martes, 4 de junio de 2019

17.2. Плеядиaнско общество (Тайгета) ЧАСТ 2


               

              17.2. Плеядиaнско общество (Тайгета) ЧАСТ 2:
                                      Извънземно ПосланиеAgencia Cósmica - 28.12.2018


Звездни Семенца - 22.01.2021


Превод: Tati D
Това е глава 17 от серията “Беседи със С’вар’уу” - извънземна жена от Ерра /Тайгета (Плеядите) (пета плътност), с която контактувам писмено, разговаряйки на всякакви теми, занимаващи се с нашата реалност, духовност, Метафизика, древна история, извънземен живот, здраве, Душа, технологии и много други.

В тази поредица споделям с вас това, което научавам и така, малко по малко, заедно разбираме повече за причините на всичко - кои сме, откъде идваме, защото сме тук и кои са нашите космически семейства. Научаваме повече за това как работи реалността около нас и в какво се състои Вселената, в която живеем.

И най-вече, научаваме за всички ограничаващи вярвания, които държат човечеството в изкуствено поставената Матрица -3D реалността, в която сме потопени. Ключът към излизането е във вас !!

В този епизод разговарям със С’вар’уу за нейното общество и за това как се живее на планетите им. ЧАСТ 2

Искам да изразя вечната си благодарност на С’вар’уу, за търпението и ентусиазма да бъде до мен и да обясни толкова много теми от действителността. За мен е сбъдната мечта и голяма чест да се запознаем. Ако и ти искаш комуникация със звездните семейства, бъди търпелив, мечтите често се сбъдват и това, което прожектираме, го привличаме!

Много благодаря на всички Тайгетеани за вашата подкрепа!


ПЕСНИ, КОИТО СПОМЕНАВА С’ВАР’УУ:
Гошия: Нека продължим да проучваме повече за твоето общество. Каква е политическата ви структура? Как е организирано вашето общество в това отношение?

С’вар’уу: Всеки град има съвет и всеки регион, като един остров, има свой съвет. Следователно съветите на всеки град ще бъдат част от Регионалния съвет, а Регионалният съвет от своя страна ще бъде част от Островния съвет и заедно с други островни съвети ще бъде част от Планетарния съвет, който от своя страна ще бъде част от Тайгетеанския съвет.

Оттук и името на политическата система на Холографския Съвет. Всеки гражданин може да бъде част от всеки съвет, ако желае да служи като съветник. Така че, няма демокрация, всеки гражданин има едни и същи права и може да прави каквото иска, стига да не притеснява никого или природата. Въпреки това, Тайгетеаните са много почтителни помежду си, така че няма конфликт.

Гошия: Разбирам. Каза, че всяка планета има свой Съвет. Както с държавите тук ли е? Имате ли един и същ език навсякъде?

С’вар’уу: Няма държави, няма изкуствени граници. Всеки малък съвет работи за своя регион, това е всичко. Езикът, по същество е един и същ, само локални различия, но не достатъчно, за да бъде наречен диалект.

Госия: Но само Тайгета има същия език и после Селеаните, Плеядианите например, имат различен.

С’вар’уу: Правилно, само Тайгета, въпреки че и други раси могат да говорят езика ни като нас. Расата Селеана говори езика Селесте и също имат друг език - Елохиниеф, отбележи връзката на името с Елохим.

Гошия: Един момент, наричате се ​​расата Тайгети, така че други Плеядиани са друга раса, нали?  В рамките на Плеядианите има ли различни раси?

С’вар’уу: Да, има важни генетични различия между различните звездни системи. На Астеропе има друга раса - Елохимите, те са роднини на Селеаните. Тези имена са много свързани с историята на Земята, дори библейски, тази информация е „натоварена“ и може да претъпи полемика.

Гошия: Разбирам, но все пак ще го споделим. Добре, така че ако не е като тук и няма граници, Арктурианите например, могат ли да отидат и да живеят на Ерра? Имате ли междурасови обмени? Например Тайгетеаните, ако искат могат ли да отидат да живеят извън Плеядите?

