miércoles, 4 de mayo de 2022

 

 

Пътувания във Bремето - Не са Kакто ни Pазказват

Първа част - Атина С´варýу


Despejando Enigmas - 8.03.2022

Звездни Семенца – 29.04.2022

Facebook – Група Звездни Семенца
Odysee - Звездни Семенца


Превод: Tati D

 


. o O o .

 

Гошия: Имам този въпрос. Когато спомена за Тартария в един от последните видеоклипове за Украйна, някои хора го подхванаха и казаха: "чакай, каза, че нямаше скорошни данни. Сега има ли?" Би ли обяснила тогава как можа да разбереш каквото знаеш за Тартария и откъде са тези нови данни? Само това. Защото много хора ме попитаха.

С’вару̀у X (Атина): Да, новите данни идват от моите изследвания на Земята с данни от Земята, защото Тартария е въпрос на Земята. И Федерацията няма регистрирани данни с името Тартария, но в превод го дават като Южна ХиперБория или нецарска Русия, или Азиатска Империя.

И датирането е един ужас, така че не можех да поставя тези „цивилизации“ регистрирани от Федерацията като скорошни, като идващи от Тартария. Когато ги видях, ги поставих след потопа и преди падането на Римската Империя, с грешка от две хиляди години или повече.

Друга точка за обяснение тук, която влиза в темата за Тартария, е какво се случва с експедициите на Пясъчен Часовник (Sand Clock). Защото може да се мисли, че просто отиваме да видим и готово.

И това е вярно, проблемът е, че веднъж там не можем да се поставим лесно в една времева рамка. Защото на нашите кораби не им се програмира навигационния компютър, както сe индоктринираха жителите на Земята, както във филми катоМашината на Времето” на Уелс илиЗавръщане в Бъдещето” на Спилбърг, въвеждайки една дата в машината, като години, месеци, дни и часове, минути и секунди.

Прави се програмирайки една енергийна позиция, една честота в енергийна карта за честоти. Тоест материята в тази точка на една звездна честотна карта се намира в такава или онакава конфигурация.

Защото движението във времето предполага, че материята и енергията на едно място променят динамиката на взаимодействие помежду си. С други думи, просто защото в 09:15 минути имаш две неща на бюрото си, а в 09:16 местиш молив от едно място на друго върху същото бюро, се получава леко гравитационно изместване на масата на молива, което   се  регистрира  като  конкретен  момент във времето. Карта с точки на маса-гравитация сравнявайки между това, което беше в 09:15 и това, което беше в 09:16. Това е, което се регистрира в навигационните компютри, а не датите.

Така че, само се знае, че беше 09:15 или 09:16 чрез обратна връзка на маса-гравитацията, а не по часът на часовника. Следователно, пътувайки където и да е във времето, не се знае коя е истинската дата, освен ако няма друга референция.

Но това не означава, че ако попиташ някого на улицата, където и да си кацнал и ти каже съответната дата, тя ще отговаря на това, което мислят в същото време други хора от другия край на същия свят.

В допълнение към това на Земята по изгода на нещата им се добавят или изваждат години и измислят исторически събития и хора. Създавайки една невъзможност да се разбере къде се намираш в дадена времева рамка основана на календари и дати.

Защото дори и да регистрираш, че отиваш да видиш герой, който човешката история го поставя в годината, да кажем 1700 и тогава въвеждаш коррелацията на честотната карта със споменатата година, за да се окаже по-късно, че героят или е измислен за да изпълни някакъв дневен ред и разказ или просто този герой е живял на друга дата, което обърква твоя навигационен компютър.

Този проблем се влошава, когато двама реални герои всъщност са живели в една и съща година, да кажем 1700 г., но официалната история ги поставя в много различни години. Което прави резултата да е една супа от дати невъзможни за дешифриране.

