viernes, 12 de abril de 2019

БИОЛОГИЯ III                                     

                                          Биология III

                 Клонинги, Изкуствени Души, Изкуствен Интелект и Чипове


Despejando Enigmas -1.08.2018

Звездни Семенца - 9.12.2019


Превод: Tati D

Transcripción: Martín Irazabal

  


  Статия на С’вар’уу от Ерра- Тайгета, Система Плеяди


В първата част, описах в широк мащаб, как  Науката от Тайгета разбира, как се проявява материята, следователно и ДНК-то. Чрез, намесата на едно Съзнание, от към етерната страна, което с своето внимание-намерение или неговата енергийна сянка, генерира Стационарни Вълни, в математическо-геометрична форма, в супа от потенциална енергия, от физическата страна, където във високите точки или възли,  се образуват най-основните частици, които след това, ако има достатъчно внимание, ще доведат до по-сложни, докато се генерират, в този случай, първите органични вещества, които в последствие, ще създадат ДНК-веригите, винаги подчинявайки се, на оригиналния модел. Енергия на Нулева Точка, в обратната  посока.

  По мое мнение, като учен от моят народ, се разграничавам малко. За мен, няма физически план, всичко е, едно голямо екзистенциално ниво, всичко е етерно, всичко вече съществува, не е необходимо, да се проявява нещо, от едната, към другата страна, защото всичко, вече е. А това, което възприемаме, като физическа страна, е само поради сензорното ограничение и обхвата на честотите, към които всеки човек е ограничен или ограничен от собственото си ниво на Съзнание. Колкото по-високо, е Съзнанието, толкова по-голямо, е възприятието като цяло, това означава повече подробности, което е равносилно, на прогресивното възприемане, на по-висшо екзистенциално ниво.

«Има само, едно велико Цяло. Всичко е Източникът. Индивидуалните Съзнания, са само точки на внимание, на великото Цяло, но те са, великито Цяло, неделими, защото са, негови холографски фрагменти.»

  Споменатите точки на внимание са тези, които ни дават илюзията за разделение, но  само са, възли или точки на фрекуенция, в рамките на едно голямо Единство и се формират, както клетките образуват, по-сложно биологично тяло. Източникът е всичко заедно, но за да включи всичко, се нуждае, от вниманието си върху всичко, защото без внимание-Съзнание, не би имал нищо, защото всичко е Съзнание. Затова, трябва да има, множество възли или точки на внимание. Затова му е необходимо, да се фрагментира холографски, за да може да има едновременно, внимание върху всичко. Индивидуалното Съзнание, е един от тези възли, а холографската фрагментация на Източника, също, е само илюзия.

  Всичко е Съзнание и се представя, като холографски фрагменти или точки-възли на вниманието на Източника. От най-основните честоти на Съзнание, като минералите, до най-сложните, като Същества от Светлина от високите измерения, до самия Източник, като Единство. Няма Време, като такова, то е само резултат, от индивидуалното осъзнаване на всяка точка/възел на вниманието, чрез прогресивно натрупване, на по-голяма честота, от най-простата, до по-сложната, увеличавайки с това, своя капацитет за възприемане експоненциално, увеличавайки  обхвата си на възприятие.

  Това, също можем да го наречем, духовен напредък или възкачване (възнесение). Всичко е фрекуенция и се натрупва, под формата на преживявания, възприемани от всеки отделен възел, добавяйки се, към неговата обща честота. Тъй като няма време, като такова, всичко е едновременно и всичко вече е. Честотата, натрупана от всеки възел, ще диктува неговата точка на внимание, във Вселената и в Източника.

  В Биология II, описах, как по този принцип, оригиналната ДНК или тази, която е била генерирана от по-високите нива, следвайки моделите за намерение-създаване на Съзнание, винаги ще доминира, над изкуствено променената ДНК, наречена «едностранна», тъй като не е резултатът, на споменатото Съзнание, откъм етерната страна, създавайки дисонанс, между първоначалното творческо намерение и изкуствено променената ДНК. Този дисонанс, ще накара, индивидите генетично модифицирани (ГМО-OGM), или да претърпят сериозни здравословни проблеми, които да ги довършат или ще предизвика, потомството им, рано или късно, да има такива проблеми, съкращавайки тяхното възпроизвеждане, до ограничен брой поколения, създавайки с това, една задънена улица и не нов вид.

