sábado, 30 de marzo de 2019

A1. ЛЪЖАТА НА ЗЕМНAТA НАУКA


                                                      

                                      A1. Лъжата  на  земнaтa  наукa
Agencia Cósmica21.07.2018

Звездни Семенца - 30.09.2019Превод: Tati D

Transcripción: Lobo Ensoñador y Verónica.A

                 Статия на С’вар’уу от Ерра от расата Тайгетa на Плеядите
                                    Плеяди, Месиер 45. Система: Тайгета 19 Таури Аа. 
                                      Основно планетите от клас "М", Eрра и Теммер.


Онези, които са на власт, независимо кои са те, единственото от което се интересуват, е да имат повече власт и повече контрол и да поддържат този, който вече имат, така че, интересите за общото благо, са далеч  от Cъзнанието им. Не се интересуват от населението, това което искат, е да го експлоатират.

На Земята има два вида Наука:

1.- Тази, която дават на населението като цяло.
2.- Тази, която използват контрольорите или тези на власт.

Всъщност, ако информацията идва от някоя правителствена организация, трябва незабавно да се съмнявате в нейната достоверност, тъй като идва директно от източници, които са свързани със системата за психичен контрол.

Правителството, само ще предостави на обществеността филтрирана информация и винаги с конкретна цел и внимателно планирана. На някакво ниво могат и да вършат истинска работа, но като правило, трябва веднага да се съмнявате.

Ако бяха учени без дневен ред, контролиран от правителствата, вече щяха да участват пряко, в работата на учени от висотата на Никола Тесла, измежду много други, които просто са били изтрити от обществената научна област. Много от тях са загинали в затвора, в бедност, в забвение или убити. Пренебрегнали са, очевидно ценната им работа, защото нямат експлоатираща или използваема цел за своите контролни програми.

Не им се доверявайте, за да ви дадат достоверна или истинска информация, особено що се отнася до космологичната област. Цялата научна система на Земята, е в упадък, обществеността няма да го види ясно, но Hауката на Земята е в истински хаос.

Днес науката, е отвлечена от интересите на силните, които или са с дневен ред на контролни политически програми или са с икономически програми, където първо представят някаква Теория с конкретна цел и след това правят всички експерименти и наблюдения, необходими, за да докажат, че тази теория е вярна.

Резултатите са приспособени и филтрирани, само използвайки тези, които са им подходящи, за да докажат, че тази теория е вярна. Доказано е, че резултатите от експериментите, се различават значително, в зависимост от това, кой ги финансира.

Също така, плащат на списания, свързани с Науката, за да публикуват своите теории с краски, за достоверност и доказаност, когато са само теории. И така, тези които ги четат и си мислят, че са ерудирани на Hауката, защото са ги прочели, са отговорни за постоянното им повтаряне, помагайки по този начин, да бъдат лесно присвоени от останалата част от населението. Така лъжливата идея, ще бъде разпространена с конкретна цел: Да отклони истината.

Хората, от детството си, са обусловени, да зависят от одобрението и ръководството на „старейшините“ или от хората, които знаят повече от тях, като компетентните органи. Първо родителите, след това учителите в училищата и накрая правителствата и религиите.

Населението е свикнало, да получава пълна и смелена информация, свикналo е, да му се казва, коя е реалността, кое е невярно, кое е истина, кое е и кое не е етично. Това означава, че анализирането, задълбочаването, проучването, разпитването и съмненията, не са част от тях. Само малцина, са в състояние да се измъкнат от обусловеността.

Това е по дизайн, защото това, което контрольорите искат, е населението да бъде напълно зависимо от тях, на всички нива, които искат да им дадат като реалност.

Самият факт, че хората искат, официално оповестяване за Извънземните, показва, че по-голямата част от човешкото население, не може да мисли само по себе си. Само чакат великият "татко" - дали ще бъде социално приет учен или още по-добре, правителство, което официално да обяви съществуването на други извънземни раси. В противен случай, доказателствата просто не могат да бъдат част от тяхната реалност, макар и да са били там пред очите им, от край време.

Научният метод изисква, че нещо, някоя теория, за да бъде приета, като валидна, трябва да бъде наблюдавана и доказана. В Космологията и Астрофизиката, човешката Наука, е особено слаба, защото основавайки се на правилата, на техния Научен Метод, това, което твърдят като истини, не е доказано. Въпреки това, представят своите теории, като неоспорими истини.

