martes, 29 de marzo de 2022

 

СИМВОЛИЗМА НА  ИЩТАР / КОИ БЯХА ЕНКИ И ЕНЛИЛ (Анунаки)

С`варýу от Ерра

 

 

Despejando Enigmas – 25.01.2022

Despejando Enigmas – 29.01.2022

Звездни Семенца – 28.03.2022

Facebook – Група Звездни Семенца
 
Odysee - Звездни Семенца

 

Превод: Tati D

 . o O o .

 

С’вару̀у (9): Ищар има символи на вечния живот (тълкуване на Земята). Има ключовете и познанието за пътуване във времето и времевият контрол в ръцете си. Дори Анунаките ги имат, но тази жена има 2.

Тя има крила. Крилете в древноста означава полет, а също и нейните/неговите героични действия. Действия на птица...тя можеше да лети! Тя стои върху 2 лъва... това означава земята на Египет, 2-та сфинкса (само един е оцелял до днес). Совите от двете страни представляват портали към други измерения: червейна дупка.

Имаше 2 сфинкса, останките на втория се намират вляво от този, който е останал. И винаги са имали човешко лице. Лицето е слънцето и Дева, съзвездието, защото това е началото на египетската година, когато водите на Нил се покачиха и земята се оплоди. Дева, девицата... Земята е Дева, „една девица, която чака да бъде оплодена”. Тялото на лъв е Лъв... последният знак на египетската година, символ на Египет и слънцето. Змиите на челото ѝ символизират мъдростта. Но също така символизират полета.
Гошия: Озирис, Ищар? Това са две личности?

С’вару̀у (9): Озирис означава на древноегипетски "този, който вижда всичко" и както ще видите, е свързан с Хор/Хорус и окото, което вижда всичко. Озирис вижда през окото, от кораба.

Гошия: А защо Кабала използва окото?

С’вару̀у (9): Защото както при много неща символите се крадат. Това е древен положителен символ. Да, бикът Апис е Телец. Ищар има 9 змии на главата си, по една за всяка звезда на Плеядите. Те символизират мъдростта на 9-те звезди. Ищар стои на два Лъва, защото Лъвът символизира Египет. Два лъва, защото имаше две кралства, Кралството на Южен или Горен Нил и Кралството на Северен или Долен Нил.

Змията е свързана с траекторията на космически кораб, с ДНК, следователно с мъдростта. И тъй като жените са тези които раждат, ДНК-то се свързва с тях. Следователно в предкласическия Древен Египет символът на жените беше една змия. По-късно в класическият Египет йероглифът за жена се превърна в една седнала жена. В ръцете си има контролите на кораба, които носят контрола над живота.

Роберт: Ето защо Адам, Ева и Змията. Познанието, предавано от Тайгета, тъй като са подобни на Евите.

С’вару̀у (9): Да, точно. Змията няма нищо общо с Рептили.

Роберт: Змията представлява мъдростта.

С’вару̀у (9): Да. Ето защо египетските царе имаха кобра, излизаща от главите им в тяхното облекло, защото от главите им излиза мъдрост, която също е слънцето или представлява слънцето.

 КОИ БЯХА ЕНКИ И ЕНЛИЛ (Анунаки)

С`варýу от Ерра

 

. o O o .

 

Роберт: Един въпрос за образа отпреди, на бика с крила и човешка глава. Положителни ли бяха тези, които се представяха по този начин, Елохимите?

С’вару̀у (9): Да, но зависи кого питаш. Представляват Елохим като от Плеядите, тези, които започнаха всичко. Елохи, Енган, Солатиани и Тайгета ги приемат като Анунаки. Грешно е, бъркат го или смесват с концепциите за Нефилим, вече с тежестта на библейски символизъм, като с паднали ангели, луцифериански бунт.

Луциферианският бунт е алюзия за Тиамат-Луцифер, както във войните на Тиамат, алюзия за Рептилите, въпреки че в случая на това, което се изучава говорейки по библейски начин.