Само с данни, събрани чрез множество пътувания на много кораби или на един и същ, може да се започне да се разбира времевата рамка на събитията. Отново, чрез противопоставяне или чрез корелация или сравнение между датите на едно събитие и това, което показва честотната карта и позициите на маса-гравитацията.

И това, което видях по въпроса, е, че човешката история е изцяло измислена, само използвайки герои или събития, които се поставят в различни периоди от историята, отново за да съответства с даден разказ.

И не само, че часовете и датите не си съответстват, но че всичко се случва в много по-компактна времева рамка, което означава, че случилото се през последните 2000 години всъщност се е случило за по-малко от 600 или дори по-малко. Тази коррелация се намира в процес.

Казва се, че историята се пише от победителите и това не само е цялата истина, но и се влошава. Защото споменатите победители не само изкривяват нещата в своя полза, но открито и нагло измислят персонажи и ситуации, които просто никога не се случиха. И също така напълно изтриват повече хора и събития, които наистина се случиха, но просто им се виждат неудобни или се противопоставят на техните разкази за контрол на населението и техните програми за налагане на система от вярвания над населението с цел да го експлоатират.

Този вид данни могат да бъдат намерени само чрез намесата на един или няколко космически кораби с капацитет за скачане във времето, които са регистрирали човешката история чрез честотни карти маса-гравитация. И резултатът е, че сега се вижда ясно, че целият разказ за това откъде идва човечеството, какво се е случило и какво не се е случило, е напълно фалшив.

Робeрт: Разбира се. Ще ти трябват гравитационните карти на района, за да можеш да приравниш точните честоти. Всичко има гравитация дори ние. Никакви цифри и часове, всичко това е неточно. Еха!! Атина, хубаво обяснение. Благодаря ти много! Вече е ясно.

С’вару̀у X (Атина): Ето защо датите не съвпадат, защото всичко е объркано.

Робeрт: Единственото нещо, което хората може да се питат, бъдейки Федерацията винаги тук, как не са документирали историята на човечеството с техните дронове?

С’вару̀у X (Атина): Трябва да се отиде място по място в историята, свързвайки една дата с една честота. И така ще откриеш, че нищо не пасва, ама нищо. Човешката история е фалшива и е създадена от фалшиви писания и документи, които са били вмъкнати с течение на времето.

Гошия: Затова, не се е направило през цялото това време? Предполагам, че Федерацията вече би имала всичко регистрирано, след като винаги са били тук.

И един въпрос, донякъде свързан с този на Роберт. Но не би ли трябвало  да съществуват вече някакви маркери регистрирани на корабите за улеснение на тези скокове? Защото не вярвам да отивате за първи път. Освен ако не искаш да отидеш на някаква дата без значение, където никой не е ходил преди.

С’вару̀у X (Атина): Да, има, но не са достатъчни. Върху тези, които имаше се обоснова например Сваруупаприйананда (Swaruupapriyananda), за да направи своите първи изследователски скокове Пясъчен Часовник.

Проблемът е, че дори нещо да е регистрирано като от 1700 г., не означава, че всичко останало, което официално е регистрирано, че се е случило през същата година, всъщност се е случило през тази година.

Робeрт: Да, като енергийни възли или нещо подобно.

Гошия: Не сте тук проучвайки като начинаещи. Нито те.

С’вару̀у X (Атина): Историците и „учените“ имат фалшивата идея, че ако един текст е древен, трябва да се приема за истински. Но после усукват всичко така, че ако нещо в древен текст е неудобно за официалните версии, ще наложат съдържанието сякаш е „митология“, когато са реални факти, или обратното. Ще измислят истории и събития, които са документирали, за да изпълнят един дневен ред, но никога не се случиха и това го налагат като истина.

Ако правят това в днешно време пред всички с изобретения като пландемията, какво ви кара да мислите, че не са го правили и преди? Историята е за да контролира хората с удобни лъжи.

