sábado, 30 de marzo de 2019

13-С’вар’уу от Ерра: Семейства и между-животи


                                    

                         13-С’вар’уу от Ерра: Семейства и между-животи 
                                    (Извънземно Послание от Плеядите)
Agencia Cosmica -10.11.2018


Превод: Tati D
Transcripción: Toni Ruiz
Гошия: Здравей скъпа С'вар'уу, как си? Днес бих искала да знам по въпроса за семействата, да видим къде ще ни отведе... Първо бих искала да знам как ние като Души избираме семействата, в които сме и защо?

С'вар'уу: Здравей Гошия, казва се, че всички избираме семействата си поради контраста, който ще ни предоставят на всички в нашия опит от живота на Земята или другаде. Например: влезе в много религиозно семейство, така че имаш контраста да бъдеш това, което си днес. Отново, основната причина е просто съвпадение в честотата, която имаш малко преди да се въплътиш. Честотата, също може да се разглежда като твоето намерение и мястото или нивото, на което се намира твоето Съзнание, неговата точка на фокусиране, неговите интереси. Тогава, както с толкова много неща, причината е много проста - съвпадение на честоти, но защо имаше съвпадение на честотите? Това е най-сложната част.

-Това е резултат от момента, в който ставаш осъзната, базирайки се на всички преживявания от предишни животи, които си имала досега. Само че, това е да гледаш нещата по линеен начин, тъй като всички преживявания от всички животи се случват едновременно в същото време. Но Цялото, също е формирано от отделни части и това са индивидуалните преживявания, така че това е темата за съвпадението... Но тогава има друго ниво и то е споразумението, което всеки човек сключи с групата Души, в която се намира, за да отидат в материята, за да играят определени роли, защото се познават от много преди да се въплътят, движейки се заедно въплъщение след въплъщение.

-Въпреки това, понякога или много често един фрагмент на Душата ще се отдалечи от останалите, защото ще си спомни, че идва от различен произход или минало и че компанията на групата Души, в която е, вече не служи за неговото разширение и разширяването на Съзнанието е единственото нещо, което една Душа иска. Ще се оттегли и ще се премести в друга група, която има по-добро съвпадение на
Вибрация-Съзнание. По едно или друго време, по пътя на разширяване на твоята Душа, се оказа перфектно съвпадение със семейството си, затова отиде там.

Гошия: Разбирам, да се върнем към началото и към контраста, който търсим като една от причините, за да изберем семейство, в което да се родим. Ако има контраст, все още има ли съвпадение по честота? Може ли да има някакво съвпадение в един контраст?


С'вар'уу: Да, защото съответства на твоето намерение или по това време или
по-късно, по време на твоя житейски опит.

 Гошия: Това също би могло да обясни, защо се озоваваме в отношения с хора, които са толкова различни от нас, нали? Както в случая с бившия ми партньор.

С'вар'уу: Да, но има и други фактори, като например, да си се променила след началото на връзката.

Гошия: Добре, и винаги ли избираме едни и същи членове на семейството живот след живот, следваме ли ги или винаги са нови?

С'вар'уу: Зависи само дали са съвместими за теб. Така че хората, Душите, се променят и остават близо една до друга, ако имат общ интерес. Общият интерес може просто да бъде любов или привързаност.

Гошия: Добре и доколко е вярно, това което някои вярват, че след смъртта отново ще се срещнем с членовете на семейството си? Някога ще го направим ли или след като умрат или умрем, се приключва?

С'вар'уу: Да, можеш да ги намериш, но това е по-сложно, отколкото изглежда на пръв поглед, защото от една страна имаме казаното по-рано, че се променяш и затова вече не искаш да си близо до хората, с които си била близо преди, а от друга страна, животът е просто игра, въплъщението е просто игра... 3D или 5D, едно и също е, така че в отвъдното хората, които са били много антагонисти един към друг, могат да бъдат много добри приятели, защото ценностите много се променят между психическото подсъзнание, програмирано в един физически живот и основните ценности, които имаш като Душа в живота, след живота.

