lunes, 20 de abril de 2020

           

          С’вар’уу  Д´Жедай  Ронин (S´var´uu  D´Jedi  Ronin)
       Фокусирането:  Няма по-важно от това 
                                       
                                        (Извънземни контакти - Плеядите - Тайгета)
ЗВЕЗДНИ СЕМЕНЦА - 20/04/2020
https://www.youtube.com/watch?v=Yd3wtmLqhB8&t=137s


Превод: Tati D  

                        С’вар’уу: Ние сме във война! Не е конвенционална, но сега врагът са хората. Това е цивилното население срещу Правителствата Глобалисти. Борбата е  чрез информацията, менталния контрол и биотехнологиите, защото всичко беше създадено посредством менталния контрол и контролът на медиите. Това е война за Съзнанията, не толкова на “физическа агресия”.  Традиционните оръжия, като пушки, танкове и самолети остават на заден план.

Виждам, че всеки вижда каквото иска да види и от конкретната позиция на всеки един това в което вярва, е истина. Една времева линия е съставена от поредица от споразумения на възприятие между двама или повече души или точки на внимание-Съзнание. Никога в историята на човечеството не е имало толкова точки на различно внимание както сега.

Това, което предизвиква е: Времевата линия е сериозно фрактурирана! Намирате се във времеви възел. Нищо не е осигурено. Това, което всеки един вярва и вижда, е това което е. 

Това са много опасни времена, но виждам три основни изхода: 

**1. Всичко се завръща към нормалноста, само че с увеличение на налагането на мерки за контрол над населението с извинението на вируса, ограничавайки колективните дейности, като правото на хората да се събират и възможността за свободно движение по планетата без допълнителни документи като Визи, но за здраве и хигиена. Това е или ще бъде извинение за повече контрол. Ще има две Визи - едната с медицински изследвания и ваксини за да се пътува в други държави и изискванията ще бъдат специфични за всяка държава.


**2. Всичко колабира към Новия Световен Ред, с Дракониянско икономическо рестартиране, където нормалните хора задлъжняват два пъти повече от преди. Тоест, ако са дължали 10€, сега ще дължат 20€.  Пълен Драконянски контрол, където хората губят правото си на движение почти изцяло или напълно. Експлоатацията ще бъде максимална. 


**3. Ще бъде премахнат отрицателния агресивен Кабал, не на 100%, но до такава степен, че ще се навлезе в ера на икономически просперитет, на научен и икономически разтеж и благополучие за общото население. Това няма да стане без тежка работа, за да може за кратко време да се приложат необходимите промените. 


и 


**4.  (Допълнителна възможност) Военна намеса от страна на  нечовешки позитивни раси, където се налага с желязна ръка Холографско Общество, по начина или точно копие на както се случи през годините от 1561-1562 на Алфа Кентавър (Аlfa Сentauri - А, Phaethon/Alfrata). Тази включва много хиляди убити от директни военни действия. Означава извънземно нашествие по Холивудски начин.

Гошия: Снощи Анеéка каза, че Федерацията заема своите стратегически позиции и това което ще направят сега, зависи от колективното желание. Тук на какво се основават? Как ще определят колективното желание, след като каза, че сега има толкова много различни? 

С’вар’уу:  Само че, не е нещо неясно. Много е просто. Ако са на път да бъдат избити всички, ще се намесят, не преди това. Например, ако съществува истинска пандемия от изключително смъртоносен агент, не като тази днес или ако летят ядрените ракети... Второто е крайно малко вероятно, тъй като от най-високо ниво се контролират и двете страни. Няма да се случи. Не се случва в другите времеви линии.

Но тук има един важен елемент, който е, че огромна част, ако не и всички от тези които сте там на Земята, сте “тук” или на други нива. От една по-широка гледна точка, също от това място е откъдето би било взето това решение за намеса. Хората са извънземните, всичко е преплетено без ясни бариери. 

Изглежда ви много дълго времето на въплъщение, но е само миг за вашите космически души, по-кратък от премигване. Затова отивате, затова се въплъщавате там, за да изживеете цялата болка и всички тези трудности, защото решението идва от по-високите нива, където разбирането за всичко е много по-разширено и не съответства на същите параметри на разбиране, възприятие или приоритети съответстващи на живота ви там.

Заровете са във въздуха. Това, което всеки един ще направи сега е напълно съществено... Никой няма малка роля.

Роберт: Но вие имате по-селективни оръжия. Няма да е необходимо да загинат  толкова много хора. 

С’вар’уу:  Дори така, за мнозина е нашествие и ще умрат, защитавайки своята свобода. Едно нещо е сигурно, нещата няма да се завърнат както бяха преди...

Паранормална активност се ускорява изключително много и е друг фактор. Линията е разкъсана. Страната на светлината или положителната и страната на тъмнина или регресивната, се смесват и се борят директно за контрола над човешкия разум... 