От гледна точка на Астрофизиката и Космологията, човешката Наука използва математически модели, за да провери истинността на някакъв аргумент или теория. Kогато тези модели, са проверени от самата Hаука,  чрез генерирането на системи или самоподдържащи се реалности, под формата на числени вселени, които само отразяват дали нещо е или не е валидно, в рамките на собствената си референция или на тяхната цифрово-логическа система, създават  сама по себе си цяла математическа субреалност, която няма нищо общо с външната обективна реалност.

Предишният проблем, е толкова голям, че дори и социално приетите математически модели, често влизат в конфликт помежду си, давайки валидни противоречиви решения от гледна точка на математическите формули, които ги поддържат. Пример за това, е неспособността на земната Наука, да  обедини в една единствена теория, Теорията на Относителността и Квантовата Механика.

Това е известно като Проблем на Единното поле, който не може да бъде разрешен, тъй като и двете математически системи са верни от гледна точка на уравненията, които ги поддържат, но когато се сравняват помежду си, те влизат в непоправим конфликт.

"Теорията на Относителността, не е нищо повече от една купчина крвавешка тор, увита в колоритен целофан от Mатематика."
                                                                                            (Никола Тесла)

Друг пример за теория, приета за вярна, е Теорията на Струните. Само, е самоподдържаща се математическа система, която е невъзможно да се докаже, така че, ако трябва да се спази Научният Метод, ще се окаже невярна.

Друг много сериозен проблем, е, че науката на Земята е приела Скоростта на Светлината, като универсална константа, когато самите те са проверили, че тя е повлияна от взаимодействието на фактори, като близостта с маса или звезден обект, което се оказва  противоречиво.

Земната Наука, също не е способна да разбере други фактори, които влияят на времето, като Съзнанието. Ако скоростта на светлината не е постоянна, как могат да гарантират, че е невъзможно да се преодолее, за да се преодолеят големите разстояния, които отделят една звезда от друга? Последното го използват, като аргумент, за да изключат присъствието на други раси в близост до Земята.

Земната Наука, е материалистично-редукционистична по природа, където се приема, че нещо е следствие на сумата от нейните части, докато резултатът е много по-различен. Дисекцията на живо същество, няма да обясни, поведението му или какво е било или защо е съществувало.

Тук има и друг феномен, който се появява при хора, които наричат себе си нескептични, отворени и с голямо познание по темата, която мислят, че доминират. След като са инвестирали много време и усилия, целия си живот по въпросната тема, влизат в "Когнитивен Дисонанс" - спирала на отричане. Новите данни, независимо колко силни са те, не могат да бъдат обработени и противоречат на системата от вярвания, която този индивид, е създал за себе си с много време и усилия.

Това означава, че се превръщат в това, което са атакували или в онези, които са ги нападали. Не са в състояние да асимилират нова информация. Придържат се, към своите убеждения, които също са им служили като метод за препитание, икономически или екзистенциален. Възприемат новата идея, като лично оскърбление или атака срещу техния интегритет и оцеляване.
"Вярата не е нищо повече от идея, на която индивидът е дал голям емоционален и привързващ заряд"

Съвременната наука, не е основана на търсенето на истината, както  се смята, че трябва да бъде. Основава се, на търсенето на оправдания за утвърждаване на наложени теории. Научният метод работи много добре, за да опише физическия свят, но той спира да функционира, когато му се представи нещо, което не се наблюдава. Много неща са емпирично проверими и са приети като реалности, но Hауката не може да ги провери, още по-малко, когато навлизаме в аспекти на Съзнанието и Космологията.

На Земята, Hауката се е превърнала в друга религия, където каквото и да е, трябва да бъде прието от нейните “свещеници” - социално приетите учени, които са постигнали този статус, защото са в служба на силите, които контролират планетата, основно на онези, които им плащат и фалшифицират резултатите или изопачават разследванията, така че, със сила да се впишат във всичко, от което  техните шефове се нуждаят.

В миналото, всяка концепция или идея е трябвало, първо да бъде приета от първосвещениците на Ватикана, днес, от първосвещениците на Науката. Останалата част от населението, което няма достъп до резултатите и процедурите, които са били използвани за постигането им, трябва да се подчиняват на това, което тези “свещеници на научната религия”, диктуват като истина, чрез налагане. Следователно Науката на Земята, се е превърнала в Догма, която е еквивалент на Религия.

Човешкото население, вече е обусловено да вярва, че ако нещо не е научно доказано, тогава то не е реално и отново попадаме в  обусловеността, да зависим от някакъв вид компетентен орган. И това е използвано, като извинение за отхвърляне на редица неща. Научните изследвания на високо ниво се провеждат само по теми, които ще помогнат на силните, да постигнат някои от техните програми и всичко останало, просто се отхвърля, тъй като няма никаква полза за тях.