Много надеждни историци сега вече започнаха да разглеждат, че страната на Луцифер е добрата страна, противоположна на Яхве. Яхве, отмъстителният, жесток и злонамерен бог от Библията. Това също бихме могли да го свържем с обръщането на Енки и Енлил на това кой е добър и кой е лош. Разбира се, само са гледни точки и интереси.

Роберт: Точно така. Елохим и Аннунаки са две различни неща, въпреки че и в двата случая са Аннунаки, едните са хуманоморфни и другите Рептили, а сега Аннунаки са референция за регресивните видове Рептили.

С’вару̀у (9): Да, въпреки че Аннунаки стриктно изразявайки се, се отнася за онези, които „дойдоха отгоре“, само по себе си само в контекста се отнася за Рептили.

Елохим не трябва да се свързва с Анунаки, защото са на основата на Лириани. Елохи, Енган, Солатиани, Тайгета, но с връзките, за които много учени казват, че са свързани/смесени концепцията Аннунаки с тази на Елохим и дори по-лошо с тази на Нефилимите.

Роберт: Има ли нещо негативно в тези раси от Плеядите, които дойдоха на Земята? Знам, че говорим за Елохимите, че отвътре може да има нещо си в някои от техните индивиди, не във всички, както се случва тук на Земята, ако разбрах правилно. Но всички ли раси, които споменаваш и са взаимодействали с човечеството бяха положителни, тъй като сееха  познанието? Но тук малко се бъркам… Кои бяха Нефилимите? Благодаря.

С’вару̀у (9): Нефилим е нещо сложно, което ще прегледам, както е определено на Земята. Отнася се за паднали ангели и е като една кутия, в която поставят всичко, Аннунаки и Елохим заедно, всичко както Нефилим, противоположни на библейския бог.

Сами по себе си като раси, ако са от Плеядите, нито една не е регресивна. За тях отговаря Съветът на Алционе или Съветът на Деветте, което е същото, но разбирам, че има друг Съвет с името на Съвета на Деветте.

Но само по себе си трябва също да се види какво прави всеки човек или всяка група и да не се обобщава, в смисъл дали един вид е добър или лош. Просто погледни положителните Алфа Драко (Alpha Draco)… Но като цяло, ако са от Taйгета, са изключително положителни като раса. Те са хора и ще има и лоши ябълки, но това е с всичко.

Както казах преди, произходът на Ану, Енки и Енлил е египетски, а не шумерски, защото техните дати са погрешни. Поставят Египет по-наскоро, отколкото беше и поставят Шумер по-античен, отколкото беше. Само достатъчното, за да наруши реда на това.

Трябва също да се види, че техните системи за датиране като въглерод 14 е от най-неточните, а другите системи за датиране по слоеве и по исторически записи също са погрешни, защото самите шумери ги определят като по-антични. Поставят събитията като по-стари поради политическа древност, както направи Ватикана, добавяйки триста години към григорианския календар. Това е много ясно и тук не може да се оспорва, че е мястото откъде излезе. Това са точни данни, но са звездни. Знам, че долу спорите за всичко.

Тези три звезди са както винаги мястото, където се ражда концепцията за триединство, където:Бета(Beta) е  Ану(Anu),    

Гама(Gamma) е Енлил(Enlil),   

Мотала(Mothallah) е Енки(Enкi).

Обърни внимание, че звездата Мотала също се нарича, както казах преди Еа, представлявайки Яхве. Яхве е творчески акт или акта на Сътворението, не е един човек. Този факт е известен от грамотни историци като Джордан Максуел или Майкъл Тсарион наред с други.

Това е термин от сексуална природа или произход. Голям творчески взрив с патриархален оттенък, оргазъм-еякулация. Оттук се ражда и наложената езотерична концепция за произхода на Вселената като един Big Bang, защото причините за да се наложат понятия на хората са винаги  езотерични, а не физически.