Гошия: Добре, но виж нашите два въпроса по-горе Атина. Това, което правят земните историци, няма значение. Знае се, че фалшифицират, да. Но не би ли трябвало вече да има регистри на вашите кораби запазени от предишни скокове или самата Федерация да има файлове за всичко, което се е случило?

С’вару̀у X (Атина): Да, има и се използват, но само записват определени важни събития и после даден екипаж приема, че данните са правилни.

Пример за това, че не си съответстват, е един скок, който направих с майка ми когато бях малка, когато отидохме да видим събитията около изграждането на Адриановата Стена в Шотландия през Римската епоха, откъдето само летяхме до други части от Европа само за да видим, че в същото време там се развиваше това, което би съответствало с ренесансовите картини или Ренесанса, с грешка от около 1500 години в гравитационните карти и в историческите земни, тъй като не съответства.

Това, което наистина се случи, е скрито в мазетата на тези, които контролират Земята. Ето защо исторически е имало изгаряне на книги през цялото време, настоявайки, че не унищожават информацията, а само копията и оригиналите се отнасят във Ватикана. Без съмнение, че в много от случаите лакеите на Кабала са унищожавали книги и документи, копирайки това, което правят техните господари, без първо да видят дали има копия или без първо да са ги изпратили до Ватикана или до техните шефове.

Гошия: Защо не? Грешки в регистрите?

С’вару̀у X (Атина): Това допълва проблема, влошавайки го.

Гошия: Тогава може би Исус е съществувал.

С’вару̀у X (Атина): Нее, това вече не, няма по-изследвана точка от тази на Земята.

Гошия: Също имате и времево приплъзване и всичко това. Нямате същата времева прогресия. Всичко се обърква

Роберт: Така че, не видяхте нищо? Но тази стена съществува.

С’вару̀у X (Атина): Видяхме как строят тази стена. Но в същото време във Франция се случваше Ренесансът.

Роберт: 

С’вару̀у X (Атина): Тази стена, да.

Робeрт: Колко странно. Римляните строят стената и французите през Ренесанса. Това възможно ли е?

С’вару̀у X (Атина): Не е странно, просто е свидетелство, че историята не е  както ви се разказва, нито нещата се случиха в този ред. Това е моята точка тук. Това се построи през около 120 до 122 година. Докато ако отидеш в Париж, там бяха с барокова музика и ренесансови картини.

Робeрт: Но как е възможно това?

С’вару̀у X (Атина): Това е, което обяснявам тук от половин час.

Робeрт: Няма ли хронология на нещата?

С’вару̀у X (Атина): Хронологията на нещата е грешна. Дори аз нямам "правилната", но от опит, плюс това, което казва И’асхи, заключавам, че дори я няма. Времето е полулинейно.

Робeрт: Но нямаше ли търговски връзки между "Великобритания" и Франция?

С’вару̀у X (Атина): Само съществува една последователност от събития, които надхвърлят времето на живот на един човек или на едно поколение, защото те го живеят. Да, записано е по някакъв начин в датирани документи, които запазват линейността и последователността на събитията. Но ако тези дати са изписани погрешно или са фалшифицирани с предпоставката, че никой няма да разбере, тогава се фрактурира времевата линейност. Само може да съществува една времева линейност на възприятие от днешно време, ако се имат документи или каквото и да е, което показва възраст или време по референция. Но ако променяш и лъжеш в тези документи, тогава цялата линейност се чупи защото нямаш рамка за сравнение. Защото времето е едно възприятие.

Гошия: Какъв вид референция? Това имах предвид по-горе... преди не се ли направиха много справки, които вече биха били регистрирани? И от какъв вид са те?

С’вару̀у X (Атина): Документи, които се приемат за истина само защото са официални. Независимо дали са древни или не. Освен предметите, които датират. Но правят датиране на предмети използвайки предимно Въглерод 14, метод, който вече се доказа на Земята, че прави толкова много грешки, че по същество е безполезен!