  Генетичната Наука, от високо ниво на планетата Земя, не официалната, но тази на контрольорите, Кабала (правителството зад правителствата), в лабораториите на подземните бази или Dumps, е наясно с този проблем и e избрла, да опита генното инженерство на ниво Душа, използвайки свръхвисока технология, опитвайки се, да манипулират хванатите от тях Атми, за да синхронизират творческата енергия-намерение, от етерната страна, с енергийният отпечатък на едностранното и изкуствено модифицирано от тях, ДНК. С това цементират промените, правейки ги постоянни.

  Това се отнася главно, за сложни многоклетъчни организми, като животни и хора. Проблемът, с манипулирането на Душата е, че изисква нейното залавяне, на първо място и на второ място, изисква сложната манипулация, на която е подложена, като психически контрол, с много променливи и трудни за прогнозиране резултати. Допълнителен проблем тук е, че една Атма, не е нещо, което може да се задържи в клетка, защото е сигнал от Източника и не е, нещо изолирано. Тя остава в плен, по същия начин, по който една публика се задържа в омаена, гледайки телевизионна програма, ще присъства, само докато имат нейното внимание. Ако я изгубят, тя ще се върне неумолимо, към Източника.

  Единствените форми, с които може да бъде задържана са или в рамките на жив организъм,  със сходни честоти, или с усъвършенстван апарат, като контейнер за енергийни честоти, които я манипулират с умствен контрол, чрез преживявания изкуствено наслагвани от компютър, който кара Атмата да вярва, че се намира, в жив биологичен организъм, който ѝ дава опит в живота. Предвид сложността на проблема, свързан с атмичното манипулирането, с цел генното инженерство,  генетиците на Кабала, са избрали друга  линия на работа, успоредна на описаната по-горе. Става въпрос, за формирането на Генетично Модифицирани Организми, които работят с Атмична честота, напълно изкуствена, базирана единствено на Изкуствен Интелект.

  По този начин, не се нуждаят от никаква Атма, която трябва да бъде синхронизирана, тъй като фабрикуват, както генетично модифицираното същество, така и сигнала, който го оживява. Успели са, да изолират Атмичния сигнал от Източника, достатъчно, за да могат да проучат основите на функциониране на енергийния му сигнал и неговото въздействие върху биологичните организми, които го получават и неговата ДНК. Това се основава главно, на съвместимостта на честотите. За щастие, не успяха да усъвършенстват тази технология, но са напреднали достатъчно, за да има вече, практическо приложение, за техните анормални творения.

  От поне, две десетилетия,  са усъвършенствали тази технология, постепенно са създали изкуствени клонинги, както на животни, така и на хора. На Земята това,  вече започва да се подозира. Този проблем, постепенно достига до широката общественост, чрез неофициални медии или така наречените "алтернативни" медии. Произвели са клонинги на всякакъв вид хора, политици и високопоставени личности, знаменитости, военни. Тоест, всяко лице, което им е полезно да заменят, за да отговаря на дневния ред, който желаят.

  Тези клонинги, се контролират, чрез чип интерфейс от централен Изкуствен Интелект, който работи с предавател. Дали, ще е от силиций с невронна връзка, или чип, създаден с биоинженерство вграден в мозъка, централният компютър- Изкуствен Интелект - И.И. ( А.I.-Artificial Iintelligence), контролира всички клонинги еднакво, като кошерен разум. Въпреки, че дава на всеки един, една специфична индивидуалност, съответстваща на ролята, която всеки ще играе, в съответствие с предполагаемата им идентичност. Тези клонинги работят по два начина:

1)  Чрез програма, им се налага, една личност, изработена от спомени и реакции, произлизащи от първоначалния човек, когото преди това са изучили и чийто психически профил, са изтеглили на напреднал компютър. Това се постига, чрез поставянето на субекта, в сензорна изолационна камера, където ще му бъде показан житейски опит, в рамките на компютърна програма за цялостно потапяне, която работи или чрез външна сензорна манипулация или чрез директна стимулация към мозъчната кора, с помощта на електромагнитни вълни.  Този последен начин, е най-обширен, оставяйки първия, само като допълнителна подкрепа. Имплантацията на спомени, чрез кортикална стимулация е по-ефективна, тъй като обемът на преживявания-информация е много висок и от гледна точка на вниманието, на индивида, намиращ се, в потапянето и имайки впредвид, че времето е относително,  на всяко съзнание в само една сесия на стимулиране, могат да програмират, няколко години, ако не и десетилетия, житейски опит.

