viernes, 8 de abril de 2022

 

"ХОЛОГРАФСКО" - ХОЛИСТИЧНО ОБЩЕСТВО - ПРЕХОДНИТЕ ОБЩЕСТВА СА ВЪЗМОЖНИ - И’АСХИ С’ВАРУ̀У -  2 част


 

Cosmic Agency - 25.03.2022

Звездни Семенца – 8.04.2022


Facebook – Група Звездни Семенца

Odysee - Звездни Семенца


Превод: NaviLim

 

 . o . O . o .

 

Първоначално от испански език - ноември 2021 г.

 

И’асхи: Темата за Холистичното Общество има един сложен елемент, който трябва да бъде обсъден в тази точка. Казахме, че основата на Холистичното Общество зависи от духовността, етиката и морала на един народ. Но това за духовност, етика и морал са нещо като супер компресирани термини, за да не се налага да се обяснява това подробно, докато говорим по основната тема за Холистичното Общество. Но ако насочим вниманието си към тези 3 точки, ще открием сериозни проблеми за дефиниране и описание.

Оказва се, че при дефинирането на духовност, морал и етика откриваме, че  дори не са подходящите думи или някои повече от другите, защото и трите носят един товар от значения, които се оказват относителни за всеки човек или група.

Например морал срещу етика. Оказва се, че моралът се приема като свързан с Религията. Докато етиката е по-разширена. Има обаче цели книги само за дефиниране на тези 3 неща. Що се отнася до духовността, 90% или повече от земното население я приема като част от Религията, като че върви ръка за ръка, Религията е духовност. Или Религията е за да придобиеш духовност. Колкото до етиката и това важи и за морала, това, което е етично за един човек или група хора, няма да бъде за други и освен това, това се променя с течение на времето.

Така че откриваме, че не е възможно да се дефинират етика, морал и духовност въз основа на това как се виждат на Земята. Струва си да се спомене, че не намирам никакъв превод или еквивалент за морал извън Земята, така че изглежда нещо, присъщо свързано с Религията. Извън Земята се има етика, но не морал като такъв.

Така че е доста трудно да се дефинират тези 3 неща за публиката, защото всеки ще разбере посланието според това кой е той и неговия културен и личен багаж, като по този начин създава изкривяване на нашата информация. Така че това би ни принудило да дефинираме какво представляват за нас духовност, морал и етика, като описваме и пишем за тях.

Въпреки това, дори и тук тогава бихме налагали поредица от норми за следване, които в крайна сметка биха разрушили самата концепция за Холистично Общество, превръщайки я в твърда структура, основана единствено на нашето възприятие и дефиниция на тези 3 точки. Така че не ми остава друго освен да кажа план на Кърмата 10 градуса нагоре, план на Кърмата 10 градуса надолу, баластни танкери поемащи вода… тоест да отида по-надълбоко.

Тогава задълбочавайки, настоявам, че споменаването на етика, морал и духовност е описване на нещата по опростен начин, за да се опише една точка, предишната, но самата основа на Холистичното Общество би произлязла от цялостния манталитет на хората.

Новото общество, което "ще наследи Земята", вече го имат. Тоест, че  унищожават сегашното човешко общество на планетарно ниво, но вече имат направено и структурирано, и формирано, и действащо новото човешко общество, което ще го последва. Вече е там, вече го имат, няма да се формира  променяйки нормалните хора от улицата, защото са непредвидими дори с нано-Графена и всичко това, който само ще използват, за да ръководят обществото към унищожение.

Роберт: И какво би било това общество? Тотално робство?

И’асхи: Пълно робство, да, но формирано отдолу, където дори бъдейки тотални роби няма да го видят, защото не познават друга форма или социална структура освен тази, в която се родиха. Ето защо според мен не е възможно да искат да трансформират съвременното общество към трансхуманизма и тиранията, както казват мнозина. Защото за тях е по-лесно да формират нова социална структура, с нов контролиран човешки манталитет, отколкото да променят вече съществуваща социална структура и човешки манталитет, като тези, които са на Земята сега.

Така че това, което са направили, е формирането на една човешка ментална структура, която се вписва в тяхното контролирано общество от Нов Световен Ред и вече имайки това в ръцете си и функциониращо, в последствие унищожават, докато напълно изтрият настоящото човешко общество на планетарно ниво, за да предадат след това наследствено на Земята тяхното предварително подготвено и контролирано общество.