Това, което сега трябва да направите е да се съберете,... колективно да се договорите за това, което искате, не разделението... Това, че не можете да се съберете лично, няма нищо общо... Морално да сте заедно, съсредоточени без различия, с яснота за това, което искате... Сега е без значение какво правите, неbможе да направите много, но това което мислите и това, което наистина искате е, което наистина има значение сега. Това е важното преди срива на интернет, нещо, което е възможно да се случи. (Бележка на преводача: Срива на интернет беше предвиден за 4 или 7 април...  Факта, че не се случи е много добър знак.)

Хората знаят, че колективната медитация променя единното поле, което е мястото от където се излъчва обективната реалност. Това, което се случва се манифестира от нормалните хора, като отражение на тяхната колективна психика. Така че, фокусирайте се! Не утре, сега! Възловата точка е точно тук. Никой не е подготвен, никога няма да сте подготвени. По-скоро, вече идвате подготвени. 

Наи’шара:  Съмнението в този момент е опасно, защото изобилства страхът.    Затова преди всичко е необходимо да бъдете фокусирани/съсредоточени.

С’вар’уу: Призовавам всички МАСОВО да се фокусират върху това, което желаят. Медитации фокусирани върху един по-добър, красив и любезен свят, в който също така се изправяте пред страха, не да се криете от него. МАСОВО е сега или никога! Правете го непрекъснато, нищо не е по-важно. Нека винаги да има милиони медитиращи...  Организирайте сесии, ако го желаете, но не е като да направите една в неделя по обед и проблемът разрешен. Истината е, че  колкото и неудобно да е, трябва да го правите непрекъснато. Не е необходимо  да седнете с краката в позиция на лотос, за да медитирате. 

Може да се прави докато се правят други неща, най-накрая по подсъзнателен начин. Трябва да бъдеш тази промяна, да бъдеш това, което желаеш. Да не чакаш, че утрешния нов ден ще бъде по-добър от днешния.  Човечеството е самата реалност. Вече трябва да живеете такива, каквито искате да бъдете въпреки всичко, което се случва. В тези тежки времена е, когато се определя бъдещето. Точно сега е, когато разбираш кой, кой е и от какво сте направени. Къде са всички тези със силните сърца, които се бориха във Втората световна война???!!!.. 

Гошия: Мъртви... 

С’вар’уу: Там са, превъплътени... Там са отново. Не е теория, така работи тази Вселена и е във всеки един от тях. Борбата не е с оръжия, а с ясно Съзнание и цел на Създател! Това, което визирате, зависи от всеки един. Затова е Ваше творение, но имайте позитивни визии, бъдете наясно с каквото искате. Не очаквайте един резултат, нека всеки един да бъде резултата. 

Наи’шара: Да, зависи от всеки един. Със сигурност всички желаете най-доброто за семействата си, своите приятели и за себе, само е нужно да се Фокусирате, не да сте Разпръснати. 

Трябва да се фокусирате към общото благополучие. Върху конкретни неща, като концерти ще ви бъде много по-трудно, още повече в този момент... 

Гошия:  С’вар’уу, разкажи ни малко повече за тази фрактурирана линия, която казваш, че виждаш... Как се случва това? Чрез множество Съзнания и намерения? 

С’вар’уу:  Да... Проблемът е, че няма милиони вярващи в едно и също нещо. Всеки един е разпръснат в собствения си балон от индивидуални вярвания... Така че, няма колективна времева линия. Причина поради която и армията е поbулиците...  За да предотврати ненужния социален хаос. 

Гошия:  С’вар’уу, от възможното бъдеще,  което както знаем също наблюдаваш, кой от вариантите се случи?

С’вар’уу:  Виждам ги всички по еднакво. Виждам ги като в комплект, не само един. Не работя така. 

Наи’шара:  Знаете ли какво каза С’вар’уу онзи ден? Каза, че вижда как всички тук копнеят да оставят тази тенекиена кутия и за въздух, но тя има всичко това в ума си. Нашия свят е в нас самите, мястото и обстоятелствата нямат значение. Така би трябвало да бъдем всички тук и всички там... Цялата Вселена е вътре във вас. Всичко е възприятие. 

Няма външен свят за всеки един. Вашите възприятия, вашата реалност и мислите ви, са манифестирано отражение на това  което е навън, онова, което се възприема като външен свят. Тогава една времева линия може да съществува само като резултат от индивидуалното възприятие или от индивидуалната интерпретация. Една колективна времева линия само може да съществува, като споразумения за възприятие между двама или повече хора. Тоест, че виждат нещата или възприемат стимула от  енергийното поле на  потенциална енергия като такова. Едно и също възприятие и интерпретация. Затова са споразумения или времевите линии се основават на споразумения. Ако тези споразумения се разрушат, се фрактурира колективната времева линия. 

Роберт: И тези споразумения за възприятие се правят преди да се дойде на Земята? 

С’вар’уу:  Отчасти да, но най-вече се развиват, докато сте във въплъщение, защото в тази точка е, където се разширява една Душа. Не се случва от другата страна или не чак толкова, тъй като там е много по-обединена от близоста, която има с Източника.