Както казах преди Вселената винаги е била, защото е безвременна и вечна, тъй както е безкрайна. Големият Взрив (Big Bang) е един Яхве (Yahwe).

Сега забележи как в звездата Мотала(Mothallah) съдържа окончанието Аллах. Както казах преди, никоя дума не е празна и в нейния езиков произход и в нейната етимология могат да се видят значенията ѝ. Това е арабска дума, която означава "триъгълникът", следователно триъгълникът е Аллах, и това е така, защото ислямската религия е вариант, направен от Ватикана. Което е същото, но адаптиран към нуждите на региона в християнската и юдейската религии, като по този начин съставя така нареченото трирого чудовище. Религиите юдаизъм, католицизъм и ислям, отново Tриединство, Триангулум(Triangulum).

И както вече казах Енки обхваща всичко, което е Кабал, Рим - Ватикана и техните религии. Така че звездата Еа или Мотала е Яхве, което е концепцията за Бог - сина Христос. Или Енки, където Ану —> Бета е Всемогъщият Бог и Енлил —> Гама е Светият Дух, защото представлява произхода и звездното влияние. Имаш твоя триъгълник.

Символът, който правите с ръцете си, правейки триъгълник, всеки триъгълник, който използват илюминатите, Бог-бащата, Бог-синът и Бог-Святият Дух. Забележи, че сложиха това да е Енки първо на Ехнатон-Моисей, след това на Христос-Тит (Тitus), Цезарът на Рим. Така че нищо затова, че Енки и Енлил са хора, спрете да поддържате повече дезинформация за хората. Както ще видиш, това е от изключително значение.

Още един коментар тук… Не се съмнявам, че има дълъг списък от идеи, концепции, анекдоти и истории за Енки и Енлил като хора, както ги има също и за Христос сред други измислени герои, но коренът, откъдето идва това, е звезден и е обобщен в тези три звезди, на които са обърнали внимание поради портала, който представлява. Това е добър роман, дълъг и подробен включващ проверими елементи, като в Библията, защото е една Библия, но е роман.

За объркано - шумерската история на Енки и Енлил. Както ще видиш и ще видите, имам основата за да гарантирам това привидно варварство, че Енки и Енлил са понятия или градове, а не хора. Спомням си също и момента на грешната датировка. Египет е много по-стар отколкото казват, Вавилон, Шумер са по-наскоро. Ирландия, Египет предхождат всички цивилизации след Потопа, включително Китай.

Роберт: Уточнение, веднъж каза, че Енлил е равен на Елохим, но Енки все още е народът на Израел или юдаизмът. Тогава Енлил е бил един индивид, а Енки един народ? Или Енлил е равен на Елохим, народа на Елохим, ако не всички представя част от този народ, без да е един индивиди, тъй като Елохим е раса, която има множество души, някои Рептили, други не, като хората. Тоест, както Енлил така и Енки и двата термина бяха групи от хора, а не индивиди, правилно ли е?

С’вару̀у (9): Енлил представя египетската група, която следва бог Амон и  цялата хилядолетна религиозна система и Енки представя египетската група, която следва бога на Слънцето Атон. Групата, която следва Мойсей-Ахнатон е тази, която се нарича Енки и забележи, че се използва като атрибут на човек, Мойсей е равен на Енки или Исус от Назарет е равен на Енки.

Енлил е една група, а не личност, това е да се приеме всичко буквално и се знае дори на Земята сред най-изучените. Това важи също и за Библията, Стария и Новия Завет. Извънземните от страната на холографско устроените общества всички са Енлил. Кила (Khila) е Енлил, Аленим (Alenym) е Енлил, Анéека (Anéeka) е Енлил, Сенетре (Senetre) е Енлил, Кáал'ел (Káal’el) е Енлил, аз съм Енлил. Като пример са Адам и Ева, отново са раси.

