miércoles, 19 de junio de 2019

24. Душата: Какво е това?


                                               

                                                 24. Душата: Какво е това?
                           С’вар’уу от Ерра - Тайгета (Плеядите). Извънземно послание.
Agencia Cosmica - 22.04.2019
Превод: Tati DГошия:  Какво е Душа С’вар’уу?


С’вар’уу:  Душа, е дума, която наподобява фрактал на Източника, но в момента е дума, с  религиозен заряд. Тя е, холографска част от Източника, която е самият Източник. Енергия-Създател, Съзнание-Сигнал на Източника, но е Източник сам по себе си, в същото време.


Гошия:  Душата запазва ли, своята идентичност, самосъзнание, личност и памет, след като умре?


С’вар’уу:  Да, но Душата не е нещо, което  “ е ”, по-скоро го създаваш, докато преминаваш през опита на всичките ти животи. Така че, когато умреш, правиш само още една стъпка, докато създаваш Душата си. Всички нейни ценности и преживяванията, които минават през животите ѝ, добавят към опита, който ще има в следващия. Те определят точката на внимание, която ще има, т.е. идеите, които ще имаш и които ще се отразят в теб, като нещо, което възприемаш, като външен свят. Тогава, в каквото и да се фокусираш, ще ти даде повече от същото и ще създаде Фрекуенцията/Вибрацията, която ще те определи теб и твоята Душа. Натрупваш опит, докато напредваш,... идеи, морални ценности, идеологии. Предпочитания, като да бъдеш мъж или жена, това е твоята Душа. Душите нямат пол, тъй като това е част от опита, например. Но те запазват предпочитанието, да бъдат едни или други, тъй като в даден момент се опитват да бъдат и двете, но, докато се движат напред, се придържат към пол, който предпочитат. На Земята има много хомосексуални хора (продължавайки с този пример) и въпреки, че се дължи на различни сложни причини и не тази,  свежда се до Душа, която тества един или друг пол, за да реши, каква ще бъде нейната енергия. По-късно, ще се придържат само към един, въплъщавайки се в този пол отново и отново, тъй като тази част от идентичността на Душата, е разрешена, така че, продължава да изследва по-висши неща.


Гошия: Тук на Земята казват, че след като умреш, тялото ти се улекотява с няколко грама. Казват, че Душата напуска тялото, така ли е? Ако това е сигнал, той не може да има тежест.

С’вар’уу:  Не мога да потвърдя това, не мисля, че има смисъл. Възможно е, да има други причини, свързани с това, като загубата на сигнала, да предизвиква химическа реакция, която кара тялото да загуби 25 грама. Това е числото, което си спомням, че беше. И също “сигнал”, означава нещо, идващо от място, различно от това, от което се намираш ти и тялото ти, но отново, това е просто аналогия или израз, защото няма тук и там за Източника, той е навсякъде едновременно.


Гошия: Добре, така че след като умрем, ще си спомним, кои сме били тук?


С’вар’уу:  Да. Да продължиш да вървиш нанякъде, е като да преминеш, от една идея в главата си към друга, просто е така и няма разстояние за пътуване, това е промяна на състоянието на Съзнанието.


Гошия: И каква е разликата между Душата и Съзнанието?


С’вар’уу: Въпреки че има семантични разлики, фините значения се променят в контекста, когато се обяснява едно или друго, но в крайна сметка не виждам разлика между Съзнанието и Душата. Тъй като, е холографски фрактал, има същите качества и характеристики като цялото, така че е същото.


Гошия:  А каква е разликата, между Душата и Разума?


С’вар’уу:  Разума...Въпреки, че можем да го дефинираме по много начини, използвам го, за да опиша, Програмираната Подсъзнателна част, на въплътен индивид. И тъй като е програмиран,  може да бъде в конфликт с твоето Съзнателно състояние. Да кажем, че това е частта, която те кара да се ядосаш, когато те предизвикат на семейно събиране, когато “знаеш по-добре“ и завършваш борейки се със собствените си реакции. Това е твоят програмиран Разум, вървейки срещу твоето Висше Съзнание.


