viernes, 5 de abril de 2019

БИОЛОГИЯ II - Транс-измерена биогенетика                                            

                                 Биология II - Транс-измерена биогенетика
                                                         Система Тайгета-ПЛЕЯДИТЕ

Agencia Cósmica - 28.07.2018

Звездни Семенца - 18.11.2019


Превод: Tati D

Transcripción: Martín Irazabal
   
                                                    Статия на С’вар’уу Както обясних, в първото видео на Биология I, Биологията се генерира, от по-високи нива. Това е Съзнанието, което въплъщава собствената си сянка, проявявайки своята форма, с цялото си намерения. От, най-експанзивна гледна точка, няма духовен и материален свят, защото, това е чисто дуалистична концепция, ясно генерирана, от позиция, където всичко има контраст, противоположност, двойственост. И се има, ограничено възприятие.


   Има само, едно Голямо Цяло, една Единица или едно Велико Съзнание, което има множество точки на внимание, които възприемаме като изолирани хора, но всички, са свързани и съставляват Голямото Цяло - Първоизточника, великото Аз. Всеки човек, е пълен холографски фрагмент на Великото Цяло, на Източника. Думата "холографско", идва от гръцки - "холос" - пълен и "графос" - написано. Това означава, че е пълно или напълно отразено, нещо, което приема и включва всичко заедно, като не оставя нищо отвън. Думата, обикновено е свързана, с оптичната холография, думата холограма идва от там, от концепцията, че изображението е пълно, защото е триизмерно и включва всички подробности.


  Всеки човек, като холографски фрагмент от Първоизточника, е надарен с всички атрибути на оригинала, защото по право, той е оригиналът. Една аналогия: използвайки оптична холография, ако имаш холограма и я разделиш на две, нямаш две половини на оригинала, а имаш, две пълни изображения, идентични с оригинала, само на половината от размера. Ако, ги разделим отново на четири, на осем или на произволен брой фрагменти, всеки един, ще има цялото изображение, включващо всички детайли и цялата информация на оригинала.


  Това е, което се случва с Душите, които не са нищо друго, освен с холографски фрагменти от Първоизточника. Всеки един от нас, които имаме Съзнание и Душа, по право сме, Първоизточника. Това означава, че ние имаме, същите творчески сили като Първоизточника. Ние всички създаваме, не само нашия свят, но и нашата Вселена, като я тълкуваме, от нашата лична точка на внимание. Именно тази точка на вниманието, е която ви кара, да възприемате себе си, като ограничени и да приемате за даденост, че това, което преживявате в живота си, е причинено от външни фактори или елементи. Но, този начин на мислене, е да се мисли, по "детерминистичен" начин.


  Както повторих много пъти, единственото, което ви ограничава, е идеята, че сте  ограничени.

  Всичко, което се случва в това, което наричаме "външен свят", го възприемаме, чрез сетивата си, за да бъде изтълкувано от мозъка, използвайки предишни модели и идеи, под формата на споразумения, за да придадем стойност на посланията, които получаваме. Но всичко е, възприятие-интерпретация и следователно, резултатът от всичко, което индивидът възприема, като външна реалност. Това е, само отражение на опита, който е имал преди и на неговата ценностна система.


  Ето защо, ние създаваме собствената си действителност, защото виждаме и се съсредоточаваме, само върху това, което ни интересува, което най-много ни поразява, пренебрегвайки всичко останало. Винаги, ще получаваме повече от това, на което най-много обръщаме внимание. В крайна сметка, няма нищо външно, на нашата собствена интерпретация, за това, което наричаме "външен свят", но този външен свят, не е нищо повече, от повече от самите нас. Огледалото на нашия интериор.


  Както казахме в първото видео, за Науката на Тайгета, така както и за много други раси, Съзнанието е, което генерира материята. И това се отнася пряко за Биологията, където в този случай, Съзнанието, специфичното намерение на индивида, е което се отразява от по-високо ниво, към по-ниско, неговата енергийна сянка. Така използвайки принципите, на Стационарните Вълни и Доминантните Честоти, подчинявайки се също така, на формите, на Свещената Геометрия и нейната математическа материализация в по-ниско ниво- информацията необходима за формирането на ДНК, за да  формира след това, съществото или аватара, който ще се използват там.


  Процесът на материализация, от едно екзистенциално етерично ниво, до друго материално, се подчинява на същия принцип, на  Енергията на Нулевата Точка, но в обратна посока. Това означава, че вместо да се достигне, етерното ниво от към физическата страна, за постигане на деполяризация на енергията, се прави от към етерната страна, поляризирайки енергията, в Стационарни Вълнови форми, която с принципа на Доминантните Честоти, постига ефект, от физическата страна.