А сегашното общество и всичките им програми за трансхуманизъм и социален контрол се оказват само мерки за контрол на споменатото население, докато го унищожават, използвайки ги всички и във всички държави, като тестова лаборатория за развитие и усъвършенстване на своето ново общество. Вече  имат новото. Сега само остава да унищожат настоящото. Да премахнат  безполезното, за да вмъкнат новото. Това е, което виждам че правят.

Гошия: Но накрая кои ще останат? Знам че, тези, които ги интересуват, но  какъв вид хора ги интересуват? Неваксинираните НЕ, нали? А ваксинираните са безполезни. Тогава с кои ще останат?

И’асхи: Имат хора, които вече са генетично променени от тях и които никога не са живели извън този вид робство. Имат подготвени тайни градове, за да ги заселят с тях. Тези хора вече са там. Много от тях във вече контролирани места, но някои от тях в пробна форма се разхождат сред нормалното население. Но са по-малкото. И говоря за броя на жителите, за които се казва, че трябва да има Земята, както е записано в Камъните на Джорджия (Georgia Stones).

Роберт: И в Египет създават един голям град, който сега е празен.

И’асхи: И в Китай, и в различни части на Сахара, и подземните бази, и не се съмнявам, че в някои други части на света, които не сме видяли. Но повечето от тези предварително подготвени градове са в Китай, на север.

Но този трансхуманистичен, ултра-репресивен свят, за който говорят, НЕ е крайната цел на контрольорите, не е това, което търсят като краен продукт. Това е само една стъпка или поредица от стъпки, които трябва да се следват за пълното унищожаване на днешното общество. Необходими стъпки за предотвратяване на организирането на хората срещу тях, тъй като хората са много, а те са малко.

Крайният продукт би било едно ултрамодерно, почти утопично общество, където жителите са супер контролирани на генетично ниво и на ниво мисъл, до степен, че няма да знаят, че са такива, защото не познават друг свят, друг начин на съществуване. Много технологични, но с едно правителство, което от наша гледна точка ще бъде репресивно и тиранично.

Но жителите на това пост-„рестарт“ общество няма да го знаят, нито ще имат какъвто и да е спомен от сегашното общество. И отново ще им бъде дадена фалшива история за човечеството, подготвена от контрольорите и усъвършенствана без старите дупки на съвременните или настоящи Религии и системи за ментален контрол.

Това ви го казват, на всички, но нямате очи за да го видите. Когато ви казват, че няма да имате нищо, че нищо няма да бъде ваша собственост, но ще бъдете щастливи, например.

Това би бил крайният резултат, този, който търсят. Напълно контролирано общество, което не знае друг начин на живот, което вижда тази репресия и тотален контрол като нормални и приети, и с фалшиво сглобено минало. Което контрольорите измислят за тях.

Но важното, което трябва да се каже тук и не мисля, че някой го казва онлайн, е, че този супер контролиран, тираничен, трансхуманистичен свят, който се вижда да идва, НЕ е крайният резултат. Защото се оказва, че както не можем да приложим едно истинско Холистично Общество поради сегашния човешки манталитет, така и контрольорите не могат да реализират своя супер контролиран утопичен свят на Нов Световен Ред, поради същия манталитет на сегашните хора. Това е супер важен момент.

Така че това, което трябва да направят, е да култивират хора с генетиката и начина на мислене, подходящи за техните интереси и планове, и след това да ги въведат вече готови в обществото, което имат по дизайн.

По същия начин, по който ние, например, също не можем да въведем истинско Холистично Общество, без първо хората да напреднат умствено и в съзнание към правилната посока. Тоест развитието на духовност, морал и етика, за които говорихме в предишната статия, използвайки тези думи поради липса на по-добри, но които са неподходящи, както вече обясних по-горе.

Така че, казано ясно и без да преценявам или да се притеснявам дали изглеждам социално подходяща или не... и в двата случая, както за въвеждане на Нов Световен Ред, или за въвеждане на истинско Холистично Общество, се изисква разрушаването на сегашното земно общество и трансцендентността (смъртта) на повечето от неговите обитатели. Знам, че звучи ужасно... но това е тъжната и смущаваща истина.

Въпреки това, за разлика от Новия Световен Ред и техните планове, това, което можем да предложим или да кажем, е, че може да се даде едно преходно общество,  с цел подобряване на качеството на живот на живите хора, без да е необходимо да се прибягва до геноцида.