Много учени, които работят по независим начин, са дали революционни изводи и напълно тествани резултати, чрез най-строгите научни методи. Но когато тези резултати са публикувани или изложени на общността, бързо се дискредитират и дори се осмиват, ако не попадат в параметрите, които диктува  официалната Hаука.

Такъв е случаят на изследователя Лойд Пай (Lloyd Pye), който без съмнение доказа, използвайки различни методи и разглеждайки проблема от различни ъгли, че черепа, който му бяха предоставили, е наистина извънземен или извънземен хибрид.

Официалните учени, отхвърлиха информацията за кодиране на ДНК, което очевидно беше класифицирано, като несъществуващо и непознато на Земята. Само казаха, че този череп, съответства на дете с хидроцефалия, когато дори при съдебномедицинския анализ на костите се установи, че това е възрастен индивид и че материалът, от който са съставени, е нещо подобно на дентин, а не на кост.

И никаква информация не им беше достатъчна, за да променят позицията си по това отношение  и недоволни с това, предприеха широка кампания за дискредитиране на неговата работа. ДНК-то, кодирано и доказано, като извънземно, е едно от най-силните и поразителни доказателства, подкрепящи съществуването на извънземни хуманоидни същества, което официалната наука е дискредитирала и осмивала. И това, е само един пример сред много.

Учените, трябва да имат живо и интуитивно въображение, защото новите идеи не се генерират от дедукция, а от творчески-артистично въображение.
                                                          (Макс Планк- Max Planck, Физик)

Науката, която достига до населението, е напълно отвлечена от контрольорите. Въпреки че е ефективна, за да се опише физическия свят и за създаването на приспособления и физически устройства, по природа е ограничена до това, което е 3D (трета плътност) и следователно до Матрицата. Подчинява се, на идеи базирани на Нютоновата Механика, където Вселената се свежда, до чисто материална конструкция, където Вселената = Материя.

Науката на Земята, свежда всичко, до 3 аспекта или последствия:

Материализъм:  Твърди, че нищо не съществува извън материалното и наблюдаваното.

Редукционизъм:  Методът за анализиране на нещо сложно, от сумата на неговите части.

Детерминизъм:  Твърди, че всички събития и всички действия, включително и човешките, са причинени, от нещо външно на волята на индивида. Твърди се, че човекът няма контрол над нищо и че не може да се държи отговорен за собствените си действия.

Това фундаментално ограничение на Човешката Наука, носи много сериозни последици на много нива. Възниква като отговор или реакция на религиозните налагания, следователно има ясна и силна тенденция да дискредитира всичко, което не може да се наблюдава, за да избегне всичко свързано, с вътрешно познание и с вяра.

Човешката Наука, има силна тенденция да дискредитира всичко, което не е във физическия свят и всичко свързано със Cъзнанието, интуицията и други екзистенциални планове. Следователно, за Земната Наука единственото, което е от значение, е логиката и се отхвърля вътрешната мъдрост, под формата на интуиция, тъй като може да ѝ противоречи. Това води, до ясно разделение на индивида с Първоначалния Източник.

Материализмът предизвиква, че нищо физично/материално, има някаква стойност за обществото и в следствие на това, неизбежното нещастие и отчаяние на населението, тъй като може да задоволи, само техните най-основни нужди, пренебрегвайки всички аспекти на реалния духовен растеж.

Това води до дуалистичен контраст, между религиозната мисъл, която се бърка с духовността и научното мислене, правейки невъзможно, включването на духовни и нематериални аспекти в Науката, като по този начин се ограничава нейното поле на действие, а оттам и нейните резултати.

Това е причинило, да им бъде отказано правото на животните, да бъдат уважавани като индивидите които са, подклаждайки ужасната и неизмерима експлоатация и страдание, на които са били подложени през вековете. Животно: означава, че е оживено, че има анима, че има душа.

По същия начин всички, нефизични човешки страдания също са дискредитирани от Науката, считайки ги, като проблеми на адаптацията към околната среда и като проблеми или химическа декомпенсация в тялото. Ясни примери за редукционизъм.

"Не е никакво чудo, да бъдеш добре приспособен към едно общество, което е по своята същност болно!"

Ценностите на човешката Наука са обърнати. Човекът, индивидът, чувствата, духовността, нямат никаква стойност, а материалното и неодушевеното го имат.

Редукционизмът, ограничава Науката до физическият и веднага проверуем обхват, където нещата се обясняват със сумата от нейните части. Игнорирайки по този начин, функционирането на цялото, което включва и нематериални аспекти от други екзистенциални или духовни нива. Така отново ограничава, нейните възможности и резултати.