Гошия: И когато се прекъсне колективната линия, всеки един ще отиде във своята? По някакъв начин световете ще се разделят физически? 

С’вар’уу:  Да, не само световете... и хората.  Много ще решат да останат там, за да изживеят някоя от тези три или четири опции. Вземам 4 времеви линии, но ще има варианти на тези четири или повече за всеки един човек.  Ще има толкова много варианти, колкото хора или точки на внимание-Съзнание. Ще бъде само това, което виждате като споразумения. Това, което всеки един вижда като споразумения. 

Но, трябва да имаш нрава, за да обработиш и асимилираш това, което не желаеш, изправяйки се пред него с твърдост и с решителност, използвайки негативното като контраст, за да си наясно с каквото желаеш. Проблемът е, че има много объркване в интернет-мрежите, така хората не разбират, кое е истина и кое е лъжа. Логично е, но това, което се опитвам да кажа, е че се намирате във времена, където нищо не е реално и нищо не е лъжа. Времена, където хората - всеки един от тях, трябва да използват наученото и да поемат отговорността за това, в което желаят да вярват. 

Гошия: Препоръчваш ли да не се гледат нет-мрежите? 

С’вар’уу: Напротив, препоръчвам да се гледа възможно всичко. И с разум и с мъдрост да се реши какво да се вземе от всяко нещо, за да се събере една реалност или самостоятелно и индивидуално обяснение за това, което става наистина”. 

Извънземното присъствие сега е отприщено... Навсякъде и на всички нива на реалността. Както казах по-горе, паранормалното сега е много изразено. Честотата Шуман(Sсhumann) е изключително висока и погрешно нареченият 4D нисък астрален свят се филтрира към 3D. Няма никакви бариери. Всички видове странни паранормални явления ще се увеличат. Реалността се разчупва. Вече не гледайте, нито търсете лидери, както преди... само вдъхновение, ако го желаете. Отговорно вземете контрола над живота си. Трябва да приемете своята смелост сега, да поемете вашaтa отговорност, като творците които сте. Време е да се израстне. Да се поеме отговорност за себе си, за своя свят. Това е вашият свят! Време е да пораснете и вече да не бъдете деца. Трябва да бъдете много наясно какво искате и фокусирано да работите за това...  И тук като работа или да се работи искам да кажа, да се мисли... Не е задължително да се прави нещо включващо физически действия. 

Случва се и нещо друго там. Спомни си принципа на Доминиращата Честота. Това е, когато една по-силна честота или вълна ще доминира върху по-малко силните, правейки ги повече от същото. Така че, един човек някъде в Охайо-САЩ,  се задушава от тези вълни, от тази алтернативна колективна реалност, в която е потопен. Би трябвало да се свърже с повече позитивни хора, които да му дадат надежда и би трябвало да обръща по-малко внимание на каквото е отвън, дори и да има стрелби отвън прозореца му. Това е моментът, когато той трябва  да бъде най-силен от когато и да е било и това важи и за много други Души или хора в същото състояние.

Затова отиде на Земята... За да бъде една антена. И е антена.

Гошия: Но, тогава колкото и висока да е честотата ти, все още можеш да бъдеш задушен? Ще те доминират, ако са повече, дори и да си антена?

С’вар’уу:   АКО СЕ ОСТАВИШ... Но можеш да бъдеш по-силен от това, което е навън, от доминиращата честота. Като тороса на космическия кораб, който те държи в 5D, дори да се намираш в 3D супата. Същото е... Възможно е... Затова трябва да си силен и да си създадеш своят малък, личен мехур, вътре в дома си или в самия себе си. Тогава всеки един трябва да се фокусира върху себе си, върху своята честота, върху това, което иска за себе си и за колектива. Трябва да се изправи пред своите страхове. Трябва да види, какво се случва навън и да разбере, че въпреки всичко той ще бъде добре. Не да игнорира, а да надхвърли и интегрира злото, което вижда и да го преобразува във фокус за да знае с яснота какво желае.

Тъй като страхът парализира... и фокусира творческият и манифестиращ потенциал само към отрицателното. Не да се бъде щраус. Да се бъде Д´Жедай(D´Jedi). С всичко срещу злото...  Дори да се чувстваш самотен. Дори и така да се чувстваш. 

Не е времето за да се разсейва човечеството. Нито пък, за да навлезе само в състояние да се чувства жертва. Нека се разбере, че само с това което мислите, да сте наясно с каквото желаете, добавяте и променяте реалността към нещо положително. Чувството на безпомощност, че не можете нищо да направите е просто илюзия. Вярно е, че вашите външни действия влияят върху всичко,... това, което правите с ръцете си или споделяне на идеи, но това, което мислите, влияе много повече и е това, което наистина променя и създава реалността. Били сте там, много пъти преди това, по време на други прераждания, но вашата същност, вашето същество, вашето Аз е същото. 

Помнете, че сте се борили в много битки преди това.  Силни сте! Този път борбата е преди всичко със Съзнание. С мисъл.

  

Превод: Tati D

No hay comentarios:

Publicar un comentario