Но това ще зависи от преструктурирането на настоящото общество с малки стъпки, но в посока овластяване на хората, а не тяхното унищожаване. Тук идва предложението на Тайгета към местната Федерация, предложение от 2021 г., което беше незабавно отказано. Знаейки, че за да се осъществи подобно предложение или подобен ход, Кабала на Земята, погрешно нареченият „Елит“, ще трябва да остави своите властови системи. И това няма да го направят. Оставяйки ситуацията като в оцеляване на "Елита" или оцеляването на населението на Земята.

Тази ситуация причинява Федерацията да бъде изложена като разрешителна и като подкрепяща този "Елит", както вече се спомена по-горе. Причинявайки безброй проблеми и търкания между самите раси на Федерацията, особено между лирийските и нелирийските раси, поради сложните културни различия между тях. На възприемане на реалността, като емпатията и възприемане на емоциите, които не са еднакви между така наречените положителни раси.

Но да, ще може да се въведат прогресивни общества или политически системи с оглед въвеждането на Холистично Общество в бъдеще, това е възможно.

Но според мен казвайки, че не може да бъде въведено на Земята едно истинско Холистично Общество, е поради самия манталитет на хората на Земята. Понастоящем нямат манталитета или основата на съзнание, необходими за формиране на едно Холистично Общество. И тъй като хората реално не се променят, като правило, тогава непоправимо ще се върнат за да формират същите условия, които причиниха сегашното бедствие. Защото хората формират своите правителства и своята реалност. Независимо дали ви харесва  или не.

Хората биха се променили само ако са потопени в една доминираща честота. Тоест, въвеждането на едно малцинство с нормален актуален манталитет, но бъдейки добри хора, биха приели или следвали правилата, и нормите и манталитета на едно вече съществуващо Холистично Общество, както се случва, когато човешки хора са извлечени и са вмъкнати в друга култура на друга планета като Тайгета например.

Въпреки това, може да се въведе едно преходно общество на Земята. Колко напреднало ще бъде, ще зависи от самите хора. Също и колко време ще отнеме, за да се развие истинско Холистично Общество.

Както виждаш, това, което хората отвън казват, че е едно „Холографско Общество“, включително от други канали или разпространители на информацията НЕ е едно истинско Холистично Общество като това, което вече съществува, но на други планети. И само изглежда като утопия, но не е, само зависи от манталитета и нивото на съзнание на неговите жители.

Роберт: Разбирам, благодаря. Какво искаш да кажеш с това по-горе: „да култивират хора с генетиката. Като човешки ферми?

И’асхи: Да. Това ни води до друг момент, който искам да изясня или да оставя много наясно за публиката.

Не че не е имало генетична манипулация на човешкото тяло, например в Шумер и по-късно, случва се дори в момента. По-скоро в допълнение към изкуствената генетична промяна, у хората трябва да се въведе манталитет на възприятие, който да поддържа тази изкуствена генетична промяна.

В противен случай хората ще променят гените си отразявайки техните „души“, поради липса на по-добри думи. Както се случва и в днешно време с така нареченото Велико Пробуждане. И което също предизвиква хората да бъдат отново генетично променени днес чрез ваксините и нанографена, който по същество е Черно Гоо (Black Goo), защото нанографенът е компонент на Черното Гоо или на някои Черни Гоо, защото има много или 3 основни групи, положително, отрицателно и натурално.

Така че генетиката трябва да бъде изкуствено променена и след това да се формира едно възприятие за реалността в индивида, за да може умът му да поддържа тази изкуствена генетична промяна. Две стъпки. Изкуствена промяна, поддържана от промяна на възприятието.

И това ни връща отново към горното. Няма да могат да изпълнят техния Нов Световен Ред, крайното утопично трансхуманистично общество, с манталитета и възприемането на реалността на актуалното световно население, което предизвиква необходимостта от тяхното унищожение. Тъй като "новото" население, което имат приготвено за да замени актуалното, вече има по дизайн необходимият променен и контролиран манталитет на възприятието, който е в съответствие с изкуствените генетични промени, които вече са направили в тях.

Роберт: Всичко е добре оркестрирано. И хората няма ли да имат начин или средства за да разграничат кои са техните мисли от тези, които са наложени чрез изкуствена телепатия? Няма ли начин да видят, че всеки път техните възприятия са ръководени?