След като се знае, че методът за датиране с Въглерод 14 е толкова неточен, защо все още се използва? Което ме кара да мисля, че това е един вид "PCR тест" за исторически предмети, за да ги принуди да влязат  -в-  един официален разказ!

Ако имаш предвид регистрите на други кораби от Федерацията, настоявам основавайки се на броя на референции за съответствие на историческо събитие-година с честотни карти, виждам, че очевидно няма много точки в историята, които са били регистрирани или „картографирани“, което води  до прости навигационни грешки.

Възприятие на тези, които го живеят, но ако днешните хора не са преживели Ренесанса, или нямат спомен от него, могат само да вярват, че това, което им казват документите, е истина. Но както вече казах по-горе, те са почти изцяло фалшифицирани.

Робeрт: И всичко това за да се следва един дневен ред...

С’вару̀у X (Атина): Друго нещо, което забелязах, е, че според регистрите на майка ми, най-новите в банките данни на Сузи, пътувания, които тя направи след разкриването на информацията в нейната „линия“, открива, че Старият Завет и шумерските таблички, които го подкрепят, с всичко останало и свитъците от Мъртво Море бяха написани и направени след Новият Завет, написан от Веспасиан и неговия психопатичен син Тит.

Но... Как изобщо да се вярва, че може да се разкрие това в едно видео?!

Робeрт: Да, може.

С’вару̀у X (Атина): Друг пример за това е Светата Плащеница, за която дори хората откриват, че е направена през Средновековието, а не по времето на Исус... освен ако както казвам, човекът от плащеницата отпечатан там, не е живял през средновековието. Потвърждавайки това, което ви казвам.

Робeрт: Да. Заради цветния прашец и всичко това.

Гошия: Но Федерацията ли прави това? Защото имам предвид референциите на Федерацията. Добра аналогия на това за PCR за исторически обекти. Намирам за странно, че това не е направено.

Робeрт: Разбира се. Освен това би трябвало да дефинираме какво са исторически събития.

С’вару̀у X (Атина): Кой прави това? Много е трудно да се знае. Но проблемът може просто да идва от едни и същи интереси на правителствата на Земята и от техните владетели на власт във всеки момент, всеки един налагайки своя разказ, този който ги интересува, за да изпълнят личните си интереси. Разрушавайки с това историческата линейност, която го предхожда. И това дори без да се иска да се обърква историята, а просто че нещата които живее и момента, в който живее този властваш човек, се приспособяват към това, което той иска в момента.

Пример за това е добавянето на 300 години, които Ватикана наложи върху Григорианския календар, по същество скачайки от годината 700 към годината 1000. Това обаче е само едно от многото събития от същото естество, които се случиха, някои от които много по-сериозни.

Този е просто най-документираният. Въпреки това трябва да подчертая, че други изследователи на това събитие посочват различни години на сумата, като някои казват, че е от 722 г.  до годината 1000, други, че това, което са добавили е повече.

Но по каквато и да е причина крайният резултат е, че официалната история дори не отговаря на последователността от събития, която може да се потвърди по друг начин. Начин, който също може да е погрешен.

Робeрт: Знае ли се защо го направиха? Не искам да излизам от темата. Това потвърждава, че историята е една измама.

С’вару̀у X (Атина): Предполага се, че добавиха тези близо 300 години към Григорианския календар по съображения на икономическа полза върху правата за наследство на определени земи в Италия и Франция. Защото се предполагаше, че определена династия имаше права върху тези земи до годината 1000 и тези, които бяха на власт от собствени икономически и властови интереси, добавиха тези близо 300 години към календара просто за да заграбят тези земи.

Казва се също, че е свързано с контрола на населението, където им се  налoжи погрешно, че се достига годината 1000, следователно краят на времената, с това променяйки и източвайки ресурсите на населението. Защото мислеха, че настъпва краят на света.

Което "мирише" отново на извинение за да се направи ново нулиране, едно от многото, които е имало. Защото не са непременно големи нулирания, а множество малки локални, което допълнително обърква линейността на историята.

