sábado, 30 de marzo de 2019

Защо няма доказателства? Извънземен контакт с Тайгетeaнcката раса от Плеядите                             

                                           Защо няма доказателства?
    Извънземен контакт с Тайгетeaнcката раса от Плеядите
Despejando Enigmas - 16.08.2018
https://www.youtube.com/watch?v=0rEZUUt3QoU&t=973s

Звездни Семенца  - 6.08.2019
https://www.youtube.com/watch?v=87UvfANsbZk&t=888s


Превод: Tati D

                                                                      . о О о .

      
Роберт:

Здравейте и добре дошли в канала Despejando Enigmas.
В днешното видео ще говорим върху въпроса: Защо не може да се дадат доказателства?
В разговорите ми с моите сътруднички от расата от Тайгета на Плеядите, ми коментират защо не могат да се дадат доказателства, както очакват хората.

След малко ще ви представя тяхната гледна точка.


Аскет:  Да, в историята има доказателства, но ние непрекъснато бяхме атакувани и за това, тези доказателства са изопачени и умишлено изкривени. Затова няма и да има достатъчни които да ви задоволят. Това наблюдавам това поне от времето на Били Майер и това е нищо постоянно.

С´вар´yу: Защо не може да има доказателства, както очакват хората? Защото има много причини, например специфични правила  които  трябва да се следват от всички раси намиращи се в пряк контакт с човечеството. Много сложни причини, които все още включват важни метафизични аспекти. Затова знаем, че информацията, която даваме, може само да се влее към морето на дезинформацията, която вече съществува в медиите. И в този случай ние просто нищо не можем да направим за това, не е в нашите ръце.

Единственото което ни засягя, е да предоставим знанието на тези на които ще им служи и са готови да го приемат...Ние го дарявяме... Зависи от вас дали ще го приемете без предразсъдъци, с отворен ум.

Много хора по света вече разбират добре проблема, защо не можем да се покажем открито. Не е само заради законите и правилата за контакт, които се съгласуваха между  различните положителни раси, които сътрудничат помежду си - закони и правила за които много скептици ще кажат, че са много удобно извинение, но също така и поради факта как Елита  движи информацията контролирайки всички медии. Също така се налага силен психически контрол върху населението, налагане и манипулиране на понятия и начини на мислене, на ценностите за това кое е възможно и кое не.

Огромното мнозинство от населението на света, е все още под този психически контрол, наложен от Кабала, който контролира Земята. Откритото излагане на неопровержими доказателства за нашето съществуване, само ще им даде стимул за да обедини световното население за да ни оборвате, защото ще ви накарат да повярвате, че  сме инвазивна и враждебна раса. Този съюз с обща цел само ще им даде идеалното извинение за да наложат Новия Световен Ред.

И без това имат план да симулират извънземна атака, използвайки технологията blue been. Точно по тази причина съюзът между народите трябва да се случи постепенно и в положителни термини извън дневния ред на общ глобален контрол. Тези закони и правила не се прилагат само към Земята. Ние също трябва да ги спазваме, когато общуваме с членове на други развиващи се светове.

Следваме правилата за контакт и техните ограничения, но не крием кои сме. Идеята, че няма доказателства е само резултат от една и съща манипулация на Кабала, който контролира Земята. Така наречената Нова Ера, която беше имплантирана от Кабала, служи между другото и за да ни дискредитира, като внедрявайки фалшиви концепции и идеи за нас и други тук присъстващи  раси с  които си сътрудничим. Бих искала да коментирам нещо, което Анеека каза през 2016 г., което е много важно тук, а именно как се вижда нашата раса.

Говори Анéека: Това, което разбрахме от нашите контакти е, че ние за хората сме по-рядко срещан вид, по-странен, от други с неантропоморфна физиономия, защото масите с определено ниво на пробуждане вече са свикнали да виждат определени раси от Сивите и дори рептили като нещо приемливо.  Имат ясната идея, че ако идва извън Земята, трябва да има много странна физиономия и лесно да се идентифицира като извънземна. Ние разбихме очакванията за това какъв вид трябва да има едно извънземно същество. И между впрочем няма по-странни и  трудни за разбиране и приемане извънземни, отколкото тези, които ви гледат в огледалото докато се оглеждате.

С´вар´yу: Опитвайки се да допълня каквото каза Анéека, за хората нашето съществуване противоречи на теорията от 159 години на Чарлз Дарвин за  Произходът на Видовете – 1859г. Това е просто една недоказана теория, използвана за налагане на догматична идеология и не отразява действителността. По същия начин, Теорията на Относителността от Алберт Айнщайн – 1905г., днес е напълно догматична  теория, която извън математиката не отразява реалността.

Тази теория налага грешни идеи, които противоречат на нашето съществуване, като например невъзможността да се пътува със скоростта на светлината или че Плеядите съдържат звезди, твърде млади, за да има живот на тях, демонстрирайки пълно невежество за истинската природа на пространство-времето.

Ако към това се добавят и идеите на Новата Ера, плюс наложените идеи за извънземните включени в дневния ред на населението чрез поп- културата в медийните филми и серии, разбираме защо жителите на Земята се съмняват в нашето съществуване. Защото човек може да интерпретира реалността само въз основа на познанието си и предишният опит.