  Едностранната изкуствена промяна или екзистенциалната универсалност на ДНК-то, формира променено и модифицирано тяло, но генетично нестабилно, тъй като не е резултат, от естествено образуване. Това е, което се опитват да правят негативите. Това изкуствено същество, страда от здравословни проблеми, най-вече от ракови заболявания, генетични и автоимунни грешки. По същия начин, съществата, променени с изкуствено инвазивна форма, са склонни, да изчезнат след няколко поколения, дори и да изглеждат, генетично доминиращи, когато са новосъздадени.  Пример за това, е царевицата и други генетично модифицирани зърна, които  първо, са супердоминантни, измествайки естествените растения, само за да загният, след няколко години или няколко поколения, по-късно. Колкото по-сложно, е ДНК-то, на генетично променения индивид, толкова по-вероятно, е да има проблеми, породени от несъвместимостта между собствени си гени, където, една променена група, не е в съответствие с друга група, създавайки дисонанс, който води, до сериозни здравословни проблеми.

  Първото място, където, ще се генерират проблемите, ще бъде в спермата или в яйцеклетките, следователно, в зиготите, поради тяхната висока генетична пластичност. Това е особено сериозно, по време на възпроизвеждането, на такива генетично променени индивиди, защото входящата Душа, има следа или сянка, отразена като енергийни, геометрично-математически фрактали, които влизат в раздор, с изкуственото изменение. Според принципа, на Доминиращата Честота, ще бъде Адмичната следа, която накрая, винаги ще преобладава. В резултат на това, споменатият индивид, няма да може да се възпроизведе, продуктът ще бъде стерилен или още по-лошо, генерираният продукт, ще има инвалидни деформации.


  В най-добрия случай, продукта-индивид, може да се размножи няколко поколения, преди дисонанса, между Адмичната следа и променената ДНК, да провокира или генерира проблема, който ще завърши с неговата генетична линия. Както, вече беше споменато в други видеоклипове, сложната ДНК на човешкото същество, се връща бързо, към първоначалния си модел, ако е била променена инвазивно, постигайки по този начин, само изолирани индивиди или ограничени линии, с генетични варианти.

  Единственият начин, по който негативните са успели, да променят човешката ДНК дълготрайно, е с използването, на напреднал Ментален Контрол, за ограничение и насочване на възприятието на индивида, където манипулирайки неговото Съзнание и Душа, активират или дезактивират необходимите гени, за да се постигне търсената генетична промяна. Този метод е ефективен и е бил използван еднакво, от положителни и регресивно-инвазивни раси, от хиляди години.


  Проблемът с този метод е, че има само, дългосрочни резултати и също така, неочаквани резултати или трудни за контролиране, които да могат, да се приемат задоволително. Друг проблем с този метод е, че не успява да създаде генетично нова порода/раса, а само успява да филтрира или избере, кои гени, ще се активират и кои не, в ограничената рамка, на това, което вече присъства, в генома на първоначалната раса. Заслужава да се отбележи, че този метод, се подчинява на факта, че  Съзнанието, в зависимост от това, което възприема от външния свят със сетива си, е което активира или дезактивира специфични гени, тъй като, те не са статични единици, а са динамични и постоянно променящи се. Гените по дизайн, са направени така, че да отговорят на възприятията и Съзнанието.  Както генетиците на Кабала, работещи за правителствата, зад правителствата на Земята, така и много регресивни раси, се интересуват, от ускоряването на процеса, при който Душата или Адмата се използват, за отразяване на промяната на ДНК-то, в техните генно-инженерни творения. Първо се опитват, да създадат същество, което е подходящо, за дневният им ред, било то клонинг, хибрид, химера или супер-войник, с подобрени качества за борба. И след това изкуствено, да променят Душата или Адмата, така че, да бъде в енергийно или честотно съответствие, със съществото създадено от тях. С това се циментират или запечатват генетичните промени, за да може да се постигне, нов вид или поне постоянна и размножаеаща се, генетична промяна.


  Това се опитва по няколко начина, най-често срещаната, е възможността да се изолира Душата или сигнала от Душата (защото това не е нещо локализирано или отделно, а е сигнал от Първоизточника), чрез сложен апарат на фини фрекуенции, под формата на контейнер транс-измерна енергийна батерия. Това е, въз основа на принципа на Енергията на Нулевата Точка, където ѝ се налага, серия от преживявания, контролирани от напреднали компютри, които я насочват да желае, да живее или да има опит, като субекта, който предварително, е бил изкуствено създаден от тях.


  Душата не се свива или не се опитва да избяга, защото е в честота, която ѝ съответства, това я кара да вярва, че е във физичен план или във въплъщение, давайки ѝ опит, много подобен на този, който би бил, ако е в тяло. В този случай тялото, от което е извлечена, се намира, в устройство или изкуствен контейнер. По този начин, също се постига, дублиране или копиране на Душата, където имайки, многобройни изкуствени контейнери, със същата фрекуенцията на Душата, получаваща същия сигнал, от Източника. По същия начин, както няколко радиоапарати, настроени на една и съща радиостанция, ще възпроизвеждат една и съща музика.

  Като вариант на горепосоченото, на новото биологично същество, изкуствено, ще бъде наложена, серия от електромагнитни честоти, докато се намира, в медицински пашкул. Вътре, е подложен на дълги серии, от изкуствено създадени, компютърно-контролирани преживявания, които променят системата на възприятие и ценности на Адма-индивида, не можейки, да разграничи симулацията от реалния живот.

  Тези специфични електромагнитни честоти, контролирани от компютри, изкуствено отразяват в мозъка, образите и последователността от преживявания, желани от генетиците. Това е същата технология, която вече се използва, за контролиране на населението, предавайки се, чрез мобилните телефонни кули.