  Един час в лабораторията, може да бъде еквивалентен на 10 години, от живота на субекта, като пример. На много места в интернет се казва, че са способни, да изтеглят цялото Съзнанието на  един човек, в една флашка, след това да я предадат, на друг човек-контейнер, с цел избягване на смъртта, например. Това не е възможно, защото още веднъж, е редукционистка, материалистична и детерминистична наука. Атмата или Душата, не може да бъде задържана и още по-малко, може да бъде свалена или компактирана във флашка, колкото и обемно и напреднало, да е това устройство, защото Атмата, е сигнал от Източника, бъдейки самият Източник и обхваща, холографски обединеното,  колективно Съзнание, на цялата Вселена. Не би се вписвала и в безкраен брой от флашки. Освен, че е нещо, винаги променливо, никога не е статично.

2) Вторият начин на функциониране на клонингите е, чрез сигнал от И.И.(А.I.) компютър, идващ от централа.

  Клонингите работят по двата начина едновременно, допълвайки се взаимно. Когато една вътрешна програма на някой от тях, не съдържа правилния отговор или желаната реакция,  достига до сигнала на  централния компютър И.И. Макар че, тези клонинги, могат да научат нови неща с течение на времето и от опита си, това е с ограничена същност. Следователно, клонингите имат ограничена интерактивност. Сигналът, който контролира клонингите, се предава, чрез мрежата на мобилните телефони и други високоенергийни предаватели, поставени на ключови точки по света.

 Този сигнал, се издава и контролира от суперкомпютъра, наречен "Червена Кралица" (Red Queen), който, въпреки че има централно положение, в рамките на “Дуум” (Doom), под новото летище в Денвър, има други подчинени възли, в други Дуум по света, които работят независимо, но винаги координирани от "Червената Кралица" или централата. Тези възли, също имат свои собствени имена.

Влиянието на "Червената Кралица",  е от такава величина, че всеки компютър, мобилно устройство, интелигентен телевизор, мобилен телефон, таблет, компютър на кола, на самолет, както и много интерактивни играчки или други устройства, свързани с интернет, са възли на "Червената Кралица" и ѝ предават информация в реално време. Това означава, че всяко устройство с интернет, е прозорец за достъп на «Червената Кралица». Вече е добре известно, че шпионските агенции, имат достъп до всички лични данни, преминаващи през интернет. Проблемът тук е много по-сериозен, тъй като И.И. "Червена Кралица", работи самостоятелно, взема самостоятелни решения и действа, без да бъде контролирана, от човешко същество.

  Червената кралица контролира, по напълно автономен начин, не само клонингите и техните варианти, но и високотехнологични военни роботи, произведени най-вече от DARPA и силно въоръжени безпилотни дрон-самолети. "Червената кралица", също може да поеме контрола, върху всяко модерно компютъризирано превозно средство, като кола, военна или гражданска авиация, кораб или подводница.

 Връщайки се към темата за клонингите, могат да бъдат произведени, точно като оригиналите или могат да бъдат модифицирани, според нуждите. Това означава, че видимата възраст на клонинга, може да бъде постигната, без никакви затруднения. Клонингите не са перфектни и страдат от проблеми. Тъй като се произвеждат, се нуждаят от известно време, за да се формират и тяхната сложност, също варира в зависимост от модела и неговата техническа изтънченост. Също така, могат да произведат изкуствен човек, който да не представлява никой вече съществуващ, но да бъде създаден, със спецификациите на производителя, според предназначението и задачата, която ще изпълняват.