-Тъй като опитът в материята е реален, това означава, че Душите се променят и имат различни приоритети и възгледи, които са резултат от последното им въплъщение. Оставаш в най-чистото състояние, когато си в зоната на живота след живота - това е твоето истинско Аз, без подсъзнателен умствен багаж, с който да се справяш и с който винаги сме в конфликт докато сме живи. Така че Душите се разделят, както хората когато живеят.

Гошия: Зоната на живота след живота. Искаш да кажеш в следващото въплъщение или в един междинен период?

С'вар'уу: Имам предвид по време на междинната точка, в между-животите.

Гошия: Добре, и когато ги намерим там, ще можем ли да ги разпознаем? И освен това, ако вече са се въплътили в друг живот, вече няма да ги намерим там или моята мисъл е твърде линейна?

С'вар'уу: Да, да, разпознавате се от другата страна и дори ще може да обсъдите какво се е случило по време на въплъщението. Имаш социален живот, докато си в другия живот между преражданията.

Гошия: Какво? В какво тяло? Отклоняваме се малко от темата за семействата, но е завладяващо. Разкажи ми повече за този между-животен период, моля те. Има ли  пица там?

С'вар'уу:  Не, не... Причината да се въплътиш, е за да можеш да ядеш пица.

Гошия: Добре, какво има в живота след смъртта в това състояние на между-животи? Просто плаващ дух, в какво тяло сме?

С'вар'уу: Непосредствено проявление е на това, което като честота е в ума ти. Даже пицата, да,... но не е вкусна. Когато си във висшите сфери, проявяваш всичко веднага, каквото си помислиш, се проявява... Бъдейки щастлив си на един плаж, наслаждавайки се на брега и морето, после се отегчаваш и мислиш, че искаш да си в една гора и си там, после пицария и изведнъж си там. Така хората, Душите, които се интересуват от плажа, гората или пицата, ще бъдат с теб. Тези, които са с други интереси няма да бъдат.

Гошия: Каква плътност има това място?

С'вар'уу: Обратно на казаното на Земята в безброй канали и есета, не си в една или друга плътност, ти си във всички наведнъж, ти си тази, която движи и контролира всичко. Това не е плътност, това е състояние на абсолютна свобода, ти си навсякъде, ти си всичко, което харесваш, единствено променяш твоята точка на внимание.

Гошия: Значи се завръщаме в Източника ?

С'вар'уу: Да, това е Източника. Ако искаш да си цвете или звезда, това си. Няма достатъчно думи, за да се опише това състояние. Можеш да бъдеш всичко, животинче на далечна планета и в същото време да си наясно с всичко.

Гошия: Тогава, защо напускаме отново това състояние? Не е ли целта на всеки да се върне в Източника? Защо отново се въплъщаваме?

С'вар'уу: Защото, когато си всичко, накрая се отегчаваш, толкова е просто. Имаш нужда от емоции, трябва да се почувстваш ограничен, за да се съсредоточиш върху една точка на внимание в даден момент, за да се насладиш напълно и да почувстваш преживяването и да израснеш от това, от контраста. Така че, в кратък период от време, от гледна точка на Източника-който си ти, си онова малко животинче на далечна планета и вниманието ти е заключено в това същество, докато му изтече времето. Като Източник ти си всичко, дори да си затворен в съзнанието на това малко животно, което преминава през гората. Ти си Източникът, и двамата сте. Ти си свободен да бъдеш всичко, а също така и да бъдеш затворен в малкото създание. Когато си в между-животите и в Съзнанието на Източника, твоята точка на внимание “скача”, където искаш, можеш да бъдеш това малко животно и всяко друго, защото си всички създания със Съзнание едновременно, всички са Ти. Можеш също така да бъдеш човек на Земята за известно време и след това да насочиш вниманието си към друг човек. И двамата по това време, си Ти.

Гошия: Уау, доста е сложно, защото не разбирам, че можеш да отидеш и да бъдеш човек за известно време и също така да бъдеш животно от друга страна. Мисля, че ми каза веднъж, че след като преминем през опита да бъдем животно, не се връщаме там, тъй като този опит вече не ни осигурява ново разширение или пак мисля линейно? Под известно време искаш да кажеш цяло въплъщение?