С’вар’уу: Могат да отидат на посещение, но са малко тези, които остават. В случая с Aрктурианите, Диеслиентиплекс в нашата атмосферата няма достатъчно кислород, за да ги накара да се чувстват комфортно, въпреки че могат да дишат без маски. Освен Тайгетеаните - Антарианите, Енган и Солатианите са сред тези, които най-много остават да живеят. Пример за това е Рашел, която е наполовина Антариана от страна на бащата.

Гошия: Добре, значи е позволено и няма нужда от бюрократични процедури, като тук, визи и т.н.

С’вар’уу: Не, не е необходимо. Имаме вградена система за идентификация, която не може да се провали - нашата лична честота. Моят енергийен отпечатък е единствен. Енергийният отпечатък на всеки човек е единствен, това е вградената идентификация. Дори хората, които не познаваме и дори в новите раси, които ни посещават, можем да видим кои са те чрез тяхната честота. Ако е висока, не могат да бъдат „отрицателни“, а ако е висока, те са прозрачни и телепатични, нямат какво да крият, така че просто нямаме нужда от контролни системи, като на Земята, където винаги е трудно да опознаеш някого. Затова няма и престъпления, виждаме през хората. Въпреки това, все пак можем да активираме ментална защитна стена, за да запазим нашите лични неща, но е лесно да се види нашата същност, за да се разбере реално какви сме. Така че няма проблеми, няма визи, нито контролно-пропускателни пунктове или престъпления. Защо някой би откраднал от друг, ако може да получи същото безплатно? Кражбите и престъпността се явяват като част от последиците на живота в общество с оскъдица. С изобилие няма конфликт, поне по материалните въпроси, само може би по въпросите на сърцето. Затова сме толкова внимателни с нашите връзки.

Гошия: Добре, ще се върна към темата за престъпността много скоро. Нека се върнем за момент на въпроса за политическата структура, моля. Кой избира Главния Лидер, ако няма демократична система за гласуване?

С’вар’уу: Няма Главен лидер, само някой с много опит в решаването на проблемите на хората. Но този лидер, като Макитото Си’му Муна е само на служба, тъй като не предполага никаква власт върху никого. В холографското общество всички са отгледани и възпитани да бъдат Лидери. Всеки е Лидерът, също се насърчава собствената отговорност, както лична така и социална. Колкото по-високо е съзнанието на населението, от толкова по-малко правителство ще има нужда. По същество няма правителство като такова на Тайгета и единственият закон, който защитава организациите, се счита повече за С.А.Р. (S.A.R.) - търсене и спасяване, използвайки човешки термини. Никой не гласува, не е необходимо, ако някой иска, дори децата - правят го често между другото, всеки може да бъде член на съвета. Децата винаги предлагат интересни решения, те са повече от добре дошли в съветите.

Гошия: Но, някой трябваше ли да приеме лидера Муна или тя сама се предложи? И какво се случва, ако се предложат двама или повече души, кой избира лидера?

С’вар’уу: Всички се приемат. Съветът може да бъде толкова голям, колкото може, но рядко се случва и често са малки, тъй като хората като цяло не са толкова заинтересовани от политиката, това е друга система на обществено обслужване. Муна е лидер №1, да , но не и държавен глава, както на Земята. Муна е №1, защото е най-опитният съветник и всички я признават за това, но това не противоречи на интересите на другите, тъй като няма лична власт и още по-малко пари. Така че, като сравнителна илюстрация със Земята с нейните политически системи, тя просто би била Лидер №1, но е просто гражданин и съветник. Както казах преди, няма никаква власт за да прави неща срещу когото и да е насилствено, освен ако не е необходимо чрез съгласуване, поради екстремна ситуация.

Гошия: Значи каза, че няма конфликт, няма престъпления, няма убийства и т.н. Няма ли съдебна система?

С’вар’уу: Не или би била част от съвета. Има законна система, която може да се разглежда като съдебна система, но в основата си това е набор от ръководни правила, тъй като хората тук са много наясно с последиците от лошото поведение и което е по-важното, че няма причини за лошо поведение... Защо да крадеш хляб или банан, ако всичко, което трябва да направиш, е да го поискаш.