Детерминизмът,  фундаментира всичко, до материализъм и редукционизъм, премахвайки всички ценности за човека и Cъзнанието, които просто нямат валидност за техните системи на мислене. Това води хората, да бъдат в постоянен манталитет на жертва, където  нямат контрол над живота си, нямат контрол над нищо. Затова, ще прехвърлят контрола на цялата си власт, върху компетентни органи, които обещават да разрешат техните проблеми.

Детерминизмът следователно, като ефект на Материалистичната Наука, е идеален за контрольорите, които са наложили всичко това с единствената цел, да контролират населението.

Земната Наука, е изкуствено ограничена по такъв начин, че като резултат, само може да даде нещо, което винаги да служи на контрольорите и което е предназначено, да ограничи възприятието на реалността до тесен коридор,  по който да  насочи  хората в точната посока, която контрольорите диктуват.

Контрольорите на планетата Земя, са проектирали Науката по този начин, съвсем умишлено. Само ограничава хората във всичко и им помага да запазят властта си. Науката на Земята е ограда на обор за човешкия ум, така че хората не могат да развият нищо, което не е одобрено от контрольорите и е в рамките на техните планове.

Науката на Земята, е проектирана от контрольорите с точната цел, да поддържа хората в определена рамка или граница, за контролиране, ограничаване и насочване на тяхната научна и интелектуална експанзия.”

                                                                 С’вар’уу от Ерра

Науката на Земята, е ултра-умалена карикатура на истинската Наука, която се наблюдава от всички други раси. Не може да даде на човечеството, нито свободна енергия, нито надеждно обяснение  за Космологията, защото и в двата аспекта участват понятия, фактори за Cъзнание и духовност, които включват други екзистенциални нива, без които техните резултати не са верни.

Що се отнася до свободната енергия, Земната Наука, не може да я обясни, без да има достъп до други нива, като например така нареченият етер, когото не приемат като съществуващ.

 Освен ограниченият дизайн, Науката се контролира и филтрира от онези, които са на власт. Така че, ако някой самостоятелно успее да развие нещо извън техните параметри, веднага ще се намесят, за да изтрият работата му и в много случаи, дори ще го изтрият самия него. Не могат да позволят, развитието на технологии, които не са под техен контрол, защото би предизвикало каскада от последствия срещу тях, защото Матрицата би започнала да се разпада, когато бъде разкрита тяхната мрежа от лъжи. Те не могат да ви дадат нищо, което не е вътре в този коридор - ограда на обора.

Въпреки че, Квантовата Механика, прави първите си стъпки за да обясни сложни понятия, които включват Cъзнанието и нематериалното, отново свеждат всичко, което се отнася до други екзистенциални планове, до обяснения с чисто математически модели. В следствие изобретяват концепции, като Тъмна Материя или гравитационни частици - Гравитони, за които се казва, че са основен квантов елемент, който носи гравитационен заряд - това в рамките на Теорията на Струните, която е съвършеният пример за самостоятелен математически модел и ултра-редукционистичен и материалистичен, различаващ се напълно от реалността.

Това че, контрольорите позволяват някои понятия по въпросите на Cъзнанието да бъдат филтрирани, към научни обяснения в Квантовата Механика, е защото, нямат практическо приложение за човечеството, което е неспособно да провери такива теории. Следователно Квантовата Механика, остава в перфектно съответствие с границите на обора на Земната Наука.

Човешката Наука и нейните контрольори, първи критикуват и обезсилват концепции и теории, идващи от брилянтни индивиди, които са разработили свои собствени изследователски методи, основаващи се единствено на факта, че не съответстват на строгия научен метод. Затова го наричат ​​Псевдо-Hепроверима Наука и защото резултатите трябва да се приемат на доверие.

Между другото, същата социално приета Наука и Матрица, налага на човечеството да приеме на доверие собствените им теории, невъзможни за доказване, извън рамките на тяхната математическо- логическа схема с предпоставката, че  "защото аз го казвам, защото съм авторитет".

Това е ирационално и престъпно деяние срещу хората, които трябва сляпо да вярват. Същото население е обусловено, да им вярва, защото са “авторитет” и защото виждат тези трудноразбираеми аргументи в списания и документални филми, които струват милиони долари и по тази причина са впечатляващи за хората, но прикриват истината, само с “фойерверки, огледалца и стъклени перли”.