Гошия: Бих го нарекла Подсъзнателен Разум, но има ли и Съзнателен Разум?  Както когато казваме: Трябва да отворим раума си. Така, ще имаме способността да разбираме и обработваме данни съзнателно, а не само подсъзнателно.


С’вар’уу: Да, има я. Тази част, е когато Разумът ти, е в хармония с твоята Душа-Съзнание. Да кажем, че е моментът, в който твоята Душа, програмира твоят Разум, така че, наблюдавай, какво програмираш в Разума си, чрез мислите си. Когато си в хармония, между Разума и Душата няма проблем, но когато това, което си програмирала в твоя Разум, е отразено навън, Разумът е подсъзнанието. Когато подсъзнателният Разум, е в равновесие с Душата-Съзнание, тогава няма конфликт и всичко се превръща в съзнателно. Но когато, се намираш в състояние, в което изпълняваш препрограмирани идеи и несвързани отговори, препрограмираните идеи, скачат от една на друга, създавайки вътрешен шум, който влиза в конфликт или пречи на чистото състояние, на Съзнанието-Душа.

Гошия: И когато се освободи това, което е в Подсъзнанието, тогава ли влизаш в самата Душа? Това ли означава да освободиш Разума си, освобождавайки се от програмирането на Подсъзнателния Разум и превръщайки се в чиста Душа?


С’вар’уу: Да, превръщайки се в чисто Съзнание-Душа.


Гошия: Предпрограмираните идеи в Разума пренасят ли се и в Душата, след като умрем? Въз основа на това ли, действаме по-късно в следващия си живот, създавайки реалност, основана на програмираните ментални идеи от предишни житейски преживявания? Така че, Душата запазва менталното програмиране след смъртта, така ли?


С’вар’уу: Да, пренасяш много от тези препрограмирани идеи, защото те също, създават твоята Душа. Заради това, е толкова опасно, да се умре с грешни идеи, защото се реализират от другата страна и влияят на твоето завръщане. Тези идеи, са Матрицата и няма нужда от Архонтен Пазител от другата страна, за да те принуди, да се превъплътиш, защото всичко, от което се нуждаят Архонтите, са твоите собствени идеи за вина, покаяние и неразрешена злопаметност, за да те убедят да се превъплътиш, за да се изплати Кармата или за да може следващия път, да се направи по-добре.


Гошия: Кога, ще можем да разпознаем, че най-накрая сме чиста Душа и Разума е освободен? Възможно ли е в Матрицата и също, в оригиналната Матрица?


С’вар’уу: Когато разпознаеш, че си свободен и се научиш да се доверяваш на самия себе си. Когато вътрешно знаеш, че си Източника и като такъв, си свободен. Когато приемеш, че Матрицата, също е Източник и приемеш доброто и злото, като част от Източника. Когато признаеш, че няма добро, без зло и обратното, когато видиш, че не може да има бяло, без черно. Накратко, свободен си, когато се научиш, да Надхвърляш дуалността. Това е възможно и осъществимо, от всяка една точка. Само трябва да се приемеш, като Дух и Тяло, в един чувствителен материален свят, не като противоположности, а като част от същото.


Гошия: А Душата, превъплъщава ли се директно от Източника или продължава да прескача, от едно съществуване в друго? Ако един сигнал, всъщност не се превъплъти (както го разбирам), той просто продължава да възприема. Не е ли, сякаш е плаващо кълбо от призрачна енергия и после решаваме да влезем в тялото?


С’вар’уу: Да, но отново Източникът, е всичко, което има, само е въпрос на перспектива. Идеята за връщане към Източника, е само израз, който да помогне за разбирането, защото Източникът няма място, просто Е!  Така че, завръщането към Източника, е само промяна на менталното/психическото състояние, промяна в Честотата/Фрекуенцията на Възприятието. Това е промяна, в твоята гледна точка,  може да изживее себе си, като кълбо от светлина или като призрак, това е Източникът и може да бъде, каквото иска и също, е всичко, което иска да бъде.

Гошия: Какво можем да кажем на хората, които казват, че няма начин да се знае, дали сме безсмъртна Душа?


С’вар’уу: Ще отговоря с друг въпрос, какво друго бихме могли да бъдем?