Този артефакт е висок точно 364 египетски инча, което съответства на  364-те градуса от небесно движение на звезда, която е централната основа на конструкцията на пирамидата. Звездата е Енлил. Трите звезди на Орион, които конспиративните египтолози приемат като нещо рептилно е погрешно, защото в миналото Озирис се свързваше с Орион. Няма нищо общо с рептили, нито със сиви, нито с Орион, като тези, които идват оттам. Още веднъж сочи Тайгета като бика Апис.

Тази идея за съзвездието Телец е извънземна. Самият Телец като съзвездие е доминиран от расите на Плеядите, която се намира в центъра на споменатото съзвездие. На едно от рогата се намира слънцето Алдебаран, което също вмества единствената тайгетеанска колония извън М-45. Алдебаран споделя енергия откъм етерната страна с това Слънце 13 и с Ационе(Alcyone), но също я споделя със звездата Енлил.

Да, змията означава мъдрост, също така означава траектория на кораб и също така означава ДНК и с това означава жена. Всичко свързано в едно понятие, което очевидно е трудно да се разбере от много човешки същества. Не е едно опростено и уникално значение, това е нещо по-сложно, като поредица от понятия в един символ. Змията означава мъдростта и Генезиса дойде от един кораб, който следваше определена траектория и който пилотираха жени. Това, че слънцето е поставено отпред, както на изображението по-горе, означава “Мъдростта  излезе от слънчевия портал”. Свързва се с ДНК-то, в този случай жена, защото жените са тези, които раждат, затова предават гените си и защото са били генетиците тогава, също и сега, но говоря за онова време.

В серията Пришълец, Прометей и Ковенант (Alien, Prometheus and Covenant) инженерите се приемат като Анунаки - специфична раса. Но ние не го приемаме. Представят ги като мъже. Както тогава, така и сега предимно жените са генетиците, те са инженерите. Това може да се види в думата Генезис или Гените на Изида (Isis), но не като човешката интерпретация, че е генетична майка на човешката раса, а че е  инженерката, създала расата. Не е чрез лаборатория.

 

Израел... Това вече е да навлезем в историята.

Сами по себе си пирамидите нямат нищо общо с Израел, освен като връзката с Изида (Еа), Ра (Ану) и Енки (ЕЛ) ИЗ-РА-ЕЛ. Тринидад, съзвездие Триъгълник (Triangulum). Основата на вярванията на Кабала.

Израел е една конструкция на Кабала. Започна с Ахенатон (Ехнатон) и Нефертити. Нямаше юдейски или еврейски народ. Идеята или концепцията за избрания народ, избран в смисъл, че “боговете ЕЛ (EL) ни посочиха”, тези богове са Елохимите, сред които се намират няколко раси, включително Taйгета. Така нареченият народ на Израел, сам по себе си получава името си от триединството на Триъгълник (Triangulum), основа на идеологиите на илюминатите като триъгълника, който вижда всичко”.

Съзвездие Триъгълник (Triangulum) - Окото на Хор е древен положителен символ, отвлечен от Кабала. Тогава еврейският народ не е друг, а групата египтяни, които са последвали Ахенатен-Моисей и Нефертити, когато са били изгонени от Египет заради бунтарство, налагайки своя монотеизъм под Заповедите на Меритатен (Meritaten), работейки с Рамзес II, около 1330 г. пр. н. е. Няма еврейски гени, само е един атрибут за ”избрания народ”  от тези, които основаха Кабала.

Нефертити и нейната марионетка Ахенатен. Но това е или не е подравняване на Озирис. Озирис е равен на Орион за египтяните.

Роберт: Каква връзка имат обелиските с пирамидите, ако има някаква връзка?

С’вару̀у (9): Да, те са навсякъде по света. Това е атонизъм, базиран на Египет. Това е фалически символ сочещ нагоре, държащ една пирамида, представяща трите божества на съзвездието Триъгълник - Енлил, Ану и Еа. Обелискът е приношение към тези три божества. Това е едно “погледнете нагоре”. Там където има обелиск означава, че Илюминатите имат контрола върху това място и/или е един от основните им                градове-бази. Също е и енергийна антена.