С'вар'уу: Можеш да бъдеш всякакъв човек за известно време или цял живот, това е въплъщението и да, това е правилно... не се връщаме. Защо би го искал? Въпреки това, защо да не бъдеш катеричка за един час? Можеш, но за цял живот,... не, благодаря.

Гошия: Но, как влизаш за час в Душата на катеричка, сливаш ли се с нея или какво?

С'вар'уу: От гледна точка на Източника, просто е една промяна, от гледна точка на едно животно, това е цял живот.

Гошия: Добре, да се върнем към въпроса за семействата в между-животите. Това, което не разбирам, е, че след като умрат и се въплътят на друго място, как можем да се срещнем там?

С'вар'уу: Времето не съществува, така че можеш да говориш с тях в между-животите, дори и да са все още живи, това е така, защото отиват там, докато спят. Когато видиш мъртъв роднина в съня си, наистина си бил с него.

Гошия: Така че, ако съм мъртва, а те все още са живи и ме видят, значи сънуват и могат да говорят с мен, докато спят, дори ако вече съм въплътена отново?

С'вар'уу: Да, за всичко по-горе,... просто е промяна на Съзнанието и точката на внимание. Винаги си мъртва и жива, но по-скоро винаги си Дух, Душа, Източник и всичко материално, като едно въплъщение е просто проявление и идея, която си имала като Източник.

Гошия: Никога не разбрах, как някой иска да се свърже с мъртвия си роднина, ако този мъртъв роднина вече е въплътен на друго място, сега ми е по-ясно.

С'вар'уу: Това е, защото няма време там, времето като такова е само относително и само се възприема линейно от гледна точка на едно въплъщение. Винаги си Източникът и както винаги ти казвам, единственото, което те ограничава, е идеята, че си ограничен.

Гошия: Добре. И след като веднъж сме в между-живота, там винаги ли говорим с членовете на нашето семейството? Искам да кажа, там ще говоря ли с бившия си партньор или не е фиксирано правило? Бих искала да му кажа: „Видя ли, казах ти, има живот след смъртта“.

С'вар'уу: Не е правило, зависи само от нас, всяка връзка е различна, както е и когато си въплътен и би могла да му го кажеш, ако го намериш... Дори не знае, че има живот след смъртта?

Гошия: Не го вярва. Той вярва, че няма нищо.

С'вар'уу: Но, навсякъде има доказателства, това е много елементарно.

Гошия: Не знае, че има доказателства, не се интересува. Така или иначе, можем ли да намерим роднините си там и да поговорим с тях?

С'вар'уу: Да, близките ти, но не е задължително, това зависи от всяка ситуация... и двамата трябва да искате да се срещнете отново, както на всяко друго място, енергично се търсите един друг, така че да проявите присъствието си един към друг. Манифестирате го, защото е незабавно, не е нужно да се пътува, за да се видите, освен ако не искаш.

Гошия: Тогава не е, че там трябва да ги търсиш в океан от Души...

С'вар'уу: Не, просто е там в момента, в който искаш да го изживееш и от там усещаш времето като линеен ход на събитията, но само там. Всичко, което и двамата трябва да направите, е да искате да намерите някого и той ще бъде там. Така е както работи. Но ако искаш да търсиш в море от Души, тогава това ще преживееш. Ето защо е толкова важно да контролираш това, което наистина искаш, да си наясно с нещата през цялото време. По тази причина много хора на Земята не са готови да се върнат в Източника или ще проявят ужасни ситуации за себе си, както го правят непрекъснато, следователно истинските хора на Земята, живеят с това страдание.

Гошия: И как общуваме там с членовете на семейството си, ако нямаме тела? Или се проявяваме с някакво тяло или телепатично?

С'вар'уу: Имаш илюзията, че имаш тяло, ако е това, което искаш. Чувства се точно, както когато имаш тяло, защото отново тази е точно ситуацията, в която аз и ти, и всички останали сме сега, включително и тези, които не вярват. Единствената разлика е, че там знаеш какво се случва, така че го контролираш. Докато си там общуваш телепатично, но ако искаш можеш да говориш.

Гошия: Много е интересно всичко това. Благодаря за обяснението. Сега, веднъж в между-животите, ако решиш да се въплътиш отново, избираш ли си новото семейство?