Гошия: Значи, няма лоши хора, да крадат, да изнасилват? А какво да кажем за убийство или насилие от всякакъв вид, като момчета, които се бият?

С’вар’уу: Не, няма нищо подобно. Спорове, някои караници, може би, но нищо повече. Не са наблюдавани убийства от хиляди години. Войни? По никакъв начин!

Гошия: Значи няма полицаи?

С’вар’уу: Няма полиция, само С.А.Р. (S.A.R). Те могат да правят неща, които прави вашата полиция, могат да се намесят при скарване и това е всичко. Случват се инциденти.

Гошия: А когато се карат, стават агресивни физически?

С’вар’уу: Много рядко, но се случва, главно сред мъжете и мотивът е една жена, както винаги.

Гошия: Тук убиват заради това, има всякакви страстни престъпления. А какво става тогава, ако няма затвори?

С’вар’уу: Няма затвори, само терапевтични центрове, като тези, където приемате наркомани за рехабилитация.

Гошия: Значи реално не се ядосвате?

С’вар’уу: Да, но при пълна телепатия е невъзможно да се натрупат толкова много негативни емоции. Ти си прозрачен и нещата ще възникнат много преди това.

Гошия: Добре, харесва ми това. А какво ще кажеш за психичните разстройства? Имате ли психологически проблеми като шизофрения или тревожност?

С’вар’уу: Няма такова нещо. Дори смея да кажа, че и вие ги нямате на Земята. Всичко това като шизофрения и безпокойство, винаги имат логична причина като друга същност там около вас и ако сте с определени честоти, не могат да съществуват.

Гошия: Имате ли депресии?

С’вар’уу: О да, депресията съществува и може да бъде фатална, тъй като сме много по-енергийни. Ако мъката може да те убие, когато си на Земята, тук е още по-лесно, би могла да "изключи" тялото. Затова също се учим да гледаме на смъртта, като нещо не толкова ужасно. Депресията тук може да блокира твоята жизнена енергия, убивайки те.

Гошия: И какви са причините за депресията там? Всичко изглежда перфектно.

С’вар’уу: Най-вече любовни проблеми, но както казах преди, не е често срещано, защото сме много внимателни с тези проблеми. Когато казваме „Обичам те“,  е когато наистина сериозно го чувстваме и с пълна телепатия е лесно да разберем когато някой лъже, така че почти никога не се случва.

Гошия: Добре, значи няма други психични проблеми - психопати, тревожни разстройства, биполярни разстройства, нервни сривове? Всички сте стабилни и силни.

С’вар’уу: Не като такива, но може да има поведения, които може да се разглеждат като такива. Въпреки това имаме напълно различен подход към тези психични проблеми, само са временни разстройства, с които всички трябва да се сблъскаме. Нервни атаки, да, когато нещата излязат извън контрол и това е разбираемо, но най-вече сме стабилни и силни. За да се излекуват всички тези проблеми се използва помощта на здравен съветник, който ще води човека през източника на конфликта по начин, много подобен на вътрешната психологическа работа на Земята, но причината, поради която е толкова лесно, е защото всички сме много телепатични. Можем да влезем в някого и да забележим и да видим какво не е наред, можем да бъдем другият човек, така можем в дълбочина да споделим как се чувстваме чрез  лично свързване, което дори не можеш да си представиш като човек. Така че лекуването на някого е доста лесно, тъй като никой всъщност не е сам. Всички сме много нежни помежду си и нямаме тези отрицателни етерни привързаности, които постоянно шепнат лоши мисли в главите ни.

Гошия: Уау, невероятно! Точно това, което ми липсва... Винаги съм чувствала много самота тук и никога не знаех защо. Сега разбирам голяма част от вътрешната си носталгия за това, че не съм видяна. Сякаш винаги съм сама тук, дори когато съм с хора, не само когато съм без компания, сама в дълбочината на себе си. Съзнанието ми не е възприето реално на енергийно душевно ниво, сигурно тъгувам за онази дълбока телепатична връзка, която имате там.