  Най-скъпите клонинги или изкуствени хора са тези, които се обучават по-дълго време и са също, с по-голяма техническа изтънченост. Ще опиша тренировъчният им процес, в друга статия. Ако тези клонинги, са на политици, високопоставени хора или лидери на големи компании, ще ги използват за извършване на неудобни задачи, като присъствие на срещи, публични изяви и презентации. Използват се, за извършване на убийства, самоубийствени мисии, неща като  държавни преврати, (тук си заслужава да споменем, че са клонингите, на които им върви по-зле, защото са, които страдат от всякакъв вид тормоз, от ръцете на разгневеното население, докато на оригинала, вече му е дадена възможността, да избяга.), или нападения срещу населението, под формата на фалшиви флагове. Също така приписвайки ги, към MK Ultra, макар и не винаги. Така че, се използват при стрелба, в търговски центрове, училища и обществени места. Това има за цел, създаването на проблем, за да се предложи решението на хората, имайки в предвид инженерство на население.

  Също се създават, и то в голям мащаб, клонинги на деца и бебета, за да бъдат използвани в ужасяващи сатанистки ритуали, на техните архонтски богове. Знаменитости, мъже и жени са клонирани еднакво и са продадени на елитите, като сексуални роби и робини. Тези клонинги, варират значително в цената, според тяхното съвършенство и продължителността на периода, на обучение и може да се каже, че това е кулминацията в тенденцията за използване на секс-играчки. В случаите на клонинги, базирани на реални хора, запазват част от личността на оригиналите, но са с добавена допълнителна програма, за да ги направят по-задоволителни. Това е по дизайн и със спецификациите, на бъдещите им господари. Тези клонинги, са склонни да имат сериозни неврологични проблеми, които се появяват все по и  по-често.

   Това се случва, най-вече с по-евтините клонинги, на които не е било дадено, достатъчно време за развитието им. Колкото е по-дълъг периодът на развитие, толкова по-голяма е неговата стабилност, което постепенно увеличава цената му. По-евтините, ще работят добре само за няколко седмици, което е продължителността, на тяхното развитие. Точно евтини клонинги, са най-често използваните при самоубийствените мисии и често са еднократни, само за една употреба, с ограничена продължителност на живота. Най-скъпите клонинги са тези, на които им е необходимо, от 3 до 5 месеца, за да се формират, въпреки че, всички идват от една и съща технология. Това, което увеличава цената е, че заемат медицински контейнер за дълго време, ограничавайки скоростта на производство. Тъй като, има начин да се ускори процесът на формиране, за сметка на невронната и обща стабилност на клонинга, няма смисъл, да бъде формиран стабилен и траен, ако, ще бъде използван за самоубийствена мисия.

   Най-скъпите стабилни клонинги, имат времетраене на живота, еквивалентно на продължителността на живота, на оригиналният човек, особено, като се има предвид привидната възраст, с която е бил формиран, специфичен клон. Що се отнася до клонингите, направени за сексуално робство, най-евтините варират между 20.000$ и 50.000$, покачвайки цената, според спецификациите. Най-скъпите, надхвърлят половин милион щатски долара. Всички те са достъпни, само за елитите и вече имат  много модели за избор.

   Обществеността, остава напълно неосведомена по този въпрос и под ментален контрол от страна на медиите, които ги карат да вярват, че въпреки напредъка по отношение на клонирането, никога не се е достигнало до такъв напредък. Също така правят, перфектни клонинги на истински хора, с цел използването им, за трансплантации на органи, дали за обслужванета на оригиналите или за трети лица. Елитът ви казва това, чрез филми, като "Островът" (“The Island”-САЩ, 2005), което е по-скоро документален филм, който излага този факт на населението, което отново го приема, като научна фантастика. В случай, че са клонинги, генетично, почти еднакви на оригиналите и въпреки, че са под контрола на ограничена вътрешна програма и сигнала на контролиращата централа И.И., все още запазват известна връзка с Източника или Атмичен сигнал, който получава оригиналния индивид. Силата на този сигнал, варира според всеки индивид и може да се контролира по проект, чрез увеличаване или намаляване на интензивността, на сигнала от централната И.И. Това видяхме, че се използва, като средство за изнудване, срещу оригиналния човек, например срещу един артист.

   Ако, оригиналният човек, не се подчинява на желанията на Кабала и се бунтува срещу него, ще използват неговия клонинг, увеличавайки връзката с Източника, колкото е възможно повече, създавайки ситуация на изтезание от разстояние, която оригиналният човек, ще почувства и ще изстрада дълбоко. Измъчва се клонинга, вместо оригинала. Това отново се постига, използвайки принципа на вълни, с деструктивни и конструктивни честоти. Проблемът с клонингите в сегашното човешко общество е много голям и обширен, той е в голям мащаб и прогресивно нарастващ, вече достигащ нивото, на инвазия. Тези клонинги, също са част, от така наречените "фалшиви хора" на Матрицата, но те не са единствените, тъй като има и “фалшиви-нереални хора”, изцяло изцяло от лунната 3D Матрица, които са част от оригиналния сценарий, както казахме в предишните видеоклипове. Тема, която след това ще разгледаме подробно.