И’асхи: Няма да го осъзнаят, защото никога не са живели извън тази социална парадигма. И точно това е, което вече се случи на Земята с контролираното възприятие в продължение на хиляди години, акцентирано през последните 200 години. Защото е повече от същото.

Хората вече бяха изкуствено променени и след това поддържани с ментален контрол, за да е водещо едно детерминистично и ограничено възприятие за живота, което да поддържа генетичните промени приложени върху тях. Тъй като първоначално не беше необходима никаква изкуствена генетична промяна, а по-скоро чрез менталния контрол и на възприемането на реалността беше достатъчно, за да поддържат един свят, такъв какъвто го желаеха контрольорите. Но приемам, че е имало изкуствени генетични промени в човешкия геном в миналото.

Това е мястото, където се различавам донякъде от информацията, дадена от моята предшественичка С’вару̀у от Ерра, която си спомням, че имаше предвид да овласти човешката раса за да приеме, че са били изкуствено променени. Защото както тя каза, това не е пречка, нито са ограничени, защото ако умът се освободи, той контролира и променя ДНК-то на индивида и го завръща към това да бъде отражение на неговото съзнание – Първоизточник.

Роберт: Разбирам, че ще „дадат“ технология на населението, за да насочат тяхното възприятие към друга реалност, нали?

И’асхи: По принцип цялата основна информация за реалността, която дават на хората, е фалшива. И така ще я дадат отново, повече сглобени лъжи, така ще я дадат на жителите на техния Нов Световен Ред.

И отново настоявам, че както Библията, Старият и Новият Завет, така и Шумерските таблички, Книгите на Енох и така нататък не са нищо повече от още библии, създадени с цел да се контролира възприятието за реалността на жителите на Земята.

Гошия: Бърз въпрос, И’асхи. Каза тук, че за създаването на Холистично Общество също се изисква унищожаването на голяма част от населението. Какво имаш предвид тук? Че геноцидът също е необходим и за това? Но се борим срещу геноцида. Или реално не се борим срещу геноцида, а за да оцелеят някои звездни семенца, с които по-късно ще се въведат нови общества? Анѐека каза, че вижда други възможности, които Кабала не вижда, вместо геноцида. Преструктуриране на всичко с нечовешки ментори. Моля те би ли изяснила малко тази част? Какво имаш предвид, че също е необходимо  елиминиране на населението, за да се изгради положително общество?

И’асхи: Не може да се изгради едно Общество наистина Холистично с хората, които са масово мнозинство на планетата Земя в днешно време. Хората не се променят достатъчно и ще се върнат към лошото поведение, което причиниха. Така че, за да се приложи Холистичното Общество, трябва да се еволюира и това означава, че по един или друг начин трябва, или ще трябва... да се предизвика унищожаването на актуалното земно общество и култура. Не можеш да напълниш чаша с нещо ново, ако чашата вече е пълна.

Но това не означава, че трябва да се унищожат тези, които са живи в днешно време, не означава, че трябва да се извърши геноцид. Както ви казах, може и трябва да се осигури една социална, нова, прогресивна база в правилната посока към Холистичните Общества. Но трябва да еволюирате в тази посока с ваше темпо, без намесата, която ви държи в капана на детерминистичното мислене и манталитета на жертва, който ви държи заключени в така наречената 3D Матрица.

Гошия: Добре. Трябваше да се уточни, че унищожаването на обществото, за да се приложи новото, не трябва да означава да се убива.

И’асхи: Никога не е необходимо да се "убива" и никога не е една опция. Но фактът тук е, че знаем, че като маса, хората, населението, което определя доминиращата честота на съзнание и мисъл на Земята, НЯМА да се промени в или по време на едно и също въплъщение, сегашното, което ни засяга.

Както казахме преди, така както го обясниха други хора с превръзка на очите…не може да се принудят хората за да се променят, само може да им се предложи по-добра опция. Но хората на Земята, да, имат основи на манталитет, който трябва да променят и които ще обясня по-късно, но успех с това да се модифицира цялото общество, техния манталитет, в тази посока, тъй като вече са програмирани и с фрактализирано и счупено или фрагментирано умствено съзнание поради менталния контрол, на който са подложени с травматичната основа - MK Ultra.