Гошия: Тогава какво общо имат тези от обелиска с Енлил? Тези от обелиска са от Кабала. Цялата тази част от историята ми е сложна, но добре.

С’вару̀у (9): Не само Енлил, също Ану и Еа.

Гошия: Да, но за сега само запомних Енлил.

 

С’вару̀у (9): Ану (Anu) = Всемогъщият Бог Създател

                     Ea = Яхве (Yahwe) или Аллах

                     Енлили(Enlil) = Елохим(Elohim), боговете в множествено число

Роберт: Но тези герои или градове наистина са съществували, или само  са атрибути?

С’вару̀у (9): Ану съществуваше наистина. Енлил сме всички. Яхве не е една личност, това е събитие, това е творчески оргазъм. Това е Големият Взрив( Big Bang) като един Яхве (Yahwe) - творческа експлозия.

Гошия: Защо обелискът е едно приношение за тях, след като обелискът е Кабала?

С’вару̀у (9): Да, защото това е отвлечен символ като много други. Библиотеката на Александрия съдържаше документи от цял ​​свят, защото самата тя беше на стотици години, тъй като преди нея имаше събиране на данни от страна на египетските царе. Имам предвид документи от цял ​​свят, защото това включва натрупването на текстове от звездни хора също,  връщайки се назад към времето на Атлантида и Лемурия, реликви от нечовешки произход за свързване на включените данни. Всичко това се намира днес във Ватикана в техните високотехнологични подземни хранилища и извън обсега на хората.

Концепцията за месия-амонист идва от древен додинастичен Египет и се свързва с появата и положителното ръководство на хората чрез избори или представители от страната на Енлил, тоест извънземни. След това хората от двете страни от страната на Амон - Енлил и от страна на Атон - Енки очакваха появата на един месия или Христос. Терминът Христос или Кристо беше използван с или в други библейски герои, като Кристо Давид, който победи Голиат. Така че това не беше нещо изключително, приложено към Исус Христос и беше само още нещо от Римското управление за контрол на масите.

Гошия: Но тази концепция за месия, положителното ръководство на хората наистина ли беше дадена от извънземни или е някаква фантазия и чисто човешко изобретение?

С’вару̀у (9): Това е тълкуване от гледната точка на хората, в смисъл, че когато пристигне извънземен от страната на Енлил проблемите на хората са разрешени. Това идва от времето на Ищар, Озирис, Ану в преддинастичния Египет и беше много пъти подсилено от появата на безброй посещения на един или друг капацитет на влияние през  последните 10 000 години. Включително най-важното тук, което е прогонването на Акенатон и Нефертити от Египет заради обвинение в агитки и поради налагане на една монотеистична религия на хората, когато Египет се характеризираше със своята религиозна толерантност към повторната поява на концепцията за богиня Ищар.

Само се приема за положителна Клеопатра, защото Кабала обръща всичко с главата надолу, както се случва с Енки и Енлил. Клеопатра е добрата, защото им служи, достави им Египет, Арсиноя е лошата, защото се бори срещу тях. Както вече ви казахме тук или аз в този случай, ние представляваме страната на Енлил, която винаги я представят като лошата страна и Енки като добрата и поставят Енки като Акентен-Мойсей и след това като Исус.

Всичко е с главата надолу. Запомнете, защото е разказано от перспективата на Кабала и победителят е този, който пише историите, но те се различават от реалността.

Трудно е да се каже, защото от векове Кабала са експерти в промяната и изкривяването на всичко в техен интерес. Тогава дори нещо, каквато е една важна личност я ​​поставят за пример срещу народа. Представяйки Мария Магдалена като блудница или изгарянето на Жана д'Арк например.

 

Превод: Tati D

No hay comentarios:

Publicar un comentario