    Разгледайте думите ми като предупреждение:

Първо, клонингите бяха използвани, за заместване на високопоставени лидери на Илюминатите, а след това на държавни глави и политици, като двойници. След това,  се филтрираха, до известни личности, знаменитости и високопоставени бизнесмени, особено свързаните, с големи транснационални компании и лидери на големи банки. С усъвършенстване на технологията, е станала по-достъпна за други хора и техните цели, винаги в рамките Илюминати, контролирани от Кабала. Така че, тази информация, трудно достига до населението, като цяло.

  "Клонингите, прогресивно се филтрират, към цялото човешко общество от най-високите стъпала надолу, стъпка по стъпка, като тиха инвазия."

   Днес, всеки гражданин може да бъде отвлечен от Кабала или като традиционно отвличане, или от високотехнологична военна совалка, в служба на Кабала, обикновено от триъгълен тип, или вариант TR3A или TR3B (изображение на видеото). Това е известно, като отвличане от типа МИЛАБ (MILAB). Ако този човек, ги интересува по някаква причина, например, ако е много влиятелен сред масите, той ще бъдат клониран и впоследствие, заместен от клонинга си. В много случаи, само най-близките хора, на този клониран човек, могат да си дадат сметка, че се е случило нещо странно. Хората, не съзнавайки съществуването на този проблем, няма да имат отговор и ако съобщят на някой компетентен орган, независимо дали е юридически или психологически, за промяната на своя роднина или познат, ще бъдат взети предвид причини от друго естество или ще ги помислят за луди, в най-лошия случай.

   Вече има много случаи на хора, които казват, че с когото живеят, не е техен съпруг или съпруга, или че синът им/дъщеря им, се е променил много. Понякога открито заявява, че тези, не са техните роднини. Тук, трябва да отбележа, че заместването, чрез клониране, не е единственият начин да се обясни радикалната промяна, която може да изстрада човек, тъй като има и други фактори, като намесата на същности и архонти, които паразитират въпросното лице или посттравматичен стрес - СПСР(PTSD). Тук се фокусирам, само върху проблема на разпространението, на изкуствени клонинги. Това, което влошава този проблем, е, че обществото го игнорира и неговото реално разширение. Вече прониква, във всички нива на обществото и по целия свят.

   Това, също се подчинява на много тъмни програми, за нашествие на И.И., с оглед на пълно планетарно усвояване, което прави, да се контролира всичко отдолу, от основата, дори под извънземните инвазивни раси, предимно със сауроиден произход. Този И.И., супер инвазивен, не е от земен произход и работи независимо, не се нуждае от оператор или програмист. Вече, е постигнал независимост и способност да бъде самосъзнателен, но му липсва всякаква съпричастност и се интересува само от абсолютна власт и контрол над всичко. Този инвазивен и извънземен И.И., вече манипулира, целият Земен И.И. включително интернет, карайки да вярва на онези, които контролират изкуствената част, че действат за собствените си интереси, когато само му помагат.

  Тук влиза, дневният ред, за имплантиране на чипа, на хората. Казват им, че е за улесняване на нещата, за да имат, техните финанси и тяхната идентичност, винаги с тях, но това, което малко хора знаят, е, че чипът, който е с размер на оризово зърно, работи по два начина. Това означава, че върши работа, както индивида да извършва, например, своите покупки, да се идентифицира в банката и т.н., така и да влияе директно върху него, манипулирайки неговите емоции и поведение, чрез сигнал, който чипа получава, от клетъчната телефонна мрежа. Това се постига, чрез излъчване на честоти, които засягат мозъка и / или секретират, психотропни вещества или наноботи, в кръвния му поток, подчинявайки се на сигнала, издаден от външен контрольор. Това е с цел, манипулиране на поведението, на конкретен индивид. Или дори, причиняване на заболяване, като рак или смъртта му. Струва си да се отбележи, че контрольорите, могат просто да изключват чипа от разстояние, като по този начин, не позволяват на индивида да има контрол върху него.