  Сега, за да намерят Aдмите, които вече имат сходна честота, търсена за конкретен проект, се прави  сканиране на хората, с помощта на съвременен лазерен спектрометър, който буквално чете, честотите на светлината или Аурата на човек. Резултатът, се филтрира чрез компютър, който дава резултатите, в зависимост от предварително написана, таблица или програма. Това се прави, точно по същия начин, както този, използван за четене на химическия състав, на една звезда, на няколкостотин светлинни години. Тези лазерни спектрометри, за отчитане на Адмите, са или се намират главно, в FLIR (Fron Looking Infra-Red) системите, на оборудвани въздухоплавателни средства, като, много немаркирани черни хеликоптери, самолети с неподвижно крило и дронове.


  Също е известно, че имат малки преносими устройства, с размера на мобилен телефон. В случая на FLIR системи, не се нуждаят от лазер, когато са близо до целта. Не всички FLIR системи, имат този капацитет, само проектираните и оборудваните, за тази цел.


  Тази система служи също и за откриване, на извънземни Души или Звездни Семенца, обитаващи в човешко същество. И с това, е възможно да се определи, с достатъчна точност, техния звезден произход, в зависимост от фрекуенцията на светлината, която излъчват, контрастирайки резултата, с базата данни. Контрольорите, Кабалът зад правителствата, разполагат с обширна база данни, с подробна информация за Звездни Семенца или извънземни, инфилтрирани като човешки същества или използващи човешко тяло. Кои са те, къде са и каква раса са те.

  Един път, вече намерена една Адма, която съответства достатъчно на дневният им ред, субектът, ще бъде отвлечен, за да бъде използван за техни експерименти и генетични програми. Тъй като честотата на Адмата, е пряко свързана с генетиката на индивида, ако са необходими, особени или специфични качества, от тези, които извършват генетичните промени, те ще повтарят отвличането, на конкретен индивид или семейна линия, генетично свързана, споделяща специфичните качества, които са им интересни или полезни. Пример за това е генетичната линия, необходима за настаняването на Душите на Рептилите.


  Не всички отвличания, се извършват по едни и същи причини, има множество каузи, поради, които дадено лице, семейство или група от хора, могат да бъдат отвлечени. Но, това не е ново явление, правило се е, от началото на времената, както на Земята, така и на всички други планети, с биологичен живот, основан на ДНК. Това се дължи на факта, че множество раси, са засадили живота си в Галактиката и постоянно се връщат, за да видят, как техните присадки, са напреднали. Едни и същи видове, се срещат на множество планети, стига те да отговарят, на необходимите изисквания, за да може този вид, да се размножи и да се развива правилно.


  Много планети споделят един и същ вид, но някои от тях, могат да бъдат намерени на една планета, но не и на друга. Рядко е, да се намери вид, който се намира ексклузивно на една планета, една или повече ще го имат и други няма. Тези видове, са засети от други, по-напреднали и способни за междузвездни полети, които изпълняват различни програми, вариращи от експлоатацията на природните ресурси, до чисто алтруистични програми, само търсещи, създаването на нови светове в хармония или само се стремят, да дадат на определен вид, едно местообитание, което да го облагодетелства, за да може да се развива и увековечава свободно много пъти, спасявайки го, от изчезване.


  Повечето хората, свързват отвличанията с нещо негативно. Но отвличанията, които ще нарека "оригинални", поради липсата на по-добра дума, винаги са, с положителни цели. Един от видовете, които най-много отвличат, са варианти на Малките Сиви. Трябва да се знае, че са регистрирани най-малко, 165 различни вида Сиви, сред които има безброй подвидове. Повечето имат биология, базирана на Ботаниката. Тоест, от строго генетична гледна точка, те са растения. Но също така, има и които са базирани на силиций, базирани на въглерод, подобно на човека и изкуствени роботизирани, биологично-роботизирани и последните два, са най-вече в услуга, на регресивните негативни.


  Тези благосклонни Малки Сиви, имат в дневния си ред, грижата за Биологията на Земята и са известни, като "Градинари". Когато, някой е отвлечен от тях, лесно могат да бъдат объркани с негативите, тъй като, са нетактични, много невнимателни и много резки в процедурите си. Те действат, много механично, с единственото намерение, бързо да приключат с процедурата, защото имат още много неща, да правят за една нощ. Но, не трябва да се бъркат с Роботизираните Сиви, в служба на негативните. Последните, са специално създадени, за да се опитат да минат, като доброжелателни "Градинари".