С'вар'уу: Да, и знаеш какво ще се случи в живота ти, но после решаваш да забравиш сюжета, иначе няма смисъл да го живееш.

Гошия: Добре. И от което ми разказа за циклите на въплъщение, разбирам, че баща ти може да е бил твоя сестра в друг момент?

С'вар'уу: Да, това е нещо постоянно. Баща ти е твоя сестра, после твоя майка, после ти и т.н. Обикновено на Земята точката на внимание на една Душа, ще изчака две поколения, преди да влезе във физическото състояние, така че е съвсем безопасно да се каже, че някой е своя собствен прадядо. Това е модел, който Душите са склонни да следват, но е гъвкав, не е закон.

Гошия: Като един вид примка?

С'вар'уу: Да, примките са друг начин за описване на динамиката. Случват се, когато Душата се вманиачи, например, за да се опита да направи нещата правилно следващия път. Това е особено очевидно със самоубийците, разкайват се и се връщат отново и отново, докато разберат, че трябва да се научат да пускат нещата.

Гошия: Разбрах, сега да се върнем от между-животите на Земята. До каква степен са  важни нашите семейни отношения, докато сме тук или може би е средството, чрез  което се появяваме тук и после е добре да се отдалечим?

С'вар'уу: Толкова важно, колкото искаш да бъде. Ако член на семейството, дори бащата или майката пречат на твоето щастие и личното ти израстване, можеш да ги изключиш от живота си без последствия, с изключение на тези, които поемаш сам. Много семейства, са само генетични и принудителни социални споразумения, оттам постоянната им борба, но нямат нищо общо. Това е много често срещано, когато някой се събуди духовно, възниква ситуацията на „аз или те“... или се държа така, както очаква семейството ми или вървя по собствения си път.

Гошия: Как да се отнасяме към семейството си, когато се пробудим, а те не, когато вярваме в определени неща, а те не?

С'вар'уу: На първо място, трябва да разбереш, къде се намира всеки член на семейството по отношение на неговото духовно пробуждане. Можеш да предложиш теми за разговори, но това е всичко, което можеш да направиш. Трябва да разшириш тези теми, само когато другият човек го поиска. Познавам хора, които, когато се пробудят, преминават през различни фази, една от тях е да искат да разкажат на всички какво преживяват. Също може да искат да пробудят всички за това, което са открили, за всички лоши неща в света, неща, които никой не вижда, докато спи, но поне докато тези хора не са подготвени и готови да се събудят, няма какво да направиш. Настоявайки да говориш с тях по всеки въпрос, свързан с пробуждането, като теориите за конспирация, извънземни, призраци, кристали, карти Таро, чудовището от Лох Нес, само ще те превърне в неудобство за тях. Настоявам, че това е само една фаза. По-късно човекът, който се събужда, ще разбере, че няма какво да направи за другите.

-Предложи им друга гледна точка, да, но само това. Но в крайна сметка това, което трябва да се прави, е да се запазят тези неща за себе си и да не се споделят със семейството, ако се знае, че не са възприемчиви, същото и с приятелите. Но приятелите, които вече не са на честотата и вече нямат същите интереси на човекът, който се пробужда, просто ще се отдалечат. Влюбените, двойките и съпрузите също, но баща, майка, брат или сестра, могат да бъдат проблем, не са лесни за отхвърляне, дори да го желаеш. Но първият проблем, е да решиш дали искаш да го направиш или не. Могат да бъдат по-голям проблем, ако си прекалено млад и зависиш от тях. Живеете под един покрив и ще се чувстват с правото да се бъркат в живота ти, защото в крайна сметка са твои родители, братя и сестри.

-Следователно трябва да си силен и да разбереш сам, че не е твоя отговорност да пробудиш родителите си, семейството си и че е в твой интерес да запазиш всичко за себе си, доколкото е възможно. Казвам възможно най-много, защото е невъзможно да скриеш всичко, което се случва в теб. Например, със сигурност ще искаш да спреш да ядеш месо и ще искат да ти се наложат и може би дори ще можеш да измислиш интелигентна причина за да не го ядеш, знаейки, че не могат да разберат твоите  духовни причини,  поради които го отказваш. Твоите братя и сестри, също могат да бъдат проблем, дори да не живеете под един покрив, защото, както се казва, винаги знаят как да натиснат „твоето копче“. Моят съвет е, ако виждаш, че проблемите идват от семейството, задръж пробуждането само за себе си. Не е твоя отговорност да ги събудиш. Единствената реална отговорност, която носиш, е със самия себе си, само с теб. Ако наистина искаш, говори, но бъди умен с това, което казваш.

