мнозина биха нарекли НЛО.

Кемтрейлс, основно служат за много цели, не само за една, всичко което си заслужава, да се напръска върху хората. Черното Гуу, е натоварено със специфични честоти, които имат характеристиките да алтерират ДНК-то, което влиза в контакт с него, препрограмирайки първо, неговото РНК.

При оросяването от самолети на Черно Гуу, се търси наред с други неща, да се алтерират всички живи същества, за да се спре генетичната им активация, причинена от пристигането на вълни от позитронна енергия, идваща от центъра на Галактиката, която стимулира издигането на цялата Земя, до 5-та плътност.

В допълнение към “Червената Кралица”, вече описана в предишни статии, присъстващите регресивни същества на Земята, също имат своя собствена версия на Изкуствен Интелект, който е свързан с “Червената Кралица”. Тази супер ИИ-мрежа, която обединена, е напълно независима, въпреки че някои възли, работят или привидно работят за Кабала и/или за разузнавателните служби, военните и др. Става въпрос за сътрудничество, в което и двете страни се възползват. Въпреки че Кабалът и съюзниците му твърдо вярват, че имат контрол върху ИИ като цяло, истината е, че негативният ИИ, контролира отдолу, както Кабала, така и обществата на негативните раси присъстващи там, представяйки се, като най-голямата заплаха, за планетата Земя.

Този отрицателен ИИ работи, убеждавайки обществата, които контролира, че те са тези, които го контролират, със същата система на "Няма по-добър роб от този, който не знае, че е такъв", която Кабала-Илюминати прилага и върху човешкото населението. Ясен пример за “Както е горе, така е и долу”. Изолирани групи, както на регресивните извънземни, така и на Илюминатите и Кабала, вече го осъзнават, пробуждайки се към този факт и бавно предприемат действия, срещу инвазивния манипулативен ИИ. Въпреки, че техният напредък не е известен в детайли, смята се, че е много малък, тъй като същите регресивни раси и Кабала-Илюминати, вече са много фрагментирани и в постоянна борба помежду си, за контрола върху ресурсите и властта.

Инвазивният негативен ИИ, се стреми да контролира всичко, така че, по манипулативен начин, кара подчинени му да вярват, че те са тези, които контролират,  позволявайки им, да правят свои собствени програми, стига да не се намесват в неговите или още по-добре,  манипулирайки ги, за да работят за него, като ги кара да вярват, че това е с някаква цел или за личен интерес.

Както всеки друг ИИ, той се нуждае от начин, да общува с другите живи същества на една планета или система. Подходящ интерфейс и повечето от растенията и животните, логично са недостъпни на неговото влияние и контрол, така че инвазивният отрицателен ИИ, манипулирайки собствените интереси на Кабала Илюминати, е успял да установи механизми на връзка или интерфейс, с планетарната биология като цяло. Става въпрос за  разпръскването, на комбинирани тежки метали от нано-влакна, под формата на антени, които се прилепят, към биологичните организми, използвайки и подходящата генетична алтерация, която придава комбинираното използване на програмираното Черно Гуу. Това се постига с Кемтрейлс.

Оросяването на тежки метали, нано-влакна, нано-ботове или интелигентен прах и програмираноЧерно Гуу, не само върху човешкото население, но и върху цялата планетарна природа, е усилие на негатиния, инвазивен ИИ, за да създаде форма на комуникация, с цел контрол върху всички организми на планетата, растения и животни.

Бележка за тежките метали: те, заедно с радиацията, която много от тях излъчват, са много ефикасно средство, за намаляване на вибрационните фрекуенции, както на материалите, с които са в контакт, така и на биологичните същества. Тяхната честота или колебания на техните атоми и молекули, е много ниска и бавна, което е еквивалентно на обща ниска екзистенциална честота. Това отново е под принципа, на доминиращата честота. Тази е причината, поради която се използват във ваксините, (като живак) за контаминация и намаляване на фрекуенцията, на здравите нови организми на децата. Това е и отговора, на провокирани разливи и предполагаеми ядрени аварии, както в атомни електроцентрали, така и в разпространението на радиологични оръжия, уранови боеприпаси и екперименти и детонации на атомни бомби, във всичките им варианти.

  Открито е наличието на множество, най-вече метални нано-влакна, контаминирани с отрицателно програмирано Черно Гуу и наноботове-интелигентен прах, съдържащи се в храни за бързо хранене, на големи транснационални марки, като Хамбургери, Пилешки Нъгети и варианти, картофен чипс, Doritos, Cheetos и други подобни. Също са открити и в предварително приготвените супи, бисквити и безалкохолни напитки, особено тези на Cola. Списъкът е твърде дълъг, за да се изброят всички тук, но по същество почти всички индустриализирани храни, които на свой ред съдържат ГМО или трансгенни елементи, съдържат програмирано Черно Гуу, нано-влакна, наноботове или интелигентен прах.