  Най-забележимата разлика е, че положителните Градинари, винаги работят сами, докато роботизираните, ще имат друга раса, която да ги контролира, обикновено хуманоидни Милаб(Milán), Мантис(Mantis) или Рептили/Влечугоподобни(Reptil). Това, което правят, наред с други неща, е да върнат или да поправят генетиката на едно тяло, според това, от което се нуждае Атмата, за да може да продължи или да завърши задоволително, плана на живот. Променят ядреното ДНК на костния мозък, така че, да може да генерира стволови клетки, които са в съответствие с нормалния процес на дублиране и клетъчна регенерация на тялото, за да съответстват на определена фрекуенция, която Градинарите вече имат. Как, точно се прави всичко това, е чувствителен материал, защото негативните могат, да го приложат. Ще адаптират генетично и в специфична честота, както ядрената ДНК, така и  митохондриите в яйцеклетките, в тялото на една жена, така че, тя да може, да издържи необходимата фрекуенция и генетика, на бъдещата си дъщеря или син, за които вече знаят, кой и как ще бъде. Това  най-вече,  когато продуктът е с по-голяма Адмична фрекуенция, от тази на майката, както се случва, когато една човешка майка, ще роди Звездно Семенце, въпреки че това не е, фиксирано правило и зависи според всеки случай.


  Това може да се случи, както много десетилетия преди бременността, така и точно преди нея. По същия начин, ще адаптират генетиката на бащата, така че, да е в съответствие, с вече планираното от етерното ниво и в този случай, също може да се случи, десетилетия преди това. Също така, ще адаптират едно тяло, което вече няма да използва една Душа или Адма, която според собствените им планове отпреди раждането, ще напусне здраво тяло и ще го адаптира така, че друга Душа, да може да го използва, като портал “Walking” (входящ портал).

  Много пъти, една Душа иска да живее, само до определена възраст, само с определени преживявания. Много пъти, уреждат да напуснат, с инцидент или нещо подобно. Но в други случаи, ако някой друг, от другата страна се съгласи, може да наследи здраво тяло, замествайки първоначалната Душа. Въпреки това, запазва спомените на оригинала, защото тези спомени, остават във физическия разум или мрежата от неврони и това също се записва в ДНК-то, като върху твърд диск.


  Спомените са неясни и новата Душа, ще се чувства, както предишният човек, така и новият, защото може или не, да си спомня, че е влязъл като Walking. Причината, поради която изглежда, че негативните се интересуват от Душите на хората, е, че ги използват и експериментират с тях, за да могат, да принудят телата, да циментират вече зададените изкуствени промени, чрез техните експерименти, като вече казахме. Това се случва най-вече, с военните отвличания или МИЛАБ (MILAB), както са известни. Това, което се случва, е, че едвам смогват да доминират, тази технология, която други раси, като Градинарите или ние, вече сме усъвършенствали. Това, което  не знаят, е, че има граница и тази граница, не може да бъде променена по никакъв начин, и е наложена от самата Душа и Източника. Безсмислено е, да вярват, че са Бог и така, да променят толкова много организми, защото винаги се озовават в задънена улица, ще изчезнат след няколко поколения. Източникът знае, какво прави и защо го прави и знае как, да се защитава, защото, обединявайки всички Съзнания, е мъдър. Също така, има и механизми за самозащита, за предотвратяване на регресивни и жестоки експерименти, стремящи се, да създадат робски раси, идеални за техните цели.

  Няма време, от най-разширената перспектива, всичко вече е, следователно, вече е предвидено всичко, което регресивните се опитват да правят, което само по себе си, също е част от Източника или от оригиналния Аз. Без Душа, няма правилна основа в гените, така че, искат да намерят пътя, по който да променят Душата или да я манипулират, да я използват, за свои цели. Тоест Генно Инженерство, ниво на Душата.

  От гледна точка на човешките или хуманоидни раси, въз основа на генетиката на Лирианите, съществуват две групи:


Първични:  Приема се, като тези, които бяха изразени директно, от Оригиналния  Източник.


Вторични:   Произлезлите, от изкуствена промяна на Първичните.


  Тъй като хората, са от Лириански произход, но генетиката им, е ограничена до трета плътност, ще попаднат в класирането, на вторична раса. Тук, отново трябва да подчертая, че нивото на Съзнание на личността, е това, което определя плътността, която се възприема, също така, ще определи активирането на собствените си гени.

  Ограничението на човешката раса, до 3-та плътност, както, чрез изкуствено наложени честоти, така и чрез, възприятие на Съзнанието, нейното ДНК, е ограничено, но все още е напълно цяло.

  Но в момента, когато един човек, премине, поясите на Ван Алън, които определят границите на 3-та и преминаването към 5 Плътност, скоро неотклонно, ще се  активира, цялото негово ДНК, възвръщайки му, всички качества и характеристики на основната Лирианска раса, на която принадлежи. Матрицата и 3D, като наложена фрекуенция, бързо губи силите си, от много фактори, вече изложени в видеоклиповете за Матрицата. Но и недостатъчно това, целият квадрант на Галактиката, където се намира Слънчевата Система, покачва фрекуенциите си, така че покачването, на човешката раса до 5-та Плътност е неизбежно!


  С това, което описах по-горе, трябва да направя едно предупреждение, което може да се приеме, като добро или лошо в зависимост от гледната точка:


  Събуждането на индивидуалното или колективно Съзнание, неумолимото нарастване на честотата, от 3-та към 5-та Плътност, ще доведе до загубата или унищожаването на всички ценности и характеристики, които са определили човешката раса в продължение на стотици, ако не и на хиляди години.