Гошия: В даден момент чувствам, че трябва да споделя повече, да се отваря към хората, защото ако не им дадеш алтернатива, дори няма да осъзнаят, че тя съществува. Но, не го правя, защото не искам да влизам в дискусии и вид разговори за първи клас, като например:  “Реални ли са извънземните?”, “Откъде знаеш?” По-добре да не започвам, по-добре да не казвам нищо.

 С'вар'уу:  ОК. Да, можеш да им предложиш алтернатива, но това, което искам да кажа, е как можеш да се отнасяш към членовете на семейството си, които не проявяват възприемчивост.

 Гошия: Добре ли е да продължиш да живееш с партньор или съпруг/съпруга, които не подкрепят твоите космически възгледи, това пречи ли на израстването ти? Мислиш ли, че ако си с някой, който не следва извънземните и духовни теми, може да забави твоя преход или няма значение?

С'вар'уу: Отново зависи от всяка ситуация, но със съпрузите и гаджетата е много трудно да продължат заедно, ако не са на една и съща вълна. Може да спре или забави напълно твоята еволюция, но както обикновен зависи от всяка ситуация.

 Гошия: А какво става, когато децата ти не вярват в нищо? Трябва ли да ги оставим да се развиват сами? Просто отново им предлагаме информацията?

С'вар'уу: Просто да се предложи отново, да. Само са хора. Колкото са по-млади, толкова са по-възприемчиви в общи линии, но като родители на тийнейджъри или на млади възрастни, които все още живеят с теб, не забравяй, че се намират в етап от живота, в който това което най-много искат, е да се адаптират. Така че, извънземните и духовните неща, ще ги накарат да се чувстват не на място в обществото и ще им е неприятно, когато това, което искат, е да бъдат приети от връстниците си. Това е много труден въпрос, защото зависи от всяка конкретна ситуация. Това е деликатен баланс между да им се предложат други гледни точки и зачитането на техните възгледи в живота. Например, младо момче, което говори само за извънземни и теории на конспирацията, трудно ще намери приятелка, това пак зависи от ситуацията.

 Гошия: Разбирам, сменяйки темата, какво са семействата от Души?

С'вар'уу: Семействата от Души, е име за обозначаване на група Души, които са склонни да се въплъщават заедно където и да е, но също е и групата, в която Душата е била най-дълго време през своята еволюция.

Гошия: Защо са заедно и се въплъщават едновременно?

С'вар'уу: Като цяло, защото се познават и имат едни и същи интереси или защото са фрагменти от една и съща Душа или са една и съща Душа.

Гошия: Въплъщават ли се на същото място, достатъчно близко, за да се срещнат?

С'вар'уу: Да и на двата въпроса. За да имат споделен опит, за да продължат заедно.

Гошия: И колко от тях може да има в една група?

С'вар'уу: Сумата е неограничена. Повечето са в същата спирала на Душата, която описах по-рано. Всички са нейни фрагменти, затова се търсят един друг.

Гошия: И преминават през едно и също преживяване или може да е различно?

С'вар'уу: И двете.

Гошия: Но, изглежда невъзможно милиони да имат същия опит, ако групата е неограничена.

С'вар'уу: Не мисли линейно. Възможно е. Неограничен брой от времеви линии, всички взаимосвързани и много подобни, неограничени.

Гошия: Добре. Благодаря отново С’вар’уу за отделеното време! Сигурна съм, че този разговор ще помогне на много хора, тъй като много от нас имат проблеми със семейството и приятелите, които не споделят страстта ни към тези теми.

С'вар'уу: Уважавай ги всички в техния собствен път! Всички те, също си Ти...Превод: Tati D
Transcripción: Toni Ruiz
https://www.facebook.com/groups/1212334248933444/?ref=group_header

No hay comentarios:

Publicar un comentario