Възможно е да се еволюира в рамките на едно и също въплъщение, разбира се че да, и много Души го постигат. Проблемът е, че социалната маса няма да може. Това, което ни вълнува тук, е масата или мнозинството, които формират настоящото човешко общество и то няма да се развие за толкова кратко време. Това създава необходимостта да се създаде една социална динамика, която да ги поведе в правилната посока. Първата стъпка е елиминирането на негативната интерференция.

Защото виждам, че ако върху човешкото същество няма вмешателство, има склонност да гравитира в положителната посока. Доказателство за това е, че всичко, което причинява изоставане в човешкото развитие, е от изкуствен произход, като икономиката, религиозните основи, които доминират и контролират духовността, етиката и морала, както и всички манипулации в медиите под формата на ментален контрол, който диктува на масата от общото население как трябва да живеят и какви ценности и стремежи трябва да имат.

Да не говорим за фалшивите флагове и всичко това, което е повече  манипулация на възприятието основана на травмата, с оглед налагането на характеристиките на MK Ultra. Травма, причиняваща промяната на манталитета в посоката, която контрольорите желаят. Всичко е ментален контрол. Въпреки това, Матрицата или базата данни, която оформя и управлява живота на земното 3D, е напълно изкуствено манипулирана с оглед увековечаване на дневния ред и интересите на малцина.

Друг пример за това е пряката манипулация от страна на контрольорите чрез правителствата, на всичко свързано с трафика на хора, наркотиците и организираната престъпност, наред с други, което не е пряко следствие от човешкия манталитет като такъв, а е социален отговор на манипулацията на контрольорите, с цел налагане на страх (основи на МК Ултра), за да контролират обществото. Много пъти също с цел просто да се спре прогреса на човешкото съзнание.

Само с оттеглянето на този вид намеса вече ще се имат основите, за да може човечеството като маса да се движи към посока, която съответства на едно Общество наистина Холистично.

Не е необходимо да се деинкарнира, за да се еволюира, защото понякога се еволюира много в едно и също въплъщение, а много други пъти може да се минат много прераждания, без да се еволюира, както е доста често срещано на Земята с нейните зацикляния на прераждане, на които е подложено нейното население.

Гошия: И как това, че трябва да има намеса по този начин, се вписва в това, което винаги казваме, че трябва единствено да си помогнат сами, без интервенции?

И’асхи: И така би трябвало да бъде. Трябва да еволюират като маса със собствено темпо, защото не можем да им наложим един начин на съществуване.

Въпреки това, както казах по-горе, дори и с техните характерни недостатъци, общи за цялото човечество, да, имат ясна тенденция да се развиват в положителната посока, ако им бъде премахната регресивната намеса. Така че само с премахването на Кабала, контрольорите, вече ще започнат да се движат като маса към положителното.

Това обаче също е основна теория, защото погледнато от едно ниво или по-разширена точка на внимание-съзнание, виждаме, че не става въпрос само за една раса, само от гледната точка на биологичното тяло, защото отвътре това, което ги управлява, се оказва че е цяла гама или зоопарк от същества или видове, използващи един и същ биологичен костюм, което увеличава трудността на това, което искаме да постигнем.

Така че отстраняването на намесата на регресивните сили, Кабал-Контрольори, също трябва да включва и оттеглянето на хора или същности в човешки био-костюми с регресивна тенденция. Да се отстранят онези, които се считат за регресивни хибриди от човешката популация, за да се предотврати да продължат да се намесват с разрушителния си манталитет.

И това може да се постигне с осъзнаването на човешкото население с течение на времето, за това какво наистина съставлява или формира една раса или вид, и това, съчетано с новите положителни прогресивни тенденции, ще създаде една токсична и неблагоприятна среда за живота на тези регресивни хибриди. Но това отново изисква няколко поколения. Или поне още едно, в което цялото население от човешки био-костюми ще бъде напълно регенерирано.

Гошия: Но Кабала идва от самите хора, нали? Принудителното отстраняване ще има само краткосрочни резултати, нали? След това ще се завърне, ако манталитетът на хората не се промени.

И’асхи: Както вече обясних, Кабала, контрольорите, които и да са те и на каквото и ниво да са, са един Егрегор, формиран от масовия манталитет на човешката популация. Променя се манталитета на масата: и тези Егрегори не могат да останат.

Целият ментален контрол, на който е подложена човешката раса, е за самоподдържане във властта, в съществуването. Това е прочутият Lush, това е креативно внимание, основано на страданието, което причинява едно внимание фокусирано върху подхранването на този вид същности и организации.