Да сТЕ наясно с това, което наистина се случва около ВАС, ФУНКЦИОНИРАЙКИ В 5 плътност и ВЕДНЪЖ АКТИВИРАНИ ВАШИТЕ гени, ОТ 2 Нишки С 22-23 хромозома, НА оригиналНАТА СИСТЕМА, от 12 Нишки С 24 хромозома,  повече НЯМА да може, ДА СЕ разглеЖДА човешката раса, като такива.


  Докато сте ограничени, до 3-та Плътност и в рамките на тази Матрица, вашата раса, ще остане единствена в Галактиката, веднъж извън тях, вече няма да го бъде. От тази гледна точка, събитията, на които сте свидетели днес, са наистина, краят на расата като такава.


  На Земята, само са известни две теории, които обясняват съществуването на живота:

1. Креационизъм, който твърди, че всичко, включително живите същества, са създадени от всемогъщо върховно същество. Това само е поддържано, от система от наложени ценности.


2. Еволюционизъм, който твърди, че животът е създаден, в продължение на дълги години, чрез естествен подбор.


  Естественият Подбор, работи само ограничено, способен да филтрира и модифицира определени физически качества на даден вид, чрез принципа на оцеляването на най-силния. Той се използва и за изкуствено подбиране на желаните атрибути, съчетаващи индивиди, които ги притежават, чрез прилагане или наблюдение на регресивни и доминиращи гени. Например, така са създадени, различните породи кучета на Земята. Въпреки това, всички те са кучета и все още, са един и същ вид. Естественият Подбор сам по себе си, не може да създаде нов вид от друг, защото само е, екологичен фактор, който филтрира определени индивиди от други, в зависимост от обстоятелствата. Тъй като тези обстоятелства са фактори, които променят усещането за преживяване на индивида, Естественият Подбор е свързан, с образуването на ново същество или вид. Но, не чрез мутация, а отново, чрез намесата на творческо съзнание, което само по себе си, не образува нови видове.


  Едно куче, е куче. Една котка, е котка. Една маймуна, е маймуна. И един човек, е човек. Трудът на Чарлз Дарвин, "Произход на видовете, чрез естествен подбор или запазването на облагодетелстваните раси в борбата за живот", публикуван за първи път, през 1859 г., е много убедителна и логична теория на пръв поглед, но експлоатира човешката ограниченост, наблюдавайки видовете и тяхното дългосрочно развитие и не отразява външната реалност емпирично, която е наблюдавана от самата Човешка Наука, тъй като няма, нито едно доказателство, което да я поддържа.
Не съществува, нито една преходна вкаменелост, по този начин я превръща, в друга наложена теория, където човешкото население е принудено да вярва в нея, приемайки я, за доказан научен факт.

  Чарлз Дарвин, е Масон 33-та степен и член на Кралското Общество. Неговата теория, беше наложена, чрез дневния ред за контрол и затваряне на устата, на останалите тогавашни натуралисти, които вече формулираха, свои собствени теории и които биха могли да проявят, лъжите на контролиращият Кабал.


  За системата от убежденията на Тайгета, нейното Изкуство, нейната Духовност, Философията и Науката ѝ, всички в съвкупност, се приемат и наблюдават, от гледна точка, на това, че няма разделение, между физически и духовен свят. Също така се приема, че няма отделни екзистенциални нива, но всичко се основава, на ограниченията на възприятието, на всяко индивидуално съзнание и това определя нивото, в което то живее. Ако екзистенциалните планове, са споменати по-горе и в други статии, като разделени, то е само за справка, като понятие, което е по-лесно за разбиране.

  Колкото е по-високо съзнанието, толкова индивидът осъзнава повече неща, възприема повече неща. Затова забелязва, все по-високи нива, които винаги растат в сложност. Нивото на съзнанието, определя нивото, което може да възприема и в което, ще открие себе си.


  Приема се, че няма физически свят, но че всичко е проявена идея, на съзнание. Физическият свят, е само част от великото взаимосвързано Цяло, където всички негови екзистенциални нива съжителстват и съществуват едновременно, образувайки заедно Първоизточника, Великото Аз. Всички съзнания, привидно индивидуални, са холографски фрагменти на Великото Аз и по право са Великото Аз или самият Източник. Това са само точки на внимание или възли на стационарни вълни, гребени на вълни, в огромно море от Съзнание.


"Съзнанията, са само вълни, които размишляват и се грижат, за собствената си ограничена природа, когато сами по себе си, са морето от Съзнание, Единни и по-същят начин, неразделни."


  Всяко индивидуално Съзнание, не е нищо повече от течение, което тече от най-основното, обратно към най-сложното, припомняйки си това, което е, какво винаги е било, докато напредва в собствената си духовна еволюция. С увеличаване, на нивото на екзистенциалната равнина или ниво на Съзнание, времето става, все по-пластично. Самото време, е резултат от Съзнанието, което го възприема и насърчава, да има някакво преживяване. За Тайгета, Вселената, Цялото, никога не е имало начало и никога няма да има край, то само е  и винаги е било.


  Биологията, животните, растенията и т.н., са неразделна част, от това Цяло, неразделна част от самата Вселена. Те са сянката на по-ниско ниво, на нещо прогресивно все по-сложно, в по-високите нива. Колко можем да възприемем от Цялото, зависи само, от нашето ниво на Съзнание.