Гошия: Прах, който изчезва след смъртта.


С’вар’уу: Това е Материализмът, Редукционизмът и Детерминизмът.


Гошия: Има ли доказателство за безсмъртната Душа?


С’вар’уу: Не в 3D, не, предполагам, че не. Но отново, не можеш да имаш 3D доказателство, за нещо, което надхвърля 3D или иначе ще го сведеш до 3D концепции, които не го описват. Отговорът е, да наблюдаваш всичко наведнъж и  наблюдавайки, че не може да бъде по друг начин. От 5D нататък, помниш кой си бил, така че, не се съмняваш, тази дилема, е само в 3D.


Гошия: С’вар’уу, възможно ли е, да се задържи Душата, сигнала. Някои хора казват, че това го правят негативните извънземни. Мисля, че го спомена, в един от твоите документи.


С’вар’уу: Да, но не се задържа, като в буркан, само се задържа, както когато задържаш вниманието на публика. Когато клоунът вече не е забавен, Съзнанието просто, ще изчезне. Задържа се, тъй като мисли, че иска да остане, защото пребиваването по някакъв начин, може да послужи на собствената ѝ цел за разширяване, тъй като мисли, че ѝ дава опита, който желае - забавление.


Гошия: След смъртта някъде там навън, няма ли тъмни Архонти, които да привличат и задържат душите ни някъде?


С’вар’уу: Има, но отново, зависи от фрекуенцията/вибрацията на всяка Душа. Ако си свободен, няма да ги намериш. Душата е тази, която проявява своята реалност, както във въплъщение, така и след смъртта, дори там още по-бързо.


Гошия: Разбрах. Имах този въпрос: Ако някой не вярва в прераждането, няма ли да се превъплъти? Мисля, че говорихме за това и преди. Каза, че ако атеист не вярва в нищо, той или тя вероятно, ще се върнат при Източника.

С’вар’уу: Когато проявяваш собствената си реалност, ако си християнин, ще срещнеш Свети Петър и Исус. Ако си мюсюлманин, ще срещнеш Аллах. Ако вярваш, в Космическата котка, ще срещнеш Космическата котка.


Гошия: И ако е нищо, ще изпиташ нищото ли?


 С’вар’уу: Тогава нищо, ... но както тези, които смятат, че не вярват в нищо, така и тези, които не вярват в Прераждането, убежденията им не са толкова дълбоки, в сравнение с целия предишен екипаж, който Душата им носи със себе си. Така че, да, вярват в нещо, а тези, които не вярват в Прераждането, така или иначе се превъплъщават.


Гошия: А в какво въплъщават животните? Те нямат убеждения, нали?


С’вар’уу: Разбира се, че имат вярвания, те са хора, те са Алма, те са Източник.


Гошия: Животните имат Душа, имат сигнал от Източника? И ако е така, помнят ли и по-късно?


С’вар’уу: Да, всички я имат. Те са личности/хора, няма разлика и помнят, но дори и в 5D, е малко по-трудно да се открие или да се усети това, тъй като не говорят  много. Имаш много Телепатия с тях, особено с домашните любимци и също така осъзнаваш, че изчезнал домашен любимец, може да те срещне по-късно, като друг домашен любимец. Просто го знаеш, тъй като показва същите модели на поведение и ти прави същите неща като другия. Сложно, но е всепризнато, че се превъплъщават и са склонни да те следват, искам да кажа, защо не? Ти също имаш склонността, да следваш същите хора, въплъщение след въплъщение.


Гошия: Как намира Душата пътя, за да следва същия човек. Ако това е сигнал, как един сигнал намира друг?


С’вар’уу: Следвайки Сигнала. Няма време, просто отиваш до мястото, където ти показва твоята Фрекуенция/Вибрация и това включва и други хора.


Гошия: Добре и защо един Фрактал-Сигнал-Душа, е съзнателен/а, само за един носител наведнъж? Защо в момента например, не съм съзнателна за гаджето си,  откъде е това ограничение? Защото чувствам, че мога да съм там, но нещо ме блокира. Усещам, че съм всичко, но по някаква причина съм съзнателна, само за моето индивидуално поле за наблюдение. Какво причинява това?