Освен това, знаейки, че само заради тяхното икономическо удобство са добавили около 300 години към Григорианския календар, как да не се мисли, че са го правили много пъти преди и след това, само че не беше толкова забележимо, защото го направиха "по-добре" или с "повече внимание"? И после човек се пита защо историята не пасва?

Робeрт: Разбира се. А хората дори не се запитват, само вярват на официалните медии.

С’вару̀у X (Атина): Официалната история беше написана и наложена само за да контролира хората и за да им даде правдоподобен контекст. Но няма нищо общо с това, което наистина се случи.

Гошия: Добре, благодаря. И виж този последен въпрос: но дали събитията са фалшифицирани или не, какво ви интересува, след като работите с данните отгоре за тези събития и според данните за тези събития регистрирани от Федерацията? Искам да кажа, че информацията за това, че тези събития са фалшифицирани е нещо важно за хората, но за вас горе има ли значение?

Няма да пътувате според събитията, записани на Земята, а с вашите, регистрирани от Федерацията, нали? Не знам дали се обяснявам. Ако отида до Амазонка, няма да отида с техни карти на района, а с мои собствени (не е много добър пример). Въпреки че мисля, че малко или много отговори, че нямате много регистри. Или Федерацията няма.

С’вару̀у X (Атина): Трябва да се има предвид, че за Федерацията, тоест за расите, които я съставят, Земята е само едно място от милиарди (без преувеличение), така че за да се види и осъществи историческо картографиране на човечеството - независимо дали ги интересува или не - са необходими ултра-подробни честотни карти, които просто ги няма. В този случай моите предшественички бяха пионери в това.

Тоест, има и винаги е имало честотни карти за събитията на Земята, но просто са без достатъчно детайли, за да се види този проблем.

Тоест, ще се пътува, за да се види строежа на Адриановата Стена в Шотландия през 122-ра година. Но отиват само за каквото отиват и не изследват какво се случва в останалия свят на тази „дата“, приемайки, че всичко е както им се казва официално, официално за Федерацията и официално за или според човешките регистри.

Така че пристигат, виждат римляни да местят камъни. И  приемат,  че е    122-ра година и си тръгват.

След това отиват в Ренесанса, да кажем 1560 г. И приемат, че там където бяха преди това беше през 122 г. и не си дават сметка, че това се случва по същото време.

Робeрт: Разбира се, защото времето не е линейно. Всичко се случва по едно и също време, да.

С’вару̀у X (Атина): Че времевия скок с кораба не беше необходим, а само да се придвижат като обикновен самолет от Шотландия до Париж.

Робeрт: Едновременно е, да.

Гошия: Не че всичко се случва едновременно, не го виждам по този начин, не (макар че по-горе да). Просто защото последователността не е толкова линейна, колкото се разбира според записите. Или е погрешна.

С’вару̀у X (Атина): Да, но ако нямаш памет за предишни животи, както я нямат хората, само могат да се основават на документи, за да дадат смисъл и линейност на нещата. И тези документи изобщо не са надеждни. Ако официалната история бе казала, че римляните са били по времето на Ренесанса, така би било прието.

Робeрт: Разбирам, че всичко е в същото време.

Гошия: От нивото на И’асхи, да. Но фактът, че сега имам Бонго (Bongo) и преди я нямах, не се случва в същото време. Можеш да се върнеш в живота ми преди да имах Бонго.

Така че съществува определена хронология.

С’вару̀у X (Атина): Въпроса е, че отгоре, да, всичко е едновременно. Въпреки това, от възприятието за живота, да, има линейност.

Гошия: Да. Има и няма. В същото време. И това Е едновременно.

С’вару̀у X (Атина): И Ренесанса не може да бъде по същото време на Римляните във Великобритания. Нито може да бъде, че Старият Завет е написан след Новия Завет. Въпреки това, емпиричният опит доказва това.