  Няма добри и лоши същества, всички са неразделни части от един и същ Първоизточник, на Великото Аз. Доброто и лошото, са само гледни точки, контраст за възприемането на дуалността и възприятия, основаващи се на това, което преживяваме, в този или онзи момент, като холографски фрагменти на Великото Цяло.

  Докато прогресира Съзнанието, също се размива идеята за разделение, започвайки, да се включват другите и всичко останало, като част от себе си. Да бъдеш негативен или да имаш идеи, програми или регресивни и разрушителни поведения, противоречи на принципа на Великото Аз, което интегрира всичко. Защото, чрез нарастващото Съзнание, двойствеността се разтваря, преобладавайки само положителното. Любовта, интеграцията на всичко, като част, от самия себе си.


Колкото повече, се напредва в нивото на Съзнание и включвайки и интегрирайки, всички неща, особено хората и съществата със съзнание, като част от себе си, не се губи индивидуалността, а само се разширява, така че, накрая всяко Съзнание, по холографски начин, ще се възприеме, като Великото Аз или Първоизточника, който винаги е бил.


  Въпреки това, от актуалното ни ниво, си даваме сметка, за всичко, което просто не можем да разберем, не сме екипирани, от сегашната ни позиция. Но, безмилостното ни преследване на знания, винаги, ще ни дава нещо повече за научаване и винаги, ще ни предизвиква, да се опитваме да разберем, все по-сложни неща, докато търсим пътя към дома.


                                                                                                                          С’ВАР’УУ от EРРA
Въпроси на Гошия по статията:


Гошия: Уау, темите, които представи в това есе, са доста интензивни. Благодаря! Някои от нещата, подозирах, а други са нови за мен. Например, обясняваше, че  променяйки ДНК-то, без коригиране на Адмичния компонент - Душата, се превръща в неуспех, болести и т.н. По този начин, Рептилите, са увредили нашето тяло, което страда от толкова много болести? Тъй като разбирам, че първоначално, са се опитвали, да ни променят генетично и след като, не са имали голям успех, прибягват до промяна, чрез умствена манипулация, но може би резултатите са се запазили, защото, ние се разболяваме, умираме толкова рано и т.н.?


С’вар’уу: Не, не наистина, но си близо. Рептилиите, са повредили вашата ДНК, използвайки само психически контрол. Проблемът е, че не са, единствените играчи тук. Има и друга част, Black Goo - Черното Масло(Черно Гуу), което променя и уврежда ДНК-то директно, чрез технологията на Честотна Скала, която е много, много напреднала. По този въпрос пиша сега, в Биология 4.


Гошия: Разбирам. И от коя раса, се използва?


С’вар’уу:  Идва от горе, от по-висшите сфери. Трудно е да се уточни, но нашата наука е определила, че не е раса, която го е проектирала, а самото Гуу е раса и произлиза от планета, като от нейна кръв. Така че, е планетарна енергия, планета, като жив организъм и не е от Земята. Нахлува на Земята, два пъти в историята, преди 80.000 години и след това отново, преди 12.500 години, по време на разрушаването на планетата Тиамат. Имитира, хармонично впечатление-проявление, така че изглежда, че е от Източника, когато не е и затова е толкова опасно.


Гошия: Е, ако ще обясниш повече, в следващите си есета, тогава сега, няма да питам повече за това.

С’вар’уу:  Да, работя върху него. Това е, точно, което правя.


Гошия: Добре, преминавам към следващата тема, която спомена. Каза, че сега елиминират Адмите на хората, за да създадат нова раса, тъй като променяйки, само  ДНК-то, не работи. Искам да попитам, кой го прави точно сега и защо и коя раса, се опитва да създава и защо?


С’вар’уу: Рептили Кингу(Kingoo Reptilians), Нага Драко(Naga Draco) и други архонтни раси - Маитре(Maitre), Високи Сиви(High Grays) и някои фракции, на Високи Бели Малакак. Защо? Да се ​​създаде раса, напълно експлоатирана и без свободна воля. Човешките същества, не са толкова добри за това, защото много от тях, се защитават и наскоро, много се събудиха.


Гошия: Добре, каза, че са изолирали сигнала на Адмата, поставяйки я, в някакъв
тип контейнер и давайки ѝ фалшиви преживявания, за да си мисли човека, че се намира, в тялото. Как можем да знаем, дали не се случва сега, с цялата ни раса, в този момент? Можеш ли да потвърдиш по един или друг начин?


С’вар’уу: В момента, се случва на вашата раса, това е проблемът. Също така, преживяванията на тези души, е подхранван с помощта на фалшивата Матрица, сто процента.


Госия: Да, но искам да кажа, разбирам, че това се случва на изолирани индивиди, но това, все още не се случва с всички нас. Затова ни предупреждаваш по въпроса, нали?


С’вар’уу: Погледни го по този начин. На Земята, всички са, под 3D Матрицата и тя, по много реален начин, е точно това - контролирано програмиране на сензорни възприятия, но дори и тогава има, още по-дълбоко ниво, на хората в капана на контейнерите, които са с фалшиви изживявания, в рамките на фалшиво преживяване, на едно по-дълбоко ниво.