С’вар’уу:  3D те ограничава, 5D също, но колкото по-високо отиваш, толкова повече контакт, ще имаш с останалите фрагменти на Източника. Емпатията нараства и също способността ти, да имаш телепатична връзка с друг човек. Телепатичната връзка, е да бъдеш съзнателен към другия, като с теб самия и можеш да бъдеш твоето гадже в същото време, в което си и ти.


Гошия: Точно така, помня нещо подобно и е дразнещо чувството, че не мога, да премахна това ограничение.


С’вар’уу: Така е, да, но в 5D и повече, се разтваря все повече и повече. Тази е причината, поради която, не може да има злина в по-високите измерения, защото всичко, което правиш, става съвсем очевидно, че си го правиш на себе си. Бих определила Злото, като тенденция, да се бъде самоунищожителен. А сега от разширена гледна точка, идеята да бъдеш ограничен, да имаш само една точка на наблюдение, също ти дава уникално изживяване, което подхранва твоята Душа.


Гошия: Как я подхранва?


С’вар’уу: Тази тема, може да запълни много книги. Но накратко, дава контраст на Душата, с който да може да оцени Полярността - Дуалността. Така че, ако Душата, е въплътена в тежък живот на Земята, сега ще може да оцени, следващия любвеобилен живот на друго място. Но тази необходимост, от преживяването на контраста - Дуалността, избледнява, когато Душата придобива опит и вече не се нуждае от нея. Само, е един етап.


Гошия: Интересно. А какво означава, когато казват стара Душа и млада Душа?


С’вар’уу: Стара Душа - много дефиниции, но нека кажем, че това е Душа, която е имала много въплъщения във физическото, така че, това включва много предишен опит,... опит, натрупан през целия ѝ живот. Така, начинът й на възприемане на реалността, е много по-различен и в много по-големи детайли, от този на млада Душа, която тепърва започва своето пътешествие и която, е имала само някои въплъщения във физическото. Свързвайки това с предишния въпрос, една млада Душа, може да се нуждае от усещането на Дуалността, докато една стара, не се нуждае от нея.


Гошия: Значи младата Душа, идва по-директно от Източника или от други измерения, 7D, 8D?


С’вар’уу: Да или може също да се каже, че една млада Душа, едва започва своя процес на натрупване на опит и знания. Едва започва да се изгражда, както казахме преди. Една Душа, се изгражда, не я получаваш, така че младата Душа, е в начален етап на строителство.


Гошия; Може ли, да се каже по някакъв начин, че е по-добре да бъде млада Душата, защото старата Душа, има много програмиране и би било по-трудно да се остави? Изграждането, също така и програмира Душата, нали, и не винаги в положителен план?


С’вар’уу: Да, но в същото време бих казала, че програмирането, е проблем само на междинен етап. Когато превъзмогнеш този етап и си още по-напреднал, си наясно с това програмиране, така че имаш склонността, да го разбираш по-добре и да го интегрираш. Тоест, това вече не е проблем, защото приемаш този факт и можеш също, да приемеш друго програмиране, противоположно на първото и с достатъчно Съзнание, да превъзмогнеш и двете, тъй като си наясно с всичко това. Но това се случва и хората остават хванати в капан, въплъщение след въплъщение, точно това се случва на Земята.


Гошия: Разбирам, има смисъл, добре, още един въпрос. Имат ли растенията и минералите Душа, планети, кораби?


С’вар’уу: В случая с растенията и  живите организми, да. Минералите, както и кристалите, са същества с 1 измерение. Те са и това е всичко, нямат представа за пространство и време, за интегриране или отделяне, те просто са. Останалите, бих предпочела да не ги наричам ​​Душа, ами Съзнание.


Гошия: Но Душа и Съзнание, не бяха ли едно и също?


С’вар’уу: Да и въпреки, че все още го поддържам, все още усещам фина разлика между тези две, но да, определено са еднакви. Трудно е, да се посочи фина разлика.


Гошия: Не би ли казала, че Душата, е може би по-осъзнаваща себе си и Съзнанието, е по-скоро приобщаващо поле, може би просто „да бъде“?


