martes, 15 de febrero de 2022

 

 

Дор Кристил и Д’Жедай - Какво Означават Тези Титли  - С’вару̀у от Ерра (Taйгета - Плеядите)

 

 

Agencia Cosmica 21.01.2022

Звездни Семенца – 15.02.2022

Facebook Група Звездни Семенца
Odysee - Звездни СеменцаПревод: TatiDПървоначално на английски

 

С’вару̀у (9): “ДК” (DK“) или Дор Кристил (Dhor Kristil) е друга титла, възложена на хора, които помагат или работят за освобождението на световете чрез просветление. Може да се преведе като "Този, който дава Христова енергия". Христово съзнание, както казват някои.

Дор Кристил (Dhor Kristil), с K, ДК (DK), е титла, дадена на хора, които имат отличителен тип енергия. На изцеление, или на ръководител, или на обновяване и посяване на положителни мисли, концепции и енергия в едно място или планета. Това е много стара концепция, предшестваща създаването на самата Федерация (UFoP), както и Джеди (Jedy) или Д’Джедай (D'Jedi), които отново са същото, но с тази разлика, че го правят сами.

Сами в смисъл, че няма никой като тях за да помогне на тяхното ниво, и сами в смисъл, че няма никой друг наоколо. Нарича се Христова енергия или притежатели на Христова енергия. Но противно на това, което мнозина мислят, няма само един „Христос“, тъй като това е състояние на ума, а не титла за един човек.

Така че всъщност съществуват няколко “ДК” („DK“) от тази гледна точка, въпреки че винаги се търси „окончателният“ ДK, който никога няма да дойде. Всъщност всеки човек е това, тъй като ДK енергията е една неизбежна част от всички същества, реални хора, като фрагменти от цялото, от единното, от единството. Дори не знаеш, че си се превърнал в това, докато не дойде някой високопоставен служител и не ти го постави.

Гошия: Това земен термин ли е?

С’вару̀у (9): ДК (DK) не е земен термин, нито пък Д’Джедай (D'Jedi). На Земята ДK е известен като Христос или Христова енергия. Д’Джедай (D'Jedi) също е много интересна тема, тъй като означава едно самотно просветлено същество с психически сили, което променя ментално полето. Работейки предимно сам, без господар, само с мисията да прави това, което е правилно. Често борейки се с тъмните сили. Ако не и винаги.

ДK е универсален и стар термин, чийто произход се е изгубил във времето. Например съвременните човешки обяснения за термина на частицата Кристил/Христос на ДK, са по-скоро модерен опит терминът да се вмести в това, което се познава. Не е оригиналният термин. Същото и за Д’Джедай (D'Jedi) и П’таал (P'taal). Стари титли и имена. Толкова стари, че се губят във времето.

Гошия: И смяташ ли, че терминът Христова енергия е подходящият термин за това? Защото терминът Христос би бил човешки.

С’вару̀у (9): Нямам друга дума, но не ми харесва, тъй като е религиозно натоварена, както можеш да си го представиш. Изглежда, че е пряко свързана с Исус Христос, когато не е!

Гошия: Да. Въпреки това мисля, че Христовата енергия и Христовото съзнание в този случай се използват по различен начин, така че мисля, че е добре.

С’вару̀у (9): Все още мисля, че е свързано и отново се връща към Исус Христос, следователно подхранва Матрицата.

Гошия: Да, добре. Имам няколко въпроси. Каза, че този човек излъчва различен тип енергия. Откъде идва тази енергия? Тогава кой всъщност е този човек? (И да, разбирам, че има много, а не само един).

С’вару̀у (9): Когато си просветлен, си даваш сметка за това какво си. Знаеш дълбоко в себе си, че си съзнание и фрактал на Вселената и на Цялото с всичките му атрибути и възможности. От твоя лична гледна точка знаеш, че си създателят. В същото време знаеш, че всички (привидно) други хора също са ти, така че не съществува нарцисизъм, тъй като всичко, което искаш е твоето собствено благополучие и знаеш, че единственият начин да го постигнеш е да помогнеш на другите... които са отново само ти.

Това ти дава една неповторима перспектива от гледна точка на другите. Така че са склонни да стоят близо до теб заради твоята компания и за информация. По същество от теб зависи да им дадеш духовност – отговори. Тоест инструменти и механизми за да се справят.

Тъй като притежаваш толкова много отговори и не си инвазивен или нарцистичен, излъчваш един особен енергиен подпис (така наречената  ДK енергия или Христово съзнание) поради много фактори като посочените по-горе или други, като просто да нямаш страх.

Освен това, тъй като знаеш какво си и си просветлен, имаш ментален контрол върху нещата, които другите нямат или не могат. Промяна на реалността, на физическата реалност, само с мисъл. Тази е частицата, която се приписва на Джедаите, тъй като са способни да управляват така наречената "Сила", която не е нищо друго освен доминиране на огледалните принципи на тази Вселена, известни още като Закона за Привличането. Можеш да контролираш материята само с ума. Също можеш да променяш времето само с мисълта.

Гошия: Това също важи и за Д´Джедаите, нали?