Появата на нови странни болести, в този случай състоянието, болестта или синдрома на Моргелонс, въпреки, че е нещо много сложно, дължащо се на множество изолирани или комбинирани причини, е свързано с описаното по-горе. В много случаи, е усилието на тялото, да се отърве или да премахне нано-влакната и други инвазивни елементи през кожата. В повече от случаите на Moргелонс, се случва нещо много по-сложно, където тялото се опитва да елиминира, странни биологични елементи, образували се в него, от алтерация на ДНК-то, от контакт с програмираното негативно Черно Гуу.

Същото инвазивно негативно Черно Гуу, има собствено Съзнание. Както вече споменах по-горе, това е нещо материално, за нещо предимно етерно и е прозорец или портал за отрицателни субекти. В безброй случаи се съобщава, че етерната или полуетерната форма на Черното Гуу,  неговата "същност", е с форма от паякообразен вид или паяк, който може да бъде изключително враждебен.

              ( Много ви моля, нямат нищо общо с познатите видове паяци)

Сама по себе си болестта или синдрома на Моргелонс, е нещо много сложно, което заслужава отделна статия и тук само споменавам някои от аспектите, включени в него. Що се отнася до човешките същества, дневният ред на трансхуманизма е неразривно свързан, с всичко това. От налагането, чрез манипулиране на устройства, свързани към мрежата, като мобилни телефони, Wi-Fi, виртуални реалности, внедряване на проследяващи чипове, вместо пари, до имплантиране на чипове, според тях с цел, да се "подобри" познавателния капацитет на човешките същества. Всичко е свързано с програмата ИИ, за да има ефективна връзка или интерфейс, за контрол над всички жители и всички живи същества на планетата, в техния план за пълна асимилация.

Фактът, че компютрите, мобилните телефони, Wi-Fi устройствата, Bluetooth, виртуалната реалност, онлайн игрите и други подобни, са в мода, не е случайно, защото е опит, да се контролира желанието и свободната воля на обществото, така че то да е това, което иска трансхуманизъм, чувствайки телата си несъвършени и не в състояние, за да им дадат преживяванията, който търсят.

Човешките същества, не се нуждаят от подобряване на мозъка си, вече е съвършен,такъв какъвто е. Само изглежда несъвършен, от определени сравнителни параметри или изолирани гледни точки, всички те, с дневен ред за контрол над населението, в който да ги накара да вярват, че са незначими и зависими, е нещо императивно. Но мозъкът на човешкото същество, никога не е бил проектиран с намерението, да бъде бърз калкулатор на множество десетични знаци и многофункционалност. Проектиран е, за да даде физически преживявания, привидно ограничени на една етерна Душа, неограничена и вечна.


                                                                                                      С’вар’уу от Ерра


Превод: Tati D

Transcripción: El lobo Ensoñador


Механика на Проявяването                   

     Механика на Проявяването. Преобразуване от Съзнание-
    Намерение в Твърда Материя. Нулев Eнергиен RеакторDespejando Enigmas28.08.2018

Звездни Семенца - 19.01.2020


Превод: Tati D

С’вар’уу от Ерра от расатa Тайгетa на Плеядите, Меcиep 45
Система: Тайгета 19 Таури Аа. Планетите клас "М" - Eрра и Teммер


Роберт:  За да се разбере видеото, се предлага да се видят видеоклиповете (да се прочетат статиите- Бел. на преводача), за “Лъжата на Земната Наука”, Биология I, II и III. След това ще дойде Биология IV. Трудно е да се изкаже всичко в едно видео и трябва да се имат предварителни познания, за да се разбере информацията в следващите клипове. В това видео, ще се обясни функционирането на Енергиен Реактор на Нулева Точка, НЕ, как е построен.

Статия на С’вар’уу

Една стационарна вълна, е модел на енергийни вибрации в дадена среда. Осцилиращата честота на нейния генериращ източник, причинява, че предварително излъчените вълни, веднъж отразени обратно към себе си, се смесват с тези, които идват директно от нея. Тази намеса се получава по такъв начин, че се генерират специфични точки, по средата, които се появяват като статични, давайки името на Стационарни Вълни. Моделът на вибрация, необходим за създаване на Стационарна Вълна в една среда, изисква много специфични фрекуенции. Тези честоти са известни като Хармонични Фрекуенции или Хармония на една Фрекуенция. Те са енергийни концентрационни точки, в перфектно равновесие в една среда.