С’вар’уу: По-съзнателна от самото Съзнание? Звучи, като противоречие в термините.


Гошия: Може би да, права си.


С’вар’уу: Предпочитам да продължа да ги приемам, по същия начин.


Гошия: А как наричаш Душа на твоя език? Защото каза, че Душата, е малко религиозен термин тук.

С’вар’уу: Наричаме я:  Set'ha'ya (Сет’ха’йа)


Гошия: Звучи хубаво Set'ha'уа. И какво точно означава?


С’вар’уу: Нещо, като Вечна Есенция.


Гошия: Благодаря ти. А Рептилиите или другите отрицателни същества имат, ли Душа?


С’вар’уу: Да, те също са Източник. Много са отделени, но все пак, са Източник.


Гошия: Добре, ОК и как, Душата влиза в тялото?


С’вар’уу: В цялостта си, един организъм, е много повече, от това, което виждаш като тяло,... тялото, е само една част 3D. Искам да кажа, че не виждам отделение между тяло и Душа и двете са едновременно. Тялото, е само част от Душата. Казва се, че тялото, е само превозно средство/носител на Душата. ОК, частично е вярно, но отново тялото, е като материално представяне на модела/калъп на Душата. Това, което искам да кажа, е, че няма Душа от едната страна и тяло от другата, това е просто, поредната илюзия. Казвайки това, отговорът, който търсиш, е Пинеалната Жлеза, а останалата част от мозъка, е преводачът, който въвежда 3D физичността, нещо от по-високи измерения.


Гошия: Разбрах, сега въпросът ми е, кога влиза в тялото, по време на бременността?


С’вар’уу: Между втората и третата седмица на формиране.


Гошия: Значи, абортът не се препоръчва след това?


С’вар’уу: Това е правилно.


Гошия: Абортът, етичен ли е?


С’вар’уу: Преди това време, е етичен, няма проблем, след това време, е проблем. Въпреки това, на Земята има толкова много фактори в играта, че не бих могла, да се осмеля да кажа, че не е редно, да се прави аборт, при определени обстоятелства.

Гошия: Проблем и защо е така?


С’вар’уу: Защото,  погледнато обективно, след третата седмица,  аборта е убийство, затова, е етичен проблем, но настоявам, на Земята, е толкова сложно, че не бих осъдила никого за това.


Гошия: По-горе  каза: “Отговорът, който търсиш, е Пинеалната Жлеза.”  Искаш да кажеш, че Душата влиза там, така да се каже? Но, тъй като няма разделение между  Тяло и Душа, както каза, така че, не може да влезе.


С’вар’уу: Действа през Пинеалната Жлеза, като частица, която го извършва, само от физическа научна гледна точка. Тук има, две гледни точки, не противоречие. Душата, включва цялото тяло, да, но най-силната енергия, се установява там, това е всичко.


Гошия: Значи, е добре да медитираме, фокусирайки се там?


С’вар’уу: Да, помага ти да влезеш, в твоето ядро, като  едно намерение.


Гошия: Може ли Душата, да съществува без носача, в чист безконтейнерен етер, като чист модел?


С’вар’уу: Да, може, това е нейното естествено местообитание, в контейнери, е само, като точка на внимание.


Гошия: Добре, сега сменяйки темата... Какво е Входящата Душа? Как може Сигнал-Душа, да влезе в съществуващото Душа-Тяло?


С’вар’уу: Това е така, защото 3D тялото, прилича много на твърдата материя, така че промените се случват бавно там. Тялото, за да получи нова Душа, трябва да бъде съвместимо по фрекуенция, с новата Душа. Много пъти не е напълно съвместимо, така че субектът, може да бъде отвлечен, за да се извърши процедура, за подобряване на съвместимостта. Това се прави, с конкретна за това тяло, високоенергийна фрекуенция, която променя общата му вибрация, използвайки принципа на Доминиращата Фрекуенция.


Гошия: Добре и как можеш да дефинираш, една Входящата Душа и къде отива, тази която излиза?