Гошия: Добре, така че, не сме всички в контейнерите. Колко хора на Земята, са в тези контейнери?


С’вар’уу: Не знам точно колко, но говорим за няколкостотин хиляди души, може би дори повече от един милион. Не съм сигурна, защото те са в ДАМПс (DAMPs), под Земята, но не по-малко от 100.000.


Гошия: Така че, са различни от нереалните хора, за които говорихме
наскоро.

С’вар’уу: Не, не ... Това са истински хора,затворени там, защото са, със сигнал от Източника. Нереалните хора, нямат сигнал за да са заловени.


Гошия: Как може да се знае, дали си един от тях?


С’вар’уу: Не можеш. Или това е дълбоко вътрешно познание или друга извънземна фракция, като моята може, да ти го каже. Проблемът е, че това също така, влиза в конфликт с това, да си вътре, в изкуствената 3D Матрица. В обобщение, не е лесно, да се знае. В крайна сметка, от гледна точка на уловената Душа, това е просто друго преживяване, което не е различно от това, да имаме тяло. Тялото, прави същото, като контейнера, просто е друг контейнер, защото преживяването е, което е реално за Душата.


Гошия:  Добре, но как така, опитът им е фалшив и им е наложен, ако са тук,
споделяйки един и същ свят, с мен?


С’вар’уу: Лесно! Не го споделят, те са на едно ниво по-долу, в собствения си свят. Те не са с теб.


Гошия: Не са и къде са?

С’вар’уу: Дълбоко под Земята, в колби. Това е съвсем друг комплект или динамика на 3D Матрицата. Не се припокриват, с  преживяването, дори предполагам, че много Души, хванати в контейнери, ще имат изживявания, като в 3D Матрицата, където се намираш.


Гошия: Уау, тогава, как се улавя тяхната Адма?


С’вар’уу: Изглежда, че отвличайки хора, преместват Адмата в контейнер. Обикновено се прави, с малки деца, защото са по-лесни за програмиране.


Гошия: Но, как може да се направи технически? Изваждат Душата от тялото и какво се случва с тялото?


С’вар’уу: Прави се, с контейнер, имащ същата честота, като оригиналното биологично тяло, той е техническо устройство. Тялото се поставя в контейнера и е под сензорно ограничение. Елиминират тялото и Душата остава там, мислейки, че  все още, има тяло. Душата, ще напусне тялото, с голяма болка или стрес. Прибира се в контейнера, мислейки, че е избягал от първоначалното мъчение. Също така, на тялото се дава голяма доза живак, която събира Душата, защото е много болезнено, особено за малките деца. Това е и причината, поради която, има живак във ваксините, прилагани на малки деца, за да елиминират Душата им. Имам подробна информация за всичко това.


Гошия: Добре, така че, по принцип не може да се направи просто през нощта, по време на нормален сън. Трябва физически, да те отведат там, нали?


С’вар’уу: Точно така! Първо, трябва да те отведат на кораб или подземна инсталация.


Гошия:  Все още не разбирам. Ако Душата им, е в контейнер, как живеят преживяванията си в ново тяло, как го правят, ако Душата им е в контейнер? Съжалявам, но всичко това, е нещо ново за мен.

С’вар’уу: Това е технологично устройство, което обработва честотата. Дава на Душата, идеята, че тя има живот, но е само компютър, който ѝ дава опит, визуални ефекти и звуци и други усещания. В крайна сметка, няма тяло, всичко е енергия. Те обработват тази енергия с устройството. Това е управление на честотата, както когато се изолират мозъчните вълни, за да се наложат образи, както в синтетичната телепатия.


Гошия: И оригиналните им тела са унищожени?


С’вар’уу: Първоначалните биологични тела, се използват за да представят лицето, с Душа на Рептил или просто ги изяжда.


Гошия: Добре, уау, има ли начин да се предпазим от това?


С’вар’уу:  Да! Наличието на висока фрекуенция, ги отблъсква, дори и да ви приближи. Както споменах в друг документ, колкото е по-висока, честотата ви, толкова по-радиоактивни сте за тях и най-важната стъпка за повишаване на фрекуенцията ви, за да се предпазите, е да спрете да ядете животни, това са хора, те не са храна. Ако изядеш някой, даваш съгласието си, за да бъдеш изяден.


Гошия: Разбирам. Сега тук е, където все още, не разбирам много добре. Помниш ли когато каза, че ако не виждам нещо или не вярвам в нещо, то не е в моя свят. Представи си, че имам дете и тези неща, за които говорим, не са в моя свят, нямах представа, те не съществуват в моята реалност, но синът ми също, е отвлечен и хванат в капан. Как се обяснява това, как преминава в моят свят, ако преди това, не вярвах в това или не знаех?