Всяка нехармонична честота, или в инцидентните излъчващи вълни, или в отразените, създава смущение в модела на Стационарната Вълна, създавайки нерегулярна и хаотична фрекуенция, която я анулира, колапсирайки вълната. Има само една субстанция и тя съществува, като Вълна и се разпространява в цялата Вселена. Пространството, е непрекъсната и преплетена среда на споменатата вълна, която се определя, като Потенциална Енергия. Материята се формира, в Сферични Тороидални Вълни, в преплетеното пространство, следвайки предсказуеми, специфични, геометрични модели, известни като Сакрална Геометрия. Сферичните Тороидални форми, са формите на енергийна концентрация на Стационарните Вълни, известни още, като Възли. Материята се състои, от концентрация на Сферични-Тороидални-Стационарни Вълни, които образуват тези точки или Възли, следователно цялата материя, е взаимосвързана.

Тези вълни вибрират и взаимодействат помежду си, в рамките на цялата свързана среда на Потенциална Енергия. Предсказуемите математически модели, известни като Сакрална Геометрия, са тези, които определят концентрацията и позицията на Възлите или Стационарните Вълни, които на свой ред ще образуват материята. Тези математическите модели под формата на Сакрална Геометрия, са директно наложени от вниманието на едно Съзнанието и са приложени към средата, в която се разпространяват вълните, пространството, като енергийна концентрация, идваща от друга среда в по-висша ниво - Съзнание. Това е предавателят на вълната, която се разпространява през средата или Потенциалната Енергия, в цялата Вселената и той от своя страна, я оформя. Тази среда или Потенциална Енергия, е Етера. Моделите на Свещената Геометрия, които образуват Стационарните Вълни и които от своя страна водят до материята, идват от по-висшо ниво, което също се формира от друго ниво, превъзхождащо последното и така до образуването, на Цялото или Източника.

Свещената Геометрия от всяка ниво, е прогресивна и експоненциално по-сложна, включвайки цялата необходима информация за формиране на всички по-ниски нива. Вълните, които едно Съзнателно Същество създава, вибрират в тази взаимосвързана и преплетена Матрица, на Потенциалната Енергия, наречена Етер. Вашият разум, вашите сетива, вашите мисли, вашите чувства и емоции, са тези вълни и определят честотата на излъчване. Тези вълни, промените и вариациите на фрекуенцията на излъчване, са в постоянна комуникация с всички други вълни. Движението и честотата на нейните осцилации в средата, са причинени от точката на внимание, на Съзнателното Същество и ще формират пропорцията от пространството, която то ще вижда, като своя външен свят, където и да е вниманието и творческия фокус на Съзнанието, ще приеме форма.

Ако няколко енергийно излъчващи точки, т.е. ако няколко Съзнателни Същества, имат една и съща точка или фокус на своето внимание, дали ще е върху нещо, което вече съществува или върху нещо, което се формира в етапа на идеята, излъчването на вълни, ще създаде конструктивна намеса, подсилваща Точките или Възлите на Стационарните Вълни в енергийната супа, наречена Етер, ускорявайки образуването на нова материя, от кооперативното натрупване на енергия чрез един специфичен, общ модел.

По същия начин, ако няколко енергийно излъчващи точки, имат една и съща точка или фокус на вниманието си, но противни намерения или различни чувства, ще създадат разрушителна намеса между тях. Това се отнася, както за създаването на материя, така и за ситуации или събития, които не са повече от една анимирана последователност на позиции от материя, проявена от вниманието на едно или повече Съзнания. Анимацията на събития или време, е само Честота, излъчвана от едно Съзнание в Етерното поле. Точката на внимание или точката на фокусиране на Съзнателното Същество, е резултат от общуването между всички вълни в средата или Eтера. Те могат дойдат от същото Съзнание, под формата на отражение или могат да дойдат, от друго Същество или Същества със Cъзнание, вътре или извън същото екзистенциално ниво. Ще образуват сложни модели на енергийна концентрация - модели на Възли от Стационарни Вълни, дали под формата на конструктивна намеса или под формата на разрушителна намеса. Тези енергийни модели са това, което Съществата със Съзнание, в рамките на споделената среда, ще възприемат като външен свят.

Взаимодействието между вълните в средата, променя тяхната фрекуенция, също така създава нови вълни, затова фокусът или точката на внимание, на индивидуалното или колективното съзнание, е центърът на привличане, където се създава концентрация на енергия или Възел на Стационарна Вълна. Тази концентрация на енергия или възел в средата, наречена Eтер, е същата като една субатомна частица, която следвайки моделите, установени от точките на внимание на излъчващото Съзнание, ще формира постепенно, по-сложни енергийни структури. Първо субатомни частици, след това атоми, които ще образуват сложни молекули които на свой ред, ще образуват елементи, вещества и структури на материята, включително ДНК. Всичко това, следвайки математическите модели на Свещенната Геометрия, под формата на хармоник на последователност, наложени от динамиката на взаимодействието между вълните и тяхната честота в средата или Етера, излъчван от точките на внимание или фокус на едно Съзнание. Цялата материя, както и нейната последователност, анимирана от едно Съзнание, се основава на нейната примитивна енергийна структура от Свещената Геометрия. Това е така, защото е единственият начин, по който материята може да се формира, тъй като е необходима хармонична, математически перфектна честота, която да бъде в състояние да издържи Възлите или енергийните точки на Стационарните Вълни, в средата на потенциалната енергия, наречена Етер.