Робeрт: Тогава какво се случва? Вече го обясни по-горе.

Гошия: Много неща са отразени... и след това ги разделелят по дневен ред, или ги измислят, или самото време оформя събитията във възприятието на всички.

Робeрт: Да. Но не беше така, нали?

С’вару̀у X (Атина): Не, но и това не отговаря на историята. Тук се случва нещо друго и е много сложно, включвайки разкъсани времеви линии, защото просто са съзнанието на хората и в този случай на тези, които  видяха съществуването на Римляните и Ренесанса едновременно. В този случай възприятието на майка ми и моето.

Смята се, че е необходима една историческа прогресия. Не може да има Ренесансова Франция, без да са се случили неща, които са ги довели до тази точка, преминавайки през времето на римската окупация на Галия. И това е вярно. Една ситуация или една епоха трябва да идват отнякъде, по наследство.

Въпреки това, тези наследства не се случиха, както ви се обяснява в официалните исторически книги. Има огромни дупки. Невъзможни за вярване като двете, които описах по-горе.

Така че, това ни води до големия въпрос:

На какво да вярвам тогава? На какво може да се вярва? Какво ви остава и какво ни остава да вярваме? Защото това засяга както жителите на Земята, така и тези, които бъдейки не-човеци, посещаваме и сме свързани по някакъв начин със Земята.

Отговорът е, че не може да се вярва на нищо и че отново изпадаме в същото.

Ще трябва да си направите ваша собствена преценка с най-добрите налични данни.

Гошия: Може би затова никога не съм се интересувала много от историята, сякаш отвътре винаги съм усещала, че всичко това е само в човешките възприятия, нещо наложено, нещо, което всъщност не се знае дали се е случило или не и как се е случило. Казват, че разбирането на историята е много важно, но не знам, за мен не го беше никога. Всичко толкова гладко. И толкова много версии на реалностите, всички събиращи се в сингулярността на сега, което е мястото, където наистина има значение. Всичко е в ума. Съществуването на всичко и неговото несъществуване. Влияещи по еднакво. Трудно ми е да обясня това усещане.

С’вару̀у X (Атина): Да.

Накратко, просто винаги да се има предвид, че историята не само я написаха победителите, но и също беше измислена в полза на хората на власт, за да изпълнят личните си интереси и техния дневен ред.

Робeрт: Разбира се, да. Когато испанците пристигнаха в Америка, също откриха друга култура, която сякаш живееше в друго време. Като по-древно.

С’вару̀у X (Атина): Сингулярност на сега: Да, точно. Както И’асхи обяснява, цялото минало, всички времеви линии или както искате да ги наречете, истинното, фалшивото, случилото се „в други линии“, всичко се събира в една единствена точка за да я образува, цялият комплект и сумата от цялата тази маса образува една единствена точка, на сега.

Гошия: Да. Така го възприемам. Ето защо дори анализирането дали нещо е съществувало или не, не ме привлича толкова много. Само уникалността на сега.

С’вару̀у X (Атина): И уникалността на ТВОЕТО сега. Не може да се знае.

Робeрт: Да, но това „минало“, независимо дали е истинско или фалшиво, по някакъв начин определя твоето сега.

С’вару̀у X (Атина): Да, въпреки това както казва И’асхи, няма значение последователността, всичко се събира.                                                    

3+20+34 = 57, както и 34+3+20 са равни на 57.

Гошия: Да, определя, било то реално или не. Затова, важно ли е да се знае всъщност? След като ВСИЧКО влияе?

Робeрт: Знаейки какво наистина се е случило, как може да ти промени това сега? Или не го променя?

Гошия: Да, точно! Това имам предвид. Това е моето най-дълбоко усещане.

С’вару̀у X (Атина): Редът няма значение. Вселената работи по математически начин, а не по проста причина и следствие.

 

Превод: Tati D

No hay comentarios:

Publicar un comentario