С’вар’уу: Защото в един или друг момент, това е било или е част от твоята реалност. Главно, това се случва на подсъзнателно ниво и поради договори, които си направила, дори преди раждането. И в същото време, ако не е в твоя свят, няма да ти се случи, дори и хората, да виждат тази информация, защото не само ви казваме лошите новини, но ви казваме, че можете да се защитавате. Това също, е друг случай на две противоречиви неща, които са верни. На лично ниво, не е в твоя свят и все пак в друго съществува, независимо дали ти харесва или не и не може да бъдеш сляп, за този ужасен факт, случващ се, с десетки, хиляди хора по целия свят. Децата изчезват, по милиони всяка година по целия свят и една от основните причини, поради които, точно тези деца са хванати, а не други, е защото консумират месо.


Гошия: Това ме води до следващия въпрос, който щях да направя Защо споделяш тази информация с нас, ако привлече вниманието ни, може ли да я направи по-реална?


С’вар’уу: Защото единственият начин, да се спре всичко това, е да кажете НЕ, на всичко това, като колектив. Дори на лично ниво, НЕ е повече от достатъчно. Моята основна цел, с цялата ми информация, е да овластя хората! Те могат, да се чувстват комфортно, казвайки си, че тези неща, не са в техния свят и не са, но това е и начина на щрауса, да се гледа реалността. Не всичко, е Любов и Светлина, както  вярвате, че сме Плеядианите. Имаме оръжия и мечове, всички трябва да се научим, да бъдем духовни и да се справяме разумно с реалността. Но също, трябва да се научим, кога и как да хапем. Но, хората нищо не могат да направят, ако не знаят фактите, факти от невероятна важност, като, да не ядат животни. Мислят, че яденето на пържола е доста невинно нещо. Не е! Това те осъжда, да бъдеш пържола. Хората трябва да знаят, този тип неща!


Гошия: Да, много важно! Спомена също, че търсят или вече, са се регистрирали Адмите, на Звездните Семенца. Трябва ли да се тревожа?


С’вар’уу: Наистина ли искаш, да го знаеш?


Гошия: Разбира се!


С’вар’уу: Да, търсят ги. Въпреки това, твоята естествена, висока честота, служи, като непобедим, енергиен костюм, който те защитава. Това, не е нещо банално, това е истината и страхът, е най-използваното тяхно оръжие. Ако не се страхуваш, ти си непобедим в Матрицата и това е буквално!


Гошия: Добре, търсят ги, но за какво? Да ме поставят в контейнера?


С’вар’уу: Не могат, да те поставят в контейнер, защото той достига, само най-високата честота, където неговият създател може да отиде с логиката си. Ако си
по-горе, тогава просто, ще накраш контейнера, да се оттегли, а и никога няма да стигнеш до там, че да се окажеш в него. Ето защо, те първо, трябва да свалят честотата на Душата, така че тя, да може, да бъде поставена и/или прибрана, в контейнера. Ето защо, налагат месото, като част от човешката диета.

Гошия: Уау толкова е важно това, което току-що каза и освен това трябва да призная, че не се страхувам, не знам защо, но не го чувствам. Не могат да ме вземат, просто го знам!


С’вар’уу: Тогава няма, да могат. Толкова, е просто! Ако, хората знаят това, светът ще бъде рай на Земята.


Гошия: Добре, сега последният въпрос, върху всичко това и ще свършим с нещо, по-позитивно и светло. Спомена, че преходът към 5D, е неизбежен и че, човешката раса няма да бъде същата, както преди, че това е краят на човешката раса, такава, каквато я познаваме. Знам, че не даваш дати, но има ли прогноза за това, кога може да се случи? Ще живея ли, да го видя в този живот, например?


С’вар’уу: Около 2025 година.


Гошия: Наистина ли?


С’вар’уу: Малко по-рано или по-късно. Става въпрос, за многократни времеви линии, така че не съм съгласна, да давам дати.


Госия: И всички фалшиви хора, ще отпаднат? Всички вие, ще дойдете? Няма, да има
пари и т.н.?


С’вар’уу: ДА!


Гошия: Уау и един, бърз въпрос. Какво, ще се случи, с всички добри и положителни хора, които просто нямат представа за това. Ще могат ли, да го изпитат, за да им кажем: "Казах ти го!" Или, ще влязат в своя времева линия и ще бъде като, че ли изчезват и ние, ще изчезнем за тях? Много бих искал да мога да им кажа: Казах ти го!


С’вар’уу: Отговорът на всичките ти, последни въпроси е прост и директен. Всеки човек е времева линия и паралелна реалност, сама по себе си. Така че датите, възкачването и всичко останало, ще се случва лично и въпреки това, тъй като тези времеви линии, понякога са, достатъчно близки една до друга, за да се видят, като обща реалност, тогава можеш да кажеш твоето:  Казах ти го!


Гошия: Добре, страхотно! Искам да го направя!

С’вар’уу: Тогава ще го направиш.


Гошия: Много от нас тук, също го искаме: Вижте, не бяхме луди, видяхте ли?


С’вар’уу: Знам, аз също! Разчитай с мен!


Гошия: Наистина, очаквам, да се случи. Мислиш ли, че ще бъдеш там, дотогава?


С’вар’уу: Не знам, така мисля. Нямам за какво, да се върна у дома. Предпочитам, да остана тук и да помогна. Има много неща, които ще се случат, където ще можеш да кажеш: Казах ти го!


Превод: Tati D

Transcripción: Martín Irazabal


No hay comentarios:

Publicar un comentario