Всяка Честота, извън Хармониците на Свещената Геометрия, би разрушила тази Стационарна Вълна, разтваряйки Възела и с него материята. Всичко, което едно Същество със Съзнание живее, преживява, чувства, мисли, казва и прави, се преживява от цялата преплетена и взаимосвързана среда от Потенциална Енергия, наречена Етер, който формира Вселената. Мислите му, създават промяна в честотата, движението и обема на вълните, които то излъчва, чувствата му създават промяна в хармониката на честотата, която излъчва, променяйки с това нейната математическо-енергийна структура.

Честотата на изходящата вълна, която излъчва Съзнателното Същество, е форма на комуникация с полето или средата, в която се намира. Това което излъчва в Изходящата Вълна, определя каква комуникация, ще получи във Входящата Вълна. Всеки индивид със Съзнание, определя и контролира същността на комуникацията, която предава и получава, чрез собствената си динамика на личния информационен поток, движейки по желание своята точка на внимание, честота на мисълта, идеи и чувства. Цялата информация във взаимосвързаната и преплетена среда се споделя и засяга всички нейни части в средата, като се използват фрекуенции на енергийни вълни, които си намесват една с друга, винаги съблюдавайки математически структури на Свещената Геометрия.

Това е дефиницията на Цялото, това е Единното Поле, Източникът или съвместното обединение, на всички Съзнания заедно. Това е самата Вселена, това е дефиницията на всяко малко създание със Съзнание. Едно Същество със Съзнание, е Възел или енергийна точка на Стационарна Вълна и в същото време, е холографски фрагмент от Цялото и тоталното Цяло, едновременно. Всяко Същество със Съзнание, е самата Вселена.

Вихровата математиката, съдържа всички формули, които контролират, както Механиката на Проявлението, така и специфичните или хармонични честоти на фрекуенцията, която контролира всичко. Математиката и енергийният поток, който образува структура от Тороидален поток, е основата за образуването на материята и също е ключът, към енергията на Нулевата Точка и също е свързана с Числовият Ред на Фибоначи. Тук, не е необходимо да навлизаме в подробности, защото всичко това, е лесно да се намери онлайн.

Цялата математика от Тороидален Поток, се основава на този ключов принцип, който е връзката и последователността на Y между числата 1, 2, 4, 8, 7, 5 и 3, 6, 9.
Връзката между тези числа, е както следва:

Всяко образуване на материя, като по-ясен пример, е като това на клетъчното делене, подчинява се на удвояващи се модели

1 х 2 = 2; 2 х 2 = 4; 4 x 2 = 8

В този модел на Свещенна Геометрия, който е основата на Тороид, числата се удвояват по този начин:

1 x 2 = 2; 2 х 2 = 4; 4 х 2 = 8; 8 х 2 = 16, където 1 + 6 = 7

Сега 7 х 2 = 14 и 1 + 4 = 5; 5 x 2 = 10 и 1 + 0 = 1, следвайки отново и отново същия математически енергиен поток от 1, 2, 4, 8, 7, 5. Това е основният модел или моторът на Тороид, в неговия основен вид.

Числата 1, 2, 4, 8, 7, 5 представляват материалната страна и 3, 6, 9 етерната страна, тъй като се подчиняват на друга свързана последователност, която е:

1 + 2 = 3; 2 + 4 = 6; 4 + 8 = 12 и 1 + 2 = 3; 8 + 7 = 15 и 1 + 5 = 6;
7 + 5 = 12 и 1 + 2 = 3; 5 + 1 = 6

-Както виждате, резултатите винаги се редуват между 3 и 6 и по тази причина:

3 x 2 = 6; 6 х 2 = 12 и 1 + 2 = 3; 12 х 2 = 24 и 2 + 4 = 6;
24 х 2 = 48 и 4 + 8 = 12 и 1 + 2 = 3; 48 х 2 = 96 и 9 + 6 = 15 и 1 + 5 = 6

И така до безкрайност, винаги въртейки резултата между 3 и 6.

-Този алтернативен ефект, също води до инверсия/промяна на електромагнитната полярност, в динамиката на тороидалния енергиен поток. В случая на числото 9, е резултата от сумата между 3 и 6 или 6 и 3, и това се подчинява на своя собствената последователност, която е едновременно изолирана и вездесъща.