С’вар’уу: Да и е разбираемо, и все още може да имаш тази носталгия тук, но в по-малка степен.

Гошия: Имате ли хора с ниско самочувствие? Или всички са в хармония такива, каквито са и обичат себе си?

С’вар’уу: Самочувствието винаги е проблем, но тук много по-малко, отколкото на Земята. Това е така, защото тук всички деца са подсилени и утвърдени за това, което са, те са учени да се грижат за себе си, да се обичат... Това се наблюдава до голяма степен и в домовете за сираци - както казах, случват се инциденти. Всеки Тайгетеанин има дълга история за споделяне и много от тях са драматични, като в моя случай както знаеш, но не съм единствената с драматична история.

Гошия: Разбирам, да сменим темата. Моля те, разкажи ми повече за тези частни совалки, които всеки има.

С’вар’уу: В градовете и особено в малките градове, сградите от типа гъби са много често срещани, тъй като са, които най-малко нарушават природата, с място в горната част за кацане на совалки и вътрешни гаражи, като местата за паркинг.

Частните совалки са предимно дисковидни, но има и с други дизайни и някои са много артистични. Дисковидните кораби са най-често срещаните и са стандарт за тези, които искат само превозно средство или не искат да го проектират сами, както се случва с мнозина. Формата на диск е най-добрият начин, за равномерно разпределение и изравняване на електромагнетизма в целия корпуса на кораба, но има и други, включително малки кораби с една или две седалки с балдахин от мехурчета, оформени като пилотската кабина на земен самолет-изтребител, но малки, дълги само 3 или 4 метра. Използват се главно за спорт и са междупланетни, но не достигат Уарп(Warp) скорост.

Гошия: Добре, следващият ми въпрос е за образователната система Имате ли училища и университети и ако така, какви предмети се преподават?

С’вар’уу: Образователната система се адаптира към интересите на всяко дете от ранна възраст, детето ръководи училищната система, въпреки че очевидно има предмети, които всяко дете трябва да знае. Образованието в къщи е много често срещано, но също се комбинира и с колективно образование в една институция, но това зависи от всяко дете. Не се бърза с обучението на децата и това е така, защото на 13 години всички деца си припомнят кои са били в миналите си животи. Няма смисъл да ги учат твърде много, ако ще си спомнят как работи всичко. Някои вече си спомнят преди 13-годишна възраст, други в редки случаи след това, но всички си спомнят. Така че времето за игра на децата е свещено, това е едно от най-уважаваните неща.

Гошия: А кои предмети са задължителни?

С’вар’уу: Основните за оцеляването, особено докато си припомнят кои са те, за да могат по-късно да насочат учебната системата към това, което искат и въпреки че имаме конферентни зали и класни стаи, образованието основно е практика, насочена към това което искаш да научиш, а не празна теория.

Гошия: Какво имаш предвид под оцеляване? Тук оцеляването е как да се ловува, да оцелееш с малко вода в гората за дълго време, как се прави огън и т.н.

С’вар’уу: Да, точно такива неща. Да не се изгориш на една печка, как да пресечеш улицата, да внимаваш да не застанеш пред влак, въпреки че тук влаковете имат противоударни сензори  и повечето са повдигнати над земята... Този тип основни неща, като как да държиш нож докато готвиш.

Гошия: Ок. А в университетите?

С’вар’уу: Не се наричат ​​така, просто избираш една роля или много роли, това зависи от теб.

Гошия: Роли?

С’вар’уу: Всичко се преподава на всички, така че няма професии като на Земята. Различните роли, като професиите, някои от тях са съвсем очевидни като Сенетре, тук е лекар, но не е само това. Аз съм боен пилот, но съм много повече от просто пилот... Някои неща са много подобни на тези, които имате, други не толкова. Имаме това, което бихме могли да наречем Космическа Академия, където изучаваме  навигация и т.н., но отново използвам терминология, за да можеш да разбереш.

Гошия: Значи не е като в нашите университети, където ходиш и слушаш конференции и този тип неща.