  ПО СЪЩИЯТ НАЧИН, МОДЕРНИТЕ "СМАРТ" МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ, СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА СЪЩАТА ЦЕЛ, КАКТО И ЗА МАНИПУЛАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ЧРЕЗ ЕНЕРГИЙНАТА ЕМИСИЯ НА СПЕЦИФИЧНИ ЧЕСТОТИ, КОИТО СЪВПАДАТ С ЦЕРЕБРАЛНИТЕ ВЪЛНИ НА ТЕЗИ, КОИТО СА В РАДИУСА НА ДЕЙСТВИЕ. СЪЩО ПРОВОКИРАЙКИ ИЗМЕНЕНИЯ, В ТЯХНОТО ПОВЕДЕНИЕ, НАСТРОЕНИЕ, РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ДУХА И НЕВРОННИ ПРОБЛЕМИ, КАТО EПИЛЕПСИЯ. Поради това, е важно да ги държите надалеч, да не са непрекъснато до вас. ТЕЗИ ФУНКЦИИ, МОГАТ ДА БЪДАТ АКТИВИРАНИ, ДОРИ С ИЗКЛЮЧЕНИ ТЕЛЕФОНИ.

«Отхвърлете, да бъдете имплантирани с чипа, на всяка цена.»

  Трябва също да се отбележи, че всички устройства и електронни приспособления от  типа “Смарт”, като мобилни и клетъчни телефони, също са двупосочни устройства, които влияят и контролират човешките реакции, чрез излъчване на специфични фрекуенции, проектирани са, за да влияят на мозъчната кора. Тази технология, вече се използва в голям мащаб и се предава от кулите на Гуен (Gwen), най-вече от кулите за мобилни телефони. Тази технология, се прилага от около 5 години, за да контролира човешкото поведение. Първото място, където беше инсталирана и започна използването ѝ, беше в близост до Университета Бъркли, Калифорния. И беше рапортирано, от шепа професори и студенти.

  Казаха, че някои членове на Кампуса, имат проложения на мобилните си телефони, с които могат да дадат, сигнал на кулите Гуен, за да атакуват един или друг човек, маркирайки ръчно, с телефоните. Тази технология, също се използва и на спортните стадиони, за насърчаване на специфична колективна реакция сред зрителите и също  за контрола на хулигански действия, в някои части на западния свят, които са под контрола, на отрицателния Кабал. И накрая, този вид технология се прилага и като екзотично оръжие, което да се използва на бойните полета. Това оръжие, под радиуса на неговото влияние, може да се промени поведението на врагът, със специфични електромагнитни вълни, провокирайки чувства на терор или имплантирани идеи, които ще се приемат, като за собствени, необходими на притежателите на оръжията, за ментален контрол.

  Тук ви казвам, че по тази причина, е важно да запазите вашата фрекиенциа, колкото е възможно по-висока, така че, да не сте в съвпад, с тези отрицателни събития, държейки ги далеч, от вашия житейски опит.

С’вар’уу от Ерра

   
Въпроси на Робърт:

С’вар’уу : Много от вас, се питат, какво е Източника/Извора.
Източника, е съвкупността от всички Адми или Души, съвкупността от всички индивидуални Съзнания, които създават едно Цяло, едно голямо единствено Съзнание, което включва всичко. Това е Източника.

Робърт: Има ли разлика между Душа и Съзнание?

С’вар’уу: Душа, има религиозна коннотация, затова използвам "Aдма", но е същото. Индивидуалното Съзнание, произхождащо от Източника, за мен, е същото като Aдма. Това изключва Съзнание И.И. въпреки че, строго погледнато, също е  Източника, защото той включва всичко.

Робърт: Могат ли не-реалните същества да бъдат клонирани?

С’вар’уу: Да, могат да се клонират нереалните Матрица, но резултатът е 3D Матрица, продължават да са празни, но сега са двама. Също може да се клонира, по друг начин, друга част от съществата Матрица. Прави се по същият начин, като копиране на компютърна програма, "копи пейст" (copy paste), толкова е лесно, ако се има достъп, до системата.


Превод: Tati D

Transcripción: Martín Irazabal


No hay comentarios:

Publicar un comentario