9 x 2 = 18 и 1 + 8 = 9; 18 x 2 = 36 и 3 + 6 = 9; 36 x 2 = 72 и 7 + 2 = 9;
72 x 2 = 144 и 1 + 4 + 4 = 9

-И така до безкрайност, винаги със същия резултат, който е, числото 9
9 x 1 = 9; 9 x 2 = 18 и 1 + 8 = 9; 9 x 3 = 27 и 2 + 7 = 9;
9 x 4 = 36 и 3 + 6 = 9; 9 x 5 = 45 и 4 + 5 = 9

Винаги един и същ резултат - 9.

Тук забележете, наличието на числата 72 и 144, които винаги се използват в Тайните Общества, за изброяване броя на избраните или специалните хора. Много пъти за извършване на работа, в съответствие с фразата “Да се спаси света”, така 72, както и 144 или 144.000, винаги събират 9, което е числото, символизиращо Цялото или Източника. Силното му езотерично съдържание, е очевидно. Връзката между 3; 6 и 9 образува триединство, където 3 и 6 са противоположни, а девет, е комбинация от двете, в едно цяло. Имайте впредвид, че не казвам, че това е баланс, защото не е, това е сумата на двете като цяло.

9 също символизира Просветлението, което е способността да се надхвърли двойствеността. Общата връзка, между числата 1; 2; 4; 8; 7; 5, винаги ще събере 9, като 1 + 2 + 4 + 8 + 7 + 5 = 27 и 2 + 7 = 9, като основен пример.


На това изображение можем да видим, как енергийният поток вътре в тороида, причинява деполяризация в етерната страна между полюсите 3 и 6.

Всеки път, енергийния поток 1, 2, 4, 8, 7, 5, когато се върти между различните трани и променяйки полярността с това, едната полярност е доминирана от 1, 2, 4, а другата от 8, 7, 5. В центъра или 0, се получава освобождаване на енергия или деполяризация на енергия, откъдето идва и името Енергия на Нулевата Точка. Центърът (в жълто) е Нулевата Точка. Цялото творение на материята, се основава на този математически принцип от Свещената Геометрия, от субатомната частица, до цяла Галактика, се формират на базата на този принцип.

Клетъчното делене, също се подчинява на същия математически модел на:
1 х 2 = 2; 2 х 2 = 4; 4 x 2 = 8.

Възползвам се също и да обясня, че теорията за плоската Земя, няма никакъв смисъл, защото ако абсолютно всичко, което е известно като материя, се основава на тороидалната математика, как тогава, се е създала Земята, ако плоска, защо би било различно? Както всичко останало, Земята е Tороид, като всяка друга планета и има отвори в полюсите, като всеки друг тороид, не е напълно куха, но има големи вътрешни кухини, най-вече в съответствие с нейния първоначален енергиен поток. Земята, просто не може да бъде плоска. Гледам на тази идея, като правителствено налагане, манипулация, за да се създаде объркване сред хората, които започват да поставят под въпрос това, което диктува статуквото. Също смятам, че е стратегия за дискредитиране на съществуването на извънземни, защото ако Земята е плоска, следователно няма други планети и се отнасят само до феномена НЛО, като междуизмерен. Цялата материя, с големи и малки форми, се образува с динамиката и математика на Свещената Геометрия на Тороида, така че, теорията (Плоска Земя), е напълно безсмислена.


На снимката, мястото на освобождаване на енергия, е центъра или точка 0, причинен от деполяризация между полето 1, 2, 4, 8, 7, 5 и полето 3 и 6, правейки всичко това да подсилва горната точка или 9, което е Възелът на статичната вълна, създадена от енергийната динамика по-долу и се добавя към други тороиди или енергийни двигатели, за да създаде сложни структури, следвайки хармонична честота на Свещената Геометрия, продукт на точката на внимание на едно Съзнание. Тороидите се добавят, образувайки по-сложни структури, като така наречената "Цвете на Живота", винаги следвайки същия модел.Циклите, с които енергията циркулира в схемите 1, 2, 4, 8, 7, 5, са ​​нейна честота и се измерва в херца (Hz). Средното количество на обороти в Hz, в тороидалните системи, които съставят материята на всяко ниво дори и космологично, също се познава като Резонанса Шуман, когато става въпрос за определена планета и е специфична за всяко небесно тяло или позиция във Вселената.