С’вару̀у (9): Д´Джедаите (D'Jedis) и ДК (DKs).

Гошия: Каква е разликата между тях? Д´Джедаите работят сами, а тези ДК не?

С’вару̀у (9): Тези ДK са едно състояние на духа. Д´Джедай е едно приложено ДK, който прави нещо бъдейки ДK, а не само седейки под дърво и чувствайки се "просветлен". Д'Джедай е воин. Като един Самурай. Без шеф, без никой пред когото да отговоря, знаейки, че си ДK... нямаш нужда от никой друг. Един Самурайски воин без господар... така че един Ронин. Следователно: Д’Джедай Ронин (D'Jedi Ronin).

Гошия: Ок. И двете титли ли са отвъд 5D или това няма нищо общо и всеки един, дори 3D човек, може да стане такъв?

С’вару̀у (9): Всеки може да се превърне в това, тъй като съзнанието може да еволюира и винаги надхвърля всички плътности.

Гошия: Как се превръщаш в ДK или Д’Джедай на практика? Има ли връзка с така нареченото пробуждане на Кундалини? Просто се преминава през някакво просветление и започваш да въплъщаваш тази енергия?

С’вару̀у (9): Първо трябва да дефинираме пробуждането на Кундалини, тъй като съм виждала много варианти на това какво е то.

Гошия: Да, моля. Хората много говорят за това. Някакъв вид духовно пробуждане. Често придружено от пробуждането на определени психически способности.

С’вару̀у (9): Добре, Кундалини. Това е част от пробуждането и казват, че е  енергия като на змия, която се изкачва нагоре по гръбначния мозък, от основната чакра до коронната чакра. Давайки ти едно възраждане с нови психически сили и познания. Това е, което съм виждала досега на Земята. Не намирам никаква реална енергия като такава, не от тук. Може би е нещо характерно за хората? Смятам, че това е по-скоро едно духовно сливане на Ню Ейдж с източните дзен и будистка доктрини. Дори не се придържам към идеологията или идеите за чакрите. Не по този начин. Склонна съм да разглеждам всичко приобщаващо.

И как се превръщаш в това? Просто следваш пътя си и когато го осъзнаеш, ти си това. Обикновено някой друг ще ти каже, че си такъв. През повечето време дори не си даваш сметка какво си.

Гошия: Какво на практика прави тяхното присъствие и енергия, докато са на Земята? В какво се различават от другите звездни семенца?

С’вару̀у (9): Те са като пътеводител. Ред в един свят на хаос, надежда в която да се вкопчиш. Най-голямата разлика е връзката с Източника. Към така наречените Акашови записи  (Akashic Records - още една кутия с червеи за обсъждане). Умствените сили също могат да ги разграничат. Мнозина се страхуват от тях. Промяната, която могат да донесат в един свят или планета, е огромна. Дълбоки промени ще последват присъствието на един такъв.

Гошия: Каза, че има много от тях, нали? Знае ли се колко има на Земята?

С’вару̀у (9): Знаем, че един специален ДK е на Земята сега, но поради политически и междурасови причини не можем да разкрием тази информация. Знаем, че за мнозина има една специална личност, която е "един" DK сега на Земята. Но като цяло нямам една цифра. Така или иначе би се променяла всеки ден!

Гошия: Как се свързва с Второто Пришествие на Христос и всичко това?

С’вару̀у (9): Като човек, като Христос завръщайки се на Земята... това е мит! Освен ако имаш предвид, че масовото пробуждане на Земята е като самото завръщане.

Гошия: Да, някои хора го представят по този начин.

С’вару̀у (9): Веднъж чух този цитат: „Христос ще се завърне масово за втори път. Не като един човек, а като маса от безброй индивиди, владеещи тази Енергия“.

Гошия: Тази енергия има ли специфичен източник? Или това е само ментално състояние?

С’вару̀у (9): Да. Това е Източникът. Завръщане на знанието за това какви сме всички ние. Не само ДK. Всеки един е такъв! Тази енергия не идва от една плътност... а от всички наведнъж. Това е самото Единство, проявяващо се отвсякъде едновременно, тъй като всичко е Източник.

Не може да дойде от едно място, а не от друго или природата на самата енергия не би била такава, каквато е. Трябва да дойде от едно всеобхватно Единство. В противен случай би била неприобщаваща, следователно избирателна, следователно непросветена. Също ще донесе концепцията за тази енергия и - не тази енергия. Ergo: Отново дуалност. Ergo on Ergo: Не идва от висшите сфери и тогава изобщо не е просветлена.

Гошия: Разбирам, да.

С’вару̀у (9): Както казах вчера, приемам да бъда "един" ДK, но не и единственият ДK, тъй като не признавам съществуването само на един. Настоявам, че всички сме такива. Всяка съзнателна душа е това. Не е ексклузивно за малцина и още по-малко е само за един човек.

Гошия: Дори Крокет, моето куче е ДK?

С’вару̀у (9): Да!! И бълхите му също, ако има такива!

 

Превод: Tati D

No hay comentarios:

Publicar un comentario