С’вар’уу: В този случай едно тяло, е като един автомобил. Първата Душа, расте в тялото и след това го оставя вакантно и влиза новата. Сега в тялото има друг човек, все едно е купил, употребявана кола.


Гошия: И защо се случва, защо новата Душа просто не може, да отиде при новото бебе и да расте, както всички останали?


С’вар’уу: Тъй като оригиналната Душа, не иска да продължи да бъде въплътена, но напуска добро, здраво тяло, затова не планира злополука или нещо подобно, за да напусне физическия свят. Също така, защото това би съсипало преживяванията, на близките на този човек, които трябва да преминат през загубата, докато новата Душа, не иска да изживее целия опит, да бъде бебе, да израства, пубертета(какво бедствие!),...  просто искат да влязат, като възрастни и да си вършат работата.


Гошия: И защо толкова много хора се самоубиват, защо не се обадят на друга Душа? На какво ниво на Тяхното Съзнание, правят това споразумение, с новата Душа?


С’вар’уу: Защото, това не е част от договореното им преживяване. Входящата Душа, сключи споразумение с излизащата Душа, преди да се превъплъти, това е техният план, те се познават. В случаят със самоубийството, е по-сложно, защото е случаят, с възможно най-лошия сценарий, от всички възможни Времеви Линии на даден човек. Въпреки, че самоубийството, е просто изход, като всеки друг, проблемът, е че собственото програмиране на хората, ще предизвика, самоубийството да бъде проблем от другата страна, защото ще види, че фактът, да се самоубиеш, не облекчава болката, влошава я и този път той или тя, не може да реши проблема, защото вече са мъртви. Затова решават, да влязат отново в същия живот, за да се опитат още веднъж, да направят нещата правилно.


Гошия: Разбирам и теоретично казано, ако бих искала да оставя 3D, но да не умра за семейството си, например. Мога ли да получа тук, Входяща Душа, така че семейството ми, да продължи да бъде с мен?


С’вар’уу: Възможно е, да, би могла, но се предполага, че това е споразумение, направено преди въплъщаването.


Гошия: И ако не съм сключила това споразумение, мога ли, да го направя сега?


С’вар’уу: Възможно е. Проблемът е, че от 3D, е трудно да се свържеш с някой  заинтересуван и има твърде много негативни там, така че, не е препоръчително. Вероятно, само ще бъдеш ограбена или нападната Астрално. Там, на Земята, единствените, които се интересуват от обмен на тялото ти, са негативните. Не би желала тялото ти, дори и вече да не си там, да бъде използвано за грабеж или за порнография или за нещо ужасно.


Гошия: Не, не би ми харесало. Сменяйки отново темата... Какво би казала, по темата за Етерните Тела, Астралните Тела, Менталните/Психичните Тела? Хората казват, че имаме толкова много тела. Как се свързва това с Душата?


С’вар’уу: Виждам всичко това, като ментална проекция на въплътените хора. Това е, като подразделенията на Цялото, в Плътности - 1D, 2D, 3D, 4D, когато всичко, е Едно. Тогава всички тези термини, описват едно единство, едно нещо, аспекти ако искаш, но всичко е  Източник.
Гошия: Но например, съществува ли Астралното Тяло? Изпитах, напускане на тялото си по време на сън, събудих се и се разделях. Какво беше това раздяляне? Излезе ли Душата ми, моето Астрално Тяло?


С’вар’уу: Душата ти, като Източника пътуващ Астрално. Считай го повече, като това, което прави, а не като това, което Е,  по-скоро, е като Душата правейки нещо. Няма различни части на Душата или Тялото, това е само човешкото и неговата склонност, да разчленява и редуцира всичко.
Забележи една голяма тенденция в това, което казвам по всяка тема, обикновено имам включено всичко, като едно.


Гошия:  Да, винаги осъзнавам това. И така, какво прави Душата, каза, че прави нещо... Какво прави, когато се отделя насън от тялото?


С’вар’уу: Променя своята Точка на Внимание, към Етерните Царства,... извън това, което Тялото, може да ти даде, като преживаване.


Гошия: И защо прави това?