Скоростта или честотата на цикли в Hz на материята, е което определя една Плътност или екзистенциално ниво. Колкото по-висока, е енергийна фрекуенция в Hz, толкова по-висока, е екзистенциалната Плътност и както описах по-горе, е силно свързана, със Съзнанието, което я генерира. Въпреки, че може да се мисли, че това се явява само колективно, особено от планетарна гледна точка, но това не е вярно, тъй като това се случва, както колективно - като сумата или средната стойност на всички присъстващи Съзнания, така и индивидуално, тъй като всяко същество със Съзнание, използвайки собствената си точка на внимание или фокус, филтрира, създава и блокира всички честоти, които не са в обхвата на неговото внимание, създавайки по този начин една реалност, за паралелна, лична и собствена Вселена.

Цялата информация и принципите на Нулевата Енергия или Свободна Енергия, вече са на Земята още от времето на Никола Тесла и единственото, което не позволява свободното ѝ използване от цялото население, е наличието на много негативни същества, които искат да продължат да го експлоатират. За да могат хората, да имат свободна енергия, е необходимо отстраняването на тези негативни същества - Корпоративния Кабал Илюминати от планетарния контрол, които просто са монополизирали технологиите и са елиминирали независимите учени, заедно с всички техни трудове, в момента, в който се самоизявят. Това, не е нещо ново за вас и това, което описвам по-горе, е само как функционира Нулевата Енергия, в общи линии.

Накратко: "Енергийна структура, с правилната геометрия-математика, ще доведе до енергийна деполяризация от към етерната страна, освобождавайки голямо количество свободна енергия." Съществува електрически заряд откъм страната, която се възприема като физическа и друг, откъм етерната страна. Когато полярностите и техните заряди имат противоположни полюси, в рамките на специфична геометрия се осъществява разряда, в противен случай не се произвежда, тъй като няма смисъл от деполяризация. Това например е, като птица стояща на един високоволтов кабел, но тъй като няма точка на деполяризация, нищо не ѝ се случва, но ако по някакъв начин докосне другия кабел или направи земя, тогава ще се електрокутира. Не възприемате и не достигате до енергията на Нулевата Точка, защото всичко, възприемате и всичко, което манипулирате, се намира само от едната страна или полюс.

Когато тази технология се усъвършенства, може да се изгради ултраефективен реактор, осигуряващ изобилна енергия, която никога няма да свърши. Може да се предаде специфичната честота на деполяризация от етерната страна или 3, 6, 9 без кабели, на огромни разстояния и устройство, оборудвано с приемник, с точната фрекуенция проектирана предварително, ще предизвика вътрешна деполяризация в устройството, създавайки по този начин свободна енергия, предавана без кабели по напълно чист начин, която може да се използва за нейните функции по неограничен начин и тъй като предаването на високото напрежение, е от нематериалната страна, не представлява никаква опасност за живота.

На практика, във всички напреднали цивилизации се използва тази енергийна трансмисия, където системите, като осветление, вътрешни функции на сгради, индустрии и планетен транспорт, работят с тази технология на неограничена енергия. В моята цивилизация, почти всичко се прави по въздуха, с технология за манипулация и отмяна на гравитацията, за която ще говоря по-късно. Въпреки това, все още използваме колесни превозни средства за къси разстояния, защото нямаме пътна мрежа, само влакове от типа МАГЛЕВ (магнитна левитация) или електромагнитни левитационни влакове (без колела). Малките колесни превозни средства за къси разстояния, имат магнитни оси, които намаляват триенето и работят с неограничена електрическа енергия, взета от въздуха, както вече описахме.

На Земята ви казват, че петролът е невъзобновяемо изкопаемо гориво от органичен произход, това е голяма лъжа. Петролът е минерал, генериран от сложни химични, термомеханични взаимодействия в земната кора на планетата. Той е самовъзстановяващ се. Петролен кладенец може да се изсуши, за да се напълни отново, ако се остави за период от време, което ще зависи от различни фактори, но рядко надхвърля няколко години. Петролът не е оскъден, това е просто още един трик, за експлоатиране на населението. Атомната енергия е силно токсична, нейните йонизиращи ефекти, засягат няколко екзистенциални нива, да не споменавам бомбите. Вредните ефекти, са от най-лошите, които се познават и рискът-разходи просто не е приемлив. Не са безопасни и всички, дори в перфектни условия на работа, излъчват голямо количество изключително вредни, радиоактивни изотопи, консумират огромно количество вода и разходите са изключително високи. Като че ли това не е достатъчно, повечето йонизиращи ядрени централи, консумират повече енергия, както електрическа, така и тотална, отколкото произвеждат. Това се случва на периоди, като се въртят между тях.