Тъй като Земната Наука е ограничена до 3D, от гледна точка на Космологията, им е невъзможно да я обяснят извън ограничената математическа рамка. Техните модели се различават напълно от реалността и от гледна точка на емпиричното наблюдение се ограничават, само до обхвата на възприемане на 3D. Могат да   наблюдават и анализират космологични аспекти, само в тесния диапазон на възприемане на 3-та плътност, когато цялата Вселена е съставена от много по-разширени елементи, които представляват едно цяло, включващо всички екзистенциални нива.

Земната Наука, напълно пренебрегва тези аспекти, затова заключенията ѝ са напълно погрешни.

“Ако се има съзнание и възприятие с размера на малка кутийка, вашата реалност и вашата Вселена, ще бъдат с подходящия размер, за да се поберат в тази кутийка. Ако се има по-разширено съзнание и възприятие, вашата реалност ще бъде, в същата степен, по-разширена. Колкото по-високо е съзнанието, толкова по-голямо е възприятието за реалността. Това е пряко пропорционално. "
                                                                           
                                                                                        С’вар’уу от Ерра

И по отношение на това, тук искам да спомена, че за скептиците  на Земята, дадената от нас информация, е толкова трудна за асимилирана, тъй като тези понятия не се вписват в техните ментални кутийки, че им е по-лесно да я изхвърлят или да изпаднат в скептицизъм или дори да се подиграят с нея, още повече, ако вярват, че вече доминират темата. Тоест, колкото по-високо съзнание, толкова по-добро приемане на нови данни.

Скептицизмът тук е само инструмент за хората, за да отричат факта, че не знаят всичко и че не са в състояние да интегрират в съзнанието си нови знания, които надхвърлят това, което вече са научили.

Извън чисто научната рамка, управляващия Кабал на Земята, е въвел много ефективни системи за дискредитиране, които се активират срещу всяко лице или всяко събитие, попадащо извън рамката на приетата Наука. Както вече споменах, конфискуват изобретения и  неупълномощени постижения, дискредитират и дори убиват техните изобретатели.  Освен това, трябва да прибавим и аспектите на Ментален Контрол, с които е придържано човечеството, чрез масивните медии, които буквално програмират, неговата скала от ценности, възможното и невъзможното.

Така, самото население на Земята, служи като филтър или контролен механизъм, като агенти на собствените им членове, т.е. дори роднините или познатите на тези, които излизат от обора на  Научната Матрица, са склонни да ги атакуват, както кръвните левкоцити на инфекцията.

Всеки човек, с радикално или различно мислене, автоматично, ще бъде осмиван от обществото и в повечето случаи от собствените им семейства. Малцина имат силата и убедеността, да продължат с начина си на съществуване и с алтернативната си работа, въпреки тази феноменална съпротива. Затова подкрепям, наред с други послания, че човечеството е самата Матрица.

Дължи се, на същата кондиция и психически контрол, които получават по много начини и от множество източници и са свикнали да приемат информацията, като истина, а не да я поставят под съмнение. Това се отнася и до аргументите, срещу съществуването и присъствието на извънземен живот извън Земята.

Факт е, че ако само малко проучите, ще потвърдите, че всеки един от телескопите, радиотелескопите и всички други технологични средства за наблюдение и контрол на Космоса, се управляват от Йезуитите, които не са нищо друго, освен Илюминатите, те са Кабал. Цялата информация, идваща от телескопите и космическите агенции, е редактирана и няма нищо общо с истината.

Човечеството, чрез медиите е обусловено да приеме, че ако нещо подобно на извънземно присъствие или например, космичен кораб в близост до Земята, ще бъде оповестено, "в новините в 20ч."

Трябва да осъзнаете проблема, за ограничението на Земната Наука, която е станала Догма, която е станала друга религия. Може да използвате Науката си, като инструмент, полезен за някои неща, но много ограничен, за други и специално, за онези, които са истински важни. Трябва винаги да имате в предвид това!

„Собствената отговорност, винаги е ключът!”

 Имайте зрелостта, за да вземате собствените си решения и да създавате собствената си реалност. Не приемайте тази на другите, само защото идва от позицията, на обществено приетата власт и следователно от Матрицата.

“Създаването на ваша, собствена ценностна система и на ваша собствена Вселена, е ключът !”


                                                                                               С’вар’уу  от  EрраПревод: Tati D

Transcripción: Lobo Ensoñador y Verónica.A


2 comentarios:

  1. Благодаря ! Благодаря ! Благодаря!
    Може би това съм търсила , като обяснение на Аюрведичното си знание за лъжата на земната наука.

    интересно ми е какво е мнението на тази Душичка за Аюрведа ?:)

    ResponderEliminar
  2. Няма я вече Сваруу, замина си у дома преди два месеца. Остави ни знанието си, за което винаги ще сме и благодарни:)

    ResponderEliminar