С’вар’уу:  За да си отпочинеш от рамките, на ограниченото възприятие на тялото. Правиш го всеки път, докато спиш, спомняш си само, когато си в етапите на REM, защото си близо до събуждането. Другите етапи, в които мозъкът ти не е показвал активност на ЕЕГ монитора, е, защото няма никой у дома, Душата ти, е много далеч от тялото, в друга област.

Практикувай да преминаваш стени във въображението си, прави го постоянно и ще го направиш, докато спиш...Толкова ми харесва! Когато спя и съм напълно наясно, че спя, много пъти правя всякакви луди неща, като да преминавам стени или да хвърлям чехлите си в блато, гледайки колко надалеч мога да ги хвърля,... в края на краищата, когато се събудя, те ще бъдат отново до леглото ми.


Гошия: Да, точно и защо се връщат? Спомням си, че смених маса или нещо в стаята си, като проба, за да видя какво се случва, когато се събудя, но когато се събудя, отново съм там, където бяха. Защо?


С’вар’уу: Защото докато спиш, ти си в друго царство, друго просто като ориентир, тъй като всичко е продукт на твоето умствено осъзнаване.

Гошия: И как можем да хвърляме обувки или да преместваме масата, ако сме в етерно състояние и не можем да движим физически предмети?


С’вар’уу: Тъй като, тези чехли, са само проекция на Разума ти. Ти създаваш всичко в главата си, няма външен свят, всичко е продукт на твоето Съзнание. И ако можеш да движиш неволно твърди предмети, се нарича Полтергейст и се нарича Телекинеза, когато се прави доброволно.


Гошия: Мисля, че също е възможно да се отиде във времето нали? В своите паралелни светове, нали?


С’вар’уу: Да, можеш и го правиш непрекъснато.


Гошия:   Уау, а що се отнася до сънуването и спането, защо спим? Животните, ние, всички спим, за какво?


С’вар’уу: Тъй като, тялото трябва да се презареди и да се регенерира и Душата ти, се нуждае от почивка във Висшите Царства, откъдето принадлежи. Да си въплътен, е тежка работа.


С’вар’уу: И кой е програмира да се спи? Ние Душите,... от висшите царства?


С’вар’уу: Направи го, да.

Гошия: А защо просто не програмираме, да не се уморяваме докато сме въплътени?

С’вар’уу: Можеш да не си уморена и много не са, но избра, да си в двата свята и да си в Етера, за да си почиваш от време на време.

Гошия: И сънищата, защо сънуваме, защо Разумът създава истории?

С’вар’уу: Не са Сънища като такива, те са Реалност и това, което изживяваш в тези Висши Царства, докато си в един Сън (който се превръща в твоя Обективна Реалност), ти го проявяваш за себе си, като отражение на това, което имаш в твоите мисли и проблеми. Така че, ако сънуваш нормални неща, като шофиране, разговор с хора, неспособност да намериш тоалетна или да ходиш боса, само прожектираш и проявяваш това, като твоя Реалност, докато сънуваш, защото това, е което имаш в ума си, тъй като, току-що пристигна там, от 3D материалния свят. Но много добре, би могла да сънуваш или да проявиш каквото и да било, така че наблюдавай мислите си, точно преди да заспиш. Разумът създава истории, защото е същото, както когато създава мисли. Докато си буден, непрекъснато подреждаш неща в Ума си, докато спиш, правиш същото, но там проявяваш това, което мислиш, защото си във Висша Сфера, където твоите мисли и желания, се проявяват много по-бързо, отколкото в 3D Свръхплътното Царство и ти си единственият, който наистина точно може да тълкува това, което се случва в съня ти.

Гошия: Прекрасно, научихме много неща, разбирам цялата тази тема много по-добре, въпреки че, винаги с още повече въпроси. Благодаря!

С’вар’уу: Но, ще поговорим повече, тук съм, за да помогна. Благодаря ти и до скоро!Превод: Tati D

1 comentario:

  1. Според мен пример от нашата 3Д реалност за прераждането на душата са сезоните. Пролета когато всичко се събужда за нов живот-листа цветове по дърветата, лято съзнателен живот-плода който дават, есен окапването на листата е една своебразна смърт и зимата е отражение на времето между преражданията.

    ResponderEliminar