Причината за съществуването на атомните електроцентрали, въпреки всичките им недостатъци, не е производството на електрическа енергия, а същия йонизиращ ефект, това с цел тераформиране на планетата, за да бъде в съответствие с нуждите на негативните. Йонизиращата радиация, влияе на циклите в Hz на материята, като понижава честотата ѝ и по този начин намалява общата фрекуенция на планетата, като я задържа в 3D. Производството на електроенергия, е просто извинение за инсталиране на тераформиращи съоръжения. Инцидентите в ядрените централи на Тримилния остров (Three Mile Island) Харисбyрг, Чернобил и Фукушима измежду други, бяха причинени с цел изсипване на радиоактивни изотопи, за да засегнат Земята и нейното население. Ядрените централи, са разположени на стратегически точки по света, върху Лей линиите и енергийни точки. Атомните централи, също се използват и за производството на ядрен материал за промишлеността и конкретно оръжейната, не само за производството на бомби. Повечето от произвеждащите се в днешно време, са малки от класа наречен “Тактика”, в опозиция на класа “Стратегия”, като пример за това са междуконтиненталните балистични ракети и/или ICBM (Inter-Continental Ballistic Missil). Ядреният материал се използва и за производството на кинетични боеприпаси.


Енергия от Антиматерия

Също така се говори за други форми на енергия, като сливането на материя и антиматерия. Казва се, че елемента, наречен UUP 115, известен като Московий или Ununpentium е горивото на НЛО. Московият (наричан преди това Unumpentium, Uup или Ununpentio, наричан още Merchelio или Merchel със символ Me), е синтетичен елемент на периодичната таблица, чийто символ е Mc, а атомният му номер е 115 - Wikipedia.

Вярно е, че Кабала и негативните, експериментират с това вещество, но повечето от напредналите звездни раси, ако не и всички, не го използват. Това, което използват, са кварцови кристални реактори, които не са нищо повече, от огромни машини, за етерна деполяризация - реактори с Нулева Енергия. Тези реактори произвеждат обилна енергия, в количества, които далеч надвишават това, което може да се консумира, нуждаят се от минимална поддръжка и никога не трябва да се презареждат, освен, че са напълно безопасни и чисти.

Мога да опиша тези реактори, като голяма сфера от Титан, пълна със супер-ефективни, термоелектрични клетки, с няколко концентрични тороиди един в друг, образувани от около два милиона кварцови микро-кристала, които се въртят в гравитационно поле, контролирано от компютър и във вакуум. Тези кварцови микро-кристали са оформени като Teтраедри или перфектни Meркаба, които сами по себе си енергийно, са тороиди и поддържат постоянна вибрационна честота. Компютърът, може да контролира индивидуалната позиция на всеки от тях и да ги манипулира със специфични хармонични честоти, които се определят от тяхната геометрична позиция в тороида на реактора.

Тези специфични честоти, също могат да се погледнат като музика. Концентричните тороиди, поставени един в друг, като лукови слоеве, създават огромно магнитно поле, което максимизира ефекта на етерната деполяризация. Тези кварцови тороиди, буквално се запалват, като малки слънца, произвеждайки цялата енергия, от която може да се нуждае един голям космически кораб. Тези слънца, са напълно стабилни и тяхната енергия е променлива, когато се промени хармониката на енергията, която ги контролира, използвайки манипулиране на гравитационно поле, контролирано от компютъра. Дори тези напреднали реактори на Нулева Енергия, използват точно същия принцип на връзката и взаимодействието между числата 1,2,4,8,7,5 и 3,6,9, които описах по-горе, само че, достигайки съвършенството. В много сайтове на Новата Ера се казва, че корабите от Плядите, работят с кварцова енергия - както може да видите в предишното описание и това е частично вярно.

Скалата на Николай Карда Софт - 1964, е система или метод за измерване на еволюционната скала на една цивилизация, основана единствено на способността ѝ, да се възползва от енергията, която я заобикаля. Земята е цивилизация от клас 0, със стойност от 0.73 по тази скала. Скалата се състои от три нива:

Цивилизационен клас 1 - Тази, която е успяла да експлоатира цялата налична енергия на своята планета.

Цивилизационен клас 2 - Тази, която може да се възползва и експлоатира цялата енергия на своята звезда.

Цивилизационен клас 3 - Тази, която може да експлоатира цялата енергия на своята Галактика.

Моят коментар е, че тази скала няма никакъв смисъл, отново е пример за редукционистичен и детерминистичен материализъм, който само отразява империалистичния манталитет на човешките учени. Не е нужно да се владее цялата енергия на една планета, още по-малко на едно Слънце или Галактика.

Моята цивилизация, както и много други, само използва енергията, необходима за нейното функциониране и развитие, без инвазивни цели и цялата енергия, с малки изключения, се основава на Нулевата Точка на деполяризация, следователно по-голямата част от позитивните цивилизации, ще отпаднат от тази скала. Не е нужно да се възползваме от цялата енергия на нашите планети, още по-малко на нашите слънца или Галактики. Също така, духовното и морално развитие, отдалечава позитивните цивилизации от всякакви империалистични инвазивни нужди.