Трябва да подчертая, че и двете теории бяха приети измежду други с ясната цел да служат, като контролни програми. Да се обясни нашето съществуване, предполага дълъг процес на пробуждане на Cъзнанието на всички нива, които включват осъзнаването, че тези  социално приети теории и много други са неправилни. Също така изисква, разбирането от човешките същества на Земята, че самите те са с извънземен произход и че тяхното присъствие на Земята се дължи на сложни модели на миграция, случили се в този квадрант на Млечния път през последните милиони години.

Наскоро публикуваните концепции, че хората са произведени с генно инженерство от видове свързани с името Анунаки, са послужили за ограничаване на идеята за съществуването на антропоморфни същества на границата на планетата Земя. Въпреки че много понятия, като тези съдържащи се в Шумерските Таблички могат да бъдат валидни, те съдържат много преднамерена дезинформация и погрешна информация, освен че могат да бъдат интерпретирани по много различни начини в зависимост от контекста и контрастирането с други данни. По този начин интерпретацията, дадена от учените на Земята, се различава много от интерпретацията която даваме ние и другите раси.

Аскет: Към това трябва да се добави още нещо. Естеството на нашата раса от гледна точка на Земята е малко неудобно. Да кажем, че сме раса почти изцяло от жени, тогава това звучи по-скоро на фантазията на някой мъж, отколкото на реалност.

Но дори и да се приеме този факт, когато покажем снимка, ние сме дискредитирани, създавайки цял роман около снимката, до степента на създаване на фалшиви идентичности, които ни акредитират като обикновени хора.

Разполагат с всички средства за да направят това, използват всички ресурси за да посеят доказателства и да контролират медиите. Същото се случва и със снимките на кораби, които бързо се приемат като фотошоп или CGI (Computer-Generated Imagery/Компютърно Генерирани Изображения). Да дадем подобни доказателства за нас има обратен ефект. Фактът, че много хора виждат истински кораб наблизо, също бързо се обяснява с обществено приемливи аргументи, дори и да изглеждат абсурдни.

С´вар´yу: Причината за нашето съществуване е същата заради която хората съществуват. Ние имаме един и същ произход!   Следователно, имайки предвид казаното по-горе, физическият ни вид  се използва много често, като оръжие за дискредитация срещу нас.

Има една поговорка, която привлече вниманието ми:“ Преди изобретяването на фотоапарата - чудеса 90%, след изобретяването на фотоапарата - чудеса 10%, след фотошоп - чудеса 100% .“

Но има едно доказателство, което никога няма да могат да копират или фалшифицират. Това доказателство, е пробуждането на Cъзнанието случващо се във всеки индивид и че това пробуждане е пряко свързано с нашето и на другите раси присъствие и контакти.  Имам предвид това, което оставяме, като идеи, концепции, те са тези, които променят хората, като им дават други възможности за мислене и други начини за тълкуване на реалността. Не искам да кажа че ви променяме, вие го правите сами когато осъзнавате нещата. Ние само сме посланици. Част от правилата, които трябва да следваме са да не налагаме нищо а само да  предложим. Не трябва да нарушаваме свободната воля! 

Населението на Земята очаква от правителствата да разкрият  нашето присъствие и само тогава ще приемат, че сме тук. Но разкривайки това, правителствата играят директно срещу техните интереси, защото ще загубят контрола над населението. Дава се само контролирано частично разкриване и най-вече за изследователски цели в инженерното населяване. Всеки човек трябва да разбере, че трябва да се научи да  бъде самостоятелно-мислещ, да решава кое е реално и кое не въз основа на най-добрите данни които има на разположение и с пълна гъвкавост да променят мнението си по всяко време, получавайки повече или по-добри данни.

Трябва да спрете да очаквате от политиците и религиите да решат отгоре всички ваши екзистенциални проблеми и да поемете инициативата и контрола върху вашите убеждения и вяра. Ключът тук, както и с толкова много други неща, е собствената отговорност.

Остсъствието на доказателства, не е доказателство за тяхното отсъствие!

Казва се, че великите изявления заслужават големи доказателства. Има големи доказателства, но те ги скриват по сред бял ден, използвайки ментален контрол, удавяйки ги в море от дезинформация. Като всички неща са равни, най-простото обяснение има тенденция да бъде правилното.

На първо място, кой взема правото да реши, че нещата са същите, при какви параметри нещата не са равни? На второ място, кой  решава кое е най-простото обяснение, при какви параметрите е най-простият отговор?

Зрелостта да имате собствена отговорност за това, какво е реално или не, е ключът тук! Вземете сами решение, не чакайте да ви бъде казано, какво да правите и как трябва да мислите.

Собствената отговорност, е ключът!


Превод: Tati D

Transcripción: LES


1 comentario:

  1. Даденото в горният материал е много корестно и точно. Проблемите са изложени ясно и в дълбочина. Радвам се че нещата се пъбликуват на български, което много ме улеснява.
    Благодаря

    ResponderEliminar