Споменавайки сега това, което казах по-горе, нещата, които човешкото население трябва да промени и които считам за атрибути, които само им създават проблеми на всички, е, че винаги имат манталитет на детерминизъм, на жертви и страдание, само гледайки на това, което съществува в материалния свят като на нещо истинско.

Също така фактът, че човешкото същество има голяма склонност да остане в своята зона на комфорт, на едно удобно място, ако не е принудено да върви напред, защото неговата зона на комфорт вече не е толкова „удобна“, причинено от... цял куп причини, каквито са самите последици от желанието да останат в тази зона на комфорт, което ги кара да делегират своята власт и предизвиква, други хора с регресивно мислене, които насърчават създаването на други същности-Егрегор, да поемат контрола над тях с обещанието да продължат да подхранват тяхната зона на комфорт, и завършват доминирайки и контролирайки целият им живот. Формирайки в крайна сметка контролиращия Кабал под формата на Егрегор, който отразява средния човешки манталитет.

След като проучих и наблюдавах поведението на човешката раса през последните 3000 години, как реагират, на какъв стимул и причините за това, което им предизвиква стимула (контролирани исторически събития), виждам ясно, че масата от човешкото население, дори с неговите недостатъци, има силна тенденция към напредването в правилната посока. Имат огромна склонност да искат да бъдат в мир, в спокойствие, да се наслаждават на живота и на неговите прости неща, без да искат да влизат в допълнителни усложнения.

Но същият този манталитет на стремеж да бъдат в мир е резултата от тяхното възприятие за това, че не са, като последствие, че оставайки в мир са делегирали своята власт на членовете на своето общество, които ги стимулира  това да имат всякакъв вид власт и това е поради това, което са преживели преди, техните лични преживявания, често травмични, които формират този егоцентричен и неемпатичен, хищнически манталитет, който от своя страна генерира Егрегорите под формата на регресивни същности без връзка с Първоизточника, които поради тази причина зависят от творческото внимание на човешкото същество въз основа на възприемането и усещането на средния манталитет на масата от човешкото население. Създавайки един порочен кръг или повече зацикляне, който също трябва да бъде прекъснат и който човечеството трябва да надхвърли.

Така че това означава, че масата от регресивни същности под формата на хибриди от раси като Маитре (Maitre) и Рептили (Reptilians), (наричани от други хибриди Влаш (Vlash) (описание от гледната точка на Karistus) е намалена в сравнение с останалата маса от души (поради липса на по-добро име) в човешки биокостюм. Така че по доминираща честота или по масово човешко отношение или манталитет, животът на Земята вече няма да бъде съвместим с появата и съществуването на хибридни същности от регресивни раси.

Това може ясно да се види на Тайгета, където повече от един път са правени опити да бъде завладявана по множество начини, като например внасянето на дневен ред и на ментален контрол с цел доминиране на населението. Тези усилия ще създадат смут в обществото, но няма да прихванат, няма да се задържат и ще бъдат елиминирани от същия манталитет и ниво на съзнание на масовото население на Тайгета или на което и да е друго общество с манталитет на Холистично Общество със силни основи.

Гошия: Да, но как да променим този манталитет, след като сме съгласни, че е супер трудно, защото има толкова много видове в хората? И колко поколения ще изисква това?

И’асхи: Поне едно или две цели поколения. Тоест, че членовете на предишното, които не са успели да се развият в живот по задоволителен начин, вече не са между живите. Тоест, да се премахне влиянието на поведение и ценности, които преди това бяха източник на подхранване за 3D човешката Матрица.

Роберт: Това, което не разбирам, е, че ако сме отражение на тези отгоре, как са намерили разрешение, бидейки зоопарк от раси? Просто не са се фокусирали върху регресивното?

И’асхи: Защото зоопаркът от раси или вътре в ... има едно прогресивно мнозинство, с всичките им различия, създаващо на Земята едно отражение или микро-космическо копие на Федерацията или на динамиката на взаимоотношения между раси и видове най-малко в този квадрант на Галактиката. Всичко компресирано и обобщено на Земята.

Но тъй като положителните раси са доминиращите като количество на Земята, може да се обобщи, че има две големи групи същества, които формират Земната 3D Матрица:

1.) Положителните като обща маса.

2.) Регресивните, също като обща маса.