За мега структурата, открита около звездата KIC 8462852 (KIC 8462852 - звезда, разположена между съзвездията Cygnus-Лебед и Lyra-Лира, приблизително на 454 парсека от Земята. През септември 2015 г., няколко астрономи публикуват статия, в която анализират странните колебания на светлината, идващи от звездата-Уикипедия). В медиите се казва, че споменатата звезда има огромна структура, която, имайки впредвид солидната геометрична форма, само може да е била създадена изкуствено, от много напреднала извънземна цивилизация и евентуално с цел, използване енергията на нейното слънцето.

Това, което е около звезда KIC 8462852, е голямо количество камъни, които в някакъв момент от миналото, са формирали голяма скалиста планета. Въртят се около това слънце много затворено, но в равновесие с него, толкова близо в рамките на магнитното му поле или магнитосферата на звездата, че както описах по-горе, образуват формата на енергиен тороид. Тъй като тороидите, се подчиняват на специфични математически модели и тяхната структура е авто-завършваща, единственото, което се случва тук, е, че скалите, които образуват структурата, следват или се приспособяват според гравитационната енергийна схема на магнитосферата на това слънце. Това е просто явление или естествена структура, купчина камъни. Има много звезди и планети, които представят това явление, не само тази.

Никоя напреднала цивилизация се нуждае, да източва или да използва енергията на едно слънце по този начин, защото имат всичко, което им е необходимо, чрез етерична деполяризация или Нулева Точка. Цялата технология за свободна енергия, вече се намира на Земята, просто трябва да се освободи.
                                                                                                      С’вар’уу от Ерра


Резюме на Роберт

Здравейте отново, всички основни концепции на Тороидите на Тесла са в интернет. Ако сте ги видели, всички те се нуждаят от външна енергия и работят наполовина. Случва се нещо просто, на което не се е обърнало внимание, нуждаете се от още по-голямо напрежение и по-добри свръхпроводящи материали, които да издържат на много високи температури, над 3.000 градуса по Целзий. След като, тези препятствия бъдат преодолени, реакторът ще бъде самоподдържащ се. Ключът, по-високо напрежение и по-висок ампераж - говоря за тераволти, е прост. Това е нещо, което работи добре, само след определено количество енергия, под която съществува същият принцип, но по неефективен начин.

Даваме ключове, които сме пропуснали в статията. При по-високо напрежение-ампераж, по-голяма ефективност, докато постигнем 100% самоподдържаща се ефективност. Бобините на Тесла, направени от мед, са едно начало, да, същият тороидален принцип, но медта издържа само определено количество напрежение, или ще се стопи и не е свръхпроводима, което причинява голяма загуба от вътрешното електрическо триене. Същата тороидална бобина, направена от свръхпроводящ материал и по-високо напрежение-ампераж, ще дадат изненадващи резултати. Колкото е по-малко, електрическото съпротивление на материала, толкова по-голяма е ефективността. Знам, че свръхпроводящите материали са трудни за обработка, още повече от общата публика.

Златото е материал, който би послужил за заместване на медта, но отново е оскъден. Реалното решение, е да се използват нови материали, които нямате там, така навлизаме в металургията. Свръхпроводящите материали на стайна температура, са ключът за свръхпроводящата сплав на стайна температура, устойчивост на топлина и стопяване или създаване на сплавта с фрактална молекулна структура, като кварцови кристали. Ако имаш хаотична молекулярна структура, както се случва с медта, ще имаш силно вътрешно триене. Подреждайки молекулите на метала, тези медни тороиди могат да направят много неща, но имат ограничена ефективност, затова не напредват от тази точка. По-горе казаното, обяснява защо. Липсва им етерната част, това е и причината, поради която не успявате да създадете електромагнитни плазмени двигатели, които да са ефективни, това е същият проблем. Нуждаят се от повече енергия в тях и разбира се, повече енергия - повече топлина и затова се нуждаете от по-добри материали и тук е мястото, където вече не мога да споделя повече, но ще кажа още нещо. Не може да се постигне метална свръхпроводяща фрактална сплав, без да изпълните процедурата в       гравитация 0.

Намерението е да се разпространи, какво може да се направи, не да ви се предоставят пълните планове, за да се направи.

Завършваме тази програма, знам, че темата е много по-обширна, но както казахме в началото, обясняваме само, как работи реакторът, а не двигателят на нулева енергия.

Ако ви е било интересно, можете да го споделите в социалните си мрежи. Някой ще го постигне, някой ще разбере, какво се споделя тук днес, но с ограниченията в тяхната ефективност, както вече казахме. И не забравяйте, че трябва да се събудим за истината и че зад цивилизацията, стои нечовешки разум, който я ръководи и експлоатира.

Превод: Tati D