С’вар’уу: Да, възможно е, преминава се през теоретичен курс, преди да продължиш с каквото и да било, но отново това зависи от твоето ниво на опит и твоя интерес или поле на интереси. Така че, космическите кораби тук също са училища, пълни са с кадети, които учат какво е да бъдеш на кораб, инженерство, навигация, екзополитика, комуникации, всичко. Корабът също е училище, затова тук сме толкова много. Остават тук за няколко месеца и после отиват да вършат други неща, само малцина ще останат тук, за да вършат друга работа, като мен и тези, които познаваш и като Рашел, която е тук от почти 70 години.

Гошия: Каза, че всичко се преподава на всички, какво искаш да кажеш с това? И какво се случва, ако някой не се интересува от физика или нещо друго?

С’вар’уу: Искам да кажа, че цялото познание на нашата цивилизация се предлага и е достъпно за всички, така че всички знаят какво всъщност искат да правят с живота си и ако не се интересуват, не трябва да го учат, но ако имат други интереси им се обяснява последствията от неизучаването на този предмет. Може да не харесват физиката, но без нея не могат да бъдат добър пилот или добър навигатор или инженер.

Гошия: Разбирам и по подобен начин ли работи всичко това при другите раси? Начинът по който е построен твоето общество.

С’вар’уу: Това е константа при почти всички раси на Федерацията, има разлики, но много леки и трудно забележими. В обобщение, образователната система се адаптира към нуждите на индивида, обратно на това, което се случва на Земята.

Гошия: Прекрасно. А какво ще кажеш за Изкуството, важно ли е за вас, ако да, какъв вид изкуство?

С’вар’уу: Изкуствата са много важни, но ние не виждаме Изкуството и Науката като отделни неща, всичко е Изкуство, изграждането на кораб или на стол е Изкуство. Звездната навигация е музика, буквално всичко е смесено. Това е така, защото не мислим с едно или друго мозъчно полукълбо, нито го балансираме, всичко се мисли като едно. Рисуването на космически кораб е Изкуство - това е една картина, проектирането на двигател е проектиране на скулптура, така че всичко е украсено и има изящество в линиите и в дизайна. Колоните на пътеките на кораба имат гравиран  бръшлян, който изглежда истински.

Гошия: Харесва ми, затова толкова много обичам дизайна на всички форми.

С’вар’уу: В случая на С.У.З.И.(S.U.Z.Y.) - моят кораб, бръшлянът, гравиран върху светещите компоненти на вътрешната част на кораба, е част от системата за вътрешно осветление, не виждаме нещата разделени.

Гошия: И имате ли певци и групи, кои видове музика са любими?

С’вар’уу: Има и много! Музиката е много разнообразна, но тази, която звучи доста нативно, е най-често срещаната.

Гошия: Как звучи?

С’вар’уу: Много подобно на нативната индианско/американска музика, донякъде електронна, но естествена, трудно е за описание. Като меко техно, смесено с нативно-американски звуци. Много неща в музиката са подобни на Земята. Това е така, защото много Души са Семенца от други места и много от музиката на Земята е много ценена тук, има постоянно кръстосано влияние със Земята и с много други места. Една Душа ще се въплъти на Земята и след това ще стане композитор, сеещ музиката от планетата, на която е бил въплътен преди. Същото с всичко.

Гошия: Това има смисъл, никога не го бях мислила по този начин... И какви жанрове музика от Земята ви харесва?

С’вар’уу: Цялата музика на Земята, с изключение на тази, която е заредена твърде много с дневен ред. Причината поради която имате толкова много жанрове музика е, защото въплътените на Земята Души носят нови идеи със себе си, които сеят на планетата, композирайки своята музика. Хората трябва да са наясно с това.

Гошия: Тогава, каква музика се сее от  Плеядиански или Тайгетеански Души?

С’вар’уу: Да видим, предимно нативна, да, но нека да видя какво друго...  и най-вече класическа музика. Ще ти покажа два примера с плеядиански влияния, те са земни, но с много влияние. Прикачвам линк на тези двa примера.Превод: Tati D
Transcripción: Toni Ruiz 
Taygeta Society: https://www.facebook.com/groups/1212334248933444/

No hay comentarios:

Publicar un comentario