В днешно време, с появата на огромно количество звездни семенца (в съчетание с други сложни причини), на Земята се създаде едно разделяне в два свята, тези, които желаят положителното и да напредват към по-Холистични Общества, и тези, които желаят да усъвършенстват дистопичната, регресивна, трансхуманистична Матрица.

Така че това е естеството на борбата от нивото на душите, две огромни сили биещи се точно сега. Където огромното мнозинство са под контрола на регресивните тенденции, или активно или просто като пионки следващи  системата. Както се обясни в документалния филм Матрицата, всеки, който все още е свързан с Матрицата, ще бъде агент на системата и с нея ще я защитава.

Но макар и в малцинство като брой, има друга голяма прогресивна маса, която желае развитието на по-справедливо общество с Холистични тенденции, най-вече поради влиянието на хора-души (поради липса на по-добро име) под формата на звездни семенца, които, макар и малко на брой, техният планетарен обхват на влияние е много по-голям от този на регресивните, създавайки сега реална и силна борба между 500 овце-зомбита, контролирани от Егрегори, Кабал-Контрольори срещу 5 лъва Урма, въоръжени до зъбите (извинете сравнението). Така че, дори и звездните семенца да са в числено неизгодно положение от 10 000 срещу 1, силата на борбата е много интензивна, да не кажа балансирана.

Битката е повече от всичко духовна, на съзнания, на ума срещу ума. И само се отразява във физическия свят със сегашния хаос. Действието е от духовна страна. Но също се водят битки и от физическата страна, както го правим сега заедно. Изглежда като нещо малко, НЕ Е. Това е всичко. Борбата е на умовете, на познанието. Припомняйки още веднъж, че тези срещу които се борите сте вие самите, което след това се отразява като Егрегори, като Кабала. Това е от изключително значение.

Премахвайки този пораженчески, детерминистичен човешки манталитет, манталитет на малки деца зависещи от властите, за да разрешат своето съществуване, автоматично ще елиминира Кабала и останалите Егрегори, които поразяват човечеството в днешно време. Само са тяхно отражение. Това се забелязва и се вижда просто защото Кабала зависи от човечеството, за да им даде сила. Ако не им сътрудничат, нищо няма да подхранва Кабала и ще трябва да изчезне.

Тези, които подкрепят Кабала, са повече Егрегори и лични Тулпи, които също можем да опишем като регресивни хибриди, които са просто повече ръце на Кабала, което, настоявам, е само отражение на човешкия манталитет.

Когато хората казват, че има личности с много власт, които ги потискат, предимно стари мършави мумии, които живеят само пиейки адренохром... ще им кажа: Кой им даде тази сила, ако не самите хора като се подчиняват? Тези, които в тяхното съзнание смятат за авторитети, но които са само продукт на техния манталитет от делегирането на собствената си власт.

Гошия: Благодаря ти И’асхи. И един въпрос. Каза, че хората имат положителни тенденции. Положителни тенденции да, но все пак са създали и проявили съществуването или близостта на тези хибриди и отрицателни същности. Излязоха от тях и от тяхното подсъзнание, нали? Така че нямат само положителни тенденции, защото са създали обстоятелства и среда за да бъдат паразитирани. Или поне това разбрах досега.

И’асхи: Да, защото това е още един слой от всичко това. Създаването на зацикляне или порочни кръгове, където тъмните фрагментирани части на човешката психика са създадени от травма, която са си самонанесли поради същия манталитет, било то лично чрез пораженческо поведение, когато знаят, че не трябва да е така... до формирането на силни Егрегори каквито са правителствата и Кабала, които сами по себе си са отражение на вътрешния хаос на всяко човешко същество, което се отразява външно, давайки още веднъж пример за поговорката, че хората имат правителствата, които заслужават поради своя манталитет.

Така че още веднъж ще кажа, че ключът е да променят самите себе си. Да  работят върху себе си, както съм казвала много пъти преди… и в идеалния случай всички в маса да работят върху себе си.

И в изкореняването на личните и собствени форми на мислене, които ги държат в манталитет на жертва и в детерминизъм, разрушителен за личния прогрес и с това и за прогреса на обществото и планетарната култура. Предизвиквайки да се насочат в положителната посока и към развитието на едно Холистично Общество, което е подходящо за тях и с уникален и собствен дизайн, който да им съответства за всяка стъпка или ниво, което имат като масово население.

 

Превод: NaviLim

No hay comentarios:

Publicar un comentario